ULC: Ogłoszenie o proponowanej zmianie 2017-21

2017-12-28
 Drukuj

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała informacje o konsultacjach projektu regulacji prawnej (Notice of Proposed Amendment- NPA) dotyczącej wymogów technicznych, proceduralnych i operacyjnych dla zdalnej wieży „remote tower”. Celem regulacji jest zwiększenie bezpieczeństwa i ujednolicenie standardów wdrożenia tej koncepcji przez Państwa Członkowskie UE.

 

NPA zawiera również zaktualizowane akceptowalne metody spełniania wymagań (Acceptable Means of Compliance- AMC) oraz wytyczne (Guidance Material- GM) do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego.

 

EASA umożliwia zgłaszanie uwag do projektu poprzez stronę internetową

 

Ostateczny termin przesyłania komentarzy został wyznaczony na dzień 3 kwietnia 2018 roku.

 

 

Źródło: ULC

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl