INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Barometr
Polska


Barometr Polska grudzień 2018. Część II. Wyniki poszczególnych portów

Marek Serafin, 2019-02-08
     

W grudniu 2018 dynamika wzrostu przewozów w polskich portach lotniczych spadła do 9,2%. W polskich portach lotniczych obsłużono łącznie, w niewielkim zaokrągleniu, 3 159 tys. pasażerów. Wyniki grudnia są najsłabsze od początku roku. W całym roku 2018 lotniska obsłużyły 45 828 tys. pasażerów – wzrost o 14,6%. Ilość pasażerów, która odbyła podróże lotnicze, zagraniczne i krajowe, to 43 993 tys., co oznacza wzrost aż o 16,2%. Tę liczbę uzyskaliśmy po usunięciu efektu podwójnego liczenia pasażerów krajowych. Jeszcze wyższy był indeks wzrostu liczby pasażerów międzynarodowych – 18,0%.

 

Uwaga ogólna: większość lotnisk nie podaje szczegółowych danych przewozowych dotyczących między innymi przewozów poszczególnych linii lotniczych, dlatego też używamy dostępnych i aktualnych danych dotyczących ich oferowania.

 

Warszawa

 

Przewozy łączne: około 1 232,5 tys. – wzrost o 10,0%.

 

Uwaga: Port podał dość dokładną liczbę pasażerów w całym roku 2018. Ponieważ znaliśmy dokładną liczbę pasażerów po listopadzie 2018, w ten sposób mogliśmy prawie dokładnie ustalić liczbę pasażerów obsłużonych w grudniu.

 

Oferowanie (w tys. foteli, zmiany w %):

 • łączne: 1662,0 (16,2!),
 • LO: 998,1(26,2!!),
 • W6: 228,4 (-1,5!!),
 • U2: 26,9 nowe rejsy,
 • DY/D8: 17,3 (45,4),
 • Grupa LH: 104,1 (-9,5!) - od S18zawieszone połączenie do DUS,
 • AF/KL: 47,3 (-7,3!),
 • Grupa IAG (BA/VY): 21,6 (-21,2!!). Zawieszony rejs EI do DUB, mniejsze oferowanie BA na LHR. Niewiele pomogło świąteczne przywrócenie rejsów VY do BCN,
 • QR: 36,5 (55,3!!),
 • EK: 24,8 (+-0),
 • SU: 26,9 (-5,9),
 • AY: 12,1 (0,8).

 

Dla całej aglomeracji warszawskiej ruch (1 470,7 tys.) w porównaniu z grudniem 2017 wzrósł o 9,2%, w listopadzie - 9,7%,w październiku o 8,6%, wrześniu - o 9,1%,sierpniu - 12,3%, w lipcu - 11,5%w czerwcu - 10,9%, w maju - 13,4%, w kwietniu - 13,3%. W tym miesiącu indeks był taki sam, jak dla całej Polski. Ogromna w tym zasługa LOT-u. Dość istotne znaczenie miał też sezonowy spadek udziału przewozów charterowych, które w aglomeracji warszawskiej rosną wolniej niż w najważniejszych portach regionalnych.

 

W6 zmniejszył oferowanie i nie będzie mógł korzystać ze zniżek od opłat lotniskowych. To ważna kwestia, szczególnie dla taniej linii. Kilku średników „pomogło” LOT-owi. Były to, przede wszystkim U2 i QR. Ten drugi w walce konkurencyjnej o ruch azjatycki zdecydowanie wyprzedził i EK i SU.

 

Udział LO w oferowaniu rozkładowym w WAW – wyniósł aż 60,05% to absolutny rekord. Ustanowiony, mimo sezonowego, znacznego zmniejszenia oferowania na Północnym Atlantyku. Nie znamy dokładnych danych dotyczących ruchu charterowego, jednak jest bardzo prawdopodobne, że niektórym przewoźnikom rozkładowym, a, przede wszystkim, LO znacznie spadły LF-y, gdyż wzrost oferowania był aż o 6,2%ppct wyższy niż przewozów. W listopadzie różnica była o 1,4ppct mniejsza. Wymieniamy tu LOT, gdyż wśród największych graczy tylko on tak znacznie zwiększył oferowanie. Wielu wręcz zmniejszyło ofertę.

 

Wyniki roczne

 

W całym roku 2018 port Chopina obsłużył 17 755,5 tys. pasażerów. Oznacza to wzrost o 13,3%. Indeks wzrostu na trasach międzynarodowych był istotnie wyższy, gdyż od listopada 2017 FR zawiesił połączenia krajowe do WRO i GDN. Indeks był o 1,3ppct niższy, niż dla całej Polski.

 

Głównym autorem tego dobrego wyniku był niewątpliwie LOT. To był drugi rok niebywałych wzrostów oferowania. W roku 2018 indeks zbliżył się do 30%. Udział LO w łącznym oferowaniu rozkładowym doszedł do 60%. Jest już zdecydowanie wyższy, niż wielkich europejskich linii sieciowych w ich hub-ach. Chodzi tu o UE, gdyż THY ma jeszcze większy udział w przewozach z/do IST.

 

Istotny impuls wzrostowy przyszedł też ze strony rynku charterowego. Dużą rolę odegrał tu nowy gracz – Ryanair Sun, który wszedł na rynek w kwietniu. Według danych podanych przez port roczny indeks wzrostu przewozów charterowych przekroczył 20%.

 

Prawie do końca sezonu Lato 2018 Wizz Air notował też dwucyfrowe indeksy wzrostu. Jednak od października zaczęła się korekta, która w sezonie zimowym oznacza już spadki.

 

Duże znaczenie, które jednak w pełni odczujemy dopiero w bieżącym roku, miało wejście od Zimy 2018/19, easyJeta, z czterema połączeniami.

 

Wielkie grupy sieciowe prowadziły w porcie i aglomeracji bardzo zachowawczą politykę, jeżeli chodzi o wzrosty oferowania. Grupa LH i AF/KL zdecydowanie koncentrowały się na regionach, w WAW ograniczając ofertę. Z graczy średniej wielkości warto wymienić QR, który skokowo zwiększył oferowanie, oferując ponad dwa rejsy dziennie.

 

Udział WAW w łącznej liczbie pasażerów, którzy odbyli podróże z/do polskich portów wyniósł 40,35%.

 

Indeks wzrostu łącznie dla WAW i WMI wyniósł 12,0%, a więc był istotnie niższy niż dla całego polskiego rynku.

 

Warszawa/Modlin

 

Przewozy łączne 238 207 – wzrost o 4,8%.

 

LF: 85,8 (-0,3 ppct).

Oferowanie: 277,5 (4,0).

 

Trwa okres znacznie spowolnionego wzrostu. W odróżnieniu od listopada nie został poprawiony LF i jest on zdecydowanie niższy niż ten uzyskiwany na całej siatce FR – aż o ca 6-7ppct.

 

Wyniki roczne

 

Obsłużono 3 081 966 pasażerów. Oznacza to wzrost o 5,1%.

 

To niezły wynik, jeżeli uwzględnimy rosnące ograniczenia infrastrukturalne. I to one, a nie kwestie handlowo- siatkowe, były w centrum uwagi zarówno zarządzających portem, jak i praktycznie jedynego w nim przewoźnika – Ryanaira. Wśród nowouruchomionych w roku 2018 połączeń przeważały destynacje turystyczno-wakacyjne dla polskich pasażerów, miedzy innymi, we Włoszech i Grecji. Jednak największy potencjał rozwojowy ma obecnie rynek ukraiński. Cztery w tygodniu rejsy do KBP i trzy do LWO to dopiero początek.

 

Zaskakuje relatywnie niski LF FR, który w kolejnych miesiącach był zdecydowanie niższy średni LF Ryanaira na całej siatce. Ale to najprawdopodobniej efekt dość konserwatywnej polityki cenowej.

 

Kraków

 

Przewozy: 558 881- wzrost o 16,5%!

 

Oferowanie (w tys. foteli), zmiany w %:

 • łączne linii rozkładowych: 654,2 (16,2!),
 • FR: 304,3 (4,1),
 • LH/OS/EW/SN/LX: 80,0 (15,6!),
 • LO: 50,5 (13,0!), Nowe rejsy do TLV i BUD. Zdecydowanie większe oferowanie do WAW,
 • U2: 81,3 (2,3),
 • DY: 50,6 (46,2!!),
 • KL/HV: 25,7 (+110,7!!), nowy rejs HV do EIN i więcej rejsów i KL,
 • FZ: 7,3 (nowy rejs do DXB w c/s z EK),
 • LY: 3,3 nowy rejs do TLV.
 • OE (Laudamotion): 3,3, nowy rejs do VIE

 

Z głównych graczy tylko Grupa LH bardzo znacznie zwiększyła oferowanie. LOT miał o kilka punktów procentowych niższy indeks wzrostu. W jego przypadku ogromne znaczenie ma powrót na trasę do ORD. FR, po kilku sezonach prawie „szalonych” wzrostów, nieco zwolnił, ale i tak przewaga KRK nad WMI jest już bardzo duża.. Do tak dużej dynamiki łącznej bardzo przyczyniły się Norwegian oraz Grupa AF/KL, która coraz ostrzej walczy o zdobycie mocnej pozycji rynkowej w aglomeracji krakowskiej, również w segmencie tanich przewozów. LY koncentruje się na ruchu turystyczno-wakacyjnym z obu rynków.

 

Wyniki roczne

 

Port obsłużył aż 6 769 369 pasażerów. To ogromny wzrost – aż o 16,0%. Ogromny, jeżeli uwzględnimy wielkość portu.

 

Głównymi autorami tego sukcesu były tanie linie – FR, jako lider, ale też U2 i DY/D8. Jednak i linie sieciowe nie pozostawały daleko w tyle. Grupa LH ma tu oferowanie zdecydowanie największe ze wszystkich portów regionalnych, a różnica z WAW jest coraz mniejsza. W błyskawicznym tempie rośnie oferta KL, do którego dołączył HV. Jedynie IAG jest bardzo mało aktywne. Jedynie jeden rejs dziennie na LHR.

 

Ważną nowością było uruchomione połączenie FZ do DXB. Dzięki niemu możliwa jest dodatkowa oferta tranzytowa z/do Azji i Australii.

 

Gdańsk

 

Przewozy: 343 894. - wzrost o 5,2%.

Port podał też dokładne dane za dwa poprzednie miesiące:

Październik – 419 785

Listopad – 340 769

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 441,5 (2,0),
 • W6: 219,0 (-2,2!),
 • FR: 111,1 (7,2),
 • LO: 35,0(-1,4),
 • SK: 19,4 (-9,8),
 • LH: 24,3 (0,4),
 • DY/D8: 16,8 (166,7!!) nowe połączenie do HEL i znacznie więcej rejsów do OSL,
 • KL: 12,4 (1,6).

 

GDN to był jeden z tych portów, w których W6 po bardzo dużych wzrostach oferowania dokonał korekty. Po skokowej ekspansji ustabilizowały ofertę LH i KL. Jednak wiemy już, że od lata holenderski przewoźnik wprowadzi trzeci rejs dziennie. Pojawi się też LX rozszerzając ofertę sieciową Grupy LH. Po wielu latach zaskakującej stagnacji przystąpił do ofensywy Norwegian. Oferuje dziewięć rejsów tygodniowo do OSL i uruchomił połączenie do HEL. Aglomeracja gdańska, choćby ze względu na położenie geograficzne, powinna być „naturalnym” regionem ekspansji skandynawskiej linii. SAS broni tego, co ma, czyli mocnej pozycji w przewozach tranzytowych do Europy Północnej i Zachodniej oraz na niektórych kierunkach interkontynentalnych. Zapewniają ją cztery rejsy dziennie linii.

 

Wyniki roczne: 4 980 647, wzrost o 8,0%.

 

Uwaga: na stronach internetowych portu, w zakładce zawierającej informacje prasowe można znaleźć dość szczegółowe omówienie rocznych wyników.

 

Port, w rozwoju siatki połączeń rozkładowych, podąża podobną do krakowskiej ścieżką. Coraz szersza jest oferta linii sieciowych. „Przestawiła zwrotnicę Lufthansa”. Po okresie redukcji, zdecydowanie zwiększyła oferowanie, wykorzystując większe samoloty i zwiększając liczbę rejsów. W S 2019 oferowała cztery rejsy dziennie do MUC. W bieżącym roku dołączy do niej LX. KL szybko wprowadził drugi rejs dziennie, a w bieżącym roku będą już trzy. LOT utrzymuje, w dni robocze, sześć rejsów dziennie do WAW, poprawa jego konkurencyjności wynika z rozszerzania oferty z/do WAW. Tylko tu SAS stara się dotrzymać kroku Grupie LH oferując cztery rejsy dziennie do CPH.

 

Wśród tanich linii wciąż dominujeW6, ale jego przewaga nad FR, pod koniec roku zaczęła znów maleć. W S18 węgierski przewoźnik zastosował obronę przez atak skokowo zwiększając oferowanie. Wreszcie uaktywnił się DY, zwiększając oferowanie do OSL, drugiej najważniejszej, po LON, destynacji międzynarodowej i uruchomił rejs do HEL.

 

Ponieważ GDN nie ma „swoich Katowic” to bardzo szybko rosną też przewozy charterowe. W całym roku o ponad 46%.

 

Katowice

 

Przewozy łączne: 244 668 – wzrost o 8,6.

 

Przewozy rozkładowe: 189 415 (4,7).

Przewozy charterowe: 47 341 (20,8!).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 249,9 (3,3),
 • W6: 177,8 (2,7)
 • LH: 18,5 (24,2!!) nowy rejs do MUC,
 • FR: 30,6 (-0,6),
 • LO: 18,7 (5,6).

 

Poza LH wszyscy przewoźnicy rozkładowi ustabilizowali ofertę. FR, na okres zimowy zawiesił wprowadzony latem rejs do HAM. Wzrost przewozów charterowych nie był aż tak spektakularny, jak latem, ale i tak indeks robi wrażenie. Rozwijają się, między innymi, chartery interkontynentalne.

 

Wyniki roczne: 4 838 149 - wzrost aż o 24,3.

 

Przewozy rozkładowe: 2 845 004 (+17,4!)

Przewozy charterowe: 1 974 235 (+35,3!!).

 

Port jest już charterową stolicą Polski. Obsługuje znacznie większy ruch nieregularny, niż WAW, różnica, to najprawdopodobniej, niecałe 13%. Jest on jednak nadal bardzo sezonowy. Musimy jeszcze kilka lat poczekać, aby trend ten wyraźnie odwrócił się.

 

Wśród linii rozkładowych wciąż zdecydowanie dominuje W6. Jednak jego przewaga nad pozostałymi zaczęła maleć. W szczycie sezonu letniego udział w oferowaniu wynosił ponad 75%, a w sezonie zimowym spada poniżej 70%. W całym roku zdecydowanie zwiększyła oferowania Lufthansa, większe samoloty do FRA i nowy rejs do MUC. Tylko w sezonie letnim – FR. W porcie pojawiła się też holenderska Transavia. Jednak ze względu na brak umowy c/s nie może dowozić KL ruchu tranzytowego do AMS.

 

Wrocław

 

Przewozy: 231 725 - wzrost o 14,7!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • rozkładowe, łączne: 276,7 (11,8),
 • FR: 126,6 (-0,4)
 • W6: 58,7 (27,3!!),
 • LH/LX/EW: 47,7 (+20,2!!), nowy rejs LX do ZRH,
 • LO: 34,7 (11,2),
 • AF: 5,7- nowy codzienny rejs regionalnym odrzutowcem.

 

Kolejny świetny miesiąc dzięki znacznym wzrostom we wszystkich segmentach ruchu międzynarodowego. Zarówno rozkładowym, jak i nieregularnym. Warto zwrócić uwagę, że spada udział FR w łącznym oferowaniu rozkładowym, ze względu na duże „inwestycje” jego konkurentów.

 

Wyniki roczne: 3 347 553, wzrost o 17,2!!

 

Port podał niektóre dane bardziej szczegółowe:

 • przewozy tanich linii – ponad 2mln, wzrost o prawie 26%!
 • linie sieciowe na trasach międzynarodowych – 22,6%
 • ruch charterowy – wzrost o ponad 73,6%!!.

 

Ruch rozwijał się bardzo dynamicznie prawie we wszystkich segmentach. Jedynym wyjątkiem są połączenia krajowe, na których odnotowano znaczny spadek, ze względu na zejście FR, w listopadzie 2017, z połączenia do WAW.

 

W segmencie tanich/ultra-tanich przewozów najważniejszym zjawiskiem była rosnąca walka konkurencyjna FR- W6. W tym porcie, węgierska linia nie chce pogodzić się z wyraźną dominacją FR i zdecydowanie zwiększa oferowanie poprawiając swój udział w rynku. Na wielu trasach wprowadza większy samolot A321.

 

Dla Grupy LH to drugi po KRK najważniejszy port regionalny w Polsce. Operują tam już LH, EW i LX, a w tym miesiącu pojawi się też SN. Pewnie za czas jakiś przyjdzie i pora na OS.

 

Dzięki tak bogatej i wciąż rozwijającej się ofercie linii sieciowych port jest bardzo dobrze wpisany w europejski i globalny system przewozowy.

 

Poznań

 

Przewozy: 132 370. – spadek o 1,8.

 

Przewozy rozkładowe: 118 670 (-2,4).

Przewozy charterowe: 13 330 (4,8).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 152,6 (-5,2!),
 • FR: 59,0 (-1,2),
 • W6: 43,6 (-13,0),
 • LH: 25,2 (-3,9),
 • LO: 22,0 (0,9).

 

Wyniki, w swej strukturze, bardzo podobne do listopadowych. Jedynie W6 „świątecznie” ograniczył skalę redukcji oferowania. Jednak nie zmienia to faktu, że po zamknięciu bazy, przewaga FR w segmencie tanich przewozów jest już bardzo duża.

 

Wyniki roczne: 2 476 304, wzrost o 33,7!!

 

Pomimo wyhamowania wzrostów oferowania i przewozów rozkładowych w sezonie zimowym roczny indeks wzrostu przewozów jest imponujący. To, w ogromnym stopniu, zasługa FR, który wręcz rekordowo zwiększył oferowanie w sezonie Zima 2017/18 oraz Lato 2018, oraz rynku charterowego. Przewozy w tym segmencie nieznacznie przekroczyły 800tys. pasażerów, co oznacza wzrost o 65,8%.Wśród linii charterowych pojawił się nowy gracz – Ryanair Sun.

 

Teraz port ma prawo liczyć na dalszy rozwój oferty linii sieciowych. Obecnie dominuje LH i LO. Jednak jest bardzo prawdopodobne, że w porcie pojawi się, prędzej czy później, dodatkowy przewoźnik z grupy LH i AF/KL.

 

Rzeszów

 

Przewozy: 51 478 – spadek o 0,9.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 70,6 (+5,8),
 • FR: 35,2 (-11,3),
 • LO: 26,6 (22,0!), od S18 rejsy do TLV i EWR (raz w tygodniu),
 • LH: 8,8 (69,2!), zdecydowanie więcej rejsów do MUC.

 

Nieco zaskakujący spadek przewozów pomimo wzrostu oferowania i znacznego spadku ruchu w konkurencyjnym LUZ. Częściowym wytłumaczeniem jest zmiana struktury oferowania – istotnie większy udział linii sieciowym, która mają znacznie niższe LF-y od FR.

 

Wyniki roczne: 771 287, wzrost o 11,2.

 

Sytuacja jest tu dość klarowna. W segmencie przewozów sieciowych zdecydowanie dominuje LO, a powrót na trasę do EWR i to w formule całorocznej, jeszcze umocnił pozycję polskiej linii. LH po raz kolejny próbuje zwiększyć nieco presję konkurencyjna na LOT dodając liczbę operacji do MUC.

 

W segmencie przewozów tanich FR konkuruje, nie bezpośrednio, z W6, który operuje z/do LUZ. „Napięcie konkurencyjne” znacznie spadło, po zamknięciu przez węgierską linię bazy lubelskiej.

 

Szczecin

 

Przewozy: 41,0 tys. – spadek o 2,4.

 

Uwaga: przewozy szacowane z oferowania.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 51,6 (-4,4),
 • FR: 24,2 (3,4),
 • W6: 10,1 (-33,1!!),
 • LO: 14,3 (18,2!),
 • DY: 3,0 (-9,1).

 

Komentarz ten sam, co w listopadzie: „Po bardzo dobrym okresie przychodzą trudniejsze czasy. I tu W6 zdecydowanie ogranicza ofertę. Wiadomo, że od stycznia FR zawiesi rejs do WAW. To będzie oznaczać ogromny spadek oferowania. Sytuację ratuje nieco LOT, któremu decyzja FR na pewno pomoże w lepszym zapełnianiu rejsów”.

 

Wyniki roczne: około 600,0tys, wzrost o 3,7.

 

Przez znaczną część roku dobre wyniki zapewniał tu rozwój ruchu krajowego. FR uruchomił połączenie do WAW - od S 2017. LOT zwiększał oferowanie podejmując walkę konkurencyjną. Niestety w drugiej połowie roku W6 znacznie ograniczył swoją ofertę, a FR na początku 2019 zawiesił swoje operacje do WAW. I podobnie, jak w przypadku innych małych lotnisk i tu oferta przewozowa zależy od bardzo zmiennej strategii i polityki handlowej ultra-tanich linii. A ta jest prawie niemożliwa do przewidzenia.

 

Lublin

 

Przewozy: 25 107– spadek o 30,1!!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 34,9 (-28,2!),
 • W6: 19,5 (-39,8!!),
 • FR: 7,6 (5,6),
 • LO: 4,9 (63,3), nowy rejs do WAW w dni robocze,

 

I tu sytuacja identyczna, jak w listopadzie: „Rozpoczął się okres spadku przewozów, związany z radykalnym zmniejszeniem oferowania W6, który zamyka bazę. Godzi się z dominacją FR w regionie (RZE). Sytuację nieco ratują nowe rejsy LO do WAW, który stworzył konkurencyjną, w stosunku do LH, ofertę dla ruchu tranzytowego. U2 już zawiesił rejs do MXP. Jak było do przewidzenia, to był rejs „koniunkturalny”.

 

Wyniki roczne: 455 188, wzrost o 5,8.

 

Niezłe wyniki zapewniła portowi pierwsza połowa roku. Niestety później zaczął się ostry spadek oferowania i przewozów. Problemem LUZ jest bliskość WAW i poprawiający się system komunikacji naziemnej ze stolicą. Port próbuje wykorzystać to, jako atut proponując, że będzie pełnił funkcję lotniska komplementarnego dla portu Chopina. Niestety o tym nie decydują porty, ale linie lotnicze i pasażerowie. Lublin jest położony zdecydowanie zbyt daleko od Warszawy, aby mógł przejmować znaczące potoki ruchu. Natomiast lotnisko warszawskie „przyciąga” znaczny ruch z/do tego regionu Polski ze względu na rozległość swojej siatki połączeń.

 

Bydgoszcz

 

Przewozy: 30 000 - wzrost o 17,4!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 39,1 (29,0!),
 • FR: 31,4 (27,6!),
 • LH: 4,9 (4,3).
 • LO: 2,9 (141,7!!), nowy rejs do IEV.

 

Kolejny dobry miesiąc, choć niepokoić może dość znaczący spadek LF-ów, najprawdopodobniej wszystkich linii lotniczych.

 

Wyniki roczne: 413 245, wzrost o 24,7!

 

Po wielu słabych sezonach to był dobry rok. Zwiększał oferowanie FR. LH zapewniła „przyzwoitą” ofertę tranzytową przez FRA. Atrakcyjność portu poprawiły problemy WMI. Ten atut może jednak okazać się niezbyt trwały.

 

Łódź

 

Przewozy: 17,8tys.– wzrost o 14,6.

 

Uwaga: Port podał dokładne wyniki kwartalne, wyniki miesięczne szacowane, częściowo, na podstawie oferowania.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 21,4 (23,0),
 • FR: 17,8 (2,3),
 • LH: 3,6 nowy rejs do MUC, pięć razy w tygodniu regionalnym odrzutowcem.

 

I tu niepokoić może spadek LF-ów. Jednak w przypadku LH kluczowe znaczenie ma to, czy przewoźnik pozyskuje znaczące potoki ruchu tranzytowego, szczególnie wysokopłatnego.

 

Wyniki roczne: 217 426, wzrost o 4,8.

 

FR stabilizował ofertę. Nie pojawiły się zapowiedzi, że znacząca oferta tanich linii zostanie przeniesiona z WAW do LCJ. Wydarzeniem było pojawienie się LH z połączeniem do MUC. Przewoźnik miał bardzo dobre rozeznanie rynkowe, dzięki operacjom Adrii, która przez kilka sezonów operowała do MUC w formule c/s z LH.

 

Szymany

 

Przewozy: 11,0tys. – wzrost o 46,7.

 

Przewozy szacowane z oferowania.

 

Oferowanie: 13,2 (51,7).

 • FR: 4,9 (+-0),
 • W6: 7,1 (86,8!!), rejs do DTM uruchomiony w sezonie letnim
 • LO: 1,2, nowy rejs do LWO.

 

Wyniki roczne: 121,3, wzrost o 15,7.

 

Uwaga: Port podał swoje wyniki za cały rok 2018.

 

Port wciąż czeka na naprawdę dobre czasy. Prawie wszystko zależy od tego, czy stopniowo zacznie rosnąć przylotowy ruch turystyczny, dla którego SZY będą portem wlotowym na Mazury.

 

Koniec Części II

 

W części III omówimy podział rynku pomiędzy poszczególne porty, zwrócimy uwagę na najważniejsze zjawiska rynkowe oraz spróbujemy spojrzeć w najbliższą przyszłość, czyli na trendy zmian w bieżącym roku.

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

 

 

Tagi:

Linie lotnicze | Lotnisko | Oferowanie | Połączenia | Przewozy


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony