INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Publikacje


Wyniki przewozowe regularnych linii lotniczych w roku 2010

2011-02-10
     

W roku 2010 łączne przewozy wszystkich linii regularnych wyniosły 16.443 tys. pasażerów i były o 7,6 % większe niż rok wcześniej. Zdecydowanie największy udział we wzroście przewozów miały trzy linie: Ryanair, Wizz Air i PLL LOT.

 

Prezentowana poniżej analiza oparta jest na danych ULC dotyczących ilości pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych w okresie styczeń – grudzień 2010
i porównaniu z tym samym okresem 2009. Tak jak w poprzednich przypadkach, dane liczbowe skorygowaliśmy, gdyż pasażerowie na trasach krajowych liczeni są podwójnie, raz w porcie odlotu a drugi raz w porcie przylotu. Dokonaliśmy estymacji przewozów krajowych LOT-u i Jet Air opierając się na danych uzyskanych od lotniska Chopina dotyczących ilości obsłużonych pasażerów na trasach krajowych oraz na danych dotyczących struktury oferowania Jet Air.

 

Grupa 25 największych przewoźników (kończy się na EL AL) ma łącznie 98,9% udziału w rynku regularnych przewozów pasażerskich.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwagi ogólne

Cztery największe linie lotnicze PLL LOT, Wizz Air, Ryanair i Lufthansa zwiększyły swoje udziały w rynku. Dotyczy to w szczególności dwóch tanich przewoźników. Możemy wiec mówić o postępującej, zdecydowanej konsolidacji rynkowej.

 

W ostatnim kwartale roku tempo wzrostu przewozów minimalnie spadło – dynamika
po trzech kwartałach wynosiła 7,7% a całego roku 7,6%. Było to związane zarówno
z anomaliami pogodowymi w grudniu 2010 jak i zdecydowanym spadkiem dynamiki wzrostu oferowania w ostatnich dwóch miesiącach 2010.

 

Po okresie minimalnego wzrostu w pierwszej połowie roku udział tanich linii w całym rynku przewozów rozkładowych minimalnie spadł – o 0,1 ppct. W całym roku 2010 wyniósł on 54,5%.  Jeżeli przewoźnika Aer Lingus, którego obecny model biznesowy znacznie bardziej przypomina linię tradycyjna a nie tanią, zaliczymy do linii sieciowych
to udziały tanich linii wyniosłyby w latach 2010 i 2009 odpowiednio 53,3% i 52,9%.

 

Warto zauważyć, że w całej Europie udział tanich linii jest zdecydowanie niższy
niż w Polsce i wynosi około 33%.

 

Według danych ULC wzrost przewozów linii charterowych w roku 2010 był znacznie wyższy niż rozkładowych i wyniósł 9,9%.

 

Udział przewoźników rozkładowych w całym rynku spadł w roku 2010 o 0,2 ppct
i wyniósł 83,4%.

 

Szybszy wzrost linii charterowych potwierdza tezę, że bardzo istotnym generatorem wzrostu popytu na przewozy lotnicze jest konsumpcja indywidualna związana
ze wzrostem siły nabywczej ludności.

 

PLL LOT

 W pierwszych trzech kwartałach 2010 LOT zwiększył swój udział w rynku przede wszystkim dzięki podniesieniu współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich, gdyż wzrost oferowania Spółki mierzonego ilością foteli (o 6%) był znacznie niższy niż wzrost wszystkich przewoźników łącznie, który wyniósł 9,1%. W ostatnim kwartale roku LOT bardzo znacznie zwiększył oferowanie – aż o 14,6%.

 

W strategii LOT-u skierowanej na odzyskiwanie udziału w rynku istotną rolę odgrywała bardzo agresywna polityka cenowa oraz rozpoczęcie uruchamiania nowych połączeń – szczególnie od drugiej części sezonu Lato 2010 ( patrz nasz artykuł „Oferowanie z i do Polski w sezonie zima 2010/2011". Porównanie z poprzednim sezonem zimowym”  

Wzrost oferowania LOT-u był też związany z wycofywaniem najmniejszych samolotów – Embraerów 145 oraz ATR-ów 42 i zastępowaniem ich znacznie większymi samolotami, głównie Embraerami 175.

 

Lufthansa

Niewielki wzrost udziału w rynku związany był ze znacznym wzrostem oferowania
w ciągu trzech kwartałów o  10,7% a w czwartym kwartale 2010 – aż 14,9%.
Wynikał on przede wszystkim z uruchomienia nowego połączenia Warszawa - Mediolan przez spółkę-córkę Lufthansa Italia oraz z wykorzystywania większych samolotów
na istniejących już połączeniach.

 

Lufthansa zdobyła dominującą pozycję w portach regionalnych. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że jej główni rywale: British Airways/Iberia i Air France/KLM
po nieudanych próbach latania, odpowiednio do Krakowa i Katowic ograniczyli
swoje siatki połączeń do rejsów do Warszawy.

 

Austrian

Znaczny wzrost przewozów dzięki skokowemu wzrostowi oferowania – więcej rejsów wykonywanych większymi samolotami na obsługiwanych już trasach - i zdecydowanie agresywniejszej polityce sprzedaży

 

Wizz Air

Wizz Air razem z Ryanairem całkowicie zdominowali rynek tanich przewozów
z i do Polski.

 

Węgierski przewoźnik zainwestował w rynek zwiększając oferowanie w pierwszych trzech kwartałach 2010 aż o 20%.

 

Ponieważ wzrost ruchu był znacznie mniejszy, Wizz Air dokonał korekty oferowania
w drugiej połowie sezonu letniego, wyhamowując znacznie jego wzrost: we wrześniu – 10,7%, w październiku - 3,7% a listopadzie i grudniu wzrost zerowy.

 

Dużym sukcesem Wizz Air było uruchomienie nowej bazy we Wrocławiu, odnotował też znaczne wzrosty przewozów w Gdańsku

 

Ryanair

Irlandzki przewoźnik zdecydowanie zwyciężył w konkurencji: kto odnotował największy przyrost ilości pasażerów w liczbach bezwzględnych. Przyrost ilości pasażerów Ryanaira stanowił 48%!! całego wzrostu.

 

Ryanair skokowo zwiększył oferowanie do Polski w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy o 26,6%, z czego w trzecim kwartale 2010 – aż o 36,3%. W ostatnim kwartale roku wzrost oferowania wyniósł 13, 3% ale tylko dzięki skokowemu wzrostowi ilości foteli
w październiku 2010. W listopadzie i grudniu oferowanie były na poziomie zbliżonym
do 2009. Należy jednak wspomnieć, że w pierwszej połowie sezonu lato 2009 oferowanie irlandzkiego przewoźnika była relatywnie niskie, niższe nawet od jego oferowania z poprzedniego sezonu zimowego.

 

Ryanair w znacznym stopniu konsoliduje swoją siatkę w Polsce zwiększając oferowanie
i przewozy, przede wszystkim w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu.

 

Jeżeli prześledzimy historię zmian w oferowaniu Ryanaira do Polski i w całej Europie
to zauważymy, że dokonywał on jego zmian z i do naszego kraju, tylko w części kierując się sytuacją rynkową. Równie, a czasami nawet bardziej istotne były potrzeby do-oferowania innych rynków (na przykład ostatnio Hiszpanii) i stan relacji z władzami lokalnymi.

 

W ostatnich miesiącach udział w rynku Ryanair-a zaczął dość mocno zbliżać
się do udziału Wizz Air.

 

Easyjet

Podobnie jak inni tani konkurenci Wizz Air i Ryanaira, sukcesywnie traci udział w rynku. W roku 2010 nie operował już na trasie Warszawa – Luton (zawieszenie połączenia
od sierpnia 2009). Easyjet ograniczył swoją siatkę połączeń do rejsów do Krakowa.

 

Norwegian   

Norweski przewoźnik radykalnie ograniczył swoje oferowanie do Polski likwidując swoją bazę w Warszawie.

 

Obecnie jego niszą rynkową są rejsy z i do Skandynawii – przede wszystkim Norwegii.

 

Air France

Udało mu się minimalnie zwiększyć udział w rynku nie zwiększając istotnie oferowania

Air France od kilku lat ogranicza swoją ofertę do rejsów do Warszawy.

 

British Airways

BA zrestrukturyzował swoja siatkę połączeń do Polski zamykając od stycznia 2009 połączenie Warszawa – London City Airport a od listopada 2009 Kraków – Gatwick.

Tak jak wiele innych dużych linii sieciowych koncentruje się obecnie na przewozie pasażerów tranzytowych z szeroko rozumianej aglomeracji warszawskiej przez swój
hub londyński oraz na obsłudze wysokopłatnego ruchu poin-to-point.  

 

Iberia

Znaczny spadek ruchu (-28,3%) związany z zawieszeniem połączenia do Krakowa.

 

Air Berlin

Rok 2010 był rokiem ekspansji w Polsce tego przewoźnika, który uruchamiał szereg nowych do Gdańska i Krakowa. Niestety znaczna ich część została zawieszona
w sezonie Zima 2010/2011.

 

Aeroflot

Szybki wzrost przewozów rosyjskiego przewoźnika związany jest zarówno
z dynamicznym rozwojem dwustronnych relacji gospodarczych Polska – Rosja,
jak i aktywną walką konkurencyjną o pasażerów podróżujących pomiędzy naszym krajem a głównymi miastami azjatyckimi.

 

Germanwings

Niemiecki przewoźnik dokonał znacznego ograniczenia swojej oferty w Polsce.
Najpierw zawiesił rejsy do Warszawy a w sezonie zima 2010/2011 również połączenie do Krakowa.

 

Jest prawdopodobne, że przywróci je w lecie 2011.

 

Prawdopodobnie linia ta koncentruje się na przewozie ruchu turystycznego do Polski
a ten ma charakter wybitnie sezonowy.

 

Podobna sytuacja ma chyba miejsce w przypadku linii Air Berlin. 

 

Podsumowanie

Rok 2010 był kolejnym rokiem konsolidacji rynkowej.

 

O dynamice rynku decydowało czterech dużych graczy. Ich dominacja była szczególnie widoczna w portach regionalnych. Jedynie w Krakowie i w mniejszym stopniu
w Gdańsku mieliśmy do czynienia z istotną dywersyfikacją oferty przewozowej,
choć i w Krakowie Ryanair zwiększył swój udział w rynku o 8,5 ppct do 35%.

 

Szczególnie radykalnie przebiega konsolidacja na rynku tanich przewozów. W drugiej połowie roku Wizz Air i Ryanair zaczęli zbliżać się do 90% łącznego udziału. Nic nie wskazuje na to, że trend ten może się w ciągu najbliższych kilku lat odwrócić. Obie
linie dość równo podzieliły pomiędzy siebie rynek i może dopiero uruchomienie lotniska
w Modlinie przyniesie jakieś istotniejsze zmiany.

 

PLL LOT kontynuował proces odzyskiwania udziału w rynku zarówno poprzez inwestowanie w oferowanie jak i poprawiając współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich dzięki znacznie bardziej agresywnej polityce cenowej.  Jednak anonsowane obecnie problemy sprzętowe LOT-u w 2011 roku oraz słabe wyniki finansowe stawiają pod znakiem zapytania możliwość kontynuowania strategii rozwoju Warszawy jako hub-u regionalnego.

 

Pisaliśmy o tym niedawno w artykule Wynik finansowy LOT-u w roku 2010.
Jaki on rzeczywiście jest
?
. Jednym z głównych powodów nienajlepszych wyników finansowych Spółki jest bardzo znaczny spadek średnich wpływów jednostkowych związany właśnie ze zmiana polityki cenowej.

 

Na przyszłość PLL LOT decydujący wpływ mieć jednak powinna zapowiadana
w bieżącym roku prywatyzacja Spółki.

 

Lufthansa praktycznie zrealizowała już swoją strategię zdobycia dominującej pozycji
w polskich portach regionalnych i bardzo mocnej w Warszawie. Pozycja Lufthansy
na rynku polskim jest budowana przynajmniej częściowo we współpracy z LOT-em, który uzyskuje z niej niestety coraz mniejsze korzyści.

 

Dane dotyczące wartościowego udziału w rynku nie sa upubliczniane i dysponują nimi jedynie linie lotnicze. Jest jednak pewne, że wartościowy udział Lufthansy w rynku polskim jest wielokrotnie wyższy niż ilościowy. Wynika to z jej bardzo mocnej pozycji
na rynku przewozów tranzytowych, w tym daleko dystansowych oraz wysokopłatnych.  

 

 

PRTL.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi:

Aeroflot | Air Berlin | Air France | British Airways | Easyjet | Finnair | Germanwings | Iberia | LOT | Lufthansa | Norwegian | Połączenia | Przewozy | Ryanair | Wizz Air


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony