INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Dostawcy Usług

Turystyka

ANALIZY

Barometr Świat

Barometr Europa

Barometr lotniska europejskie

Barometr AEA

Barometr Polska

Raport finansowy branży

BRANŻA

Prawo

Bezpieczeństwo

Nawigacja powietrzna

Środowisko

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMAGiełda transportowa
Clicktrans.pl


Sonda

Jaki byłby najlepszy inwestor/inwestorzy dla PLL LOT?

Kapitałowy

Branżowy

Branżowy z europejskiej wielkiej trójki

Giełdowi

Informacje EKES


Partnerzy portalu

Language selection


English Deutsch French Russian

Barometr Polska


Barometr Polska kwiecień 2016. Dobry początek sezonu letniego

2015-06-08
 
     

Pierwszy miesiąc sezonu letniego 2016 był niezły, choć obserwujemy pewne spowolnienie, w porównaniu z minionym sezonem zimowym. Polskie porty obsłużyły 2 570 154 pasażerów, co oznacza wzrost o 9,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

 

Po raz kolejny do „liderów wzrostu” (Ryanair, Wizz Air) dołączył LOT, między innymi dzięki uruchomieniu kolejnych nowych połączeń.

 

Dobre wyniki kwietnia są niezłą prognozą na cały sezon letni. Musimy jednak pamiętać, że w szczycie lata bardzo duże znaczenie mieć będzie sytuacja w przewozach charterowych, a tu sytuacja jest dość niepewna i raczej ten rynek będzie negatywnie wpływał na dynamikę łączną.

 

 

Uwaga: należy pamiętać, że bieżący rok jest rokiem przestępnym.

 

Komentarz PRTL.pl

W kwietniu liderem wzrostu (indeks oferowania) był LOT. W lecie 2015 miał on minimalne spadki oferowania, tymczasem trzej konkurenci odnotowali bardzo znaczne, a niektórzy wręcz ogromne wzrosty (W6 34,7%, FR 22,7%, Grupa LH 14,0%). Pod względem wielkości oferowania LO dogonił W6, ale oczywiście przewozy W6, mierzone liczbą pasażerów, są nadal istotnie większe niż LO (wyższy LF). Natomiast odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy przewozy mierzymy w RPK. Również wartość rynku LO jest istotnie większa (to dotyczy również FR).

 

W6 nadal „goni” FR zwiększając oferowanie o kilka punktów procentowych szybciej, niż rywal.

 

„Spokojnie” rośnie oferowanie FR, ale indeksy będą istotnie wyższe w szczycie sezonu.

 

Grupa LH kontynuuje marsz do przodu, nadal koncentrując się na portach regionalnych.

 

DY/D8, po okresie szybkiej ekspansji, nadal racjonalizuje oferowanie, choć mniej drastycznie niż w poprzednich miesiącach.

 

Skokowy wzrost oferowania IAG to skutek dołączenia do grupy EI oraz nowych rejsów BA do KRK.

 

Wszystkie ważniejsze porty odnotowały spadki przewozów charterowych, które tylko w przypadku KTW miały bardzo ograniczony charakter. Problemy polityczno-militarne w Afryce Północnej i Turcji zdecydowanie ograniczyły możliwości zimowych wyjazdów wakacyjnych.

 

Bardzo szybko rośnie ruch domestic, zarówno w WAW, jak i WMI i KRK.

 

Cały rynek

Wybrane dane o oferowaniu (w tys. foteli, zmiany w %):

- cały rynek: 2 990,8 (+10,7),

- FR: 825,2 (+4,8),

- W6: 651,2 (+10,0),

- LO: 646,1 (+27,3!!),

- Grupa LH (LH+LX+OS+EW+SN): 348,1 (+8,2),

- DY/D8: 85,2 (-2,1!!),

- AF/KL: 72,8 (+11,0),

- SK: 55,3 (+2,0),

- BA/EI/VY: 43,8 (+62,2!!), nowy członek grupy – EI i rejs VY do KRK,

- AB: 24,3 (-25,9), wygaszanie rejsu do GDN,

- AY: 22,1 (+34,8) , rejs do GDN,

- AZ: 12,7 (-24,9!!), brak rejsu LIN – WAW.

 

Uwagi:

 

- tu podajemy tylko dane dla tych linii, które operują do co najmniej dwóch miast w Polsce. W styczniu LO rozpoczął operacje na trasie KRK – GDN.

 

 

 

Uwaga ogólna: większość lotnisk nie podaje szczegółowych danych przewozowych dotyczących między innymi przewozów poszczególnych linii lotniczych, dlatego też używamy dostępnych i aktualnych danych dotyczących ich oferowania.

 

Warszawa

Przewozy łączne: 932 011 – wzrost o 10,0%.

Port podał nam dane szczegółowe dla różnych segmentów rynku (zmiany w %):

- przewozy międzynarodowe: 823 840 (+9,0),

- przewozy krajowe: 108 171 (+18,00!!),

- przewozy tanich linii: 179 062 (-3,3!!),

- linie tradycyjne (rozkładowe i charterowe): 752 949 (+13,7!!),

- linie tradycyjne (przewozy międzynarodowe): 644 778 (+13,0!!),

- linie charterowe: 41 856 (-17,8!!),

- przewozy międzynarodowe do krajów UE: 581 880 (+6,7),

- przewozy poza UE: 241 960 (+14,9!!),

- przewozy międzynarodowe Schengen: 512 383 (+8,8),

- przewozy non Schengen: 311 457 (+9,3).

 

Oferowanie (w tys. foteli, zmiany w %):

- łączne: 1 227,9 (+9,3!!),

- LO: 638,3 (+25,5!!),

- W6: 167,8 (-0,2),

- Grupa LH: 123,5(+11,6!!),

- AF/KL: 60,8 (-7,3),

- EK: 24,0 (+69,0!!). Znacznie większy a/c,

- BA/VY/EI: 32,1 (+18,9),

- SU: 23,7 (+41,1). Dodatkowy rejs,

- DY/D8: 33,1 (-29,0!!). M.in. zdecydowanie mniej rejsów do LGW,

- AZ: 9,1 (-30,0!!). Brak rejsów do LIN,

- QR: 7,9 (-8,1).

 

Dla całej aglomeracji warszawskiej ruch (1 176 557), w porównaniu z kwietniem 2015, wzrósł o 9,0%. W marcu było to 8,9%, w lutym 14,8%, w styczniu 11,2%.

 

Ruch linii nisko-kosztowych w aglomeracji warszawskiej (423 608) wzrósł tylko o 1,8%, z tym, że bardzo powiększyła się, w porównaniu z poprzednim sezonem letnim, różnica pomiędzy WMI i WAW. Wyniosła ona aż 36,6%!! (18,1% dla tras międzynarodowych).

 

Zadecydowały tu spadki ruchu taniego w WAW wynikające ze znacznego ograniczenia oferowania przez DY/D8.

 

W tym miesiącu wzrost ruchu w aglomeracji to ponownie, przede wszystkim, zasługa LO i FR.

 

W WAW głównymi generatorami wzrostu ruchu były linie sieciowe – zdecydowany lider – LO, ale również grupy LH i IAG.

 

Dwóch ważnych graczy, jeżeli chodzi o ruch do/z Azji (EK i SU) nadal znacznie zwiększa oferowanie.

 

Znaczny wzrost oferowania LO spowodował zwiększenie, od stycznia, udziału LO w łącznym oferowaniu. Wyniósł on 52,0%. W marcu było to 51,2%,w lutym - 50,8%, w styczniu aż 53,3%, a w grudniu 2015 „tylko” 47,2%.

 

Znacznie poprawiła się dynamika wzrostu ruchu na połączeniach krajowych, choć pewne znaczenie odegrał tu też fakt, że od kwietnia 2015 zawieszone zostały połączenia K2 (BZG, WRO, LUZ) oraz ruchoma data Wielkanocy.

 

Fatalna była dynamika zmian w ruchu charterowym, ale dopiero wyniki maja będą stanowiły pierwszą indykację, co trendów w szczycie sezonu letniego. Istotnym czynnikiem może się tu okazać przesunięcie znacznej liczby turystów z połączeń do krajów poza-unijnych (chartery), na rynki europejskie – znaczny udział tanich linii.

 

Warszawa/Modlin

Przewozy (rozkładowe): 244 546 - wzrost o 5,3%.

 

Oferowanie wykonane: 284,6 tys. (+3,2).

Oferowanie planowane 286,1.

Oferowanie zagranica (planowane) – 242,3.

Oferowanie kraj (planowane) - 43,8.

Przewozy zagranica: 211 535 (+5,6).

Przewozy (kraj): 33 011 (+3,9).

Średni LF – 85,9%.

 

W kwietniu wzrost ruchu był zdecydowanie mniejszy niż w sezonie zimowym, gdyż po ogromnej ekspansji w lecie 2015, przyrosty oferowania były znacznie mniejsze. W kwietniu 2015 wzrost ruchu wyniósł aż 62,4%!!

 

Coraz wyższy jest LF, w tym, przede wszystkim, na trasach międzynarodowych, choć warto zwrócić uwagę, że jest on zdecydowanie niższy niż średni LF FR, na całej siatce przewozowej (93% - w kwietniu). Przewoźnik wciąż inwestuje w rynek.

 

Jak wiadomo problem połączeń krajowych zostanie rozwiązany poprzez przeniesienie rejsów, od Zimy 2016/17, do portu Chopina.

 

Kraków

Przewozy: 415 520 – wzrost o 18,7%

Przewozy krajowe: 34 619 (+32,1 !!).

Przewozy międzynarodowe (rozkładowe): 375 396 (+17,1).

Przewozy charterowe: 5 505 (63,5%).

 

Oferowanie (w tys. foteli), zmiany w %:

- łączne linii rozkładowych: 490,2 (+17,0!!),

- FR: 201,1 (+11,8 !!),

- LH/OS/4U/SN: 91,7 (+20,5!! – rejs LX uruchomiony w 05.2015, większe a/c LH),

- LO: 44,8 (+26,6 !!), nowy rejs do GDN – 8,7 (dwa rejsy dziennie!!),

- U2: 60,5 (+13,1),

- DY: 39,4 (+7,9),

- KL (12,0), (rejs uruchomiony w 05.2015),

- IAG (BA, VY): 11,7 (rejsy uruchomione w 05.2015),

- AY: 5,9 (+28,3),

- AZ: 3,6 (-5,3),

- SK: 3,8 (nowy rejs).

 

Świetny początek sezonu letniego w KRK.

Do wzrostu przyczynił się, niewątpliwie Ryanair, który również w sezonie letnim „inwestuje” w rynek krakowski i znacznie zwiększa oferowanie. Ale warto zauważyć, że jego udział w łącznym oferowaniu spada. To zasługa innych linii lotniczych, które albo jeszcze szybciej zwiększają swoją ofertę albo wprowadzają zupełnie nowe rejsy.

 

Umacnia, i to bardzo znacznie, swoją pozycję w regionie grupa Lufthansy. To zdecydowanie najważniejszy dla grupy port regionalny w Polsce.

 

LOT jeszcze ostrzej konkuruje z FR na trasie do GDN.

 

Wciąż zwiększa oferowanie KL a SAS uruchamia nowe połączenie.

 

Nowi przewoźnicy wciąż kreują nowy popyt, a oferta, zarówno ze strony linii tradycyjnych, jak i tanich, jest wyjątkowo zrównoważona. Tylko WAW jest „lepsza” pod tym względem.

Dane wskazują, że na trasach międzynarodowych zdecydowana większość przewoźników, co najmniej, utrzymała LF-y na poziomie zbliżonym do lutego 2015, pomimo tak znacznego wzrostu oferowania.

 

Wciąż spadają przewozy charterowe, które już w lutym 2015 odnotowały b. duże spadki. Mają one dla portu marginalne znaczenie (w kwietniu - tylko 1,3% łącznego ruchu).

 

Gdańsk

Przewozy: 305 000 wzrost o 5,2.

 

Uwaga: powyższaliczba jest przybliżona z dokładnością do kilkuset pasażerów, gdyż nie znamy dokładnej liczby pasażerów, który znajdowali się w bezpośrednim tranzycie. Po uzyskaniu tych danych Barometr minimalnie skorygujemy.

 

Oferowanie w tys. zmiany w %:

Łączne: 406,7 (+9,3),

W6: 199,4 (+6,9),

FR: 93,7 (+13,2),

LO: 37,0 (+23,3), rejs do KRK,

SK: 29,3 (+ 36,8!! nowy rejs do ARN),

LH: 32,9 (+1,5),

DY: 9,3 (+-0),

AY: 4,2 (nowy rejs),

AB „wygasza” połączenie. Tylko 9 rejsów w kwietniu i w maju.

 

W tym miesiącu dość znaczny wzrost ruchu to zasługa grupy linii. Nadal dominuje W6 (49% oferowania), ale stopniowo zbliża się do niego FR. LOT skokowo zwiększył oferowanie, operując już dwa razy dziennie do KRK.

 

Dla SAS GDN jest najważniejszą destynacją w RP (cztery rejsy dziennie do CPH plus „nowy-stary” rejs do ARN).

 

Katowice

Przewozy łączne: 199 410 - wzrost o 2,8.

Przewozy rozkładowe: 174 937 (+3,6).

Przewozy charterowe: 24 255 (-2,5).

 

Oferowanie w tys. foteli:

- łączne: 217,0 (+3,7),

- W6: 157,7 (+4,6),

- LH/EW: 29,0 (+16,5!!),

- FR: 21,5 (-5,3),

- LO: 8,7 (-20,2).

 

Po okresie szybkich wzrostów oferowania i przewozów, w lecie 2015 i zimie 2015/16 następuje okres stabilizacji.

 

Rośnie dominacja W6, w segmencie tanich przewozów, oraz LH/EW w segmencie przewozów sieciowych. W tym drugim przypadku jest ona coraz większa, gdyż LOT ograniczył liczbę częstotliwości z trzech do dwóch dziennie. Oznacza to jeszcze uboższą ofertę tranzytową w WAW. Niewątpliwie źródłem problemów jest to, iż LOT dysponuje obecnie samolotem turbośmigłowym, który jest za duży na tego typu trasy.

 

Dane wskazują, że przewoźnicy utrzymali LF-y z ubiegłego roku.

 

W tym miesiącu poprawiła się nieco sytuacja na rynku przewozów charterowych, ale, podobnie, jak w przypadku WAW i całego rynku charterowego, dopiero wyniki maja będą pierwszą indykacją czego możemy się spodziewać w sezonie letnim.

 

Wrocław

Przewozy: 183 528 pasażerów, wzrost o 3,1%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- rozkładowe, łączne: 216,5 (+0,7),

- FR: 113,4  (-1,0),

- W6: 34,2  (+23,5!!),

- LH/EW: 34,5 (+0,6),

- LO 29,2 (-3,6),

- SK 5,1 (-38,6%). Mniej rejsów - zamiast dwóch w dni robocze, tylko jeden.

 

Relatywnie niewielki wzrost przewozów to efekt nieznacznego wzrostu oferowania FR, dużego wzrostu W6, ale od relatywnie małej bazy, oraz znacznego spadku oferowania SK, który najwyraźniej ogranicza swoje ambicje, jeżeli chodzi o ruch tranzytowy.

 

Wiemy już, że od najbliższego sezonu zimowego Ryanair ponownie będzie inwestował w rynek dolnośląski - dodatkowy, bazowany samolot i cztery nowe połączenia. Rejs do aglomeracji warszawskiej wykonywany z/do WAW, przy oferowaniu większym o 50%. Zaostrzy się konkurencja z LO.

 

Poznań

Przewozy: 116 864 pasażerów – wzrost o 10,4%!!

Przewozy rozkładowe: 110 479 pasażerów (+16,9!!).

Przewozy charterowe: 5 965 (-45,0!!).

 

Oferowanie w tys. foteli:

- łączne: 140,0 (+9,5),

- W6: 51,5 (+44,7!!),

- FR: 42,0 (+8,8),

- LH/EW: 25,2 (-10.0!!),

- LO: 15,1 (+4,1),

- SK: 5,9 (-46,8!!)

Port podał, że w segmencie ruchu tanich linii przewozy wzrosły o 21,5%, a w tym przewozy W6 – aż o 42%.

 

Kontynuacja świetnych wyników portu to zasługa W6, który zdecydowanie inwestuje w oferowanie, aby umocnić się na pozycji lidera regionalnego.

 

Grupa LH zmniejszyła oferowanie, gdyż pod koniec marca zawiesiła połączenie do DUS.

 

Bardzo znacznie ograniczył oferowanie, a więc i przewozy SAS. Ograniczył liczbę częstotliwości z trzech do dwóch dziennie – w dni robocze. Osłabiło to ofertę tranzytową linii.

 

Dane wskazują, że przewoźnicy (poza W6) dość znacznie poprawili LF-y.

 

Rzeszów

Przewozy: 53 900 pasażerów (+2,1).

 

Oferowanie rozkładowe w tys. foteli:

- łączne: 64,5 (-6,7),

- FR: 38,9 (-1,0),

- LO:20,2 (+9,2),

- LH: 5,4 (-39,3).

W 04.2015 K2 oferował 2,2tys. foteli do BVA i FCO.

 

W przypadku RZE istotne znaczenie ma data Wielkanocy, gdyż znaczna część ruchu ma charakter etniczny – z USA i krajów Unii.

 

LH przeniosła rejsy z FRA na MUC i zmniejszyła liczbę częstotliwości z dwóch do jednej dziennie.

 

LOT zwiększając oferowanie dodatkowo umacnia swoją pozycję rynkową.

 

Dane wskazują, ze przewoźnicy rozkładowi znacznie poprawili LF-y.

 

Szczecin

Przewozy: 38.200 – wzrost o 22,5!!

 

Uwaga: Port opublikował dane „zaokrąglone do 100 pasażerów”.

 

Oferowanie rozkładowe w tys.:

- łączne: 51,1 (+16,4!!),

- FR: 21,2 (+1,9),

- W6: 14,0 (+11,1!!),

- LO: 12,5 (+66,7!!),

- DY: 3,3 (+10,0).

 

Po dwóch sezonach gigantycznych wzrostów indeksów następuje pewne wyhamowanie. W segmencie tanich przewozów trwa rywalizacja FR-W6. To jedyny mały port w Polsce, gdzie mamy do czynienia z taką sytuacją.

 

Skokowo powiększył ofertę LO, najprawdopodobniej walcząc o nowy ruch tranzytowy, korzystając z problemów lotnisk berlińskich. Oferuje trzy, a nie dwa rejsy dziennie, co istotnie rozszerza możliwości tranzytowe.

 

Dane wskazują, że przewoźnicy istotnie poprawili LF-y, które w ubiegłym roku były niskie, szczególnie, gdy uwzględnimy, że w porcie dominują tanie linie. LF w roku 2015 nie przekroczył 72%.

 

Lublin

Przewozy: 32 385 (+95,4!!!).

 

Oferowanie w tys.:

łączne: 38,7(+78,3!!),

- W6: 26,6 (+146,3!!!),

- FR: 9,8 (+53,1),

- LH: 2,2 (-24,1!!). Mniejszy a/c.

 

Ogromne wzrosty oferowania i przewozów to zasługa, przede wszystkim, W6, ale i FR istotnie zwiększył ofertę – nowe połączenie do DUB.

 

Jeżeli chodzi o przewozy międzynarodowe to port bardzo zbliżył się do RZE. Oferowanie tanich linii jest w RZE tylko o niecałe 7% większe niż w LUZ.

 

Bydgoszcz

Przewozy: 28 705 (+8,9).

 

Oferowanie w tys. foteli:

- łączne: 31,8 (+3,9),

- FR: 28,0 (+2,9),

- LH: 3,8 (+11,8).

 

LH poprawił ofertę dodając jedną częstotliwość tygodniowo.

 

Łódź

Przewozy: 20 085 (-13,9).

W tym chartery i przekierowania – 191.

 

Oferowanie w tys. foteli:

- łączne – 26,8 (-20,7!!),

- FR: 16,6 (-21,7),

- JP: 10,1 (-19,8).

 

Obaj przewoźnicy istotnie ograniczyli ofertę. FR nie operuje już do RYG, a JP zmniejszył wielkość wykorzystywanego samolotu, co niewątpliwie pozwoliło mu znacznie poprawić LF-y.

 

Podział rynku pomiędzy poszczególne porty lotnicze

W sezonie letnim kontynuowane są trendy obserwowane w sezonie zimowym, z niewielkimi zmianami. Spowolnione jest tempo wzrostu w aglomeracji warszawskiej i równocześnie WAW odnotowało wyższy indeks niż WMI!! To oczywiście zasługa LO. Nadal imponujące wzrosty notuje KRK i niewiele niższe – POZ. Nadal spowolniony nieco jest wzrost w GDN, WRO i, po raz pierwszy od dość dawna, w KTW. Pozycja dwóch nieformalnych zespołów portów (WAW+WMI oraz KRK+KTW), GDN oraz dwóch dużych, jak na polskie standardy lotnisk w Polsce Zachodniej - we WRO i POZ jest niezagrożona. To „kręgosłup” polskiego systemu lotnisk.

 

Wśród najmniejszych portów LUZ, dzięki W6, goni RZE. Bardzo szybko rozwija się SZZ, prawdopodobnie, również dzięki problemom rozwojowym TXL.

 

 

 

Krótkie podsumowanie miesiąca

W kwietniu działają te same czynniki wzrostu, co w ostatnich miesiącach sezonu zimowego, ale z różnym natężeniem. Ze względu na bardzo wysoką bazę porównawczą, nieco mniejszą rolę odgrywa rywalizacja FR-W6, natomiast coraz większego znaczenia nabiera skokowy wzrost oferowania LOT-u

 

Musimy tu powtórzyć, że przyszłość tej ultra-rozwojowej strategii polskiego przewoźnika zawiera największy element niepewności. Niestety wygląda na to, że sytuacja ogólna pogarsza się. Ceny paliwa bardzo znacznie wzrosły – w porównaniu z początkiem roku, a po stronie popytowej widzimy coraz silniejszy efekt zamachów terrorystycznych. Szczególnie widoczne jest to na połączeniach linii europejskich do Azji.

 

Nadal trwa nienajlepsza sytuacja na rynku charterowym, ale jest szansa, że w szczycie sezonu, kontynuowane będzie przeorientowanie części rynku z podróży do Afryki Północnej i Turcji na kierunki europejskie – Grecja, Hiszpania itd.

 

 

Marek Serafin

Źródło: Porty lotnicze, IATA, AEA, ACI, PRTL.pl

 

 

Wcześniejsze Barometry Polska dostępne są w zakładce:

Rynek lotniczy / Przewozy Pax

 

 

 

 

Tagi:

Lotnisko | AEA | Komunikacja krajowa | Przewozy | Linie lotnicze | Komunikacja | Pasażer | ACI | Odprawa pasażerska


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:
2016-04-07 - m.serafin
Powód, dla którego zawsze lotnisko w Modlinie jest omawiane po porcie Chopina jest, dla uważnych czytelników, dość oczywisty. Wiele wskaźników podajemy razem dla WAW i WMI, gdyż oba lotniska obsługują tę samą aglomerację. Nie publikujemy rankingu polskich lotnisk, ale barometr, pokazujący i omawiający najważniejsze zjawiska rynkowe. Tu uszeregowanie portów według liczby obsłużonych pasażerów ma, naszym zdaniem, marginalne znaczenie. Jeżeli jednak, niektórym naszym czytelnikom pomaga to lepiej zrozumieć publikowane materiały, to od następnego Barometru, postaramy się uszeregowac porty na "dole tabeli" według wielkości przewozów tj. przesuniemy LUZ przed BZG

2016-04-06 - strzala20@o2.pl
Dziwne tłumaczenia, dla braku elementarnego porządku. Nie ma szans,żeby Modlin wyprzedził Kraków i Gdańsk w tym roku, a w barometrze jest przed nimi... Kolejność może zmienić się jedynie między Modlinem, a Katowicami i to ewentualnie dopiero po letnim sezonie czarterowym, więc przez kilka najbliższych miesięcy żadnych roszad w barometrze nie trzeba prowadzić. Nic również nie wskazuje na to,żeby Łódź była w stanie w tym roku wyprzedzić Bydgoszcz,o Lublinie nie wspominając. Jak widać, ta zmiana kolejności może dotyczyć właściwie tylko dwóch portów, więc jak widać nie wymaga to zbyt wiele wysiłku. A jeśli uszeregowanie przewozów wg. ilości pasażerów nie jest ważne, to (do)dajcie Radom przed Warszawą ;)

2016-03-10 - m.serafin
Uszeregowanie według wielkości przewozów nie wydaje się nam sprawą bardzo istotną, tym bardziej, ze w ciągu roku kolejność dość często zmienia się. Na przyszłość postaramy się spełnić oczekiwania naszego czytelnika

2016-03-09 - strzala20@o2.pl
Dlaczego porty na dole barometru nie są uszeregowane według ilości odprawionych pasażerów?

2015-08-06 - strzala20@o2.pl
Jeszcze jedno pytanie: Dlaczego przy wzrostach Lublina nie ma wykrzykników, skoro wartości procentowe są tak wysokie?

2015-07-07 - m.serafin
Ze zrozumialych wzgledow nie podajemy oferowania wszystkich przewoznikow we wszystkich portach. Oferowanie miesieczne (w maju) Lufthansy to 3,0tys. foteli. Poniewaz nasz czytelnik jest ta kwestia zainteresowany to uzupelniamy Barometr o te informacje, plus jedno zdanie Komentarza. Zwracamy tylko uwage, ze nasz Barometr jest coraz bardziej rozbudowany i zawiera juz ogromną ilosc informacji. Marek Serafin Redaktor prowadzacy PRTL.pl

2015-07-07 - strzala20@o2.pl
Dlaczego nie podajecie oferowania LH w Lublinie? Lufthansa lata 3 razy w tygodniu na 100 miejscowych Embraerach E190, więc chyba nietrudno to policzyć, a tutaj wychodzi jakby ta linia w ogóle z LUZ nie operowała...

2012-06-17 - astachl
Świetne, jak zawsze rzetelne opracowanie. Po otworzeniu WMO kolejnym krokiem naprzód dla polskiego rynku (oferowania) będzie inauguracja sezonu zimowego i rozpoczęcie rozkładowych przewozów międzynarodowych przez O2.


REZERWUJ ON-LINEREKLAMAoferty pracy

Jakiej pracy szukasz?
zawód, stanowisko, słowo kluczowe

Gdzie?
miejscowość lub województwo


Oferty pracy
powered by JobrapidoHome | O nas | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony