INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Dostawcy Usług

Turystyka

ANALIZY

Barometr Świat

Barometr Europa

Barometr lotniska europejskie

Barometr AEA

Barometr Polska

Raport finansowy branży

BRANŻA

Prawo

Bezpieczeństwo

Nawigacja powietrzna

Środowisko

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMAGiełda transportowa
Clicktrans.pl
Sonda

Jakie jest najlepsze rozwiązanie problemu ograniczonej przepustowości lotniska Chopina?

rozbudowa istniejącej sieci lotnisk

budowa nowego CPL

rozbudowa Modlina

duopol Modlin-Chopin

Informacje EKES


Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Prawo


ULC: Wykaz przewoźników lotniczych koncesjonowanych w Państwach Członkowskich UE

2017-02-03
 

Na stronach internetowych Komisji Europejskiej opublikowany został wykaz przewoźników lotniczych z państw Unii Europejskiej posiadających ważną koncesję na wykonywanie przewozu lotniczego. Wykaz ten ma być na bieżąco aktualizowany przez Komisję w oparciu o informacje przekazywane przez poszczególne Państwa Członkowskie.

czytaj więcej

ULC: informacja dotycząca przewoźników lotniczych z krajów trzecich (TCO)

2016-11-29

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że od 27 listopada 2016 r. zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 452/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych wykonywanych przez operatorów z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, operatorzy z państw trzecich mogą realizować operacje zarobkowego transportu lotniczego polegające na przylocie na terytorium Unii Europejskiej, wykonaniu lotu na tym terytorium lub wylocie z niego, tylko jeżeli spełniają wymagania określone w załączniku 1 do tego rozporządzenia oraz posiadają zezwolenie wydane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (zezwolenie TCO) wydane zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku 2 do rozporządzenia, o którym mowa powyżej.

czytaj więcej

IAG wzywa USA do poparcia nowego porozumienia o Otwartym Niebie między USA i Wielką Brytanią

2016-11-21

Prezes Grupy IAG w swoim wystąpieniu w Międzynarodowym Klubie Lotniczym w Waszyngtonie zaapelował do rządu amerykańskiego i branży lotniczej o poparcie dla nowej umowy o Otwartym Niebie między USA i Wielką Brytanią, która miałyby być wzorowana na obecnej umowie między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską.

czytaj więcej

ULC: nowe przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających

2016-09-08

Z dniem 7 września weszły w życie nowe przepisy dotyczące latania bezzałogowymi statkami powietrznymi, potocznie nazywanymi dronami oraz modelami latającymi. Znowelizowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, ma na celu przede wszystkim doprecyzowanie istniejących przepisów.

czytaj więcej

ULC: Nowe przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych

2016-08-25

W dniu 23 sierpnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 1317 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Przepisy rozporządzenia wejdą w życie w dniu 7 września 2016 roku.

czytaj więcej

Zmiany w zakresie ochrony prawnej pasażera i wpływ tych zmian na zobowiązania międzynarodowe państw

Agnieszka Kunert-Diallo, 2013-04-19

13 marca 2013 r. Komisja Europejska opublikowała propozycje zmian do rozporządzenia w sprawie wspólnych zasad odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (rozporządzenie 261/2004) oraz do rozporządzenia w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych (rozporządzenie 2027/97).

czytaj więcej

Negocjacje umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o komunikacji lotniczej

2011-08-10

W Moskwie miało miejsce spotkanie przedstawicieli władz lotniczych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej. Rozmowy przebiegły w dobrej atmosferze. Polska delegacja przedstawiła stronie rosyjskiej projekt zmian do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o komunikacji lotniczej podpisanej w Kaliningradzie 26 lipca 2002 r.

czytaj więcej

REKLAMA
Home | O nas | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony