INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Publikacje


Znakomite wyniki finansowe europejskich linii lotniczych w trzecim kwartale 2010. Czyżby początek hossy?

2010-11-23
     

Kilka ostatnich artykułów poświęciliśmy przebiegowi kryzysu rynkowego w polskim i europejskim lotnictwie cywilnym. Podawaliśmy dane przewozowe, indeksy spadku lub wzrostu ilości pasażerów na rynkach i w portach lotniczych.

 

Dla biznesu lotniczego, którego „sercem” są linie lotnicze najważniejsze są jednak ich wyniki finansowe. To one powiedzą nam w sposób definitywny czy kryzys w Europie skończył się i jakie są perspektywy rozwoju dla najważniejszych graczy na europejskim rynku.

 

Wyniki finansowe trzeciego kwartału większości przewoźników europejskich są bardzo zachęcające. Praktycznie przesadzają o tym, że osiągną oni dodatnie wyniki za cały rok 2010, znacznie lepsze niż w 2009 i w większości wypadków lepsze niż prognozy
z końca ubiegłego roku.

 

Podane poniżej dane warto konfrontować z danymi za pierwsze półrocze 2010, które podaliśmy w artykule Wyniki przewozowe i finansowe wybranych europejskich linii lotniczych w pierwszej połowie 2010.

 

Uwaga: o ile nie ma innych stwierdzeń, podane wyniki dotyczą
trzeciego kwartału 2010.

 

Grupa Lufthansy

Wyniki Grupy

Wynik operacyjny: zysk 783 mln EUR (+259%).

Wynik netto: 628 mln EUR (+200%).

Przychody: 7,57mld EUR (+27,5%).

 

Wyniki linii lotniczych w Grupie

Wynik operacyjny: zysk 560 mln EUR (+174%).

Przychody: 5,89 mld EUR (+28,7).

Przewozy (w RPK): 53,4 mld (+12,4).

Oferowanie (w ASK): 63,9 mld (+11,2%).

Współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich: 83,6%! (poprawa o 1ppct).

Pasażerowie (w mln): 26,1 (+16,3%).

Yield (wpływ na RPK): +14,5%!

 

Swiss

Wpływy: 1,285 mld CHF (+15%).

Wynik operacyjny: zysk 171 mln CHF (+264%).

 

Austrian

Wynik operacyjny: zysk 22,6 mln EUR (brak danych z 2009 – nie był jeszcze w grupie LH).

Przewozy w RPK: 4,71 mld (+10,1%).

Oferowanie w ASK: 5,73 mld (+5,7%).

Pasażerowie: 2,9 mln.

Przychody (za okres 1.10-30.09): 1,62 mld EUR (+2%).

Wynik za ten sam okres: strata 44,4 mln EUR (poprawa o 73%).

 

Germanwings

Wynik operacyjny: strata 11 mln EUR (w roku 2009 – zysk 3 mln).

Przychody 486 mln EUR (+7,8%).

Pasażerowie: 3,92 mln (+4,7%).

 

Grupa Lufthansy osiągnęła bardzo dobre wynika finansowe i przewozowe. Lepsze niż jej główny rywal Air France/KLM. Zarząd Grupy może powiedzieć, że dla nich kryzys
już się skończył.

 

Najważniejszy powód tak dobrych wyników, lepszych od budżetowych, to olbrzymi wzrost średniego wpływu jednostkowego. Wskazuje on, że Lufthansa, podobnie jak większość linii europejskich stosowała w ubiegłym roku bardzo agresywna politykę cenową nie tylko jako element pobudzania popytu, ale również walki konkurencyjnej. Główne zadania na najbliższy okres to zdecydowana poprawa wyników finansowych Austrian i BMI.

 

Zarząd Grupy Lufthansy przewiduje, że zysk za cały rok 2010 powinien przekroczyć
800 mln EUR.

 

Grupa AirFrance/KLM

Wynik netto: zysk 290 mln EUR (w tym jednorazowa kara za działania monopolistyczne 127 mln EUR). W roku 2009: strata 147 mln EUR.

Wynik operacyjny: 576 mln EUR. W roku 2009: 47 mln EUR.

Przychody: 6,65 mld EUR (+18,6%).

Przewozy (w mld RPK): 56,5 (+0,6%).

Oferowanie (w mld ASK): 66,6 (-0,5%).

Współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich: 84,8%! (poprawa o 1 ppct).

Yield: wzrost o 17,7%!

 

Grupa zdecydowanie poprawiła wyniki w porównaniu z 2009. Uczyniła to, podobnie jak Lufthansa głównie dzięki skokowemu wzrostowi wpływu jednostkowego.
W odróżnieniu od swojego głównego konkurenta jej oferowanie i przewozy pozostały na niezmienionym poziomie.  

 

Zwraca uwagę wyjątkowo wysoki współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich, prawie 85%, wyższy od uzyskiwanego przez większość tanich linii.  

 

Grupa British Airways/Iberia

British Airways

Wynik netto przed opodatkowaniem: zysk 158mln GBP. W 2009 strata 292 mln GBP.

Wynik operacyjny: zysk 345 mln GBP. W roku 2009: strata 111 mln GBP.

Wzrost przychodów o 8,4%.

Spadek oferowania o 6,2%!

Yield: wzrost o 14,4%!

 

Iberia

Wynik netto: zysk 74 mln EUR. W roku 2009: strata 16 mln EUR.

Wynik operacyjny: zysk 77 mln EUR. W roku 2009: strata 56 mln EUR.

Przychody: 1,02 mld EUR (+13,5%).

Przewozy (w mld RPK): 14,34 (+7,5%).

 

Obie linie z tej grupy osiągnęły bardzo znaczną poprawę wyników. Osiągnęły ją podobnie jak inne wielkie linie europejskie, przede wszystkim dzięki zdecydowanej poprawie średniego wpływu jednostkowego. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku trzech największych linii europejskich była ona zbliżona lub przekraczała 15%. Nawet Ryanair (patrz poniżej) w podobny sposób zwiększył swoja średnią cenę biletu (Ryanair nie podaje danych dotyczących yield-u).

 

Tak dobre wyniki obu linii pozwalają im myśleć o przejściu do fazy ekspansji – pogoni
za dwoma większymi grupami europejskimi, które dotychczas zdecydowanie wyprzedzały British Airways i Iberię we wszystkich istotnych wskaźnikach finansowo- przewozowych.

 

Ryanair

Dane za okres 1.04-30.09. 2010.

Zysk netto po opodatkowaniu: 452 mln EUR (+17%).

Przychody: 2,18 mld EUR (+23%)

Średni wpływ z taryfy: 44 EUR (+12%).

Średni przychód na pasażera (łączne opłaty): 54 EUR (+12%).

Pasażerowie: 40,1 mln (+10%).

Współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich: 85% (bez zmian).

 

Ryanair osiągnął bardzo dobry wynik, ale poprawa nie jest aż tak dramatyczna,
jak w przypadku wielkich linii tradycyjnych. Możemy tak powiedzieć nawet, jeżeli uwzględnimy fakt, że raportowany okres obejmuje kwietniowe zaburzenia związane
z wybuchem wulkanu islandzkiego. Według ocen Ryanaira pogorszyły one wynik linii
o 50 mln EUR.

 

O dobrym wyniku zadecydowało zaostrzenie polityki cenowej. Musimy jednak pamiętać, że średnia cena biletu irlandzkiego przewoźnika jest nadal niższa o ponad 15% od średniej ceny jego głównego konkurenta – EasyJeta i kilkukrotnie niższa od cen przewoźników tradycyjnych.

 

EasyJet  

Przewoźnik nie podał wyników 3 kwartału 2010 ale jedynie łączne wyniki roku rozliczeniowego 1.10.2009-30.09.2010.

Wynik netto przed opodatkowaniem: 154 mln GBP (+181,5%).

Przychody: 2,97mld GBP (+11,5%).

Pasażerowie: 48,8 mln (+7,9%).

Wpływy na ASK: + 5,1%.

Współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich: 87%! (poprawa o 1,5ppct).

 

Easyjet osiągnął bardzo dobre wyniki zarówno dzięki poprawie średniego wpływu jednostkowego jak i współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich. Wzrost średniego wpływu z biletu nie był jednak tak dramatyczny jak w przypadku innych wielkich europejskich linii lotniczych. Linia w komentarzu do wyników podkreśla,
że szczególnie duża ich poprawa nastąpiła w drugiej połowie roku rozliczeniowego.

 

Strategia brytyjskiego przewoźnika to strategia zrównoważonego wzrostu
i dywersyfikacji rynkowej polegającej na zwiększaniu wpływów z rynków innych niż brytyjski.

 

SAS

Wyniki Grupy

Wynik brutto przed opodatkowaniem: strata 1,02 mld SEK. W wyniku tym zawarta jest kara za działania monopolistyczne – 1mld SEK. W roku 2009 zysk 114mln SEK.

 

Wynik operacyjny bez transakcji jednorazowych: zysk 387 mln SEK.
W roku 2009: zysk 37 mln SEK.

Wpływy 10,7 mld SEK (-3,5%).

 

SAS część pasażerska grupy

Wpływy 6,65 mld SEK. (+6,6).

Przewozy (w mld RPK): 7,24 (+5,4).

Oferowanie (w mld ASK): 9,18 (+2,5).

Yield: spadek o 4,3%.

 

SAS poprawił wynik operacyjny, ale jako jedna z nielicznych dużych linii europejskich nie osiągnął tego poprzez poprawę średnich wpływów jednostkowych. Główny powód tej sytuacji to olbrzymi nacisk konkurencyjny Norwegian, który w obecnym roku zwiększa oferowanie o kilkadziesiąt procent.

 

SAS w poprzednich kwartał stale zmniejszał oferowanie. Obecnie zwiększa je nieco wykorzystując zdecydowanie lepszą sytuację popytową.

 

Dla skandynawskiego przewoźnika najważniejszym wyzwaniem strategicznym pozostaje kwestia prywatyzacji – znalezienie inwestora branżowego.

 

Finnair

Wynik operacyjny: zysk 41,9 mln EUR ( strata 32,9 mln EUR w 2009).

Wpływy: 0,55 mld EUR (+26,2%)!

Przewozy (w RPK): wzrost o 1,1%.  

Praca przewozowa (w ASK): wzrost o 2,5%.

Współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich: 78,5% (- 1,1 ppct).

 

To był pierwszy kwartał, w którym Finnair osiągnął zysk po siedmiu kwartałach strat. Wynik ten osiągnięto dzięki niezmiernie dużemu wzrostowi wpływu jednostkowego.

 

Skala poprawy yieldu pokazuje jak agresywnie cenowo fiński przewoźnik walczył
z konkurentami w okresie kryzysu rynkowego, szczególnie na najważniejszych dla niego połączeniach do Azji.

 

Norwegian

Wynik netto po opodatkowaniu: zysk 528 mln NOK (+41%).

Wpływy: 2,83 mld NOK (+24,5%).  

Przewozy (w mld RPK): +31%.

 Oferowanie (w mld ASK): +34%.

Pasażerowie: 3,8 mln (+25%).

Wpływ na RPK: -15%

 

Norwegian jest w fazie olbrzymiego rozwoju. Nie dziwi więc, że w przyszłym roku, jako pierwszy europejski tani przewoźnik wejdzie na połączenia dalekiego zasięgu (z Oslo do Nowego Jorku i Bangkoku). Mimo szybkiej ekspansji udaje mu się poprawiać wyniki finansowego.

 

Tak znaczny spadek yieldu to efekt zmiany struktury siatki połączeń (więcej długich tras) oraz ostrej konkurencji z SAS.

 

Air Berlin

Wynik operacyjny: zysk 171 mln EUR.

Wpływy: 1,24 mld EUR (+5%).

Oferowanie (w ilości miejsc): +9%.

Yield na RPK: -2,2%. Yield na ASK: -2,9%.

 

Przewoźnik opublikował tylko fragmentaryczne dane. Nie dają one pełnego obrazu sytuacji w porównaniu z rokiem 2009.

 

Zapowiedział już, że pomimo poprawy sytuacji rynkowej od lata 2011 obniży oferowanie o 5% ze względu na wprowadzony w Niemczech od 1.1.2011 podatek
od podróży lotniczych.

 

Aer Lingus

Wynik operacyjny: zysk 79,2 mln EUR (+35%). Wpływy 412 mln EUR (+5,5%).

Oferowanie: spadek o 11,7%.           

 

Współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich: wzrost o 3 ppct.

 

Irlandzki przewoźnik poprawił wynik finansowy, przede wszystkim dzięki skokowemu wzrostowi średniego wpływu jednostkowego oraz wzrostowi współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich.

 

LOT CSA  Malev

Linie te nie opublikowały swych wyników finansowych za trzeci kwartał. Możemy podać jedynie ich wyniki przewozowe za trzeci kwartał 2010, na podstawie danych AEA.

 

LOT

Praca przewozowa (w mld RPK): 2,21 (+4,3).  

Oferowanie (w mld ASK): 2,74 (+3,2%).

Współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich: 80,6% (+0,6 ppct).

Pasażerowie: 1,19 mln.

 

CSA

Praca przewozowa (w mld RPK): 1,69 (-14,4%).

Oferowanie (w mld ASK): 2,16 (-18,6).

Współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich: 78,2% (poprawa o 3,9 ppct).

Pasażerowie: 1,42 mln (-2,4%).

 

Malev

Praca przewozowa (w mld RPK): 1,1 (-8,1%).

Oferowanie (w mld ASK) : 1,405 (-5,1%).

Współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich: 78, 1% (pogorszenie o 2,6 ppct).

 

LOT praktycznie wygrał już „wyścig” o miano największej linii Europy Środkowej
(z wyłączeniem Austrii), jeżeli uwzględniamy tylko parametry przewozowe. Jako jedyna linia z regionu utrzymuje połączenia dalekiego zasięgu i ma szanse na ich rozwój.

 

Ale o przyszłości tych linii zadecydują ich wyniki finansowe i możliwość zajęcia mocnego, stabilnego miejsca na lotniczej mapie Europy.

 

Nie wiemy czy LOT-owi udało się, podobnie jak większości innych linii, zwiększyć istotnie średni wpływ jednostkowy. Wiadomo, że nienajlepsze wyniki finansowe w 2009 roku (strata na działalności operacyjnej 330 mln zł) były związane właśnie z tym problemem.

 

LOT ma jeszcze szanse na udaną prywatyzację z udziałem inwestora branżowego. Przed CSA i Malev-em ta droga, przynajmniej na kilka lat jest zamknięta.

 

CSA próbuje złapać równowagę finansową i rynkową poprzez znaczną redukcję oferowania i uproszczenie struktury floty. Czy takie zmiany wystarczą? Być może konieczna będzie znaczniejsza modyfikacja modelu biznesowego.

 

Malev chyba jeszcze nie ma wypracowanej nowej strategii. Otrzymał znaczna pomoc finansowa od rządu, która może być zakwestionowana przez UE. Węgierskiego przewoźnika raczej też nie ominą radykalne zmiany restrukturyzacyjne.

 

Podsumowanie

Większość europejskich linii lotniczych, szczególnie tych największych, świetnie wykorzystała poprawę sytuacji rynkowej do zdecydowanej poprawy wyników finansowych w trzecim kwartale 2010.

 

Ściśle kontrolując oferowanie i koszty jednostkowe udało im się skokowo zwiększyć wpływy jednostkowe. Dotyczyło to zarówno przewoźników tradycyjnych,
jak i największych tanich linii.

 

Sytuacja ta pokazała zdecydowaną przewagę wielkich linii lotniczych w adaptowaniu
się do sytuacji kryzysowych a później w szybkim wychodzeniu z nich.

 

Kryzys „porządkuje” europejską scenę lotniczą. Zostają na niej grupy tworzone przez europejskich gigantów bądź gracze niszowi, potrafiący dostosować model biznesowy
i strategię do swojej sytuacji konkurencyjno-rynkowej.

 

 

Tagi:

Air Berlin | Air France | British Airways | CSA | Finnair | Iberia | Jet Air | KLM | LOT | Lotnisko | Połączenia | Przewozy | Ryanair | SAS | Swiss


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:
2010-11-23 - Astaldo
W tym roku LOT jeszcze nie będzie miał zysku na działalności podstawowej. W przyszłym - duża szansa, że tak.


REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony