Certyfikat dla katowickiego lotniska

2010-10-07
 Drukuj

 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński wydał nowy certyfikat dla Lotniska Katowice - Pyrzowice. Z wnioskiem o jego wydanie wystąpił w lipcu tego roku zarządzający lotniskiem - Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA.

 

 

 
W trakcie prowadzonego przez Urząd procesu certyfikacji oceniono dostarczone przez zarządzającego dokumenty oraz dokonano przeglądu instrukcji wykonawczych, którymi są: Instrukcja operacyjna lotniska, Plan działania w sytuacjach zagrożenia oraz Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego lotniska.
Podczas audytu certyfikacyjnego inspektorzy ULC sprawdzili w praktyce spełnianie przez zarządzającego lotniskiem norm i zalecanych metod postępowania Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz wymagań krajowych w zakresie eksploatacji lotniska i zdolności do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych. Audyt certyfikacyjny składał się z szesnastu inspekcji (audytów cząstkowych) obejmujących główne obszary funkcjonalne działalności lotniska, które są ściśle określone w obowiązujących przepisach i mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych.
W czasie wspomnianego audytu potwierdzono, że zarządzający lotniskiem jest w stanie użytkować je w sposób bezpieczny, sprawny i ekonomiczny.
Certyfikat przyznano na maksymalny okres ważności, tj. 36 miesięcy.
 
Źródło: ULC
Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl