INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Dostawcy Usług

Turystyka

ANALIZY

Barometr Świat

Barometr Europa

Barometr lotniska europejskie

Barometr AEA

Barometr Polska

Raport finansowy branży

BRANŻA

Prawo

Bezpieczeństwo

Nawigacja powietrzna

Środowisko

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMAGiełda transportowa
Clicktrans.pl
Sonda

Jakie jest najlepsze rozwiązanie problemu ograniczonej przepustowości lotniska Chopina?

rozbudowa istniejącej sieci lotnisk

budowa nowego CPL

rozbudowa Modlina

duopol Modlin-Chopin

Informacje EKES


Partnerzy portalu

Language selection


English Deutsch French Russian

Barometr Polska


Barometr Polska listopad 2016

2017-01-10
 
     

CZĘŚĆ I: W listopadzie dynamika wzrostu przewozów wyniosła aż 18,8%!! i była zdecydowanie najwyższa w całym roku 2016.W polskich portach lotniczych obsłużono łącznie 2 527 175 pasażerów.

 

Nadal głównym generatorem wzrostu jest, LOT, który zwiększył oferowanie o ponad 1/3!!! Podobnie, jak w poprzednich latach, Ryanair zdecydowanie inwestuje na naszym rynku w sezonie zimowym, uznając, że może tu lokować część zimowych nadwyżek, gdyż jest on bardzo wrażliwy cenowo.

 

W listopadzie negatywnym czynnikiem nie były już wyniki rynku charterowego, gdyż odnotował on istotny wzrost.

 

 

 

Uwaga: należy pamiętać, że bieżący rok jest rokiem przestępnym. 

 

Komentarz PRTL.pl

W listopadzie wzrost oferowania LOT-u był szczególnie duży, wręcz szokujący. Wynikał on nie tylko z uruchamiania nowych połączeń, ale i dodawania oferowania na obsługiwanych już trasach. Warto też zauważyć, że w tym miesiącu nie miało miejsca zjawisko zaniżonej bazy porównawczej, gdyż w odróżnieniu od poprzednich miesięcy, w listopadzie 2015 oferowanie było jedynie minimalnie niższe, niż rok wcześniej – o 1,7%. Wzrost oferowania polskiego przewoźnika, mierzony w ASK, był jeszcze zdecydowanie większy, gdyż podwojona została oferta na trasach interkontynentalnych – patrz komentarz dotyczący WAW.

 

Zdecydowanie wzrosła przewaga FR nad W6, bowiem węgierski przewoźnik, tradycyjnie już, w znacznie większym stopniu uwzględnia sezonowość ruchu.

 

Coraz lepsze wyniki ma rynek charterowy Dotyczy to dwóch najważniejszych portów – WAW i KTW. To, między innymi, zasługa rozwoju operacji dalekiego zasięgu.

 

Coraz szybciej rosną przewozy krajowe. Bardzo duże znaczenie mają tu „nowe inwestycje FR”, ale i LOT nie oddaje pola – dane patrz poniżej.

 

Dane wskazują, że przewoźnicy, w zdecydowanej większości poprawiają swoje LF-y. To bardzo dobry prognostyk na przyszłość.

 

Myśląc o przyszłości musimy pamiętać, że od stycznia 2017 baza porównawcza (oferowanie LO) będzie już znacznie wyższa, gdyż od styczniu 2016 polski przewoźnik zaczął skokowo powiększać swoją ofertę.

 

Cały rynek

Wybrane dane o oferowaniu (w tys. foteli, zmiany w %):

- cały rynek: 2 848,6 (+13,5!!),

- FR: 820,3 (+14,2!!),

- LO: 614,3 (34,8!!!),

- W6: 594,4 (+5,1),

- Grupa LH: (LH+LX+OS+EW+4U+SN): 318,9 (+- 0),

- DY/D8: 64,0 (-4,5),

- AF/KL: 63,8 (+16,0!!),

- SK: 58,5(+8,9),

- BA/EI/VY/IB: 41,0 (+12,3).

 

Uwagi:

  •  tu podajemy tylko dane dla tych linii, które operują, do co najmniej, dwóch miast w Polsce.

 

CZĘŚĆ II: 

 

 

 

Uwaga ogólna: większość lotnisk nie podaje szczegółowych danych przewozowych dotyczących między innymi przewozów poszczególnych linii lotniczych, dlatego też używamy dostępnych i aktualnych danych dotyczących ich oferowania.

 

Warszawa

Przewozy łączne: 1 021 798 – wzrost aż o 31,5%!!!

Port podał dane szczegółowe dla różnych segmentów rynku (zmiany w %):

- przewozy międzynarodowe: 865 887 (+26,1!!),

- przewozy krajowe: 155 911 (+73,7!!),

- przewozy tanich linii: 222 067 (+43,1!!),

- linie tradycyjne (rozkładowe i charterowe): 799 731(+28,6),

- linie tradycyjne (przewozy międzynarodowe): 643 829 (+21,1),

- linie charterowe: 75 368 (+30,2!!),

- przewozy międzynarodowe do krajów UE: 570 830 (+17,3),

- przewozy poza UE: 295 057 (+47,5 !!!),

- przewozy międzynarodowe Schengen: 498 544 (+16,8),

- przewozy non Schengen: 367 343 (+41,3 !!!).

 

Oferowanie (w tys. foteli, zmiany w %):

- łączne: 1246,8 (+27,2!!),

- LO: 605,0 (+32,9!!),

- W6: 160,3 (+10,5),

- Grupa LH: 131,1 (+10,4),

- AF/KL: 51,8 (+3,2),

- FR: 68,0. Nowe rejsy do GDN i WRO. Od listopada po trzy dziennie,

- BA/VY/EI: 32,6 (+3,5),

- DY/D8: 19,0 (-26,9!!),

- SU: 25,4 (+11,4),

- EK: 24,0, (+19,4), większy samolot,

- CA: 8,8 (nowy rejs do PEK).

 

Dla całej aglomeracji warszawskiej ruch (1 228 761), w porównaniu z listopadem 2015 wzrósł, ponownie rekordowo, aż o 24,0%. W październiku było to 16,2%, a we wrześniu -14,2%. Teraz to porównanie jest szczególnie ciekawe, gdyż eliminuje efekt przeniesienia operacji krajowych FR z WMI do WAW.

 

Ruch linii nisko-kosztowych w aglomeracji warszawskiej (429 030) wzrósł aż o 16,3%. W październiku było to „tylko” 10,8%, we wrześniu - 9,2%, a w sierpniu - 12,3%. Po raz drugi tanie przewozy z WAW były większe, o 7,3% niż z WMI. W październiku było to 5,1%. To oczywiście efekt „przenosin” FR (rejsy domestic).

 

Ruch domestic w aglomeracji warszawskiej wzrósł aż o 34,7!! dziękilepszemu” dla FR lotnisku oraz wzrostowi oferowania krajowego tej linii aż o 50%.

 

W listopadzie, do tak ogromnego wzrostu przewozów przyczyniła się, ponownie, cała grupa linii, ale oczywiście liderem był nadal LOT. Jednak jego udział w łącznym oferowaniu, po raz drugi spadł poniżej 50%. Warto jednak odnotować ogromny wzrost oferowania interkontynentalnego (rozkładowego) polskiej linii – o 103,9%!!! Wynikał on nie tylko z otwarcia nowych połączeń do Azji (TYO, SEL), ale i gigantycznych wzrostów na Atlantyku – podwojone oferowanie do NYC i CHI!!, wzrost o 32% do YYZ.

 

Bardzo pozytywnym zjawiskiem był tak duży wzrost przewozów charterowych, pomimo utrzymujących się konfliktów zbrojnych i niestabilnej sytuacji w wielu atrakcyjnych dotychczas krajach. Niewątpliwie rośnie popularność charterów interkontynentalnych LOT-u.

 

Rozwinęli ofertę dwaj gracze o ruch do Azji – SU (trzy, a nie dwa rejsy dziennie) oraz EK.

 

CA zmniejszył liczbę rejsów do PEK do dwóch tygodniowo. Duże wzrosty oferowania utrzymują dwaj ważni gracze „azjatyccy: SU i EK.

 

Warszawa/Modlin

Przewozy (rozkładowe): 206 963 – spadek o 3,2%.

Przewozy zagranica – wzrost o 9,9%.

LF: 85,5 (+3,3ppct).

Oferowanie: 241,9 tys. foteli (-8,7).

 

Port nie podał liczby wykonanych operacji, ale w ostatnich miesiącach była ona bardzo zbliżona do liczby planowanej.

 

Spadek ruchu wynika oczywiście z przeniesienia operacji krajowych do WAW. Ruch zagraniczny nadal rośnie, choć nie tak imponująco, jak w roku 2015 (+27,6 w listopadzie 2015).

 

LF na rejsach FR z/do WMI jest już znacznie niższy niż na całej siatce europejskiej, który w listopadzie wyniósł aż 95%!! To kolejne potwierdzenie, że przewoźnik inwestuje i walczy o rynek w aglomeracji warszawskiej.

 

Kraków

Przewozy: 386 826 - wzrost o 24,3%!!

Przewozy krajowe: 32 161.

Przewozy międzynarodowe (rozkładowe): 354 665.

Przewozy charterowe: 4 911.

 

Oferowanie (w tys. foteli), zmiany w %:

- łączne linii rozkładowych: 458,0 (+19,2!!),

- FR: 198,8(+11,7),

- LH/OS/4U/SN/LX: 65,6 (-3,8),

- LO: 42,6 (+30,3 !!), nowy rejs do GDN, większe oferowanie do WAW o 5,5.

- U2: 69,3 (+38,3!!), nowe rejsy do VCE, NAO, GVA

- DY: 35,3 (+13,1),

- KL: 12,0, (+172,7) znacznie więcej rejsów

- AB: 12,0 (-4,0)

- IAG (w zimie tylko BA): 8,4 (+68,0), więcej rejsów BA,

- AY: 3,6, (+50,)

- SK: 2,6 (nowy rejs do CPH.

 

Przewozy rosną nadal w imponującym tempie, które w listopadzie jeszcze przyśpieszyło. To zasługa praktycznie wszystkich większych graczy rozkładowych. Jedynie grupa LH, po imponujących wzrostach w lecie, dokonała niewielkiej zimowej korekty. Coraz ostrze walczy o rynek, głównie z FR, easyJet. W zimie uruchomił trzy nowe połączenia, z których dwa włoskie są przeznaczone głównie dla ruchu wyjazdowego.

 

LOT wciąż rozbudowuje ofertę dla ruchu tranzytowego przez WAW plus utrzymuje połączenie do GDN – dwa razy dziennie.

 

Zwiększa oferowanie DY/D8, który w innych regionach Polski jest znacznie ostrożniejszy.

Indeks wzrostu był aż tak wysoki, gdyż przewozy charterowe mają w okresie zimowym minimalne znaczenie, a we wcześniejszym okresie były zdecydowanie niższe, niż rok wcześniej.

 

Dane wskazują, że większość linii poprawiła LF-y.

 

Gdańsk

Przewozy: 297 675 - wzrost o 13,8%.

Krajowe: 52 947 (+64,4!!!).

W6: 127 841 (-0,8),

FR: kraj 29 879 (+97,8!!),

LO: 22 839 (+33,5!!),

FR: zagranica 68 172 (+32,0!!),

LH: 18 308 (-2,8),

SK: 20 015 (+29,4!!!),

DY: 5 375 (+1,1),

AY: 2 051 (-9,4),

Chartery: 2 853 (+22,7).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

Łączne: 391,6 (+11,0),

W6: 164,9 (-5,0),

FR zagranica: 81,3 (+41,4!!),

FR kraj: 37,0 (+63,0!!),

LO: 36,1 (+32,0), rejs do KRK,

SK: 34,8 (+39,2!!),

LH: 27,0 (-15,1),

DY: 6,3 (-6,0),

AY 4,1 (-2,3).

 

Bitwa o Gdańsk rozgorzała zimą w najlepsze. FR atakuje na dwóch frontach. Skokowo zwiększył oferowanie na połączeniach zagranicznych – goniąc W6. Węgierski przewoźnik ograniczył nieco oferowanie, a pomimo nacisku FR utrzymał poziom przewozów z ubiegłego roku, poprawiając LF. Ryanair zwiększył oferowanie do WAW o 50%. W tej sytuacji należy podkreślić wzrost przewozów LO i poprawę LF-a. Dzięki temu odnotowano ogromny wzrost łącznych przewozów krajowych. Oczywiście w przypadku LO o rentowności połączenia do WAW zadecydowały zmiany we wpływach jednostkowych, które nie są znane.

 

Trwa walka konkurencyjna LO-FR na trasie do KRK, choć ma ona, z punktu widzenia rynkowego, ograniczony charakter, gdyż oferty obu linii są adresowane do nieco innych segmentów rynkowych. LO lata dwa razy dziennie (ruch biznesowy), a FR dwa razy w tygodniu – ruch wrażliwy cenowo. Dane wskazują, że LF LOT-u jest dość niski.

 

SAS po raz pierwszy od bardzo dawna wyprzedził LH, która racjonalizuje oferowanie. SK wprowadził „nowy-stary” rejs do STO oraz zwiększył oferowanie do CPH.

 

Katowice

Przewozy łączne: 188 246 - wzrost o 10,3%!!

Przewozy rozkładowe: 157 907 (+12,0%!!).

Przewozy charterowe: 29 634 (+17,3%).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 195,9 (+3,8),

- W6:148,3 (+10,8),

- LH/EW: 22,2 (-14,6),

- FR: 16,6 (-6,7),

- LO: 8,7 (-21,6!!).

 

Duży wzrost ruchu rozkładowego to zasługa W6, który zwiększył swój udział w łącznym oferowaniu do prawie 76%!! Przewoźnik uruchomił trzy nowe połączenia do destynacji typowo wakacyjnych (dalekich): Teneryfa, Lanzarote i Dubaj.

 

Wzrost ruchu był zdecydowanie większy niż wzrost oferowania, co wskazuje, że przewoźnicy poprawili LF-y. Istotna rolę odegrał też tu fakt, że wzrósł udział w łącznym oferowaniu tanich linii.

 

LOT ma nadal tylko dwa rejsy dziennie, co ogranicza znacznie konkurencyjność jego oferty tranzytowej przez WAW, w stosunku do oferty LH - trzy rejsy dziennie do FRA.

 

Nowy kierunek charterowy to Oman. W grudniu uruchomiony będzie Zanzibar.

 

Dane wskazują, że bardzo znacznie spadł ruch General Aviation.

 

Wrocław

Przewozy: 187 405 – wzrost o 17,8!!!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- rozkładowe, łączne: 228,6 (+12,3),

- FR: 120,2 (+20,9!!!),

- W6: 35,6 (+8,5),

- LH/EW: 39,5 (+10,3),

- LO: 28,7 (+5,9),

- SK: 4,6 (-45,2!!). Tylko jeden, zamiast dwóch rejsów dziennie.

 

Po okresie pewnej stagnacji ruch „wystrzelił”. To zasługa głównie FR, który między innymi zwiększył o 50% oferowanie do WAW oraz uruchomił nowe połączenia do BFS, MAD, MAN i NCL !!. Według danych portu FR podwoił ruch do WAW, zdecydowanie poprawiając LF.

 

W6 uruchomił rejs do KBP.

 

W rynek zainwestowała cała pierwsza trójka. Oferowanie tych linii było większe niż w październiku!!

 

Również LOT zwiększył oferowanie do WAW, niezrażony ofensywą FR. I on poprawił LF, gdyż jego ruch wzrósł o 9,5%.

 

Jedynie SK zredukował ofertę do CPH – tylko jeden rejs dziennie, co bardzo ogranicza możliwości tranzytowe.

 

Poznań

Przewozy: 99 337 pasażerów – wzrost o 7,1%.

Przewozy rozkładowe: 94 256 (+8,0%).

Przewozy charterowe: 4 713 (-2,1%) (w porównaniu do 11.2014 spadek o 41,9%!!).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 123,7 (+0,9),

- W6: 44,6 (+2,3),

- FR: 35,9 (+20,1 !!),

- LH: 24,1 (-13,6). Zawieszone połączenie do DUS.

- LO: 15,4 (+6,2),

- SK: 3,6 (-46,3!!).

 

Podobnie, jak w wielu innych portach regionalnych bardzo dobre wyniki to zasługa, głównie, FR. Przewoźnik, po okresie stagnacji oferty, skokowo zwiększył oferowanie, między innymi, poprzez uruchomienie połączenia do ALC. Stopniowo zaczyna walkę z W6 o odzyskanie pozycji lidera.

 

Z linii sieciowych tylko LO zwiększył oferowanie oferując więcej rejsów do WAW, a więc poprawiając możliwości tranzytowe.

 

Słabe wyniki miały linie charterowe. Tu adekwatne jest porównanie z listopadem 2014, gdyż w roku 2015, po remoncie pasa nastąpił dość trwały regres na rynku.

 

Rzeszów

Przewozy: 43 871 pasażerów – spadek o 0,6%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 57,2 (-0,3),

- FR: 31,4 (-2,2),

- LO: 19,2 (+7,9),

- LH: 5,4 (+3,8).

 

Uwaga: w połowie listopada JP zaprzestała wykonywania operacji do CDG i wykonane oferowanie było o około 600 foteli mniejsze.

 

W listopadzie tylko LOT dość istotnie zwiększył oferowanie walcząc, przede wszystkim o maksymalny udział w ruchu tranzytowym. Inni gracze utrzymali ofertę na ubiegłorocznym poziomie.

 

Port niewątpliwie odczuwa wzmożoną konkurencję LUZ – jeżeli chodzi o segment ruchu obsługiwany przez tanie linie.

 

Szczecin

Przewozy: 33 456  pasażerów - wzrost o 18,1%!!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 45,3 (+15,6),

- FR: 14,7 (-2,6),

- W6: 14,4(+8,3),

- LO: 12,8 (+66,2!!),

- DY: 3,3 (+10,0).

 

Tak dobre wyniki port zawdzięcza, przede wszystkim, LO, który wprowadził dodatkowy rejs do WAW. Przewoźnik szykuje się do ostrej konkurencji z FR, który uruchomi połączenie do WAW w sezonie lato 2017.

 

Zwiększył oferowanie W6, kontynuując rywalizację z FR. Istotne znaczenie ma tu duży popyt na przewozy do/z Norwegii, która jest „specjalnością” przewoźnika.

 

Lublin

Przewozy: 24 033 - spadek o 6,1%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

łączne: 29,1 (-6,2),

- W6: 23,0 (-1,7),

- FR: 6,0 (-24,1).

Zawieszone połączenie LH do FRA.

 

Kończy się okres skokowych wzrostów ruchu uzyskiwanych dzięki założeniu bazy przez W6. Obecnie w ofercie są tylko ultra tanie połączenia „pracowniczo-etniczne”, a port musi o część tego ruchu konkurować z RZE. W takiej konkurencji wygrywają tylko przewoźnicy i „dofinansowywani” pasażerowie.

 

Bydgoszcz

Przewozy: 18 702 - spadek o 19,9%!!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 22,5 (-17,3),

- FR: 18,5 (-22,3),

- LH: 4,0 (+21,2).

 

Znaczny spadek przewozów związany jest z bardzo znacznym zmniejszeniem oferowania przez FR, który zawiesił połączenia do Glasgow i Weeze.

 

Łódź

Przewozy: 18 863 (w tym przekierowania - 179)  - spadek o 3,2%.

Ruch rozkładowy (18 684) wzrósł o 4,7.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 26,2 (-7,7),

- FR: 15,9 (+2,6),

- JP: 10,3 (+24,1 !!). Nowy rejs do CDG. Większe oferowanie do MUC.

 

Spadek oferowania związany jest z zejściem z połączeń do EDI i PRG CSA. Pewną niewielką, ale jednak, pociechą, jest wzrost ruchu rozkładowego, pomimo znacznie mniejszego oferowania. Niewątpliwie OK miało bardzo niskie LF-y.

 

W listopadzie roku 2015 dość znaczna była liczba pasażerów.

 

Podział rynku pomiędzy poszczególne porty lotnicze

Pierwszy miesiąc sezonu Zima 2016/17 przyniósł pewne nowe trendy.

 

Jeszcze bardziej przyśpieszył wzrost ruchu w WAW. To zasługa, głównie LO oraz nowego gracza – FR. Szybko też rósł ruch międzynarodowy w WMI.

 

Podobnie, skokowo wzrósł ruch w drugim największym porcie – KRK, który uzyskuje już wyraźnie własny status – dzięki bardzo szerokiej, i wciąż rosnącej, ofercie linii sieciowych oraz stałemu rozwojowi oferty tanich linii.

 

Bardzo dobre wyniki uzyskały trzy kolejne porty – GDN, KTW i WRO. Szczególnie warte odnotowania są wzrosty ruchu w tym ostatnim porcie, który w lecie 2016 przeżywał okres pewnego marazmu.

 

W KTW coraz bardziej dominująca jest pozycja W6 i linii charterowych. Ci gracze zapewniają obecnie portowi bardzo dobre wyniki.

 

Nieźle wygląda sytuacja w POZ, szczególnie jeżeli chodzi o ruch rozkładowy.

 

Niestety po okresie bardzo dobrej koniunktury, dla małych portów zapowiada się ciężka zima. Jedynym wyjątkiem będzie tu SZZ, w znacznym stopniu dzięki rozwojowi krajowej oferty LO.

 

Zdecydowana większość liderów rynkowych woli koncentrować swoje inwestycje w oferowanie w dużych portach.

 

 

Krótkie podsumowanie miesiąca

Potwierdziły się nasze pozytywne oczekiwania dotyczące sezonu Zima 2016/17, oparte na danych o oferowaniu rozkładowym.

 

Rynek „ciągnęły” dwie największe lotnicze aglomeracje – warszawska i krakowska. Obie odnotowały wzrost o prawie 25%!! To w znacznym stopniu zasługa dwóch liderów – taniego (FR) oraz sieciowego LOT-u.

 

W wybranych aglomeracjach inwestowały też w oferowanie: W6 i Grupa LH.

 

Dane pokazują, że w znacznej części przypadków przewoźnicy poprawiali LF-y. To dobrze rokuje na przyszłość, jeżeli chodzi o ich skłonność do dalszego inwestowania.

 

Warto też zwrócić uwagę, na bardzo silny impuls wzrostowy w odniesieniu do komunikacji krajowej. Zaostrzająca się konkurencja LO – FR będzie nadal pobudzała rynek.

 

Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest poprawa sytuacji na rynku charterowym w dwóch największych portach – WAW i KTW. Dla stabilizacji rynkowej konieczne jest ograniczanie ekstremalnej już sezonowości tego ruchu.  

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

Źródło: Porty lotnicze, IATA, AEA, ACI, PRTL.pl

  

 

Wcześniejsze Barometry Polska dostępne są w zakładce:

Rynek lotniczy / Przewozy Pax

 

 

 

 

Tagi:

Lotnisko | AEA | Komunikacja krajowa | Przewozy | Linie lotnicze | Komunikacja | Pasażer | ACI | Odprawa pasażerska


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:
2016-04-07 - m.serafin
Powód, dla którego zawsze lotnisko w Modlinie jest omawiane po porcie Chopina jest, dla uważnych czytelników, dość oczywisty. Wiele wskaźników podajemy razem dla WAW i WMI, gdyż oba lotniska obsługują tę samą aglomerację. Nie publikujemy rankingu polskich lotnisk, ale barometr, pokazujący i omawiający najważniejsze zjawiska rynkowe. Tu uszeregowanie portów według liczby obsłużonych pasażerów ma, naszym zdaniem, marginalne znaczenie. Jeżeli jednak, niektórym naszym czytelnikom pomaga to lepiej zrozumieć publikowane materiały, to od następnego Barometru, postaramy się uszeregowac porty na "dole tabeli" według wielkości przewozów tj. przesuniemy LUZ przed BZG

2016-04-06 - strzala20@o2.pl
Dziwne tłumaczenia, dla braku elementarnego porządku. Nie ma szans,żeby Modlin wyprzedził Kraków i Gdańsk w tym roku, a w barometrze jest przed nimi... Kolejność może zmienić się jedynie między Modlinem, a Katowicami i to ewentualnie dopiero po letnim sezonie czarterowym, więc przez kilka najbliższych miesięcy żadnych roszad w barometrze nie trzeba prowadzić. Nic również nie wskazuje na to,żeby Łódź była w stanie w tym roku wyprzedzić Bydgoszcz,o Lublinie nie wspominając. Jak widać, ta zmiana kolejności może dotyczyć właściwie tylko dwóch portów, więc jak widać nie wymaga to zbyt wiele wysiłku. A jeśli uszeregowanie przewozów wg. ilości pasażerów nie jest ważne, to (do)dajcie Radom przed Warszawą ;)

2016-03-10 - m.serafin
Uszeregowanie według wielkości przewozów nie wydaje się nam sprawą bardzo istotną, tym bardziej, ze w ciągu roku kolejność dość często zmienia się. Na przyszłość postaramy się spełnić oczekiwania naszego czytelnika

2016-03-09 - strzala20@o2.pl
Dlaczego porty na dole barometru nie są uszeregowane według ilości odprawionych pasażerów?

2015-08-06 - strzala20@o2.pl
Jeszcze jedno pytanie: Dlaczego przy wzrostach Lublina nie ma wykrzykników, skoro wartości procentowe są tak wysokie?

2015-07-07 - m.serafin
Ze zrozumialych wzgledow nie podajemy oferowania wszystkich przewoznikow we wszystkich portach. Oferowanie miesieczne (w maju) Lufthansy to 3,0tys. foteli. Poniewaz nasz czytelnik jest ta kwestia zainteresowany to uzupelniamy Barometr o te informacje, plus jedno zdanie Komentarza. Zwracamy tylko uwage, ze nasz Barometr jest coraz bardziej rozbudowany i zawiera juz ogromną ilosc informacji. Marek Serafin Redaktor prowadzacy PRTL.pl

2015-07-07 - strzala20@o2.pl
Dlaczego nie podajecie oferowania LH w Lublinie? Lufthansa lata 3 razy w tygodniu na 100 miejscowych Embraerach E190, więc chyba nietrudno to policzyć, a tutaj wychodzi jakby ta linia w ogóle z LUZ nie operowała...

2012-06-17 - astachl
Świetne, jak zawsze rzetelne opracowanie. Po otworzeniu WMO kolejnym krokiem naprzód dla polskiego rynku (oferowania) będzie inauguracja sezonu zimowego i rozpoczęcie rozkładowych przewozów międzynarodowych przez O2.


REKLAMA
Home | O nas | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony