INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Dostawcy Usług

Turystyka

ANALIZY

Barometr Świat

Barometr Europa

Barometr lotniska europejskie

Barometr AEA

Barometr Polska

Raport finansowy branży

BRANŻA

Prawo

Bezpieczeństwo

Nawigacja powietrzna

Środowisko

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMAGiełda transportowa
Clicktrans.pl


Sonda

Jaki byłby najlepszy inwestor/inwestorzy dla PLL LOT?

Kapitałowy

Branżowy

Branżowy z europejskiej wielkiej trójki

Giełdowi

Informacje EKES


Partnerzy portalu

Language selection


English Deutsch French Russian

Barometr Polska


Barometr Polska 06. 2016. Spada dynamika wzrostu przewozów

2015-08-03
 
     

To był kolejny miesiąc spadającej dynamiki wzrostu przewozów. Polskie porty obsłużyły 3 347 886 pasażerów, co oznacza wzrost o 6,8% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

 

Po raz kolejny do „liderów wzrostu” (Ryanair, Wizz Air) dołączył LOT, który spośród wielkiej czwórki ma obecnie zdecydowanie największą dynamikę wzrostu.

 

Głównym powodem dość znacznego spowolnienia dynamiki rynku jest utrzymujący się kryzys na rynku przewozów charterowych. Niestety w miesiącach szczytu letniego waży on zdecydowanie silniej na wynikach łącznych, niż w okresach poza-sezonowych.

 

W aż czterech portach regionalnych całkowity ruch pasażerski spadł poniżej ubiegłorocznego poziomu.

 

 

Uwaga: należy pamiętać, że bieżący rok jest rokiem przestępnym.

 

Komentarz PRTL.pl

 

W czerwcu liderem wzrostu (indeks oferowania) był ponownie LOT. W lecie 2015 miał on minimalne spadki oferowania, tymczasem trzej konkurenci odnotowali bardzo znaczne, a niektórzy wręcz ogromne wzrosty (w czerwcu: W6 - 30,8%, FR - 20,2%, Grupa LH - 16,5%).

 

W6 nadal „goni” FR zwiększając oferowanie o kilka punktów procentowych szybciej, niż rywal. W czerwcu różnica była mniejsza niż wcześniej, gdyż W6 w szczycie sezonu lato 2015 dodatkowo zwiększył oferowanie.

 

Minimalnie szybciej rosło oferowanie FR, gdyż w szczycie lata 2015 przewoźnik przenosił część oferowania na bogatsze rynki Europy Zachodniej.

 

DY/D8, po okresie szybkiej ekspansji, nadal racjonalizuje oferowanie, podobnie, jak AB, który zdecydowanie przecenił swoje możliwości, jeżeli chodzi o rynek polski.

 

Wszystkie ważniejsze porty odnotowały spadki przewozów charterowych, ale były one mniejsze, niż w miesiącach wcześniejszych.

 

To właśnie kryzys na rynku przewozów charterowych oraz spowolnienie tempa wzrostu oferowania rozkładowego przełożyły się na wolniejsze tempo wzrostu przewozów. Spowolnienie to wynika ze „spokojniejszego” podejścia do tej kwestii dwóch ważnych graczy rynkowych: FR i grupy LH oraz redukcji oferowania przez niektórych „średniaków”: AB, AZ i DY/D8.

 

Wysoka była dynamika wzrostu przewozów krajowych – szczegóły patrz poniżej.

 

Cały rynek

 

Wybrane dane o oferowaniu (w tys. foteli, zmiany w %):

- cały rynek: 3 104,7 (+7,7),

- FR: 828,6 (+7,7),

- W6: 696,6(+9,7),

- LO: 686,3(+21,7!!),

- Grupa LH (LH+LX+OS+EW+SN): 357,5 (+6,4),

- DY/D8: 82,6 (-9,7!!),

- AF/KL: 74,3 (+3,3),

- SK: 56,3 (+5,8),

- BA/EI/VY/IB: 41,3 (+10,4!!), nowy członek grupy – EI , sezonowy rejs IB do KRK, więcej rejsów BA do KRK, mniejsze oferowanie VY,

- AB: 24,4 (-25,6), zawieszony rejs do GDN,

- AY: 23,2 (+32,6), nowy rejs do GDN,

- AZ: 15,0(-15,7!!), brak rejsu LIN – WAW.

 

Uwagi: tu podajemy tylko dane dla tych linii, które operują do co najmniej dwóch miast w Polsce. W styczniu LO rozpoczął operacje na trasie KRK – GDN.

 

 

 

Uwaga ogólna: większość lotnisk nie podaje szczegółowych danych przewozowych dotyczących między innymi przewozów poszczególnych linii lotniczych, dlatego też używamy dostępnych i aktualnych danych dotyczących ich oferowania.

 

Warszawa

 

Przewozy łączne: 1 260 624 – wzrost o 9,8%.

Port podał nam dane szczegółowe dla różnych segmentów rynku (zmiany w %):

- przewozy międzynarodowe: 1 135 147 (+9,5),

- przewozy krajowe: 125 477 (+13,0),

- przewozy tanich linii: 228 541 (+11,8),

- linie tradycyjne (rozkładowe i charterowe): 1 032 083 (+9,4),

- linie tradycyjne (przewozy międzynarodowe): 906 606 (+8,9),

- linie charterowe: 200 518 (-7,2),

- przewozy międzynarodowe do krajów UE: 827 198 (+11,6),

- przewozy poza UE: 307 949 (+4,2),

- przewozy międzynarodowe Schengen: 714 941 (+11,0),

- przewozy non Schengen: 420 206 (+7,0).

 

Oferowanie (w tys. foteli, zmiany w %):

- łączne: 1 313,5 (+13,0!!),

- LO: 677,7 (+20,2!!),

- W6: 202,3 (+17,3!!),

- Grupa LH: 122,3 (+3,7),

- AF/KL: 62,3 (-5,5),

- EK: 24,0 (+69,0!!). Znacznie większy a/c,

- BA/VY/EI: 30,1 (+35,0),

- SU: 23,7 (+41,1). Dodatkowy rejs,

- DY/D8: 32,0 (-21,8!!). M.in. zdecydowanie mniej rejsów do LGW,

- SK: 12,8 (-4,5),

-AY: 12,0 (+1,7),

- AB: 11,9 (-4,8),

- AZ: 11,2 (-20,0!!). Brak rejsów do LIN,

- TP: 8,5 (- 19,0). Mniejszy a/c.

- QR: 7,9 (-8,1).

 

Dla całej aglomeracji warszawskiej ruch (1 511 275), w porównaniu z czerwcem 2015 wzrósł o 8,9%. W maju było to 7,2%,w kwietniu - 9,0%, w marcu - 8,9%, w lutym - 14,8%, w styczniu - 11,2%.

 

Ruch linii nisko-kosztowych w aglomeracji warszawskiej (479 192) wzrósł o 8,7%. W maju było to 8,5%, w kwietniu tylko 1,8% (Wielkanoc). Różnica w tanich przewozach pomiędzy WMI i WAW wyniosła tylko 9,6%. W maju było to 25,5%. Na samych trasach międzynarodowych przewozy z/do WMI były, po raz pierwszy od ponownego uruchomienia WMI, mniejsze (o 4,4%) niż z/do WAW. To efekt bardzo dużych wzrostów oferowania W6 i ograniczonych wzrostów FR.

 

W tym miesiącu wzrost ruchu w WAW i całej aglomeracji to, przede wszystkim, zasługa LO, i W6.

 

Aktywna jest grupa IAG, ale jej oferta jest nadal bardzo ograniczona.

 

Dwóch ważnych graczy, jeżeli chodzi o ruch do/z Azji (EK i SU) nadal znacznie zwiększa oferowanie.

 

Udział LO w łącznym oferowaniu z/do WAW był na poziomie zbliżonym do poprzednich miesięcy lata 2016 i wyniósł 51,6%.

 

W odróżnieniu od maja wysoka była dynamika wzrostu ruchu krajowego. Prawdopodobnie istotne znaczenie miała tu większa liczba turystów wakacyjnych i, najprawdopodobniej, również pasażerów tranzytowych – znacznie większe oferowanie na trasach międzynarodowych LO, w tym, nowe połączenia.

 

Spadek przewozów charterowych był znacznie mniejszy (procentowo) niż w poprzednich miesiącach, ale raczej nie ma już szans, aby w szczycie sezonu letniego, wyniki były zbliżone do tych z lata 2015. Powody – dobrze znane.

 

Warszawa/Modlin

 

Przewozy (rozkładowe): 250 651 - wzrost o 4,8%.

 

Oferowanie wykonane: 285,8 (+3,9).

Oferowanie planowane: 285,4 (+7,3).

Oferowanie zagranica (planowane): 241,5 (+8,1).

Oferowanie kraj (planowane): 43,9 (+2,8).

 

Uwaga: jak widać w roku 2016 oferowanie planowane było niższe od wykonanego.

 

Przewozy zagranica: 218 482 (+6,6). LF 90,5% !! (+2,6ppct).

Przewozy kraj: 32 169 (-5,6). LF 73,3 (-6,5ppct!!).

Średni LF – 87,7% (+0,7ppct).

 

W czerwcu wzrost ruchu był zdecydowanie mniejszy niż w sezonie zimowym, gdyż po ogromnej ekspansji w lecie 2015, przyrosty oferowania były znacznie mniejsze. W czerwcu 2015 wzrost oferowania to aż 56,3% a ruchu wyniósł 61,0%!!

 

Coraz wyższy jest LF, ale w tym miesiącu tylko na trasach międzynarodowych. Warto też zwrócić uwagę, że jest on nadal niższy niż średni LF FR, na całej siatce przewozowej (94%) ale różnica była znacznie mniejsza niż w kwietniu. Wyniosła wtedy aż 7,1ppct, natomiast w maju 2016 to tylko 2,1ppct.

 

Jak wiadomo problem niskiego LF połączeń krajowych zostanie rozwiązany poprzez przeniesienie rejsów, od października 2016 do portu Chopina.

 

Kraków

 

Przewozy: 460 308 – wzrost o 13,2!!

Przewozy krajowe: 40 982 (+12,7 !!).

Przewozy międzynarodowe (rozkładowe): 405 378 (+15,9).

Przewozy charterowe: 13 948 (-32,1!!).

 

Oferowanie (w tys. foteli), zmiany w %:

- łączne linii rozkładowych: 504,3 (+18,4!!),

- FR: 200,0 (+13,1 !!),

- LH/OS/4U/SN: 96,2 (18,8!!),

- LO: 44,3 (+16,6 !!), nowy rejs do GDN – 8,7 (dwa rejsy dziennie!!),

- U2: 64,6 (+24,7),

- DY: 42,0 (+9,7),

- KL/AF: 12,3 (+342,6 - rejs uruchomiony w połowie 05.2015. Obecnie dwie częstotliwości dziennie, plus pierwszy rejs sezonowego połączenia AF),

- AB: 12,5 (+-0),

- IAG (BA, IB, VY):11,2 (+8,7, pierwsze rejsy sezonowego połączenia IB, BA - przejściowa redukcja liczby rejsów do poziomu z 06.2015),

- AY: 7,1 (+24,6),

- AZ : 3,8 (+-0),

- SK: 4,2 (nowy rejs).

 

Trwa wspaniała passa portu krakowskiego.

 

Do wzrostu nadal przyczynia się, Ryanair, który również w sezonie letnim „inwestuje” w rynek krakowski i znacznie zwiększa oferowanie. Ale warto zauważyć, że jego udział w łącznym oferowaniu spada. To zasługa innych linii lotniczych, które albo jeszcze szybciej zwiększają swoją ofertę albo wprowadzają zupełnie nowe rejsy.

 

Umacnia, i to bardzo znacznie, swoją pozycję w regionie grupa Lufthansy. Oferowanie grupy w nieformalnych zespole (KRK+KTW) jest większe o 5,8% niż w WAW. To pokazuje, jak ważne jest dla niej Południe Polski. Oczywiście w WAW LH i OS mogą wykorzystywać też rejsy LO do zasilania swoich hub-ów – umowy code share.

 

Zwiększył oferowanie KL a SAS uruchamia nowe połączenie. To kolejna już tradycyjna linia w porcie. Jest on, bardzo zdecydowanie, portem „pierwszego wyboru w Polsce”, oczywiście po WAW.

 

Dynamika wzrostu była nieco niższa, niż w poprzednich miesiącach, głównie dlatego, że znacznie bardziej ważył tu spadek, i to ogromny, ruchu charterowego.

 

Gdańsk

 

Przewozy: 385 957 wzrost o 11,5 %.

W6: 170 874 (+8,4),

FR: kraj WMI 14 945 (+3,7), KRK 2981 (-0,3),

LO: WAW 24 343 (+7,8), KRK 6899 (+87,0) drugi rejs dziennie,

FR: zagranica 71 508 (+37,7!!),

LH: 27 176 (+7,3),

SK: 19100 (+33,3),

DY: 8 084.

Chartery (tylko zagranica – kraj 0) 34 868 (-5,3).

 

Oferowanie w tys. zmiany w %:

Łączne: 417,3 (+14,4),

W6: 201,2 (+7,2),

FR: 105,5 (+39,6!!), m.in. nowy, codzienny rejs do NYO,

LO: 36,8 (+19,2), rejs do KRK,

SK: 27,6 (+ 30,2!! nowy rejs do ARN),

LH: 32,8 (+1,9),

DY:8,9 (+-0),

AY:4,0 (nowy rejs),

PS: - 0,4. Początek operacji do IFO (Iwano-Frankiwsk). Od lipca 2 x w tygodniu,

AB - zawiesiło połączenie.

 

W tym miesiącu dość znaczny, szczególnie na tle wielu innych portów, wzrost ruchu to zasługa grupy linii. Nadal dominuje W6 (48,2% oferowania!!), ale FR skokowo zwiększył oferowanie i przewozy. Czeka nas coraz bardziej interesująca batalia o Północną Polskę.

 

LOT bardzo znacznie zwiększył oferowanie, operując już dwa razy dziennie do KRK, a na WAW bardzo poprawił LF.

 

Dla SAS GDN jest najważniejszą destynacją w RP (cztery rejsy dziennie do CPH plus „nowy-stary” rejs do ARN). Znacznie większe oferowanie niż do WAW!!

 

Od kilku miesięcy LH stabilizuje oferowanie poprawiając LF-y, ale jakość oferty pozostaje bez zmian. Pięć rejsów dziennie (3 x MUC i 2 x FRA) zapewnia jej zdecydowaną większość potrzebnych połączeń tranzytowych.

 

AB poddał się. Przewoźnik uznał, że nie jest w stanie konkurować to o ruch tranzytowy, z tanimi liniami, które wciąż rozwijają ofertę rejsów bezpośrednich, podczas gdy on musi oferować połączenia tranzytowe przez BER.

 

Spadek ruchu charterowego był mniejszy, niż w wielu innych portach, ale GDN odnotował spadek tego ruchu już w bardzo dobrym, w innych portach, czerwcu 2015.

 

Katowice

 

Przewozy łączne: 362 239 – spadek o 1,3%.

Przewozy rozkładowe: 191 273 (+1,4).

Przewozy charterowe: 170 526 (-3,8).

 

Oferowanie w tys. foteli:

- łączne: 227,8 (+5,3),

- W6: 160,9 (+4,6),

- LH/EW: 33,2 (+17,3!!),

- FR: 22,3 (-1,8),

- LO: 8,7 (-22,3!!).

 

Nienajlepsze wyniki portu to, przede wszystkim, efekt małego kryzysu na rynku przewozów charterowych. Jednak i linie tradycyjne nie mają już tak imponujących wzrostów oferowania i przewozów

 

Utrzymuje się dominacja W6, w segmencie tanich przewozów oraz LH w segmencie przewozów sieciowych. W tym drugim przypadku jest ona większa, niż w minionym sezonie zimowym, gdyż LOT ograniczył liczbę częstotliwości z trzech do dwóch dziennie. Oznacza to jeszcze uboższą ofertę tranzytową przez WAW.

 

Dane wskazują, że przewoźnicy odnotowali spadek LF- ów, co potwierdzałoby osłabienie trendu wzrostowego popytu.

 

W porcie pojawił się nowy przewoźnik linia grecka Ellinair Hellas oferująca połączenie do Salonik i Heraklionu (po jednym rejsie w tygodniu).

 

Nadal spadają przewozy charterowe, choć w KTW spadki są mniejsze niż w najważniejszych innych portach. Niestety obecna sytuacja w Turcji i Afryce Północnej oznacza, że ruch wakacyjny do tych krajów gwałtownie spada, a rośnie do krajów UE. Tam znaczna część turystów korzysta z ofert tanich linii.

 

Wyniki czerwca, w zasadzie przesądzają, że cały szczyt sezonu letniego nie będzie miał przewozów charterowych na poziomie nawet zbliżonym do lata 2016. Uwaga ta odnosi się do wszystkich portów, w których ruch charterowy odgrywa istotną rolę.

 

Wrocław

 

Przewozy: 238 524 pasażerów, spadek o 0,6%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- rozkładowe, łączne: 222,4 (+1,1),

- FR: 116,0 (+2,7),

- W6: 33,5(+8,1),

- LH/EW: 36,8 (+0,5),

- LO 28,8 (-8,9),

- SK 7,2 (-6,5%). Mniej rejsów – zamiast dwóch w dni robocze, tylko jeden.

 

Dość znacznie zwiększył oferowanie Wizz Air, ale od niskiej bazy. Ryanair utrzymał poziom z 2015, ale wiemy już, że od najbliższego sezonu zimowego Ryanair ponownie będzie inwestował w rynek dolnośląski – dodatkowy, bazowany samolot i cztery nowe połączenia. Rejs FR do aglomeracji warszawskiej wykonywany z/do WAW, przy oferowaniu większym o 50%. Zaostrzy się konkurencja z LO.

 

LOT dość znacznie zmniejszył oferowanie do WAW – konkurencja z LH o ruch tranzytowy oraz z FR i naziemnymi środkami transportu o ruch bezpośredni.

 

SK pozostał z jednym rejsem dziennie, co bardzo ogranicza ofertę tranzytową. Najprawdopodobniej spadły przewozy charterowe.

 

Poznań

 

Przewozy: 194 259 pasażerów – +-0.

Przewozy rozkładowe: 121 119 pasażerów (+4,8!!).

Przewozy charterowe: 72 630 (-6,8).

 

Oferowanie w tys. foteli:

- łączne: 141,6 (-2,1),

- W6: 51,8 (+4,7),

- FR: 43,1(+2,6),

- LH: 25,7 (-7,2!!),

- LO: 15,6 (+4,0),

- SK: 5,3(-50,0!!).

 

Port podał niektóre dane szczegółowe:

- przewozy tanich linii: 85 585 (+6,0), w tym W6 wzrost o 12%,

- linie tradycyjne: 35 534, w tym LOT – wzrost o 29%.

Najbardziej atrakcyjny kierunek – Londyn/LTN – 15,3 tyś pasażerów.

Na stronach portu informacje o kierunkach charterowych – lider Burgas, a jako kraj – Grecja.

 

Niższa dynamika wzrostu przewozów w porcie to efekt ograniczenia oferowania przez dwie linie tradycyjne – grupę LH (zawieszone połączenie do DUS) oraz, bardzo drastycznie przez SAS. Skandynawski przewoźnik ograniczył liczbę częstotliwości w miesiącu z 66-ciu do 38-miu osłabiając znacznie swoją ofertę tranzytową, a dodatkowo zmniejszył pojemność samolotu.

 

Dane wskazują, że przewoźnicy, tym razem i W6, bardzo znacznie poprawili LF-y.

 

Tych spadków nie był w stanie zrekompensować w pełni LOT, który odnotował bardzo dużą dynamikę i poprawę LF-a

 

Przez lata POZ „szczycił” się bardzo dużym udziałem w przewozach linii tradycyjnych. Obecnie ich udział gwałtownie spada, choć nadal jest dość wysoki, w porównaniu z większością innych portów regionalnych.

 

Rzeszów

 

Przewozy: 61 493 pasażerów (+2,0).

 

Oferowanie rozkładowe w tys. foteli:

- łączne: 67,4 (+1,2),

- FR: 40,8 (+5,7),

- LO:20,1(+3,6),

- LH: 5,4 (-37,2),

- JP: 1,1. Nowy rejs do CDG.

 

Główni gracze - FR i LO niewątpliwie poprawili wyniki. FR w szczycie przewozów zwiększył oferowanie, natomiast LO wykorzystał znaczne zmniejszenie oferowania przez LH i przeniesienie rejsów z FRA na MUC. Oznacza to, że w ofercie tranzytowej, szczególnie atlantyckiej, LOT ma znaczną przewagę nad LH. To unikalna sytuacja w Polsce. A czerwiec to początek szczytu przewozów z/do USA i Kanady.

 

Adria, poszukująca cały czas nowych możliwości „sensownego” zagospodarowania swoich zdolności przewozowych w Polsce uruchomiła rejs do CDG – dwa razy w tygodniu. Łatwo się domyślić, na jakich zasadach.

 

Szczecin

 

Przewozy: około 43 000 (około +6,7).

 

Uwaga: Port nie opublikował danych. Przewozy szacowane na podstawie oferowania rozkładowego i przy założeniu spadku przewozów charterowych. .

 

Oferowanie rozkładowe w tys.:

- łączne: 50,1 (+8,0),

- FR: 20,8 (-3,7),

- W6: 17,7 (+26,4),

- LO 12,7 (+69,3!!),

- DY: 3,0 (-9,9).

 

Po dwóch sezonach gigantycznych wzrostów indeksów następuje pewne wyhamowanie. W segmencie tanich przewozów trwa rywalizacja FR-W6. To jedyny mały port w Polsce, gdzie mamy do czynienia z taką sytuacją.

 

Skokowo powiększył ofertę LO, najprawdopodobniej walcząc o nowy ruch tranzytowy, korzystając z problemów lotnisk berlińskich, ale i letni - wakacyjny. Oferuje trzy, a nie dwa rejsy dziennie, co istotnie rozszerza możliwości tranzytowe.

 

Lublin

 

Przewozy: 34 374 (+39,6!!).

 

Oferowanie w tys.:

łączne: 39,2 (+47,4!),

- W6: 27,0 (+59,8!!),

- FR: 9,8 (+44,1),

- LH: 2,4 (-17,2!!).

 

Ogromne wzrosty oferowania i przewozów to zasługa, przede wszystkim, W6, ale i FR istotnie zwiększył ofertę – nowe połączenie do DUB.

 

Wzrost nie jest już tak imponujący, jak w poprzednich miesiącach, gdyż w czerwcu 2015 W6 zaczął już znacznie zwiększać swoje oferowanie, a dodatkowo LH redukuje ofertę. Od zimy 2016/17 zawiesi połączenie. Zostaną tanie linie.

 

Jeżeli chodzi o przewozy międzynarodowe to port zbliżył się do RZE. Oferowanie na trasach międzynarodowych jest o 15,1% mniejsze, niż w RZE.

 

Przewaga RZE to oddalenie od WAW i atrakcyjność oferty linii tradycyjnych (ruch domestic plus tranzytowy przez WAW i MUC). Sytuację LUZ pogorszy, w przyszłości, istotna poprawa transportu naziemnego pomiędzy Warszawą i Lublinem (drogowy i kolejowy).

 

Bydgoszcz

 

Przewozy: 33 757 (-17,2). Po odjęciu pasażerów przekierowanych z GDN w czerwcu 2015 (8 446) z powodu remontu: +4,5.

 

Oferowanie w tys. foteli:

- łączne: 31,2 (-1,9),

- FR – 27,2 (-4,2),

- LH – 4,0 (+17,6!!).

 

FR utrzymuje oferowanie niewiele mniejsze niż rok wcześniej, a LH poprawiła ofertę dodając jedną częstotliwość tygodniowo. FR niewątpliwie poprawił LF.

 

Łódź

 

Przewozy: około 22 700 (-18,4).

 

Uwaga: port nie opublikował danych. Przewozy szacowane na podstawie oferowania. Ruch charterowy – założony spadek o ponad 20%.

 

Oferowanie w tys. foteli:

- łączne: 26,3 (-21,3!!),

- FR: 15,9 (-23,6),

- JP: 10,5 (-16,7).

 

Obaj przewoźnicy istotnie ograniczyli ofertę. FR nie operuje już do RYG, a JP zmniejszył wielkość wykorzystywanego samolotu, co niewątpliwie pozwoliło mu znacznie poprawić LF-y.

 

Podział rynku pomiędzy poszczególne porty lotnicze

 

W sezonie letnim kontynuowane są trendy obserwowane w sezonie zimowym, z niewielkimi zmianami. Nieco wolniejsze, niż w Zimie 2015/16, jest tempo wzrostu w aglomeracji warszawskiej a w czerwcu WAW odnotowało indeks wzrostu wyższy niż WMI. To oczywiście zasługa PLL LOT. Nadal imponujące wzrosty notuje KRK. Spowolniony wzrost w KTW i POZ to efekt spadków przewozów charterowych. Na ścieżkę szybkiego wzrostu powraca GDN. WRO notuje stabilizację przewozów wskutek braku znaczniejszych wzrostów oferowania linii rozkładowych.

 

Pozycja dwóch nieformalnych zespołów portów (WAW+WMI oraz KRK+KTW), GDN oraz dwóch dużych, jak na polskie standardy lotnisk w Polsce Zachodniej - we WRO i POZ jest niezagrożona. To „kręgosłup” polskiego systemu lotnisk.

 

Wśród najmniejszych portów LUZ, dzięki W6, goni RZE. SZZ stabilizuje wyniki, po dwóch sezonach ogromnych wzrostów.

 

Dobra passa nie dotyczy dwóch najmniejszych lotnisk regionalnych – BZG, a przede wszystkim – LCJ.

 

 

Krótkie podsumowanie miesiąca

 

Na wyniki czerwca ogromny wpływ miał, z jednej strony, mały kryzys na rynku przewozów charterowych, a z drugiej skokowy wzrost oferowania (i przewozów) LOT-u.

 

Od wielu miesięcy powtarzamy, że przyszłość tej ultra-rozwojowej strategii polskiego przewoźnika, w nieco dłuższym horyzoncie czasowym, zawiera największy element niepewności. Pisaliśmy o tym wielokrotnie w odrębnych materiałach. Warto obserwować rozwój sytuacji na rynku europejskim, gdyż mamy obecnie do czynienia z osłabieniem trendu wzrostowego popytu, ze wszystkimi tego konsekwencjami, dotyczącymi, między innymi, sytuacji konkurencyjnej.

 

Czerwiec to pierwszy miesiąc szczytu przewozów charterowych. Niestety nie ma już raczej szans, aby wyniki w tym roku były choćby zbliżone do tych, z lata 2015.

 

 

Marek Serafin

Źródło: Porty lotnicze, IATA, AEA, ACI, PRTL.pl

 

 

Wcześniejsze Barometry Polska dostępne są w zakładce:

Rynek lotniczy / Przewozy Pax

 

 

 

 

Tagi:

Lotnisko | AEA | Komunikacja krajowa | Przewozy | Linie lotnicze | Komunikacja | Pasażer | ACI | Odprawa pasażerska


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:
2016-04-07 - m.serafin
Powód, dla którego zawsze lotnisko w Modlinie jest omawiane po porcie Chopina jest, dla uważnych czytelników, dość oczywisty. Wiele wskaźników podajemy razem dla WAW i WMI, gdyż oba lotniska obsługują tę samą aglomerację. Nie publikujemy rankingu polskich lotnisk, ale barometr, pokazujący i omawiający najważniejsze zjawiska rynkowe. Tu uszeregowanie portów według liczby obsłużonych pasażerów ma, naszym zdaniem, marginalne znaczenie. Jeżeli jednak, niektórym naszym czytelnikom pomaga to lepiej zrozumieć publikowane materiały, to od następnego Barometru, postaramy się uszeregowac porty na "dole tabeli" według wielkości przewozów tj. przesuniemy LUZ przed BZG

2016-04-06 - strzala20@o2.pl
Dziwne tłumaczenia, dla braku elementarnego porządku. Nie ma szans,żeby Modlin wyprzedził Kraków i Gdańsk w tym roku, a w barometrze jest przed nimi... Kolejność może zmienić się jedynie między Modlinem, a Katowicami i to ewentualnie dopiero po letnim sezonie czarterowym, więc przez kilka najbliższych miesięcy żadnych roszad w barometrze nie trzeba prowadzić. Nic również nie wskazuje na to,żeby Łódź była w stanie w tym roku wyprzedzić Bydgoszcz,o Lublinie nie wspominając. Jak widać, ta zmiana kolejności może dotyczyć właściwie tylko dwóch portów, więc jak widać nie wymaga to zbyt wiele wysiłku. A jeśli uszeregowanie przewozów wg. ilości pasażerów nie jest ważne, to (do)dajcie Radom przed Warszawą ;)

2016-03-10 - m.serafin
Uszeregowanie według wielkości przewozów nie wydaje się nam sprawą bardzo istotną, tym bardziej, ze w ciągu roku kolejność dość często zmienia się. Na przyszłość postaramy się spełnić oczekiwania naszego czytelnika

2016-03-09 - strzala20@o2.pl
Dlaczego porty na dole barometru nie są uszeregowane według ilości odprawionych pasażerów?

2015-08-06 - strzala20@o2.pl
Jeszcze jedno pytanie: Dlaczego przy wzrostach Lublina nie ma wykrzykników, skoro wartości procentowe są tak wysokie?

2015-07-07 - m.serafin
Ze zrozumialych wzgledow nie podajemy oferowania wszystkich przewoznikow we wszystkich portach. Oferowanie miesieczne (w maju) Lufthansy to 3,0tys. foteli. Poniewaz nasz czytelnik jest ta kwestia zainteresowany to uzupelniamy Barometr o te informacje, plus jedno zdanie Komentarza. Zwracamy tylko uwage, ze nasz Barometr jest coraz bardziej rozbudowany i zawiera juz ogromną ilosc informacji. Marek Serafin Redaktor prowadzacy PRTL.pl

2015-07-07 - strzala20@o2.pl
Dlaczego nie podajecie oferowania LH w Lublinie? Lufthansa lata 3 razy w tygodniu na 100 miejscowych Embraerach E190, więc chyba nietrudno to policzyć, a tutaj wychodzi jakby ta linia w ogóle z LUZ nie operowała...

2012-06-17 - astachl
Świetne, jak zawsze rzetelne opracowanie. Po otworzeniu WMO kolejnym krokiem naprzód dla polskiego rynku (oferowania) będzie inauguracja sezonu zimowego i rozpoczęcie rozkładowych przewozów międzynarodowych przez O2.


REZERWUJ ON-LINEREKLAMA


Home | O nas | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony