INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Dostawcy Usług

Turystyka

ANALIZY

Barometr Świat

Barometr Europa

Barometr lotniska europejskie

Barometr AEA

Barometr Polska

Raport finansowy branży

BRANŻA

Prawo

Bezpieczeństwo

Nawigacja powietrzna

Środowisko

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMAGiełda transportowa
Clicktrans.pl


Sonda

Jaki byłby najlepszy inwestor/inwestorzy dla PLL LOT?

Kapitałowy

Branżowy

Branżowy z europejskiej wielkiej trójki

Giełdowi

Informacje EKES


Partnerzy portalu

Language selection


English Deutsch French Russian

Barometr Polska


Barometr Polska lipiec 2016. Coraz niższa dynamika wzrostu przewozów

2015-09-07
 
     

W lipcu dynamika wzrostu przewozów (+7,5%), była zbliżona do tej, którą odnotowaliśmy w dwóch poprzednich miesiącach. Obsłużono łącznie 3 680 709 pasażerów.

 

Do zatrzymania się trendu spadkowego przyczyniły się z jednej strony dwa wielkie wydarzenia nadzwyczajne - szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży, a z drugiej lekka poprawa na rynku przewozów charterowych, który w czterech miesiącach letnich dość silnie waży na dynamice całego rynku.

 

Nadal liderami pod względem wzrostu przewozów są linie „wielkiej czwórki”, z tym, że nadal należy podkreślić utrzymującą się bardzo dużą dynamikę wzrostu oferowania i przewozów LOT-u.

 

Uwaga: w tym Barometrze podajemy informacje dotyczące oferowania jedynie „głównych graczy”. Struktura oferowania i dynamiki zmian dotyczące innych linii są bardzo podobne do tych, jakie podawaliśmy w Barometrze czerwcowym.

 

 

Uwaga: należy pamiętać, że bieżący rok jest rokiem przestępnym.

 

Komentarz PRTL.pl

W lipcu liderem wzrostu (indeks oferowania) był nadal LOT. W lecie 2015 miał on minimalne spadki oferowania, tymczasem trzej konkurenci odnotowali bardzo znaczne, a niektórzy wręcz ogromne wzrosty (w lipcu: W6 – 32,6%, FR – 27,4%, Grupa LH – 13,6%).

 

W6 nadal „goni” FR zwiększając oferowanie o kilka punktów procentowych szybciej, niż rywal. W lipcu różnica była mniejsza niż wcześniej, gdyż W6 w szczycie sezonu lato 2015 dodatkowo zwiększył oferowanie.

 

Minimalnie szybciej rosło oferowanie FR, gdyż w szczycie lata 2015 przewoźnik przenosił część oferowania na bogatsze rynki Europy Zachodniej.

 

DY/D8, po okresie szybkiej ekspansji, nadal racjonalizuje oferowanie, podobnie, jak AB, który zdecydowanie przecenił swoje możliwości, jeżeli chodzi o rynek polski. Grupa LH, w szczycie lata, selektywnie podchodzi do kwestii geograficznej struktury swojej ofert. Na niektórych rynkach regionalnych wciąż inwestuje - głównie Południowa Polska, na innych ogranicza ofertę - GDN, ale tylko poprzez zmniejszanie wielkości a/c.

 

Poprawiła się sytuacja na rynku przewozów charterowych. Największe porty odnotowały niewielkie wzrosty - trzej liderzy: WAW, KTW i POZ. A kolejne dość znaczne spadki :WRO, GDN, KRK. Łącznie te sześć portów obsłużyło 697 836 pasażerów rejsów charterowych, co stanowi spadek o 1,6%. O prawdopodobnych powodach tej poprawy sytuacji piszemy poniżej.

 

W odróżnieniu od czerwca spadły, nieznacznie, przewozy krajowe. Jeden z głównych powodów to zawieszenie przez FR połączenia GDN - WRO.

 

Cały rynek

Wybrane dane o oferowaniu (w tys. foteli, zmiany w %):

- cały rynek: 3 224,7 (+6,8),

- FR: 864,9 (+7,0),

- W6: 765,4 (+9,8),

- LO: 702,8 (+19,6!!),

- Grupa LH (LH+LX+OS+EW+4U+SN): 370,3 (+6,2),

- DY/D8: 79,6 (-10,5!!),

- AF/KL: 76,3 (+9,5),

- SK: 27,3 (-14,4),

- BA/EI/VY/IB: 53,0 (+34,9!!), nowy członek grupy – EI , sezonowy rejs IB do KRK, więcej rejsów BA do KRK.

 

Uwaga:

tu podajemy tylko dane dla tych linii, które operują do co najmniej dwóch miast w Polsce. W styczniu LO rozpoczął operacje na trasie KRK – GDN.

 

 

Uwaga ogólna: większość lotnisk nie podaje szczegółowych danych przewozowych dotyczących między innymi przewozów poszczególnych linii lotniczych, dlatego też używamy dostępnych i aktualnych danych dotyczących ich oferowania.

 

Warszawa

Przewozy łączne: 1 375 879 – wzrost aż o 13,0%.

Port podał nam dane szczegółowe dla różnych segmentów rynku (zmiany w %):

- przewozy międzynarodowe: 1 257 021 (+13,8),

- przewozy krajowe: 118 858 (+4,9),

- przewozy tanich linii: 252 679(+13,4),

- linie tradycyjne (rozkładowe i charterowe): 1 123 200 (+12,9),

- linie tradycyjne (przewozy międzynarodowe): 1004342 (+13,9),

- linie charterowe: 260 586 (+0,6),

- przewozy międzynarodowe do krajów UE: 896 219 (+15,1),

- przewozy poza UE: 360 802 (+10,7),

- przewozy międzynarodowe Schengen: 762 931 (+14,0),

- przewozy non Schengen: 494 090 (+13,6).

 

Oferowanie (w tys. foteli, zmiany w %):

- łączne: 1 368,0 (+13,4!!),

- LO: 694,0 (+18,0!!),

- W6: 220,0 (+20,1!!),

- Grupa LH: 126,9 (+2,0),

- AF/KL: 59,6 (-6,1),

- BA/VY/EI: 33,9 (+66,2),

- DY/D8: 32,4 (-20,8!!), m.in. zdecydowanie mniej rejsów do LGW.

 

Dla całej aglomeracji warszawskiej ruch (1 642 560), w porównaniu z lipcem 2015 wzrósł o 12,4%. W czerwcu było to 8,9%, a w maju 7,2%.

 

Ruch linii nisko-kosztowych w aglomeracji warszawskiej (519 360) wzrósł o 11,4%. W maju było to 8,5%. Różnica w tanich przewozach pomiędzy WMI i WAW wyniosła tylko 5,5%. W czerwcu było to 9,6%, a w maju aż 25,5%. Na samych trasach międzynarodowych przewozy z/do WMI były, po raz drugi z kolei od ponownego uruchomienia WMI, mniejsze aż o 8,6% niż z/do WAW. W czerwcu było to 4,4%. To efekt bardzo dużych wzrostów oferowania W6 i mniejszych wzrostów FR.

 

WAW jest zdecydowanie głównym beneficjentem strategii wzrostowej LO oraz wspólnie z WMI korzystają na walce konkurencyjnej FR-W6.

 

Aktywna jest grupa IAG, ale jej oferta jest nadal bardzo ograniczona.

 

Udział LO w łącznym oferowaniu z/do WAW (50,7%) był o niecały punkt procentowy niższy niż w czerwcu.

 

Wolniej w WAW rosły przewozy krajowe, co potwierdza wniosek o znacznym udziale ruchu biznesowego w tych przewozach, w poza-wakacyjnych miesiącach roku. Najtańszy ruch, w znacznym stopniu korzysta z rejsów z WMI. Konkurencja LO – FR, na trasach krajowych zdecydowanie nasili się, gdy Ryanair przeniesie operacje do WRO i GDN do WAW i doda po jednym rejsie dziennie.

 

Warszawa/Modlin

Przewozy (rozkładowe): 266 681 - wzrost o 9,8%.

 

Oferowanie: 297,1 (+9,5).

Oferowanie zagranica: 252,2 (+11,6).

Oferowanie kraj: 45,0 (-0,8).

Przewozy zagranica: 230 871 (+11,1) LF 91,5.

Przewozy kraj: 35810 (+1,2).

 

W lipcu wzrost ruchu był zdecydowanie mniejszy niż w sezonie zimowym, gdyż po ogromnej ekspansji w lecie 2015, przyrosty oferowania były znacznie mniejsze. W lipcu 2015 wzrost ruchu wyniósł aż 61,0%!!

 

LF, na trasach międzynarodowych, tym razem nieznacznie obniżył się, ale i tak był bardzo wysoki. Nadal jest niższy niż średni LF FR, na całej siatce przewozowej (96% w lipcu 2016).

 

Jak wiadomo problem niskiego LF połączeń krajowych zostanie rozwiązany poprzez przeniesienie rejsów, od października 2016 do portu Chopina.

 

Kraków

Przewozy: 488 406 – wzrost o 13,4!!

Przewozy krajowe: 40 819 (+16,4 !!).

Przewozy międzynarodowe (rozkładowe): 425 636 (+15,8).

Przewozy charterowe: 21 952 (-21,7!!).

 

Oferowanie (w tys. foteli), zmiany w %:

- łączne linii rozkładowych: 527,4 (+15,7!!),

- FR: 211,1 (+13,7 !!),

- LH/OS/4U/SN/LX: 102,5 (23,8!!),

- LO: 45,6 (+14,3 !!), nowy rejs do GDN,

- U2: 59,2 (+13,8),

- DY: 35,7 (-2,2).

 

KRK pozostaje liderem, pod względem tempa wzrostu, wśród wszystkich, dużych polskich lotnisk. FR nadal zwiększa tu swoje oferowanie szybciej niż wynosi jego średnia krajowa. Podobnie czyni grupa LH. Dla wielu linii sieciowych rynek krakowski jest miejscem, gdzie mogą zagospodarować swoje letnie nadwyżki oferowania.

 

Indeks wzrostu byłby jeszcze wyższy, gdyby nie bardzo znaczny spadek przewozów charterowych. W nieformalnym zespole KRK + KTW to jest specjalność portu katowickiego.

 

Gdańsk

Przewozy: 421 784 - spadek o 1,2%.

W6: 196 829 (-5,2),

FR: kraj 19 511 (-22,4) zawieszenie rejsu do WRO,

LO: WAW: 31 251 (+24,4) połączenie do KRK,

FR: zagranica 79 907 (+35,9!!),

LH: 27 801 (-6,0),),

SK: 12 640 (-8,8).

 

Chartery: 39 765 (-16,6).

 

Oferowanie w tys. zmiany w %:

Łączne: 430,0 (+-0),

W6: 220,0 (-4,5),

FR zagranica: 83,6 (+36,6!!), m.in. nowy, codzienny rejs do NYO,

FR kraj: 24,9 (-18,5),

LO: 38,0 (+23,8), rejs do KRK,

SK: 13,3 (-24,9!!) nowy rejs do ARN, ale sezonowe zmniejszenie oferowania do CPH i zawieszenie, na jeden miesiąc OSL,

LH: 33,9 (-10,1 ).

 

Po bardzo dobrym czerwcu - wzrost ruchu o ponad 11%, przyszedł słabszy lipiec. Rok temu wielu przewoźników, na czele z W6 znacznie zwiększyło oferowanie i, oczywiście, przewozy. Tym razem, dla niektórych przyszedł czas na „racjonalizowanie” oferty. AB w ogóle wycofał się z połączenia. Gdyby nie FR, mielibyśmy do czynienia ze spadkiem oferowania rozkładowego i ruchu. Do nienajlepszych wyników przyczyniło się, znacząco, bardzo istotne skurczenie się rynku charterowego. W przypadku Trójmiasta znaczną część ruchu wakacyjno-turystycznego przewożą ultra-tanie linie mające coraz bardziej rozwiniętą ofertę na Południe Europy. 

 

Katowice

Przewozy łączne: 435 183 - wzrost o 1,9%.

Przewozy rozkładowe: 212 295 (+2,4).

Przewozy charterowe: 222 026 (+1,3).

 

Oferowanie w tys. foteli:

- łączne: 247,7 (+5,0),

- W6: 181,8 (+4,6),

- LH/EW: 31,3 (+20,8!!),

- FR: 22,3 (+-0),

- LO: 8,9 (-22,3!!).

 

W przewozach rozkładowych W6 zdecydowanie ograniczył dynamikę wzrostu oferowania – w porównaniu z sezonem zimowym, ale i tak jego dominacja jest absolutna, gdyż FR już zrezygnował z ambicji konkurowania z nim w KTW. Udział węgierskiej linii, w oferowaniu rozkładowym to aż 73,4%.

 

W segmencie przewozów sieciowych przewaga LH nad LOT-em zdecydowanie wzrosła. Dane wskazują, że przewoźnicy, po raz kolejny odnotowali spadek LF-ów, co potwierdzałoby osłabienie trendu wzrostowego popytu.

 

Po raz pierwszy od wielu miesięcy wzrosły, choć minimalnie, przewozy charterowe. W szczycie sezonu letniego, tradycyjnie podróże wakacyjne do krajów poza-unijnych w Afryce Północnej i Turcji miały zdecydowanie mniejszy udział niż w pozostałych miesiącach roku i zastąpienie ich wyjazdami do Grecji, na Bałkany itp. było znacznie łatwiejsze. Ogromną rolę odgrywają tu też oczywiście kwestie klimatyczne.  

 

Wrocław

Przewozy: 257 965 - wzrost o 0,7%.

Port podał niektóre dane szczegółowe:

- przewozy nisko-kosztowe (międzynarodowe): „prawie” 128 tys. (+7,5%),

- połączenia linii sieciowych (międzynarodowe) (+1,6%),

- połączenie LO do WAW (+7,5%),

- rejsy charterowe – 57 815 (-8,3%).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- rozkładowe, łączne: 225,0 (+1,3),

- FR: 122,5 (+-0),

- W6: 36,7(+14,4),

- LH/EW: 36,7 (-3,7).

 

FR nie zwiększył oferowania, ale dane wskazują, że istotnie poprawił LF. Zdecydowanie zwiększył oferowanie W6, ale od niskiej bazy. Dość znacznie spadły przewozy charterowe i to zadecydowało o niskiej dynamice wzrostu ruchu w porcie.

 

Wiadomo już, że w sezonie zimowym istotnie zwiększy oferowanie FR, uruchamiając szereg nowych połączeń oraz Lufthansa dodając jeden rejs dziennie do FRA.

 

W przypadku tras krajowych, tak ważnych w tej aglomeracji, „rewolucja” zacznie się w październiku, gdy FR przeniesie swoje rejsy z WMI do WAW i doda trzecią częstotliwość.

 

Poznań

Przewozy: 223 239 pasażerów - wzrost o 6,9%.

Przewozy rozkładowe: 127 547 (+9,3!!).

Przewozy charterowe: 95 692 (+3,8).

 

Oferowanie w tys. foteli:

- łączne: 147,7 (+4,1),

- W6: 59,0 (+17,1),

- FR: 45,7 (+6,0),

- LH: 26,1 (-10,0!!),

- LO: 16,2 (+- 0).

 

Wzrost przewozów lipcowych, po zerowej dynamice czerwca, to zasługa, przede wszystkim, W6, który zdecydowanie zwiększył oferowanie w szczycie sezonu letniego. Przewoźnik stara się maksymalnie umocnić swoją pozycję w tym porcie, aby nie dopuścić do dominacji FR, która ma miejsce, w innym porcie Polski Zachodniej – WRO.

 

W segmencie przewozów tradycyjnych znaczny spadek oferowania grupy LH to efekt zawieszenia połączenia EW do DUS. Oferta LH do swoich hub-ów nie została osłabiona.

 

SAS, tym razem zmniejszył swoje oferowanie praktycznie do zera. „Powróci” na rynek, z „pełną swoją siłą”, dopiero we wrześniu.

 

Podobnie, jak w przypadku KTW po raz pierwszy od dawna wzrosły, choć niezbyt imponująco, przewozy charterowe, a powód zmiany sytuacji jest chyba analogiczny.

 

Rzeszów

Przewozy: 66 015 pasażerów - spadek o 2,8%.

 

Oferowanie rozkładowe w tys. foteli:

- łączne: 69,2 (+1,2),

- FR: 42,0 (+4,7),

- LO:20,4(+-0).

 

Główni gracze - FR i LO niewątpliwie poprawili wyniki. FR w szczycie przewozów zwiększył oferowanie, natomiast LO wykorzystał znaczne zmniejszenie oferowania przez LH i przeniesienie rejsów z FRA na MUC. Oznacza to, że w ofercie tranzytowej, szczególnie atlantyckiej, LOT ma znaczną przewagę nad LH. To unikalna sytuacja w Polsce. A lipiec to szczyt przewozów z/do USA i Kanady.

 

W porcie pojawił się (od czerwca) nowy przewoźnik Adria – „kondotier” środkowo i wschodnioeuropejski, z rejsami do CDG.

 

Szczecin

Przewozy: 46 780 – wzrost o 3,6%.

Krajowe – 8 221 (+22,9).

Chartery – 2 023 (-37,0!!).

 

Oferowanie rozkładowe w tys.:

- łączne: 52,5 (+3,8),

- FR: 21,9 (+-0),

- W6: 14,4(-16,8),

- LO 12,8 (+53,4!!).

 

Po dwóch sezonach gigantycznych wzrostów indeksów następuje wyhamowanie.

 

FR już nie inwestuje, przynajmniej obecnie, w rynek, a W6, w szczycie sezonu wykonał krok wstecz.

 

Skokowo powiększył ofertę LO, jednak dane pokazują, że dość znacznie spadł mu LF. Natomiast w przypadku rozkładowych przewozów międzynarodowych LF zdecydowanie wzrósł.

 

Lublin

Przewozy: 39 221 – wzrost o +40,2!!!

 

Oferowanie w tys.:

łączne: 42,5 (+47,6!),

- W6: 30,2 (+71,6!!),

- FR: 9,8 (+53,1!!)

 

Ogromne wzrosty oferowania i przewozów to zasługa, przede wszystkim, W6, ale i FR istotnie zwiększył ofertę – nowe połączenie do DUB.

 

Jednak przyszłość portu staje się niejasna. Jedyna linia sieciowa (LH) od zimy 2016/17 zawiesza swoje połączenie. Ponieważ w najbliższych latach zdecydowanej poprawie ulegnie system transportu naziemnego do Warszawy, a w tym i do portu Chopina, to przewoźnicy tradycyjni będą, najprawdopodobniej, obsługiwali ten region Polski z głównego portu.

 

Bydgoszcz

Przewozy: 37 016 – spadek o 5,2%.

Oferowanie w tys. foteli:

- łączne: 35,5 (+6,6),

- FR – 28,4 (-1,5).

 

FR utrzymuje oferowanie praktycznie na tym samym poziomie, co w lecie 2015. W porcie pojawił się nowy przewoźnik (hybrydowy) - Mistral Air, z rejsem do Rzymu/FCO.

Spadek ruchu to efekt bardzo dużego zmniejszenia się przewozów charterowych - brak rejsów do Turcji.

 

Łódź

Przewozy: 22 540 – spadek o 35,2%.

Przewozy rozkładowe: 20 966 (-19,5),

Przewozy charterowe: 1 162 (-86,7!!).

 

Oferowanie w tys. foteli:

- łączne: 27,5 (-20,7!!),

- FR: 17,0 (-20,3),

- JP: 10,5 (-19,8).

 

Obaj przewoźnicy istotnie ograniczyli ofertę w bardzo podobnej skali. JP zmniejszył wielkość wykorzystywanego samolotu, a FR zawiesił połączenie do OSL/RYG.

 

Tak duży spadek ruchu to, przede wszystkim, efekt drastycznego zmniejszenia się przewozów charterowych, które w szczycie lata 2015, miały spory udział w łącznym ruchu.

 

Podział rynku pomiędzy poszczególne porty lotnicze

Fluktuacja tempa wzrostu przewozów dotyczy nie tylko najmniejszych lotnisk, które są tak silnie uzależnione od bieżącej polityki handlowej wielkich tanich linii, ale i lotnisk dużych. WAW korzysta na skokowym rozwoju oferty LO, podczas, gdy FR w WMI, po okresie gigantycznych wzrostów, stabilizuje nieco ofertę. Ale i tu czekają nas duże zmiany, gdy Ryanair pojawi się w WAW z ofertą krajową, rozwijając równocześnie przewozy zagraniczne z WMI. Przyśpieszył wzrost w KRK zarówno dzięki FR, jak i wielu liniom sieciowym, podczas, gdy GDN nie ma już tak imponujących wzrostów, jak roku temu. Ale tu to chyba jednak cisza przed burzą – zaostrzeniem się rywalizacji W6 – FR, o prymat w znacznej części Polski Północnej.

 

Coraz wyraźniej widać specjalizację w nieformalnym zespole KRK + KTW.

 

Jeżeli chodzi o tanie przewozy z/do Polski Południowo-Wschodniej to konkurują RZE (FR) i LUZ (głównie W6 z własną bazą).  

 

Dobra passa nie dotyczy dwóch najmniejszych lotnisk regionalnych – BZG, a przede wszystkim – LCJ.

 

 

 

Krótkie podsumowanie miesiąca

Jedyną sporą nowością w lipcu była widoczna poprawa na rynku przewozów charterowych. W największych sześciu portach zbliżyły się one poziomem do lipca 2015. Dzięki temu podtrzymywana jest dynamika wzrostu przewozów, notowana w ostatnich dwóch miesiącach. Gdyby nie to, to, wskutek wolniejszego tempa wzrostu przewozów linii rozkładowych, mielibyśmy do czynienia z dalszym spowolnieniem całego rynku.

 

W ogromnym stopniu jest on uzależniony od strategii i polityki handlowej czterech największych graczy. W przypadku FR, W6 oraz Grupy LH są one stabilne i przewidywalne.

 

W odniesieniu do LOT-u mamy wciąż do czynienia z wieloma znakami zapytania. 

 

 

Marek Serafin

Źródło: Porty lotnicze, IATA, AEA, ACI, PRTL.pl

 

 

Wcześniejsze Barometry Polska dostępne są w zakładce:

Rynek lotniczy / Przewozy Pax

 

 

 

 

Tagi:

Lotnisko | AEA | Komunikacja krajowa | Przewozy | Linie lotnicze | Komunikacja | Pasażer | ACI | Odprawa pasażerska


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:
2016-04-07 - m.serafin
Powód, dla którego zawsze lotnisko w Modlinie jest omawiane po porcie Chopina jest, dla uważnych czytelników, dość oczywisty. Wiele wskaźników podajemy razem dla WAW i WMI, gdyż oba lotniska obsługują tę samą aglomerację. Nie publikujemy rankingu polskich lotnisk, ale barometr, pokazujący i omawiający najważniejsze zjawiska rynkowe. Tu uszeregowanie portów według liczby obsłużonych pasażerów ma, naszym zdaniem, marginalne znaczenie. Jeżeli jednak, niektórym naszym czytelnikom pomaga to lepiej zrozumieć publikowane materiały, to od następnego Barometru, postaramy się uszeregowac porty na "dole tabeli" według wielkości przewozów tj. przesuniemy LUZ przed BZG

2016-04-06 - strzala20@o2.pl
Dziwne tłumaczenia, dla braku elementarnego porządku. Nie ma szans,żeby Modlin wyprzedził Kraków i Gdańsk w tym roku, a w barometrze jest przed nimi... Kolejność może zmienić się jedynie między Modlinem, a Katowicami i to ewentualnie dopiero po letnim sezonie czarterowym, więc przez kilka najbliższych miesięcy żadnych roszad w barometrze nie trzeba prowadzić. Nic również nie wskazuje na to,żeby Łódź była w stanie w tym roku wyprzedzić Bydgoszcz,o Lublinie nie wspominając. Jak widać, ta zmiana kolejności może dotyczyć właściwie tylko dwóch portów, więc jak widać nie wymaga to zbyt wiele wysiłku. A jeśli uszeregowanie przewozów wg. ilości pasażerów nie jest ważne, to (do)dajcie Radom przed Warszawą ;)

2016-03-10 - m.serafin
Uszeregowanie według wielkości przewozów nie wydaje się nam sprawą bardzo istotną, tym bardziej, ze w ciągu roku kolejność dość często zmienia się. Na przyszłość postaramy się spełnić oczekiwania naszego czytelnika

2016-03-09 - strzala20@o2.pl
Dlaczego porty na dole barometru nie są uszeregowane według ilości odprawionych pasażerów?

2015-08-06 - strzala20@o2.pl
Jeszcze jedno pytanie: Dlaczego przy wzrostach Lublina nie ma wykrzykników, skoro wartości procentowe są tak wysokie?

2015-07-07 - m.serafin
Ze zrozumialych wzgledow nie podajemy oferowania wszystkich przewoznikow we wszystkich portach. Oferowanie miesieczne (w maju) Lufthansy to 3,0tys. foteli. Poniewaz nasz czytelnik jest ta kwestia zainteresowany to uzupelniamy Barometr o te informacje, plus jedno zdanie Komentarza. Zwracamy tylko uwage, ze nasz Barometr jest coraz bardziej rozbudowany i zawiera juz ogromną ilosc informacji. Marek Serafin Redaktor prowadzacy PRTL.pl

2015-07-07 - strzala20@o2.pl
Dlaczego nie podajecie oferowania LH w Lublinie? Lufthansa lata 3 razy w tygodniu na 100 miejscowych Embraerach E190, więc chyba nietrudno to policzyć, a tutaj wychodzi jakby ta linia w ogóle z LUZ nie operowała...

2012-06-17 - astachl
Świetne, jak zawsze rzetelne opracowanie. Po otworzeniu WMO kolejnym krokiem naprzód dla polskiego rynku (oferowania) będzie inauguracja sezonu zimowego i rozpoczęcie rozkładowych przewozów międzynarodowych przez O2.


REZERWUJ ON-LINEREKLAMA


Home | O nas | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony