Studenckie Koło Naukowe Aviation Management Club

2013-08-13
 Drukuj

Studenckie Koło Naukowe Aviation Management Club zostało powołane w 2012 roku przez studentów anglojęzycznej specjalności Aviation Management przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Celem funkcjonowania Koła jest podejmowanie wspólnych działań pod kątem pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania w lotnictwie oraz pokrewnych dziedzin naukowych.

 

Cel reazlizowany jest poprzez:

  • udział w konferencjach, konkursach, wizytach studyjnych
  • organizację wykładów otwartych, konferencji oraz seminariów na Uczelni
  • regularne spotkania, na których poruszane są aktualne problemy i trendy zachodzące na rynku lotniczym.

 

W ramach swojej działalności Koło orgnizuje między innymi panel lotniczy w trakcie Studenckiej Konferencji ,,Nauka i pasja - kluczem do sukcesu", która co roku odbywa się w Centrum Edukacji Międzynarodowej w malowniczo położonym Kampusie WSIiZ w Kielnarowej koło Rzeszowa. Panel lotniczy jest okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między osobami reprezentującymi różne podejścia do tematyki lotniczej. Innymi projektami realizowanymi przez Koło są wykłady otwarte z cyklu ,,Zawody branży lotniczej” oraz wizyty w portach lotniczych. Studenci biorą także udział w zewnętrznych konferencjach i seminariach poświęconych branży lotniczej.

 

Koło Naukowe Aviation Management Club

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

 

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl