Ryanair podpisuje umowę z niemieckim związkiem zawodowym załóg pokładowych Ver.di

2018-11-09
 Drukuj

Włoskie załogi pokładowe w większości głosują za przyjęciem zbiorowego układu pracy (88%).

 

Uznanie związków zawodowych w Szwecji i Grecji.

 

Ryanair poinformował o porozumieniu z niemieckim związkiem zawodowym załóg pokładowych Ver.di. Ochroną objęte zostaną załogi pokładowe w Niemczech zatrudnione bezpośrednio w Ryanair. Umowa, która będzie jeszcze głosowana przez załogi pokładowe, potwierdza zastosowanie niemieckiego prawa pracy, wprowadza także podwyżki płac oraz inne świadczenia dla członków personelu pokładowego w Niemczech zatrudnionych bezpośrednio w Ryanair w ciągu najbliższych 2 lat.

 

Ryanair poinformował również, iż 88% załóg pokładowych we Włoszech głosowało za przyjęciem zbiorowego układu pracy pomiędzy Ryanairem a 3 największymi związkami zawodowymu FIT CISL, ANPAC oraz ANPAV. Zbiorowy układ pracy zakłada poprawę wynagrodzeń oraz innych świadczeń i będzie dotyczył załóg pokładowych zatrudnionych bezpośrednio przez Ryanair we Włoszech.

 

W ostatnim tygodniu Ryanair uznał także związki zawodowe personelu pokładowego w Grecji (RACU) oraz w Szwecji (UNIONEN) i wraz z nimi zamierza wypracować zbiorowy układ pracy dla załóg pokładowych Ryanaira w tych krajach.

 

Eddie Wilson, Chief People Officer Ryanaira powiedział:

 

"Cieszy nas podpisanie umowy ze związkiem zawodowym Ver.di, co doprowadzi do wzrostu płac personelu pokładowego zatrudnionego bezpośrednio przez Ryanair w Niemczech. Umowa będzie jeszcze podlegała głosowaniu przez personel pokładowy w Niemczech. To kolejny krok po przyjęciu zbiorowego układu pracy we Włoszech, a także uznaniu związków zawodowych w Grecji i Szwecji. 

 

Nasze działania pokazują postęp w negocjacjach z naszymi pracownikami oraz ich związkami zawodowymi w różnych krajach Unii Europejskiej."

 

 

Źródło: Ryanair

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl