IATA: stały wzrost popytu na przewozy pasażerskie, ale trend spadkowy

2019-07-05
 Drukuj

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) ogłosiło wyniki globalnego ruchu pasażerskiego w maju 2019 roku, pokazując, że popyt (mierzony w RPK) wzrósł o 4,5% w porównaniu z tym samym miesiącem w 2018 r. Wzrost popytu pozostaje jednak poniżej 20-letniej średniej stopy wzrostu wynoszącej około 5,5%. Oferowanie (mierzone w ASK) wzrosło o 2,7%, a współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich wzrósł o 1,4 punktu procentowego do 81,5%, przekraczając rekordowy współczynnik osiągnięty w ubiegłym roku tj. 80,1%.

 

„Wzrost popytu na przewozy pasażerskie spowolnił w porównaniu do ostatnich dwóch lat. Spowolnienie wynika ze spadku światowego handlu, rosnących napięć handlowych i osłabienia zaufania przedsiębiorców. W tym trudnym środowisku linie lotnicze starannie zarządzają oferowaniem, aby optymalizować wydajność ”- powiedział Dyrektor Generalny IATA Alexandre de Juniac.

 

Popyt na przewozy w ruchu międzynarodowym wzrósł o 4,3% w maju br. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co oznacza spadek w porównaniu ze wzrostem 5,1% w kwietniu. Wszystkie regiony odnotowały wzrost. Najwyższy wzrost popytu odnotowały linie lotnicze w Ameryce Łacińskiej. Całkowite oferowanie wzrosło o 2,1%, a współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich wzrósł o 1,7 punktu procentowego do 80,4%.

 

Popyt na przewozy europejskich przewoźników w maju br wzrósł o 5,4% w stosunku do maja 2018 r., co oznacza pogorszenie w stosunku do wzrostu o 7,7% rok do roku odnotowanego w kwietniu. Oferowanie wzrosło o 4,6%, a współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich wzrósł o 0,7 punktu procentowego do 84,2%, i jest najwyższy wśród regionów.

 

Linie lotnicze Azji i Pacyfiku odnotowały w maju br. wzrost ruchu o 4,0% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, co oznacza poprawę w stosunku do wzrostu o 2,9% w kwietniu. Oferowanie wzrosło o 3,0%, a współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich wzrósł o 0,8 punktu procentowego do 78,6%. Jest to drugi z rzędu miesięczny wzrost popytu, ale nadal stanowi niewielki wzrost w porównaniu do ostatnich kilku lat, w których regularnie obserwowano dwucyfrowe stopy wzrostu. Napięcia w handlu USA-Chiny nadal wpływają na wzrost popytu na przewozy w regionie.

 

Wzrost popytu na rynku bliskowschodnim w maju spowolnił do 0,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Częściowo odzwierciedla to wpływ zmian strukturalnych, które zachodzą w branży w regionie. Oferowanie w maju spadło o 6,1%, a współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich wzrósł o 5 punktów procentowych do 73,0%.

 

Ruch pasażerski linii lotniczych w Ameryce Północnej wzrósł w maju o 4,8% w porównaniu do maja 2018 r., Co oznacza spowolnienie wzrostu z 5,6% rocznego wzrostu odnotowanego w kwietniu. Oferowanie wzrosło o 2,7%, a współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich wzrósł o 1,7 punktu procentowego do 83,6%. Stosunkowo silna amerykańska gospodarka krajowa i dolar amerykański pomagają zrównoważyć wszelkie napięcia w handlu międzynarodowym.

 

Linie lotnicze w Ameryce Łacińskiej odnotowały silny wzrost ruchu o 6,7% w maju 2019 r. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Popyt pasażerski utrzymuje się na dobrym poziomie, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w wielu krajach. Oferowanie wzrosło o 4,0%, a współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich wzrósł o 2,1 punktu procentowego do 84,0%, co jest drugim najwyższym wynikiem wśród regionów.

 

Afrykańskie linie lotnicze odnotowały wzrost ruchu o 2,1% w maju w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Oferowanie wzrosło o 0,1%, a współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich wzrósł o 1,3 punktu procentowego do 67,0%. Ruch pasażerski między Afryką a Europą nadal silnie rośnie.

 

Ruch krajowy wzrósł o 4,8% w maju 2019 r. w porównaniu do maja 2018 r.,i znacznie powyżej 3% wzrostu odnotowanego w kwietniu. Rosja była jedynym rynkiem, który odnotował dwucyfrowy wzrost popytu. Oferowanie na połączeniach krajowych wzrosło o 3,8%, a współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich wzrósł o 0,8 punktu procentowego do 83,4%.

 

 

Źródło: IATA

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl