INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Sonda

Czy rozbudowa lotniska w Radomiu jest właściwym rozwiązaniem problemów infrastrukturalnych w aglomeracji warszawskiej?

Tak, jestem przekonany, że to dobry pomysł

Trudno powiedzieć, czas pokaże

Mam poważne wątpliwości, zabrakło głębszych analiz i konsultacji z przewoźnikami

Nie, to fatalny pomysł z punktu widzenia przewoźników i pasażerów

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Barometr Świat


Barometr Świat – grudzień 2017. Niezłe zakończenie świetnego roku 2017

Marek Serafin, 2018-02-12
     

W grudniu wzrost przewozów pasażerskich, mierzonych w RPK, wyniósł globalnie 6,2% i był znacznie niższy niż w listopadzie - 8,0% i w październiku - 7,3%. W całym roku 2017 indeks wyniósł 7,6%. Podobnie,, jak w kilku ostatnich latach, był on znacznie wyższy niż średnia dziesięcioletnia – 5,5%. Ponownie miesięczny współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich (LF) – 80,7% był wyższy niż rok wcześniej. Tak samo, jak LF w całym minionym roku. Te dobre wyniki dają podstawę do przekonania, że silny trend wzrostowy będzie utrzymany, co najmniej, na początku roku 2018.

 

Tempo wzrostu przewozów międzynarodowych było, tym razem, minimalnie niższe niż krajowych. W całym roku 2018 sytuacja była odwrotna. Bardziej szczegółowe dane patrz poniżej.

 

Dane poniższe uwzględniają całość przewozów linii lotniczych rozkładowych, zarówno tradycyjnych jak i tanich. Wyłączeni są z nich jedynie przewoźnicy charterowi. Uwzględnione są zarówno przewozy międzynarodowe jak i krajowe. Dane uporządkowane są według zasady: region oznacza linie lotnicze bazowane w danym regionie, czyli Europa to przewozy linii europejskich, Ameryka Północna to przewozy linii północno-amerykańskich, itd.

 

Trend zmian na całym europejskim rynku lotniczym, łącznie z przewozami charterowymi, możemy śledzić na naszym barometrze Barometr lotniska europejskie.

 

Dane przewozowe IATA za grudzień 2017 (według przewoźników z danego obszaru): RPK, ASK, w porównaniu z grudniem 2016 oraz PLF. Dane całoroczne.

 

 

Region

Grudzień 2017/2016

Rok 2017/2016

Zmiana

 RPK %

Zmiana ASK %

PLF

w %

Zmiana

 PLF ppct

Zmiana

RPK %

Zmiana

ASK %

PLF

w %

Zmiana

PLF ppct

Europa

6,1

4,4

81,5

0,6

8,2

6,2

83,9!

1,5!

Ameryka Płn.

4,0

4,2

82,7

-0,2

4,2

4,1

83,6

0,1

Azja/Pacyfik

9,1

8,3

81,1

0,6

10,1!

8,4

81,0

1,3!

Afryka

3,4

2,6

72,1

0,6

6,3

2,9

70,9

2,3

Ameryka Łac.

5,4

5,0

81,5

0,3

7,0

5,5

81,8

1,2

Bliski Wsch.

3,4

5,7

75,5

-1,7!

6,4

6,5

74,5!

-0,1

Łącznie

6,2

5,8

80,7

0,3

7,6

6,3

81,4!

0,9!

 

 

Komentarz

 

I tym razem indeks wzrostu linii europejskich był minimalnie niższy niż globalny, jednak i w grudniu i w całym roku 2017, nasz kontynent zajmuje zaszczytne drugie miejsce, za Azją. Ten rynek rośnie wyjątkowo dynamicznie. Ogromne znaczenie ma stabilnie bardzo dynamiczny rozwój rynku chińskiego. Silny trend wzrostowy dotyczy również największego już rynku interkontynentalnego Europa-Azja. Na większości rynków wzrosły LF-y.

 

Grudzień był dobrym zakończeniem świetnego roku. Rekordowy był globalny LF. Ogromne znaczenie miała tu dość ostrożna polityka większości przewoźników, jeżeli chodzi o wzrosty oferowania. Wyraźnie starali się wykorzystać bardzo dobrą koniunkturę rynkową do maksymalnej poprawy rentowności. Jedynie linie bliskowschodnie, odnotowały niewielki spadek LF-a, z tym, że, w ich przypadku, w wartościach bezwzględnych, był on wręcz szokująco niski. Szczególnie, gdy uwzględnimy, że bardzo duża część ich pracy przewozowej wykonywana jest na trasach dalekiego zasięgu.

 

To był świetny rok dla większości linii europejskich. Pokazują to kolejne raporty "Wyniki przewozowe wybranych linii europejskich". Szczególnie na naszym kontynencie ogromny rozwój oferowania tanich i ultra-tanich linii przyczynił się do dodatkowego stymulowania rynku/popytu. Ten model biznesowy stopniowo staje się tez coraz bardziej popularny na innych kontynentach, a przede wszystkim, w Azji.

 

Nadal podstawy do optymizmu na przyszłość daje dobra i wciąż poprawiająca się sytuacja gospodarcza na świecie. Potwierdza ją Index PMI, dotyczący globalnego rynku zakupów, który na koniec roku 2017 osiągnął najwyższy poziom od trzech lat. Jego wzrost jest obecnie na poziomie zbliżonym do indeksu wzrostu przewozów – 7,5-8,0%.

 

IATA przewiduje obecnie, że wzrost przewozów w roku bieżącym będzie nieznacznie niższy, niż w roku 2017, ze względu na brak dodatkowego pobudzania popytu przez niższe ceny. Prawdopodobny jest niewielki ich wzrost, przede wszystkim, ze względu na wzrosty niektórych, istotnych pozycji kosztowych – cen paliwa i, w niektórych krajach, kosztów pracy.

 

Przewozy międzynarodowe i krajowe: Grudzień 2017 do grudnia 2016 i cały rok 2017.

 

 

Region

 Grudzień 2017/2016

Rok 2017/2016

Zmiana

 RPK %

Zmiana

ASK %

PLF

 %

Zmiana

PLF

Zmiana

RPK

Zmiana

ASK

PLF

%

Zmiana

PLF

Europa

5,7

4,4

82,1!

1,1

8,2!

6,1

84,4!

1,6!

Ameryka Płn.

4,1

 4,5

81,3

-0,3

4,8

4,5

81,7

0,3

Azja/Pacyfik

8,3

8,0

80,4

0,2

9,4!

7,9

79,6

1,1

Afryka

4,9

3,7

71,6

0,8

7,5

3,6

70,3

2,5

Ameryka Łac.

7,4

7,6

80,8

-0,2

 9,3!

8,0

82,1

1,0

Bliski Wsch.

3,4

5,7

76,0

-1,6

6,6

6,4

74,7!

0,1

Łączn. międz.

6,0

5,8

80,2

0,1

7,9

6,4

80,6

1,1

Brazylia

5,4

3,3

83,0

1,7

3,5

1,7

81,5

1,4

Chiny

13,5!

11,8

82,5!

1,3

13,3!

11,6

84,4!

1,3

Indie

17,4!

16,4

89,3!!

0,7

17,5!

14,9

85,7!

1,9!

Japonia

 2,1

1,8

67,6!

0,2

5,8

1,3

71,7

3,1

Rosja

8,6

 2,5

78,4

4,4!!

10,1!

9,2

81,0

0,6

USA

3,9

4,1

83,5!

-0,2

3,8

3,8

84,8!

0,0

Łącznie kraj.

6,7

5,8

82,0

0,6

7,0

6,2

83,0

0,7

 

W grudniu warto zwrócić uwagę na:

 • nieco niższe niż średnioroczne tempo wzrostu przewozów międzynarodowych na wszystkich rynkach. W przypadku Europy, Azji i Bliskiego Wschodu istotne znaczenie miała kwestia bazy porównawczej. W roku 2016, w grudniu, przewozy linii europejskich wzrosły o ponad 10%, azjatyckich – 11%, a bliskowschodnich o prawie 13%. Mieliśmy wtedy do czynienia ze zjawiskiem „odłożonego popytu”,
 • świetne wyniki, na trasach domestic, linii chińskich, indyjskich oraz rosyjskich,
 • w przypadku linii północnoamerykańskich LF, na trasach krajowych, zdecydowanie wyższy niż na międzynarodowych. Główny powód to znacznie łatwiejsza sytuacja konkurencyjna.

 

W całym roku 2017:

 • wspaniały, rekordowy LF linii europejskich na trasach międzynarodowych. Wyprzedziły one, pod tym względem, i to zdecydowanie linie z USA i Kanady,
 • świetne wyniki rynku azjatyckiego. Linie z tego kontynentu wspaniale rozwijały przewozy i na trasach krajowych i międzynarodowych,
 • rynek rosyjski wyszedł już z małego kryzysu związanego z bankructwem linii Transaero. Jak pokazują wyniki na połączeniach krajowych oraz wyniki Aeroflotu przewoźnicy rosyjscy bardzo dobrze, ale i ostrożnie (LF) wykorzystują korzystną sytuację rynkową.

 

Przewozy cargo

 

Wzrost przewozów cargo w grudniu wyniósł „jedynie” 5,7%. Był znacznie niższy niż w listopadzie (8,8%) i minimalnie niższy niż w październiku (5,8%). W całym roku 2017 indeks wzrostu wyniósł 9,0% i był to najwyższy poziom od roku 2010. Tempo wzrostu było dwukrotnie wyższe niż tempo wzrostu wymiany międzynarodowej, ale to właśnie wciąż poprawiająca się globalna sytuacja gospodarcza oraz zmiany w strukturze handlu międzynarodowego miały największy wpływ na te tak dobre wyniki.

 

Wśród największych rynków liderami, pod względem indeksów wzrostu przewozów, są linie europejskie!! Wyprzedziły nawet linie azjatyckie. Te drugie mają natomiast zdecydowanie najwyższe FLF-y.

 

Wyniki regionalnie grudnia:

 • Linie europejskie: wzrostprzewozów o 5,0% przy wzroście oferowania tylko o 3,2%, FLF: 49,7%, poprawa o 0,8ppct.
 • Przewoźnicy azjatyccy – indeks wzrostu 5,6%, a FLF aż 57,1% (+1,8ppct).

 

Wyniki narastająco:

 • Globalnie: FTK – +9,0%, FLF 45,5% (+2,5ppct!)
 • Linie europejskie: FTK +11,8 !!, FLF 46,4% (+2,4ppct!),
 • Linie azjatyckie: FTK +7,8%, FLF 56,1%!!! (+3,4%!!).
 • Linie północnoamerykańskie: 7,9%, FLF 36,5% (+2,1%)

 

Uwaga:

Tak niski FLF linii północnoamerykańskich wynika ze struktury ich przewozów – dominują trasy krajowe, na których przewozy cargo mają bardzo ograniczone znaczenie.

 

Słowniczek

RPK – ilość przewiezionych pasażerów pomnożona przez odległość, jaką przebyli w kilometrach.

ASK – ilość oferowanych foteli pomnożona przez odległość, jaką przebyły w kilometrach.

PLF – współczynnik wykorzystania miejsc - wynik dzielenia RPK przez ASK.

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

Źródło: IATA, PRTL.pl

 

 

 

Tagi:

Lotnisko | IATA | Przewozy | Linie lotnicze


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony