INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Barometr
Polska


Barometr Polska wrzesień 2018. Wyniki poszczególnych portów. Część II

Marek Serafin, 2018-11-08
     

We wrześniu 2018 dynamika wzrostu przewozów w polskich portach lotniczych wyniosła 13,4%. W polskich portach lotniczych obsłużono łącznie, w niewielkim zaokrągleniu, 4 666 tys. pasażerów. Jak widzimy wyniki września są o kilka ppct słabsze, niż lipca i sierpnia.

 

 

 

Uwaga ogólna: większość lotnisk nie podaje szczegółowych danych przewozowych dotyczących między innymi przewozów poszczególnych linii lotniczych, dlatego też używamy dostępnych i aktualnych danych dotyczących ich oferowania.

 

Warszawa

 

Przewozy łączne: około 1 810,0 – wzrost o 9,7%. Do 09.2016 – 36,0%!!

 

Uwaga: Port podał: około 1,8 mln”, ale z dynamiki do 09.2017 wynika nieco wyższa liczba. Po opublikowaniu raportu wrześniowego przez ACI – Europe uściślimy powyższą liczbę.

 

Oferowanie (w tys. foteli, zmiany w %):

 • łączne: 1854,9 (10,2),
 • LO: 1 102,9 (+25,8!!),
 • W6: 285,8 (11,9!),
 • Grupa LH: 113,3 (-15,5!!) - od S18zawieszone połączenie do DUS,
 • AF/KL: 62,3 (-4,6),
 • Grupa IAG (BA/VY): 33,3 (9,2) - zawieszony DUB, BA od S18 przywróciła trzeci rejs.

 

Dla całej aglomeracji warszawskiej ruch (2 073 tys.) w porównaniu z wrześniem 2017 wzrósł tylko o 9,1%. W sierpniu było to 12,3%, w lipcu - 11,5%w czerwcu - 10,9%, w maju - 13,4%, w kwietniu - 13,3%. Indeks wzrostu jest wyraźnie niższy niż indeks dla całej Polski. Powód to nasilające się ograniczenia infrastrukturalne.

 

WWAWrynek nadal ciągnie dwóch graczy – LOT i W6. LOT wciąż rozwija ruch tranzytowy a W6 toczy walkę konkurencyjną z FR w WMI. Jednak, jak pokazuje decyzja o redukcji oferowania linii w Zimie 2018/19, o prawie 7%, wyraźnie „przeinwestował”. Zdecydowana większość przewoźników sieciowych, zagranicznych, w mniejszym lub większym stopniu ograniczyła oferowanie. Część linii zeszła/wypadła z rynku – AB, EW, EI. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w Sezonie Zima 2018/19.

 

Udział LO w oferowaniu rozkładowym w WAW – wyniósł aż 59,5% i był tylko o 0,3ppct niższy, niż w rekordowym sierpniu.

 

Dane ULC pokazują, że po spadkach przewozów charterowych w pierwszych czterech miesiącach 2018, od maja nastąpiło odwrócenie sytuacji. W kluczowym czerwcu, gdy rozpoczynają się prawie wszystkie łańcuchu letnich operacji, miał miejsce ogromny wzrost – o 26,5%!! Na pewno istotną rolę odegrało tu wejście na rynek Ryanair Sun.

 

Analiza struktury przewozów, podziału pomiędzy ruch rozkładowy i charterowy pokazuje, że istotnie spadły LF-y linii rozkładowych, najprawdopodobniej tych, które bardzo znacząco (W6) lub wręcz skokowo (LOT), zwiększyły oferowanie.

 

Warszawa/Modlin

 

Przewozy łączne 262 762 tys. – wzrost o 4,5%.

 

LF: 90,4 (-1,4ppct).

 

Oferowanie planowane: 300,1 tys. Wykonane 290,7.

 

Sytuacja analogiczna, jak w poprzednich miesiącach letnich - pomimo „duszonego” oferowania spadł LF. Jest o prawie 5ppct niższy niż średni LF linii. Główny powód tej sytuacji to chyba mocno konserwatywna polityka cenowa Ryanaira. Po wyborach samorządowych jest chyba szansa na „świeże podejście” do sposobów wyjścia z obecnego pata dotyczącego inwestycji koniecznych do radykalnego zwiększenia przepustowości portu.

 

Kraków

 

Przewozy: 614 567 - wzrost o 12,6%.

 

Przewozy krajowe: 47 012 (11,4).

Przewozy międzynarodowe rozkładowe; 556 572 (13,1).

Przewozy charterowe: 10 983 (-4,7).

 

Oferowanie (w tys. foteli), zmiany w %:

 • łączne linii rozkładowych: 677,1 (12,7!),
 • FR: 310,3 (23,4!!),
 • LH/OS/EW/SN/LX: 108,0 (1,8),
 • LO: 59,4 (25,3!!), większe oferowanie do ORD. Nowe rejsy do TLV i BUD. Zdecydowanie większe oferowanie do WAW,
 • U2: 68,8 (-14,1),
 • DY: 52,1 (15,0),
 • KL: 16,8 (+23,5!!). więcej rejsów,.

 

Port przewozami międzynarodowymi stoi. I to zdrowo, na dwóch nogach – taniej i sieciowej. FR ma tu swoją największą polską bazę i wciąż rozwija tani ruch zarówno przylotowy (turyści, choć nie tylko), jak i wylotowy. Oferowanie Grupy LH jest prawie tak duże, jak w WAW, z tym, że w stolicy może wykorzystywać do przewozów tranzytowych rejsy LO objęte umowami code-share. Oferta krajowa LO też jest tu zdecydowanie największa. Walka konkurencyjna o rynek krakowski i okolice trwa, ale, przede wszystkim na rynku sieciowym. Wśród tanich linii dominuje FR.

 

Jeżeli chodzi o rynek charterowy, to bez administracyjnego podziału ruchu, tę część Polski obsługują tańsze Katowice. Dane pokazują, że pomimo znacznych wzrostów oferowania linie rozkładowe, w zdecydowanej większości, utrzymały LF-y.

 

Gdańsk

 

Przewozy: 485 961 - wzrost o 7,2%.

 

Port podał dokładne dane z poprzednich miesięcy III-ego kwartału:

Lipiec: 530 500, Sierpień: 535 090 .

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 510,5 (4,6!),
 • W6: 252,6 (10,1!),
 • FR zagranica: 108,9 (9,1),
 • FR kraj 4,5 (-88,0), brak rejsów do WAW,
 • LO: 35,1 (-4,6),
 • SK: 35,3 (-3,6),
 • LH: 37,3 (32,3!!),
 • KL: 12,0 (106,9!!). Druga częstotliwość dziennie.

 

Na rynku tanich przewozów dominuje W6, ale, jak wynika z decyzji o znacznej redukcji oferowania w Zimie 2018/19, o ponad 10%, jego obrona pozycji lidera była zbyt agresywna. FR rozwija i będzie rozwijał ofertę spokojnie, bez fajerwerków, stopniowo zmniejszając dystans do W6. Wśród linii sieciowych skokowo zwiększa oferowanie LH, a od Lata 2019 wspomagać ją będzie LX. Można oczekiwać, że KL, w niezbyt odległej przyszłości, dołoży trzeci rejs dziennie, a wtedy na rynku przewozów sieciowych konkurować będzie czterech przewoźników (Grupa LH, LO, SK i KL).

 

Katowice

 

Przewozy łączne: 603 017 – wzrost o 24,9%!!!

 

Przewozy rozkładowe: 269 734 tys. (18,1!).

Przewozy charterowe: 332 550tys. (30,9!!).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 307,0 (17,4!!),
 • W6: 229,0 (16,1),
 • LH: 21,6 (33,3!!) nowy rejs do MUC,
 • FR: 33,8 (21,1!!), nowy rejs do HAM,
 • LO: 17,9 (+4,1).

 

Szał charterowy trwa. KTW stały się charterową stolicą Polski. Według oficjalnych danych ULC, w czerwcu przewozy charterowe były tu większe o prawie 36% niż w WAW. Analogiczna przewaga na pewno utrzymała się we wszystkich miesiącach szczytu letniego. Dane te pokazują tez, że możemy tez mówić o duszeniu popytu na ten rodzaj przewozów w aglomeracji warszawskiej.

 

W segmencie sieciowym trwa walka konkurencja o ruch tranzytowy LH - LOT. Niemiecki przewoźnik dzięki nowemu rejsowi do MUC istotnie rozszerzył swoją ofertę, szczególnie w odniesieniu do ruchu wewnątrz-europejskiego.

 

I tu W6 przeinwestował. W nadchodzącym sezonie zimowym zmniejszy oferowanie, choć nie tak radykalnie, jak w kilku innych portach – o nieco ponad 3%.

 

Wrocław

 

Przewozy: 351 356. - wzrost o 19,9!!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • rozkładowe, łączne: 302,0 (+11,5),
 • FR: 141,8 (-2,8), znaczny wzrost na trasach zagranicznych, brak WAW, nowy rejs do GDN,
 • W6: 69,8 (+46,9!!!), nowe rejsu do BRI, BSL, KUT i OPO,
 • LH/LX/EW: 48,7 (+23,0), nowy rejs LX do ZRH,
 • LO: 32,0 (+0,9),
 • AF: 4,6 - nowy codzienny rejs regionalnym odrzutowcem.

 

Ruch międzynarodowy rozwija się nadal wspaniale. We wszystkich segmentach ruchu. Grupa LH wciąż zwiększa oferowanie. Jest to jej drugi, pod tym względem, port regionalny w Polsce. Oczywiście pomaga geografia – bliskość hub-ów i „złe” położenie WAW. Do gry wszedł AF, choć jeden rejs dziennie to tylko „zaznaczenie swojej obecności”.

 

To jedyny duży port, w którym W6 zwiększa nacisk konkurencyjny na FR. Najwyraźniej osiąga tu satysfakcjonując wyniki. W Zimie 2018/19 znacznie zwiększy oferowanie – o ponad 22%.

 

Poznań

 

Przewozy: 300 070 tys. – wzrost o 38,6!!

 

Przewozy rozkładowe: 155 590. (23,0)

Przewozy charterowe: 143 941 (60,5!!).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 181,9 (24,0!!),
 • FR: 68,8 (64,2!!!),
 • W6: 55,1 (4,8),
 • LH: 30,6 (20,5!!),
 • LO: 22,1 (-1,8).

 

Ogromną dynamikę rynkowi nadały przewozy charterowe. I tu istotna rolę odegrał Ryanair Sun.

 

W tym miesiącu indeks wzrostu przewozów był jedynie minimalnie niższy, niż oferowania. „Szaleństwo” FR trwa. W6 praktycznie poddaje się. W tym miesiącu jeszcze minimalnie zwiększa oferowanie, ale w Zimie zamknie bazę i zmniejszy ofertę o ponad 27%. Na polu walki zostanie tylko FR. LOT stara się maksymalnie aktywnie walczyć z LH o ruch tranzytowy, ale geografia działa na jego niekorzyść.

 

Rzeszów

 

Przewozy: 76 647 – wzrost o 17,3%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 84,5 (+23,4),
 • FR: 44,2 (12,5),
 • LO: 31,7 (33,8!!), od S18 rejsy do TLV i EWR (raz w tygodniu).

 

Dla portu i regionu wydarzeniem było wznowienie, po bardzo wielu latach, bezpośredniego połączenia do EWR. Teraz już wiemy, że w odróżnieniu od sytuacji sprzed lat, połączenie to nie zostanie zawieszone w sezonie zimowym. LOT absolutnie dominuje w segmencie przewozów sieciowych, ale wiemy już, że od lata 2019 LH wprowadzi ponownie drugi rejs dziennie.

 

Niewątpliwie zdecydowane ograniczenie oferty W6 w LUZ pomogło portowi zwiększyć dynamikę wzrostu przewozów.

 

Dane wskazują, że linie rozkładowe odnotowały spadki LF-ów.

 

Szczecin

 

Przewozy: 55,0 –wzrost o 0,5%.

 

Uwaga: przewozy szacowane z oferowania.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 59,0 (-4,4),
 • FR: 32,5 (11,7),
 • W6: 11,2 (-32,5!!),
 • LO: 12,0 (-4,8).

 

Ten sam komentarz, co miesiąc temu:

„Trwa okres stagnacji przewozów. FR zwiększył oferowanie (nowy rejs do EDI), a W6 radykalnie zmniejszył (zawiesił rejs do LTN). Struktura ruch jak na rynek polski, jest tu unikalna. Prawie 40% to ruch krajowy. Kłania się geografia”

 

Lublin

 

Przewozy: 40 564 spadek o 6,3%!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 43,7 (-12,6!!!),
 • W6: 25,7 (-26,6),
 • FR: 9,8 (+-0).

 

Rozpoczął się okres spadku przewozów, związany z radykalnym zmniejszeniem oferowania W6. Przewoźnik wie, że znaczną część ruchu z regionu może obsłużyć operacjami z WAW. W zimie redukcja oferowania będzie drastyczna – prawie o 30%. Co dalej? Na pewno perspektywy portu są bardzo silnie uzależnione od rozwoju sytuacji w aglomeracji warszawskiej oraz od tempa poprawy systemu transportu naziemnego z regionu do WAW.

 

Bydgoszcz

 

Przewozy: 36 692 - wzrost o 11,0%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 38,4 (18,5!!),
 • FR: 31,7 (19,6),
 • LH: 5,4 (20,0!).

 

Port przeżywa wzloty i potknięcia. W tamtym roku spadki ruchu, teraz hossa. Niewątpliwie problemy FR w WMI są zachętą do inwestowania w BZG.

 

Łódź

 

Przewozy: 18,5 tys. – wzrost o 14,9%

 

Uwaga: Przewozy szacowane na podstawie oferowania.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 22,1 (33,1),
 • FR: 18,5 (11,4), nowy rejs do ATH,
 • LH: 3,6 nowy rejs do MUC, pięć razy dziennie regionalnym odrzutowcem.

 

Port na pewno trzyma kciuki za powodzenie LH na połączeniu do MUC i ma cichą nadzieję na drugi rejs dziennie, bo wtedy oferta tranzytowa będzie znacznie bogatsza. A przyszłość? Nie do przewidzenia, tak, jak nie do przewidzenia jest rozwój sytuacji w aglomeracji warszawskiej. A będzie miał on ogromny wpływ na pozycję LCJ.

 

Szymany

 

Przewozy: 11,0 tys. – wzrost o 11,1%.

 

Przewozy szacowane z oferowania.

 

Oferowanie: 13,8 (1,4).

 • FR: 4,9 (8,2),
 • W6: 7,4 (9,8),
 • LO: 1,4, nowy rejs do LWO.

 

Port wciąż czeka na pojawienie się znacznego przylotowego ruchu turystycznego. Region ma wiele atutów. Ale czy marzenia się spełnią? W ogromnym stopniu nie od niego to zależy.

 

Podział rynku pomiędzy poszczególne porty lotnicze

 

W ogromnym stopniu zależy on od wyników i planów przewoźników rozkładowych oraz potencjału rynku charterowego.

 

Dane ULC oraz szczegółowe informacje o oferowaniu w Zimie 2018/9 pokazują, że:

 • w wielu portach W6 zbyt agresywnie bronił swojej pozycji w walce konkurencyjnej z FR i dokonuje korekt, oczywiście w dół,
 • FR ma problem w aglomeracji warszawskiej, i stawia na wybrane porty regionalne,
 • LO wciąż mknie do przodu, ale zaczyna zwalniać tempo rozwoju, na pewno uwzględnia tu znaczne spadki LF-ów,
 • sieciowi konkurenci LO (Grupa LH i AF/KL koncentrują się na rozwoju oferty w regionach,
 • mniejsi konkurenci FR i W6 (DY, U2) rozwijają się wybranych portach. Ważna nowością będzie powrót, po bardzo wielu latach, U2 do WAW,
 • wciąż duży, niewykorzystany potencjał rozwojowy ma rynek charterowy. Ma ogromny wpływ na wyniki największych portów regionalnych, z wyjątkiem KRK,
 • bardzo szybko rozwija się rynek ukraiński, zarówno w segmencie przewozów sieciowych, jak i tanich. I w WAW/WMI i w regionach.

 

 

Krótkie podsumowanie miesiąca

 

Rynek powoli zaczyna wyhamowywać. Jak zawsze, po okresie skokowego rozwoju, związanego, miedzy innymi, z bardzo ostrą walką konkurencyjną o zdecydowanie największy rynek w naszym regionie, przychodzi okres uspokojenia i wyciągnięcia wniosków z osiąganych wyników. W6 musi ograniczyć swoje oferowanie, skoro w pierwszym półroczu 2018, jego SF spadł do poziomu tylko nieznacznie przekraczającego 80%.

 

FR utrzymuje swoje SF-y, pomimo ultra-szybkiego rozwoju w kilku dużych portach regionalnych, a jego ból głowy to sytuacja w aglomeracji warszawskiej i BREXIT. To drugie musi wprawiać w stan silnego wzburzenia wiele innych linii. UK to zdecydowanie największy rynek z/do Polski. Tej kwestii poświęciliśmy wiele tekstów i będziemy często do niej powracać. Na razie wiemy, że niczego nie wiemy. Wszystko jest jeszcze możliwe.

 

LOT kontynuuje strategię ultra-szybkiego rozwoju, ale nie ma pewności, że okres ten będzie trwał długo. Praktycznie niczego nie wiemy o jego wynikach finansowych. Musimy czekać.

 

Rynek charterowy rozwija się wspaniale, ale teraz główni gracze muszą się już koncentrować na radzeniu sobie z drastyczną wręcz sezonowością ruchu. Ryanair Sun sprawił nam zawód. Po prostu przestanie operować. Jak widzimy, powołał tania spółkę-córkę, aby mieć dodatkowe możliwości wykorzystywania na trasach rozkładowych bardzo tanich zdolności przewozowych.

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

Źródło: Porty lotnicze, IATA, AEA, ACI, PRTL.pl

 

 

 

Tagi:

Linie lotnicze | Lotnisko | Oferowanie | Pasażer | Połączenia | Przewozy


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony