INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Komentarz tygodnia


Specjalny Komentarz Tygodnia 01-07.03.2019 - Podsumowanie Omówienia Oferowania z/do Polski w sezonie Lato 2019

Marek Serafin, 2019-03-08
     

Zanim przejdziemy do podsumowania sytuacji w lecie 2019, pod kątem oferowania, pokażemy układ sytuacji konkurencyjnej na najważniejszych kierunkach europejskich. Chodzi tu o linie sieciowe i LOT.

 

LOT nie publikuje szczegółowych danych dotyczących rentowności nie tylko poszczególnych połączeń, ale i ich grup. W tej sytuacji ogromne znaczenie ma choćby ogólna analiza sytuacji konkurencyjnej na najważniejszych trasach, tych, które dzięki dużemu i wciąż rosnącemu potencjałowi ruchu wysokopłatnego – biznesowego, mają decydujące znacznie na rentowność siatki połączeń średniego zasięgu.

 

Rynki Grupy LH – z/do WAW.

 

Połączenia hub-owe (FRA, MUC, ZRH, VIE) z WAW

 

Trasa

Oferowanie foteli

w tys. S2019

 LO konkurent

Liczba połączeń

 dziennie.

 LO konkurent

Indeks oferowania

LO do konkurenta

 w S2019

Indeks LO

S19 do S18

Indeks konk.

S 19 do S18

FRA

145,4 274,5

 3 4

53,0!

84,4

92,3

MUC

158,0 156,0

 3 3

101,3!

114,5!

105,0

BRU

185,6!! 95,7

 3 2

193,9!!

110,6

82,1!!

ZRH

 74,2 156,8

 2 3

47,3!!

110,9

98,4

VIE

138,0 117,7

 3 3

117,2!!

104,5

90,7!

Suma

701,2 800,7

 14 15

87,6

103,7

94,0!!

 

Jak widzimy sytuacja na obu hub-ach LH jest zupełnie inna. Na połączeniach z/do FRA, na których duży udział ma ruch interkontynentalny, w tym północnoatlantycki, LH ma ogromną przewagę. Już wiele lat temu ponownie wprowadziła rejs nocujący w WAW, co było najbardziej widomym znakiem znacznego pogorszenia relacji. W ten sposób uniezależniła się od LO, jeżeli chodzi o dowóz do FRA i przywóz do WAW, od wczesno-porannego rejsu LO. Na MUC, po wprowadzeniu, wiele lat temu, trzeciego rejsu LO istnieje pełny parytet. Oczywiście obie linie, a przede wszystkim LH wykorzystują umowę code share do przywozu i odwozu ruchu tranzytowego z/do swojego hub-u (LOT WAW) i hub-ów (LH FRA i MUC).

 

BRU to niewątpliwie perła w koronie LO. Ma właściwie miażdżącą przewagę na konkurentem na tej pełnej najwyżej płatnego ruchu trasie. SN prawie się poddał rezygnując z trzeciego rejsu dziennie w wybrane dni robocze.

 

Od S2019 LOT wprowadza trzeci rejs do VIE, w środku dnia. Nie tylko niweluje w ten sposób przewagę OS, ale zdobywa dużą przewagę w oferowaniu. A przecież możliwości pozyskiwania sprzedaży tranzytowych austriackiej linii są zdecydowanie większe. Dodatkowo na trasę wszedł W6. Odważne!

 

Na ZRH LX ma nad LO ogromna przewagę i w oferowaniu i liczbie rejsów (tranzyty, oferta dla ruchu wysokopłatnego), ale patrząc na rozwój sytuacji na wielu innych hub-ach konkurentów (MUC, VIE itd.) można zadać sobie pytanie, jak długo? Przybywają kolejne B737 MAX

 

Łącznie polska linia nawet na rejsach do hub-ów swoich największych konkurentów bardzo odważnie stara się ograniczyć ich przewagę. Niewątpliwie liczy tu na ruch bezpośredni, w tym bardziej wrażliwy cenowo.

 

Połączenia jednostronnie obsługiwane przez LO z/do WAW.

 

Połączenie

Oferowanie

w tys.

Liczba połączeń

dziennie

Indeks oferowania

S2019 do S2018

Uwagi

DUS

208,2

3

120,0!!

 

HAM

93,0

3

91,2!

 

TXL

96,0

3

115,1

 

GVA

88,7

2

109,2

 

STR

85,3

2

118,8

 

HAJ

58,2

2

162,6

Start w maju

NUE

56,7

2

133,1

Start w czerwcu

Razem

686,1

17

116,5

 

 

Widzimy, jaką rolę odgrywa DUS i jak zdecydowanie LOT umocnił się na tej trasie. Prawie wszystkie rejsy wykonywane są B737 MAX, co oznacza zdecydowaną walkę o tani i bardzo tani ruch. Polska linia wykorzystuje fakt, iż ani W6, ani FR (z WMI) nie operują do regionu. Podobnie umacnia się na TXL nie obawiając się konkurencji U2, który operuje od W18/19. Szczególnie tu ma, już tradycyjnie, duży potencjał taniego ruchu tranzytowego, szczególnie do Azji. Na HAM utrzymał jakość oferty – liczba częstotliwości, dokonując jednocześnie korekty oferowania, które najwyraźniej była za duże.

 

W ostatnich czterech latach przewaga Grupy LH (bez EW) nad LO, jeżeli chodzi o wielkość oferowania pomiędzy Polską i jej krajami sukcesywnie i zdecydowanie malała. Jest jednak nadal ogromna. W S19 Grupa będzie oferowała 2 526 tys. – bez EW. LOT – 1 387,3 foteli. Oferta samej LH to będzie 1 949 tys. foteli. LO do/z Niemiec 900,8 tys.

 

Istotne jest też porównanie oferowania krajowego LO, zasilającego jego hub warszawski i oferowania Grupy z punktów regionalnych w Polsce – bez WAW. LO oferować będzie 1 445,4 tys. foteli, a Grupa 1 724,5 tys. A przecież na lotowskich połączeniach domestic jest zdecydowanie więcej ruchu bezpośredniego - niż na połączeniach Grupy. W pierwszym przypadku nieco mniej niż 50%, w drugim, według informacji przekazanych przez LH, aż 80%. Decyduje wielkość siatek z hub-ów.

 

Jeżeli popatrzymy na strukturę siatek konkurentów to Grupa LH ma największą przewagę nie na połączeniach pomiędzy hub-ami (na obu końcach), ale, gdy porównamy trasy LO z WAW do punktów nie-hub-owych (686,1 tys. foteli) i Grupy do punktów regionalnych w Polsce – aż 1 724,5 tys.!! Wynika to z dysproporcji w możliwościach pozyskiwania ruchu tranzytowego.

 

Łącznie na trasach do/z krajów Grupy LH LOT oferuje aż 23,0% foteli z całej siatki międzynarodowej średniego zasięgu z WAW, w tym z/do Niemiec 14,9%.

 

Zachodnia Europa.

 

Połączenia z WAW do hub-ów konkurentów sieciowych – spoza Grupy LH

 

Trasa

Oferowanie foteli

w tys. S2019

 LO konkurent

Liczba połączeń

 dziennie.

 LO konkurent

Indeks oferowania

LO do konkurenta

 w S2019

Indeks LO

S19 do S18

Indeks konk.

S 19 do S18

LHR

236,6 155,2

 3 2!

152,4!!

100,9

82,7!!

CDG

204,8 214,4

 3 4

95,5

106,3

99,4

AMS

228,8!! 205,5

 3 3

111,3!

113,2

106,6

CPH

179,3 92,0

 3 3

194,9!!

128,7

102,8

 

Jak widzimy bardzo odważnie poczyna sobie polski przewoźnik na połączeniach innych globalnych konkurentów sieciowych.

 

LHR to druga, obok BRU, niewątpliwie super- rentowna, trasa. BA najwyraźniej uznał, że ten jeden slot może z większym pożytkiem, wykorzystać gdzie indziej.

 

LOT prawie utrzymuje parytet w oferowaniu na CDG, pomimo sezonowego, czwartego dziennie, rejsu AF. Ostro „gra” na AMS licząc na duży ruch wrażliwy cenowo, w sytuacji, gdy tanie linie operują do EIN.

 

W przypadku SK LOT zdobył już ogromna przewagę nad swoim konkurentem. Indeks jest aż tak wysoki, gdyż SAS radykalnie zmniejsza oferowanie w sezonie urlopowym. I tu wyraźnie LO walczy o tani ruch.

 

Połączenia nie-hubowe - rynki Francji, UK, Holandii i Skandynawii.

 

Połączenie

Oferowanie

w tys.

Liczba połączeń

dziennie

Indeks oferowania

S 2019 do S 2018

Uwagi

AMS – KRK

137,6

3

123,2!

 

AMS – GDN

104,6

3 (od maja)

122,2!

 

AMS/CDG-WRO

73,0

1 (AF) +1 (KL)

304,2

Brak KL w S18

LHR – KRK

83,8

1

115,3

 

WAW – NCE

64,4

1

146,7!

 

WAW - OSL

118,3

2

134,9!

 

WAW -ARN

113,8

3

100,6

 

CPH - GDN

161,0

4!

100,0

 

CPH – KRK/POZ/SZZ/WRO

96,0

Po jednym w dni robocze

121,2

SZZ – nowy rejs

 

W przypadku Grupy AF/KL strategia jest podobna do strategii Grupy LH. Coraz bardziej koncentrują się na portach regionalnych. Natomiast LOT ma jak widać minimalną siatkę „poza-hub-ową”. Ogromne znaczenia ma geografia. Niemcy są znacznie bliżej niż Francja, czy też UK.

 

Dla SAS GDN jest zdecydowanie ważniejszy rynkowo niż WAW oraz niż wszystkie inne polskie punkty regionalne razem wzięte.

 

Na przykładzie OSL widzimy, jak zdecydowanie LO stawia nie tylko na ruch wysokopłatny i tranzytowy, ale również wrażliwy cenowo.

 

Europa Środkowo-Wschodnia.

 

Operacje do hub-ów konkurentów.

 

Trasa

Oferowanie foteli

w tys. S2019

 LO konkurent

Liczba połączeń

 dziennie.

 LO konkurent

Indeks oferowania

LO do konkurenta

 w S2019

Indeks LO

S19 do S18

Indeks konk.

S 19 do S18

SVO

 119,6 174,4

 2 3

88,3(SVO+DME)

100,8

99,4

DME

 34,4 -

 1

 

124,2

 

KBP

145,2 158,3

 2 2

153,1!! (KBP+IEV)

122,5

100,3

IEV

 97,2 -

 2 -

 

144,2

 

PRG

163,4 77,1

 5! 3

211,9!!

100,2

130,7

RIX

 98,0 56,0

 3 2

175,0

111,4

100,4

 

Tylko do niewielu dużych aglomeracji w naszym regionie LOT ma konkurentów. Przewaga SU wynika z bardzo dużej oferty tranzytowej do Azji. Jednak dla lokalnego ruchu wysokopłatnego polska linia ma dobrą ofertę. Najwyraźniej sprawdza się próba z wykorzystaniem również DME.

 

Do Kijowa ma LOT dużą przewagę, ze względu na duże możliwości sprzedaży tranzytowych. Jego oferowanie tu jest znacznie większe niż do MOW. Do PRG LOT prawie miażdży OK, choć czeski przewoźnik, choć trochę próbuje zmniejszyć różnicę. W S2018 różnica była jeszcze znacznie większa.

 

Najważniejsze aglomeracje regionu z jednostronnymi operacjami (sieciowymi) LO z WAW.

 

Połączenie

Oferowanie

w tys.

Liczba połączeń

dziennie

Indeks oferowania

S 2019 do S 2018

Uwagi

BUD

206,6

6!

143,5!!

Dodatkowy rejs

Większe a/c

VNO

191,0

5!

105,7

 

TLL

145,4

4!

128,4

 

OTP

123,7

3

98,2

 

SOF

100,6

3

118,5

 

BEG

59,9

2

112,6

 

LED

40,0

1 (2 w dwa dni w tyg.)

104,2

 

 

Szczególnie BUD i cały rynek węgierski mają szczególne znaczenie dla LO. Duży i szybko rosnący potencjał, przy braku bezpośredniego sieciowego konkurenta. Rumunia wciąż ma tradycyjną linię lotniczą, ale nawet nie próbuje ona konkurować z LO.

 

W przypadku VNO ogromne znaczenie mają nie tylko tradycyjne więzy, ale i bliskość, która oznacza niski koszt operacji samolotem turbośmigłowym.

 

Obok grupy najważniejszych połączeń do Europy Zachodniej – LHR, BRU, AMS, CDG, FRA, MUC, VIE itd. to właśnie ta grupa tras w naszym regionie, z ogromnym/dużym potencjałem ruchu wysokopłatnego oraz w większości, przypadków tranzytowego, ma niewątpliwie największy wpływ na pozytywny wynik finansowy spółki. Decyduje układ: potencjał rynkowy plus sytuacja konkurencyjna. A na wielu bardzo ważnych trasach LO nie ma konkurenta. Przypomnijmy, m.in. do BUD, OTP, SOF, VNO, lub zdobył przewagę – LHR, BRU lub przynajmniej utrzymuje parytet „plus” pod względem wielkości. ofert – AMS, VIE.

 

Poświęciliśmy analizie sytuacji konkurencyjnej aż tak dużo miejsca, gdyż naszym zdaniem ma ogromny, wręcz decydujący wpływ na sytuację rynkową i wyniki LOT-u.

 

Koniec części III

 

Krótkie podsumowanie opublikujemy w najbliższy poniedziałek, gdyż okazało się, że ta cześć musi być bardzo rozbudowana, aby analiza odzwierciedlała obecną strukturę sytuacji konkurencyjnej LO na średnim dystansie.

 


Marek Serafin

PRTL.pl

 

 

 

Tagi:

Finanse | Konkurencja | Linie lotnicze | LOT | Połączenia


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony