INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Innowacje & Technologie


Globalny ruch IP wzrośnie trzykrotnie do roku 2021, wynika z najnowszego raportu Cisco Visual Networking Index

2018-03-23
     

W 2021 roku urządzenia IoT będą miały ponad 50-procentowy udział w całkowitej globalnej liczbie urządzeń i nawiązywanych w sieci połączeń.

 

Do 2021 roku transformacja cyfrowa będzie miała znaczący wpływ na wymagania dotyczące modernizacji sieci IP – takie są główne wnioski zaprezentowane w najnowszym raporcie Cisco VNI (Visual Networking Index™) Complete Forecast.

 

Wg raportu Cisco, w latach 2016-2021 możemy spodziewać się:

 • wzrostu liczby użytkowników Internetu z 3,3 do 4,6 miliarda osób, czyli 58% globalnej populacji;

 • wzrostu liczby wykorzystywanych urządzeń osobistych, średnio z 2,3 do 3,5 na osobę;

 • zwiększenia średniej przepustowości łączy szerokopasmowych z 27,5 do 53 Mb/s.

 

W okresie objętym prognozą, globalny ruch w sieciach IP wzrośnie 3-krotnie i do 2021 roku osiągnie poziom 3,3 zettabajtów (ZB), w porównaniu do 1,2 zettabajta w roku 2016 (zettabajt = tryliard bajtów).

 

Ponadto, liczba połączeń M2M związanych z aplikacjami IoT (Internet of Things) przekroczy do 2021 roku połowę liczby wszystkich urządzeń i połączeń (13,7 z 27,1 miliardów), a transimitowane przez nie dane będą odpowiadały za 5% globalnego ruchu w sieciach IP. Wzrost ten będzie wynikał z popularyzacji IoT związanej z zastosowaniami tej technologii w służbie zdrowia, inteligentnych domach, transporcie i motoryzacji oraz pojawieniem się wielu usług M2M nowej generacji.

 

Rosnąca liczba urządzeń do zdalnego monitorowania stanu zdrowia, dozowania leków itp. spowoduje, że zastosowania IoT w segmencie medycznym odnotują w analizowanym okresie największy, średnio 30-procentowy wzrost ruchu danych rocznie. Na drugim miejscu znajdą się branża motoryzacyjna (inteligentne samochody) oraz inteligentne miasta – roczny wzrost o 29%.

 

Wideo będzie coraz bardziej dominować ruch w sieciach IP i do 2021 roku będzie miało 80-procentowy udział w całkowitym ruchu, co oznacza wzrost z 67% w roku 2016.

 

Nowe formy przekazu medialnego takie jak internetowe wideo transmitowane na żywo wzrosną 15-krotnie do roku 2021 i zwiększą swój udział w całkowitym ruchu IP do 13%. Będzie to wynikało z popularyzacji aplikacji do strumieniowej transmisji TV oraz udostępniania wideo w sieciach społecznościowych.

 

Transmisja wideo zmienia współczesne wzorce rozrywki dostępnej online, ale warto też zwrócić uwagę na popularyzację VR (Virtual Reality) i AR (Augmented Reality). Do 2021 roku ruch w internecie związany z VR/AR wzrośnie 20-krotnie i będzie miał 1-procentowy udział w całkowitym globalnym ruchu danych związanych z rozrywką.

 

„W miarę jak cyfrowa transformacja będzie się upowszechniała, obejmując miliardy konsumentów i firm, rozwój infrastruktury sieciowej i mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo będą miały krytyczne znaczenia dla przyszłości Internetu. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów sieciowych we współpracy z dostawcami usług internetowych będzie miało kluczowe znaczenie dla Cisco w dążeniu do sprostania wymaganiom klientów, którzy oczekują niezawodnych, bezpiecznych i wysokiej jakości połączeń sieciowych”, powiedział Łukasz Bromirski, Dyrektor Techniczny Cisco w Polsce.

 

Kluczowe dane dotyczące Europy Środkowej i Wschodniej (region CEE, bez Rosji):

 

 • W latach 2016-2021 nastąpi 3-krotny wzrost ruchu w sieciach IP, co oznacza średni roczny wzrost wynoszący 26%.

 • W 2021 roku ruch internetowy w regionie CEE będzie 240-razy większy niż w roku 2005.

 • Ruch generowany przez urządzenia mobilne w latach 2016-2021 wzrośnie 6-krotnie, co oznacza średni roczny wzrost wynoszący 44%, a więc 2-krotnie większy niż w stacjonarnych sieciach IP.

 • Ruch w sieciach mobilnych miał w 2016 roku 16-procentowy udział w całkowitym ruchu IP. W 2021 roku udział ten wzrośnie do 31%.

 • Ruch wideo wzrośnie 5-krotnie w latach 2016-2021, co oznacza średni roczny wzrost wynoszący 35%.

 • Całkowity ruch wideo (biznes i konsumenci) uzyska w 2021 roku 76-procentowy udział w całkowitym ruchu IP w porównaniu do 53% w 2016 roku. 62% będzie stanowić transmisja wideo w jakości HD, a 10,5% - ultra HD.

 • Ruch generowany przez gry internetowe wzrośnie 5-krotnie i w 2021 roku będzie miał 2-procentowy udział w całkowitym ruchu generowanym przez konsumentów.

 • W 2021 roku na jednego mieszkańca będzie przypadało około 3 urządzeń mających połączenie z globalną siecią. 49% z nich będą stanowić urządzenia połączone z sieciami mobilnymi, a 47% moduły M2M.

 • W 2021 roku 22% ruchu w sieciach IP będzie generowane przez komputery PC (w 2016 roku było to 58%), 8% przez odbiorniki TV, 53% przez smartfony (22% w roku 2016), 12% przez tablety i 5% przez moduły M2M.

 • Średnia przepustowość stacjonarnych połączeń szerokopasmowych w latach 2016-2021 wzrośnie 1,7-krotnie z 24,8 Mb/s do 42 Mb/s, a połączeń mobilnych 3-krotnie i osiągnie w 2021 roku 22 Mb/s. W latach 2015-2016, średnia szybkość stacjonarnych połączeń szerokopasmowych wzrosła o 15%.

 

2017 VNI Complete Forecast – kluczowe globalne prognozy

 

1.       Globalny ruch w sieciach IP wzrośnie 3-krotnie w latach 2016-2021.

 • Można oczekiwać, że globalny ruch w sieciach IP wzrośnie w 2021 roku do 278 eksabajtów na miesiąc, w porównaniu do 96 eksabajtów na miesiąc w roku 2016. Oznacza to, że całkowita ilość transmitowanych rocznie danych osiągnie w 2021 roku wartość 3,3 zettabajtów.

 • Ruch internetowy w godzinach szczytu rośnie szybciej niż średni ruch w internecie i w analizowanym okresie wzrośnie 4,6-krotnie.

 

2.     Wi-Fi i urządzenia podłączone do sieci mobilnych będą w 2021 roku generować 73% całkowitego ruchu w internecie.

 • Prognozowane udziały różnych sieci w połączeniach z internetem w 2021 roku: Wi-Fi: 53%; sieci komórkowe 20%; sieci stacjonarne 27%.

 • Udziały różnych sieci w połączeniach z internetem w 2016 roku: Wi-Fi: 52%; sieci komórkowe 10%; sieci stacjonarne 38%.

 

3.     Liczba publicznych i prywatnych hotspotów Wi-Fi wzrośnie 6-krotnie w latach 2016-2021 z 94 milionów do 541,6 milionów.

 • Liczba prywatnych sieci Wi-Fi wzrośnie z 85 milionów w roku 2016 do 526,2 milionów w 2021.

 • Kraje w których w 2021 roku będzie największa liczba sieci Wi-Fi: Chiny (170 mln), USA (86 mln), Japonia (33 mln) i Francja (30 mln).

 

4.     W 2021 roku, ponad połowę (56%) wszystkich podłączonych do sieci odbiorników TV stanowić będą urządzenia 4K (15% w 2016 roku).

 • Liczba zainstalowanych urządzeń TV 4K wzrośnie z 85 mln w 2016 roku do 663 mln w 2021.

 

5.     Ruch typu „Cord-Cutting” jest o 86% większy niż średni ruch internetowy w gospodarstwach domowych.

 • Określenie “cord cutting” odnosi się do trendu polegającego na tym, że tradycyjny sposób korzystania z telewizji jest coraz częściej uzupełniany przez inne mechanizmy oglądania wideo takie jak filmy oferowane w internecie lub wideo mobilne, które są dostarczane przez internetowe łącza kablowe lub sieci mobilne.

 • W 2017 roku, w gospodarstwach domowych korzystających z modelu „cord-cutting” ruch danych osiągnął poziom średnio 117 GB/miesiąc, w porównaniu do 63 GB/miesiąc w przeciętnym gospodarstwie domowym korzystającym z internetu.

 

6.     Większy ruch na brzegu sieci — w 2021 roku ponad jedna trzecia ruchu internetowego będzie omijać infrastrukturę szkieletową sieci.

 • W skali globalnej, w 2021 roku 35% ruchu danych nie będzie korzystało ze szkieletowej infrastruktury internetowej (w 2016 roku było to 22%).

 • W skali globalnej, w 2021 roku 23% ruchu internetowego będzie obsługiwane przez regionalną infrastrukturę sieciową (dla porównania w 2016 roku było to 20%).

 • W 2021 roku 41% ruchu internetowego będzie przechodziło przez krajowe sieci szkieletowe w porównaniu do 58% w roku 2016.

 

7.     Globalny ruch w korporacyjnych sieciach SD-WAN.

 • Ruch w sieciach SD-WAN będzie rósł w tempie 44% rocznie w porównaniu do 5% w przypadku tradycyjnych sieci WAN.

 • W analizowanym okresie nastąpi 6-krotny wzrost ruchu w sieciach SD-WAN i w 2021 roku będą one miały 25-procentowy udział w całkowitym ruchu WAN.

 

8.     Średnia siła ataków DDoS (Distributed Denial of Service) systematycznie rośnie i zbliża się do poziomu 1,2 Gb/s – jest to wartość, która powoduje, że większość firm może zostać całkowicie odcięta od internetu.

 • Ataki DDoS mogą sparaliżować firmową sieć przez zalanie serwerów i urządzeń sieciowych zapytaniami generowanymi przez dużą liczbę urządzeń o różnych adresach IP.

 • Szczytowe wartości natężenia takich ataków rosną o 60% z roku na rok i mogą osiągnąć poziom sięgający 18% całkowitego, krajowego ruchu internetowego w danym momencie.

 • W 2016 roku liczba ataków DDoS wzrosła o 172%, a do 2021 roku wzrośnie 2,5-krotnie, do 3,1 mln ataków rocznie.

 

Metodologia Cisco VNI

 

Raport Cisco® VNI Global Mobile Data Traffic Forecast (2016‑2021) jest oparty na prognozach prezentowanych przez niezależnych analityków oraz badaniach rzeczywistego ruchu w sieciach. Dane te były podstawą do opracowania przez Cisco własnych szacunków dotyczących popularyzacji usług oraz globalnego ruchu w sieciach IP. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii jest przedstawiony w raporcie. Badania Cisco® VNI mają już ponad 12-letnią historię i stały się wysoko ocenianym źródłem informacji o rozwoju Internetu. Instytucje rządowe, organizacje opracowujące standardy sieciowe, naukowcy, firmy telekomunikacyjne, specjaliści ds. technologii, prasa branżowa i analitycy wykorzystują wyniki badań prezentowane w tym publikowanym dorocznie raporcie, który ułatwia planowanie rozwoju cyfrowej przyszłości.

 

Dodatkowe źródła informacji

Infografika: VNI Complete Forecast Update, 2016-2021

Cisco VNI Traffic Forecast homepage

Cisco VNI blog post: “Analyze, Strategize, Digitize
Three Internet Trends that Warrant Global Service Provider Attention (and Action
)”

Cisco VNI Complete IP Traffic Forecast Update, 2016–2021 white paper

Zettabyte Era Trends and Analysis white paper

Cisco VNI Frequently Asked Questions 

Cisco VNI Complete Forecast Highlights Tool

 

 

O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) to światowy lider technologiczny zapewniający działanie Internetu od 1984 r. Pracownicy, partnerzy i produkty Cisco pomagają społeczeństwom łączyć się w bezpieczny sposób i już dziś korzystać z cyfrowych możliwości jutra. Dowiedz się więcej na www.newsroom.cisco.com.

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem:www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

 

 

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | ldabrows@cisco.com | tel.: 795 03 12 02

 

 

 

Tagi:

Bezpieczeństwo | Cisco


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony