Żwirko i Wigura - program Polskiego Funduszu Rozwoju, który ułatwi rozwój krajowego sektora dronów

2017-10-12
 Drukuj

Polski Fundusz Rozwoju pracuje nad programem o nazwie „Żwirko i Wigura”, którego celem jest rozwój całej branży bezzałogowych statków powietrznych. Program będzie prowadzony we współpracy z Ministerstwami: Rozwoju, Środowiska, Infrastruktury i Budownictwa, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej.

 

W programie biorą również udział państwowe instytucje lotnicze i techniczne: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Urząd Dozoru Technicznego. PFR konsultuje także program z przedstawicielami branży, m.in. Polską Izbą Systemów Bezzałogowych.

 

Program opiera się na trzech filarach. Pierwszym z nich i kluczowym dla zapewnienia pomyślności całego programu, jest wdrożenie systemu zarządzania ruchem dronów w ramach koncepcji U-Space. Kolejnym jest rozwój systemów związanych z przetwarzaniem danych zbieranych przy użyciu dronów. Trzecim - utworzenie centrów kompetencji, dzięki którym powstałyby odpowiednie warunki do opracowania nowoczesnych technologii np. w zakresie oprogramowania czy konstrukcji dronów.

 

Bezpieczne wykorzystanie dronów jest niezbędnym czynnikiem powodzenia projektu. W Unii Europejskiej liczba incydentów z udziałem dronów wyniosła w ubiegłym roku 1200. PFR zakłada, że już w przyszłym roku zostaną wprowadzone nowe standardy bezpieczeństwa jak np. obowiązek rejstracji dronów. 

 

Drony mają już rozliczne zastosowania gospodarcze, w branży budowlanej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, ochronie obiektów i wielu innych. Zdaniem Małgorzaty Darowskiej, menedżera Programu Technologie Automatyczne w PFR, użycie dronów do zebrania informacji i przygotowania analiz na potrzeby inwestycji budowlanej, pozwala obniżyć koszty o 1% proc. wartości przedsięwzięcia.

 

Choć do programu „Żwirko i Wigura” nie został przypisany konkretny budżet, Paweł Borys, prezes PFR, przewiduje, że dla potrzeb programu będą wykorzystywane instrumenty finansowe, które są przygotowywane przez PFR we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Wartość przychodów z polskiego rynku bezzałogowców szacowana jest na ponad 200 mln zł z silną tendencją wzrostową. Na rynku działa blisko 290 podmiotów. Zarejestrowanych jest ponad 5 500 pilotów dronów. Na razie jednak podaż usług i produktów nie spotyka się z odpowiednim popytem.

 

Program jest długoterminowy, cele program będą konkretyzowane. PFR chciałby, żeby w przyszłym roku można było już dostrzec pierwsze efekty gospodarcze programu.

 

 

PRTL.pl

 

 

Zachęcamy do przeczytania naszych publikacji na temat dronów w lotnictwie:

 

  1. Wielka Brytania wydaje nowe zasady użytkowania dronów
  2. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) o dronach
  3. Prawne aspekty rozwoju dronów w Polsce

 

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl