INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Barometr
Polska


Barometr Polska listopad 2018. Część II. Wyniki poszczególnych portów

Marek Serafin, 2019-01-10
     

W listopadzie 2018 dynamika wzrostu przewozów w polskich portach lotniczych wyniosła 9,6%. W polskich portach lotniczych obsłużono łącznie, w niewielkim zaokrągleniu, 3 195 tys. pasażerów. Wyniki listopada są najsłabsze od początku roku. Podobnie powinna wyglądać sytuacja w kolejnych miesiącach sezonu zimowego, gdyż wzrosty oferowania będą zbliżone do listopadowych.

 

 

 

Uwaga ogólna: większość lotnisk nie podaje szczegółowych danych przewozowych dotyczących między innymi przewozów poszczególnych linii lotniczych, dlatego też używamy dostępnych i aktualnych danych dotyczących ich oferowania.

 

Warszawa

 

Przewozy łączne: około 1 273 tys. – wzrost o 10,5%.

 

Uwaga: Port podał: 1,3 mln, ale z podanej dynamiki do 11.2017 wynika niższa liczba. Po opublikowaniu raportu listopadowego przez ACI – Europe uściślimy informację.

 

Oferowanie (w tys. foteli, zmiany w %):

 • łączne: 1659,8 (15,3!),
 • LO: 992,1(25,5!!),
 • W6: 215,4 (-3,9!!),
 • U2: 26,6 nowe rejsy,
 • DY/D8: 18,0 (38,5),
 • Grupa LH: 116,8 (-12,4!!) - od S18zawieszone połączenie do DUS,
 • AF/KL: 47,5 (-5,8!),
 • Grupa IAG (BA/VY): 19,3 (-30,6!!).Zawieszone połączenie VY do BCN i mniejsze oferowanie BA na LHR,
 • QR: 35,5 (95,1!!),
 • EK: 24,0 (+-0),
 • SU: 26,6 (-6,3),
 • AY: 14,2 (10,1).

 

Dla całej aglomeracji warszawskiej ruch (1 515 tys.) w porównaniu z listopadem 2017 wzrósł o 9,7%. W październiku o 8,6%, wrześniu - o 9,1%,sierpniu - 12,3%, w lipcu - 11,5%w czerwcu - 10,9%, w maju - 13,4%, w kwietniu - 13,3%. W tym miesiącu indeks był minimalnie wyższy niż dla całej Polski. Ogromna w tym zasługa LOT-u. Dość istotne znaczenie miał też sezonowy spadek udziału przewozów charterowych, które w aglomeracji warszawskiej rosną wolniej niż w najważniejszych portach regionalnych.

 

WWAWrynek ciągnie, przede wszystkim, jeden graczy – LOT. W6 wyraźnie zmniejszył oferowanie. Jednak kilku średników „pomogło” LOT-owi. Nowe operacje U2 podwyższyły indeks wzrostu o około 2ppct. QR wszedł do pierwszej ligi „graczy o ruch azjatycki”. Zdecydowanie wyprzedził i EK i SU.

 

Udział LO w oferowaniu rozkładowym w WAW – wyniósł aż 59,8% i był na poziomie rekordowego sierpnia, mimo, iż zdecydowanie spadło, w porównaniu z sezonem letnim, oferowanie na Północnym Atlantyku.

 

Nie znamy danych dotyczących ruchu charterowego, jednak jest bardzo prawdopodobne, że wielu przewoźnikom rozkładowym, w tym LOT-owi spadły LF-y, gdyż wzrost oferowania był aż 4,8ppct wyższy niż przewozów.

 

Warszawa/Modlin

 

Przewozy łączne 241 993 – wzrost o 5,4%.

 

LF: 89,0 (1,1ppct)

Oferowanie: 271,8 (4,0)

Trwa okres znacznie spowolnionego wzrostu. Tym razem dość znacznie został poprawiony LF, ale i tak jest on zdecydowanie niższy niż ten uzyskiwany na całej siatce – aż o ca 6-7ppct.

 

Kraków

 

Przewozy: 551 066- wzrost o 15,7%.

 

Oferowanie (w tys. foteli), zmiany w %:

 • łączne linii rozkładowych: 654,6 (19,4!!),
 • FR: 302, 8 (10,2),
 • LH/OS/EW/SN/LX: 87,8 (16,1),
 • LO: 49,6 (10,2!), większe oferowanie do ORD. Nowe rejsy do TLV i BUD. Zdecydowanie większe oferowanie do WAW,
 • U2: 73,7(3,5),
 • DY: 54,4 (57,2!!),
 • KL/HV: 20,2 (+121,7!!), nowy rejs HV do EIN i więcej rejsów i KL,
 • FZ: 7,3 (nowy rejs do DXB w c/s z EK),
 • LY: 3,3 nowy rejs do TLV.

 

Z głównych graczy tylko Grupa LH bardzo znacznie zwiększyła oferowanie. FR, po kilku sezonach prawie „szalonych” wzrostów nieco zwolnił, ale i tak przewaga KRK nad WMI ciągle rośnie. Do tak dużej dynamiki łącznej bardzo przyczynił się Norwegian oraz Grupa AF/KL, która coraz ostrzej walczy o zdobycie mocnej pozycji rynkowej w aglomeracji krakowskiej, również w segmencie tanich przewozów. Dane wskazują, że wielu liniom dość istotnie spadły LF-y.

 

Gdańsk

 

Przewozy: 340 tys. - wzrost o 6,6%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 420,3 (3,1),
 • W6: 189,2 (-1,8!),
 • FR: 109,2 (11,1),
 • LO: 36,9 (3,1),
 • SK: 27,0 (-9,8),
 • LH: 27,0 (+-0),
 • DY/D8: 17,9 (184,1!!) nowe połączenie do HEL i znacznie więcej rejsów do OSL,
 • KL: 12,0 (+-0).

 

GDN to był jeden z tych portów, w których W6 po bardzo dużych wzrostach oferowania dokonał korekty. Po skokowej ekspansji ustabilizowały ofertę LH i KL. Jednak wiemy już, że od lata holenderski przewoźnik wprowadzi trzeci rejs dziennie. Pojawi się też LX rozszerzając ofertę sieciową Grupy LH. Po wielu latach zaskakującej stagnacji przystąpił do ofensywy Norwegian. Oferuje dziewięć rejsów tygodniowo do OSL i uruchomił połączenie do HEL. Aglomeracja gdańska, choćby ze względu na położenie geograficzne, powinna być „naturalnym” regionem ekspansji skandynawskiej linii. SAS broni tego, co ma, czyli mocnej pozycji w przewozach tranzytowych do Europy Północnej i Zachodniej oraz na niektórych kierunkach interkontynentalnych. Zapewniają ją cztery rejsy dziennie linii.

 

Katowice

 

Przewozy łączne: 242 831 – wzrost o 9,9%.

 

Przewozy rozkładowe: 189 415 (4,7).

Przewozy charterowe: 47 341 (20,8!).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 225,6 (2,5),
 • W6: 154,7 (0,3)
 • LH: 21,4 (27,4!!) nowy rejs do MUC,
 • FR: 27,6 (3,0),
 • LO: 18,4 (4,0).

 

Poza LH wszyscy przewoźnicy rozkładowi ustabilizowali ofertę. FR, na okres zimowy zawiesił wprowadzony latem rejs do HAM. Wzrost przewozów charterowych nie był aż tak spektakularny, jak latem, ale i tak indeks robi wrażenie. Rozwijają się, między innymi, chartery interkontynentalne.

 

Wrocław

 

Przewozy: 233 721 - wzrost o 15,9!

 

Port podał dane dotyczące dynamik wzrostu w poszczególnych segmentach ruchu:

tanie linie: +14,0%,

sieciowe międzynarodowe: +22,0%!,

chartery: +80%!!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • rozkładowe, łączne: 277,0 (16,3),
 • FR: 123,2 (8,3)
 • W6: 56,8 (24,3!!),
 • LH/LX/EW: 52,5 (+16,7), nowy rejs LX do ZRH,
 • LO: 34,1 (9,3),
 • AF: 5,6 - nowy codzienny rejs regionalnym odrzutowcem.

 

Aglomeracja jest miejscem ostrej walki konkurencyjnej wielu graczy. Tu W6 nie chce pogodzić się z dominacją FR i konsekwentnie zwiększa oferowanie. Pomimo bardzo rozbudowanej oferty Grupy LH i ciągłego zwiększania przez nią oferowania, do portu wszedł AF, a wiemy już w sezonie letnim pojawi się też KL. Imponująco rosną wciąż przewozy charterowe.

 

Poznań

 

Przewozy: 136 505. – spadek o 0,3%.

 

Przewozy rozkładowe: 122 634. (-0,8).

Przewozy charterowe: 13 567 (5,8).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 150,7 (-6,2!),
 • FR: 55,9 (2,0),
 • W6: 37,8 (-19,9),
 • LH: 29,5 (-3,9),
 • LO: 22,7 (-3,0).

 

Pomimo dość znacznego spadku oferowania przewozy na ubiegłorocznym poziomie. To zasługa przewoźników rozkładowych, którzy podnieśli LF-y oraz nieco większych przewozów charterowych. W6 prawie zupełnie pogodził się z dominacją FR. Zamknął bazę. Po ogromnych wzrostach FR ustabilizował ofertę. Podobnie uczynili LH i LO.

 

Rzeszów

 

Przewozy: 52 771 – wzrost o 7,6%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 65,8 (+9,1),
 • FR: 32,1 (+-0),
 • LO: 25,0 (10,6!), od S18 rejsy do TLV i EWR (raz w tygodniu),
 • LH: 8,6 (59,3!).

 

LOT wrócił na połączenie nowojorskie i to w formule całorocznej. Polski przewoźnik dominuje w regionie, ale LH rozwija ofertę – drugi rejs dziennie do MUC, w dni robocze.

 

Niewątpliwie zdecydowane ograniczenie oferty W6 w LUZ pomogło portowi zwiększyć dynamikę wzrostu tanich przewozów.

 

Szczecin

 

Przewozy: 41,5 tys. – spadek o 8,9%.

 

Uwaga: przewozy szacowane z oferowania.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 50,9 (-7,6),
 • FR: 24,2 (+-0),
 • W6: 8,6 (-43,8!!),
 • LO: 15,1 (19,0!),
 • DY: 3,0 (+-0).

 

Po bardzo dobrym okresie przychodzą trudniejsze czasy. I tu W6 zdecydowanie ogranicza ofertę. Wiadomo, że od stycznia FR zawiesi rejs do WAW. To będzie oznaczać ogromny spadek oferowania. Sytuację ratuje nieco LOT, któremu decyzja FR na pewno pomoże w lepszym zapełnianiu rejsów.

 

Lublin

 

Przewozy: 23 505 – spadek o 33,4%!!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 31,6 (-31,5!),
 • W6: 17,0(-43,7),
 • FR: 6,4 (+-0),
 • LO: 5,2 (57,6), nowy rejs do w dni robocze,
 • BM: 2,9 (3,6).

 

Rozpoczął się okres spadku przewozów, związany z radykalnym zmniejszeniem oferowania W6, który zamyka bazę. Godzi się z dominacją FR w regionie (RZE). Sytuację nieco ratują nowe rejsy LO do WAW, który stworzył konkurencyjną, w stosunku do LH, ofertę dla ruchu tranzytowego. U2 już zawiesił rejs do MXP. Jak było do przewidzenia, to był rejs „koniunkturalny”.

 

Bydgoszcz

 

Przewozy: 30 606 - wzrost o 18,7%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 37,6 (26,2!),
 • FR: 29,5 (27,7!),
 • LH: 5,2 (-5,5).
 • LO: 2,9 (141,7!!), nowy rejs do IEV.

 

Kolejny dobry miesiąc portu. Niewątpliwie problemy FR w WMI są zachętą do inwestowania w BZG. Przewoźnik po pierwszy nie zmniejszył w sezonie zimowym oferowania, w porównaniu z latem. LO wprowadził rejs do IEV.

 

Łódź

 

Przewozy: 18,0 tys.– wzrost o 21,1%.

Uwaga: Przewozy szacowane na podstawie oferowania.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 20,6 (34,3),
 • FR: 16,6 (1,8),
 • LH: 4,0 nowy rejs do MUC, pięć razy w tygodniu regionalnym odrzutowcem.

 

Wzrost oferowania i przewozów to, przede wszystkim, zasługa LH. Jeżeli wyniki tego połączenia będą pozytywne, głównie z punktu widzenia możliwości pozyskiwania ruchu tranzytowego, to można oczekiwać drugiego rejsu dziennie. To rozszerzyłoby zdecydowanie ofertę.

 

Szymany

 

Przewozy: 10,6 tys. – wzrost o 43,2%.

Przewozy szacowane z oferowania.

 

Oferowanie: 13,2 (51,7).

 • FR: 4,9 (+-0),
 • W6: 7,1 (86,8!!),
 • LO: 1,2, nowy rejs do LWO.

 

Tak duży wzrost oferowania to głównie zasługa W6, który utrzymał wprowadzony latem rejs do DTM

 

Podział rynku pomiędzy poszczególne porty lotnicze.

 

W sezonie zimowym zdecydowanie spada udział przewozów charterowych i o strukturze regionalnej decydują strategie i decyzje rozkładowe głównych graczy. Obecnie spore zmiany, szczególnie w niektórych mniejszych portach (SZZ, LUZ), przyniosła korekta oferowania dokonana przez W6. Niezmienna jest strategia ultra-szybkiego rozwoju LOT-u. Dzięki niej WAW rozwija się obecnie nawet nieco szybciej niż cały rynek. Musimy jednak pamiętać, że znaczna część tego dodatkowego ruchu to pasażerowie „nie-polscy”, czyli ruch tranzytowy. W Południowo-Wschodniej Polsce zwiększa się przewaga RZE, i FR, nad LUZ. A nowym „zagrożeniem” dla portu lubelskiego będzie zdecydowana poprawa transportu naziemnego z regionu do WAW. Wielkopolska weszła w okres krótkiej stagnacji, ale musimy pamiętać, że w ostatnich dwóch sezonach tempo wzrostu było „rakietowe”. Super-dynamicznie rozwijają się KRK i WRO. W tym drugim przypadku jedynym słabym punktem jest brak taniej oferty na połączeniu do WAW. GDN ma powody do satysfakcji, jeżeli chodzi o szybki rozwój ofert linii sieciowych.

 

 

Krótkie podsumowanie miesiąca.

 

Wyniki listopada są bardzo dobrą indykacją, tego, jak wyglądać będzie cały sezon zimowy. Widzimy, że w aglomeracji warszawskiej LOT coraz bardziej umacnia swoją pozycję rynkową. Dane wskazują, że ceną za ten super-szybki rozwój są spadki LF-a. Na szczęście ceny ropy w ostatnich miesiącach spadły. Jednak pytania o przyszłość, w długim horyzoncie czasowym, pozostają. Grupy linii sieciowych i prawie wszyscy gracze średniej wielkości nie podejmują z polską linią otwartej „wojny na oferowanie”. Wielu z nich rozwija się natomiast w regionach i tam LOT ma coraz trudniejszą sytuację konkurencyjną.

 

Szczególnie aktywna, w porównaniu ze strategią sprzed kilku sezonów, jest grupa AF/KL. Bardzo konsekwentnie wchodzi do kolejnych dużych portów regionalnych. Następny pewnie będzie Poznań. A Grupa LH aktywnie broni swojej dominacji, wśród globalnych grup. Przy „blokadzie modlińskiej, w aglomeracji warszawskiej, ultra tani ruch, prawie w ogóle nie rośnie, gdyż dodatkowo W6, po kilku sezonach szybkiego rozwoju, ograniczył w WAW ofertę. Musi pogodzić się z faktem, że ze względu na poziom opłat lotniskowych i ciszę nocną to nie jest port „przyjazny” tanim liniom. A niewątpliwie jest jeszcze duży niewykorzystany potencjał tego ruchu, zarówno wyjazdowego, jak i przyjazdowego.

 

Pogłębia się sezonowość ruchu charterowego, który rośnie znacznie wolniej niż w szczycie sezonu letniego. Dodatkowym problemem jest sytuacja infrastrukturalna w aglomeracji warszawskiej. Kiedy możemy spodziewać się odwrócenia trendu i bardzo szybki rozwój ruchu charterowego w sezonie zimowym? Najkrócej rzecz ujmując, naszym zdaniem, zadecyduje tu tempo wzrostu siły nabywczej znacznej części polskiej klasy średniej. Gdy będzie ona wystarczająca, aby przynajmniej, co jakiś czas, odbywać dwie podróże turystyczno-wakacyjne w roku i płacić za droższe wyjazdy interkontynentalne.

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

 

Źródło: Porty lotnicze, IATA, AEA, ACI, PRTL.pl

 

 

 

Tagi:

Linie lotnicze | Lotnisko | Oferowanie | Połączenia | Przewozy


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony