IATA: 7,6% więcej pasażerów i rekordowy load factor w 2017 roku

2018-02-12
 Drukuj

Według danych opublikowanych przez IATA, globalne przewozy pasażerskie linii lotniczych w 2017 mierzone wskaźnikiem RPK wzrosły o 7,6% rdr. Ogółem linie lotnicze przewiozły ponad 4 mld pasażerów. Wzrost ten był znacznie powyżej średniej rocznej 10-letniej stopy wzrostu wynoszącej 5,5%. Oferowanie wzrosło o 6,3%, a współczynnik wykorzystania oferowania wzrósł o 0,9 ppct do rekordowego poziomu wynoszącego 81,4%.

 

Jak wynika z raportu Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych IATA, w 2017 r. najwięcej pasażerów przewieziono w regionie Azji i Pacyfiku (33,7% globalnych przewozów), tj. o 10,1% więcej w stosunku do 2016.

 

W Europie (udział w globalnym rynku 26,5%) i Ameryce Północnej (udział w rynku 23%) linie lotnicze przewiozły odpowiednio o 8,2% i 4,2% więcej pasażerów, w porównaniu do 2016.

 

Na Bliskim Wschodzie (9,5% udział w rynku) przewieziono o 6,4% więcej pasażerów rdr.

 

W Ameryce Łacińskiej i Afryce udziały w globalnym rynku wyniosły odpowiednio 5,2% i 2,2%, a linie przewiozły więcej pasażerów o 7% i 6,3% rdr.

 

W 2017 roku zagraniczny ruch pasażerski wzrósł o 7,9% , w porównaniu do 2016. Oferowanie było wyższe o 6,4%, współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich wzrósł o 1,1 ppct do 80,6%. Wzrosty ruchu odnotowały wszystkie regiony, największy wzrost popytu odnotowano w Azji i Pacyfiku oraz w regionie Ameryki Łacińskiej.

 

Przewoźnicy regionu Azji i Pacyfiku odnotowali roczny wzrost popytu o 9,4% rdr. Oferowanie wzrosło o 7,9%, współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich wzrósł o 1,1 ppct do 79,6%.

 

Przewozy zagraniczne europejskich linii lotniczych wzrosły w 2017 o 8,2% rdr. Oferowanie wzrosło o 6,%, współczynnik wykorzystania oferowania wzrósł o 1,6 ppct do 84,4% i był najwyższy spośród wszystkich regionów.

 

Linie z Bliskiego Wschodu zwiększyły swoje przewozy zagraniczne o 6,6% rdr.Oferowanie wzrosło o 6,4%, współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich wzrósł o 0,1 ppct do 74,7% rdr.

 

Przewoźnicy północnoamerykańscy odnotowali w 2017r. 4,8% wzrost przewozów zagranicznych, przy wzroście oferowania o 4,5% oraz wzroście współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich o 0,3 ppct.

 

Przewozy w ruchu zagranicznym linii południowoamerykańskich wzrosły w 2017 r. o 9,3%, przy oferowaniu zwiększonym o 8,0% i wzroście współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich o 1,0 ppct do 82,1%.

 

Afrykańskie linie lotnicze odnotowały w 2017r. 7,5% wzrost przewozów międzynarodowych, przy wzroście oferowania o 3,6% i wzroście współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich o 1,5 ppct rdr.

 

W segmencie przewozów krajowych globalny ruch wzrósł o 7,0% rdr. Wzrosty odnotowały wszystkie regiony, w tym najwyższe zarejestrowały rynki Indii, Chin i Rosji. Globalne oferowanie w tym segmencie ruchu wzrosło o 6,2%, współczynnik wykorzystania oferowania wzrósł o 0,7 ppct do 83,0%.

 

 

Źródło: IATA

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl