INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Barometr
Polska


Barometr Polska październik 2018. Wyniki poszczególnych portów. Część II

Marek Serafin, 2018-12-06
     

W październiku 2018 dynamika wzrostu przewozów w polskich portach lotniczych wyniosła  11,0%. W polskich portach lotniczych obsłużono łącznie, w niewielkim zaokrągleniu, 3 923 tys. pasażerów. Jak widzimy wyniki października są istotnie słabsze od uzyskanych w miesiącach szczytu letniego, a szczególnie w okresie szczytu letniego.

 

 

 

Uwaga ogólna: większość lotnisk nie podaje szczegółowych danych przewozowych dotyczących między innymi przewozów poszczególnych linii lotniczych, dlatego też używamy dostępnych i aktualnych danych dotyczących ich oferowania.

 

Warszawa

 

Przewozy łączne: około 1 560tys. – wzrost o 9,1%.

 

Uwaga: Port podał: około 1,6 mln”, ale z dynamiki do 09.2017 wynika niższa liczba. Po opublikowaniu raportu październikowego przez ACI – Europe uściślimy powyższą liczbę.

 

Oferowanie (w tys. foteli, zmiany w %):

 • łączne:  1839,8 (10,5),
 • LO: 1 097,7(+24,1!!),
 • W6: 265,8 (5,3),
 • Grupa LH: 120,6 (-10,4!!) - od S18zawieszone połączenie do DUS,
 • AF/KL: 60,7 (-9,0!),
 • Grupa IAG (BA/VY): 33,1 (4,7).
 •  QR 27,9 (51,6!!) 

 

Dla całej aglomeracji warszawskiej ruch (1825 tys.) w porównaniu z październikiem 2017 wzrósł tylko o 8,6%. We wrześniu było to - 9,1%, sierpniu - 12,3%, w lipcu - 11,5%w czerwcu - 10,9%, w maju - 13,4%, w kwietniu - 13,3%. Indeks wzrostu jest wyraźnie niższy niż indeks dla całej Polski. Powód to nasilające się ograniczenia infrastrukturalne.

 

WWAWrynek ciągnie już tylko jeden graczy – LOT. W6 wyraźnie ogranicza swoje ambicje. W porównaniu z planami z początku roku 2018, zmniejszył oferowanie o ponad 20 tys. foteli. LOT wciąż rozwija ruch tranzytowy. W zimie będzie to znacznie trudniejsze, szczególnie w przypadku połączeń transatlantyckich. Zdecydowana większość przewoźników sieciowych, zagranicznych, w mniejszym lub większym stopniu wciąż ogranicza oferowanie. Bardzo wyraźny wyjątek to QR, który coraz ostrzej walczy o ruch z/do Azji.  

 

Udział LO w oferowaniu rozkładowym w WAW – wyniósł aż 59,7% i był tylko o 0,1ppct niższy, niż w rekordowym sierpniu.

 

Dane ULC pokazują, że po spadkach przewozów charterowych w pierwszych czterech miesiącach 2018, od maja nastąpiło odwrócenie sytuacji. W kluczowym czerwcu, gdy rozpoczynają się prawie wszystkie łańcuchu letnich operacji, miał miejsce ogromny wzrost – o 26,5%!! Najprawdopodobniej duże wzrosty miały też miejsce w październiku, gdy kończą się łańcuchy charterów.  

 

Analiza struktury przewozów, podziału pomiędzy ruch rozkładowy i charterowy pokazuje, że istotnie spadły LF-y linii rozkładowych, a przede wszystkim tej, która skokowo, zwiększyła oferowanie, czyli LO.       

 

Warszawa/Modlin

 

Przewozy łączne 264 664 tys. – wzrost o 6,0%.

 

LF: 89,1 (-0,1ppct).

Oferowanie wykonane 296,9

 

Wyniki bardzo podobne do wrześniowych. Utrzymany LF z roku ubiegłego. Tak, jak w całym roku bieżącym jest on istotnie niższy niż średni LF linii na całej siatce.    

 

Kraków

 

Przewozy: 604 883- wzrost o 14,2%.

 

Oferowanie (w tys. foteli), zmiany w %:

 • łączne linii rozkładowych: 706,7  (15,6!!),
 • FR: 314,9  (20,9!!),
 • LH/OS/EW/SN/LX: 114,7 (14,7),
 • LO: 61,6 (27,3!!), większe oferowanie do ORD. Nowe rejsy do TLV i BUD. Zdecydowanie większe oferowanie do WAW,
 • U2: 73,3 (-13,7),
 • DY: 54,7 (14,9),
 • KL: 18,3 (+30,7!!). więcej rejsów.

 

Bitwa o Kraków trwa. Wszyscy główni gracze zdecydowanie zwiększają oferowanie. Jedyny wyjątek to U2, ale i tak łączne oferowanie tanich linii rośnie bardzo znacznie. 

 

FR ma tu swoją największą polską bazę i przewaga nad WMI stale rośnie,. Oferowanie Grupy LH jest prawie tak duże, jak w WAW, z tym, że w stolicy może wykorzystywać do przewozów tranzytowych rejsy LO objęte umowami code-share. LOT wciąż zwiększa oferowanie krajowe, a KRK jest tu już zdecydowanym liderem, zdecydowanie przed WRO i GDN. Równocześnie rozwija bezpośrednie połączenia międzynarodowe, w tym do ORD. Warto jednak pamiętać, że wiele lat temu, w szczycie sezonu letniego operował na tej trasie codziennie. KL stał się już poważnym konkurentem Grupy LH z trzema rejsami dziennie. Być może AF, zachęcany sukcesami młodszego, holenderskiego brata, pojawi się również i tu. 

 

Gdańsk

 

Przewozy: 420,0tys. - wzrost o 3,2%.

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 493,3 (-0,2),
 • W6: 222,9 (-3,9!),
 • FR: 125,5 (-9,0), brak rejsów do WAW. W 2017 to było prawie 32tys. foteli,
 • LO: 36,9 (-3,7),
 • SK: 35,9 (2,0),
 • LH: 36,9 (27,2!!),
 • KL: 11,7 (77,3!!). Druga częstotliwość dziennie.

 

Oferowanie minimalnie spadło. To, przede wszystkim, efekt dramatycznej zmiany planów W6. Przewoźnik obniżył oferowanie, w porównaniu z planowanych aż o 17,6%! – ponad 47 tys. foteli! GDN to najlepszy przykład „przeinwestowania” przewoźnika. FR konsekwentnie zwiększa oferowanie na trasach międzynarodowych i jego pozycja w walce konkurencyjnej z W6 staje się coraz silniejsza.

 

LOT ma trzech bardzo poważnych konkurentów sieciowych. Do dwójki LH i SAS dołączył KLM.

 

Łączne przewozy wzrosły, gdyż, najprawdopodobniej podobnie, jak w poprzednich miesiącach większe były przewozy charterowe, jak również przewoźnicy rozkładowi poprawili LF, szczególnie W6.

 

Katowice

 

Przewozy łączne: 372 758  – wzrost o 18,9%!!

 

Przewozy rozkładowe: 251 552 (12,8).

Przewozy charterowe: 116 767 (30,7!!).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 288,9 (!),
 • W6: 208,9,
 • LH: 22,3 (33,5!!) nowy rejs do MUC,
 • FR: 34,0 (18,5!!), nowy rejs do HAM,
 • LO: 18,6 (-0,5).

 

To ostatni miesiąc szczytu charterowego, jednak taki, w którym przewozy rozkładowe są już zdecydowanie większe. Jeszcze we wrześniu sytuacja była odwrotna.

 

I tu W6 zmniejszył oferowanie w porównaniu z planowanym, ale nie tak radykalnie, jak w WAW, bo o 11tys. foteli. LH umocniło swoją pozycję na rynku przewozów, a FR stopniowo rozwija swoją ofertę.   

 

Wrocław

 

Przewozy: 280 532 - wzrost o 17,4!

 

Port podał strukturę przewozów:

tanie linie: prawie 190tys. +31,4,

sieciowe międzynarodowe: 45tys. +29,5%,

chartery: ponad 16tys. +73,5!!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • rozkładowe, łączne: 310,3 (+14,5),
 • FR: 144,0 (+-0)
 • W6: 69,8 (+49,1!!!),
 • LH/LX/EW: 48,6 (+19,4), nowy rejs LX do ZRH,
 • LO: 35,2 (+6,0),
 • AF: 4,9 - nowy codzienny rejs regionalnym odrzutowcem.

 

Wszyscy najważniejsi gracze inwestują w oferowanie. FR – na trasach międzynarodowych – rok temu operował jeszcze do WAW. W przypadku W6 to jedyny port, w którym przewoźnik stara ograniczać wyraźnie dominację FR. Grupa LH od kilku sezonów wciąż rozszerza oferta.

 

Jest to też jedyny port regionalny, do którego operuje i KL i AF. A do kompletu świetnie rozwija się rynek charterowy, choć trzeba uwzględniać, że baza wyjściowa była niska.  

 

Poznań

 

Przewozy: 194 643. – wzrost o 27,9%!!

 

Przewozy rozkładowe: 152 248. (23,7!!).

Przewozy charterowe: 41 939 (45,8!!).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 180,3 (21,9!!),
 • FR: 67,3 (63,3!!!),
 • W6: 52,6 (1,3),
 • LH: 31,9 (20,8!!),
 • LO: 24,3 (2,1).

 

W tym miesiącu indeks wzrostu przewozów był imponujący, ale o ponad 10ppct niższy niż  we wrześniu. Skończyła się większość łańcuchów charterowych i wzrost był wyraźnie niższy niż w szczycie sezonu. Natomiast ruch rozkładowy rośnie bardzo stabilnie, dzięki dwóm graczom – FR i Grupie LH. W sezonie zimowym przewaga FR nad W6 jeszcze znacznie wzrośnie.   

 

Rzeszów

 

Przewozy: 66 646 – wzrost o 12,1%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 84,5 (+22,3),
 • FR: 43,5 (9,6),
 • LO: 32,6 (36,4!!), od S18 rejsy do TLV i EWR (raz w tygodniu).

 

LOT wrócił na połączenie nowojorskie i to w formule całorocznej. 

 

Niewątpliwie zdecydowane ograniczenie oferty W6 w LUZ pomogło portowi zwiększyć dynamikę wzrostu tanich przewozów.

 

Szczecin

 

Przewozy: – 55,0tys. – wzrost o 1,1%.

 

Uwaga: przewozy szacowane z oferowania.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 64,9 (2,2),
 • FR: 32,9 (8,9),
 • W6: 12,6 (-25,9!!),
 • LO: 16,0 (24,0!).

 

Ten sam komentarz, co miesiąc temu:

„Trwa okres stagnacji przewozów. FR zwiększył oferowanie (nowy rejs do EDI), a W6 radykalnie zmniejszył (zawiesił rejs do LTN).  Struktura ruch jak na rynek polski, jest tu unikalna. Prawie 40% to ruch krajowy. Jednak już w obecnym sezonie zimowym udział ten spadnie po zawieszeniu przez FR połączenia do WAW. Nowy tej linii do KRK tylko w niewielkim stopniu ograniczy straty.

 

Lublin

 

Przewozy: 37 686 spadek o 12,5%!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 46,9 (-7,9!),
 • W6: 25,9 (-28,3),
 • FR: 9,8 (+-0).

 

Rozpoczął się okres spadku przewozów, związany z radykalnym zmniejszeniem oferowania W6, który zamyka bazę. W zimie redukcja oferowania będzie drastyczna – prawie o 30%. Sytuację nieco ratują nowe rejsy LO do WAW i U2 do MXP, ale dane dotyczące LF-ów nie są optymistyczne. Spadek przewozów jest wyraźnie większy niż oferowania.

 

Bydgoszcz

 

Przewozy: 32 931 - wzrost o 11,0%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 38,7 (19,8),
 • FR: 30,2 (19,6),
 • LH: 5,6 (14,3!).

 

Kolejny dobry miesiąc portu. Niewątpliwie problemy FR w WMI są zachętą do inwestowania w BZG. LH konsekwentnie dodaje rejsy. LO wprowadził ruch do IEV.

 

Łódź

 

Przewozy: 20,3 tys– wzrost o 26,1%.

Uwaga: Przewozy szacowane na podstawie oferowania.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 22,3 (34,3),
 • FR: 18,1 (9,0), nowy rejs do ATH,
 • LH: 4,1 nowy rejs do MUC, pięć razy dziennie regionalnym odrzutowcem.

 

Ten sam komentarz, co we wrześniu, bo i sytuacja bez zmian:

Port na pewno trzyma kciuki za powodzenie LH na połączeniu do MUC i ma cichą nadzieję na drugi rejs dziennie, bo wtedy oferta tranzytowa będzie znacznie bogatsza. A przyszłość? Nie do przewidzenia, tak, jak nie do przewidzenia jest rozwój sytuacji w aglomeracji warszawskiej. A będzie miał on ogromny wpływ na pozycję LCJ.

 

Szymany

 

Przewozy: 13,0tys. – wzrost o 13,6%.

 

Przewozy szacowane z oferowania.

Oferowanie: 15,4 (12,4).

 • FR: 4,9 (+-0),
 • W6: 9,1 (3,4),
 • LO: 1,4, nowy rejs do LWO.

 

Sytuacja nie zmienia się. Port wciąż czeka na pojawienie się znacznego przylotowego ruchu turystycznego, ale to na pewno jeszcze nie ten sezon.

 

Podział rynku pomiędzy poszczególne porty lotnicze.

 

Trwa i umacnia się dominacja dużych, zdecydowanie ponad-milionowych portów. W październiku ich udział w rynku wyniósł prawie 95%. To one stanowią kręgosłup polskiego systemu transportu lotniczego. A ich pozycja będzie się umacniać wraz z rozwojem systemu transportu naziemnego.

 

Czynnikiem, który ma ostatnio duży wpływ na strukturę geograficzną przewozów jest rynek charterowy. Przewozy charterowe wzrosły skokowo w kilku portach z KTW na czele. Wyraźnym beneficjentem jest tu też POZ. Od niedawna zmiany w strukturze geograficznej przewozów wynikają też z restrukturyzacji siatki W6. Ten proces jeszcze się nasili w obecnym sezonie.

 

Będą tu też dość nieoczekiwane zmiany. W maju 2019 węgierski przewoźnik pojawi się zupełnie niespodziewanie w KRK, czyli w jaskini lwa – FR.     

 

 

Krótkie podsumowanie miesiąca.

 

Sezon letni skończył się. Był świetny dla polskiego rynku transportu lotniczego. LOT kontynuował swoją super-ekspansywną strategię, rozwijając siatkę połączeń. W prawie szalony sposób wzrósł rynek charterowy. Dla coraz większej grupy polskich rodzin wyjazd do „ciepłych krajów” to najlepszy sposób na spędzenie urlopu i wakacji. Teraz przed Tour Operatorami i, pośrednio, liniami lotniczymi, zadanie namówienia ich do wyjazdów zimowych.

 

Strategia W6 obrony przez atak nie zakończyła się pełnym sukcesem. Przewoźnik restrukturyzuje siatkę połączeń. Jednego możemy być pewni. Będzie bronił swojej pozycji na największym rynku w naszym regionie do „ostatniego fotela”. Jest dość prawdopodobne, że dość niespodziewanym konkurentem W6 na kierunkach turystyczno-wakacyjnych były linie charterowe. Tu widać, że znaczna część polskiego rynku jest konserwatywna i preferuje gotowe pakiety, a nie samodzielne aranżowanie poszczególnych elementów wyjazdu.  

 

Średnio i długookresowo pozostają dwa kluczowe pytania-dylematy. Pierwszy dotyczący przyszłości LOT-u, a drugi pata infrastrukturalnego w aglomeracji warszawskiej. Jak wielokrotnie pisaliśmy projekt radomski nie jest, naszym zdaniem, żadnym skutecznym rozwiązaniem.

 

A od kilku miesięcy coraz bardziej wyrazisty staje się problem trzeci. Chodzi o skutki BREXIT-u. W przypadku rynku polskiego rynek brytyjski jest zdecydowanie największy. Szczególnie w przypadku tanich linii jego znaczenie trudno przecenić.

              

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

Zdjęcie: Dariusz Kłosiński

Źródło: Porty lotnicze, IATA, AEA, ACI, PRTL.pl

 

 

 

Tagi:

Linie lotnicze | Lotnisko | Pasażer | Przewozy


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony