Kryzys na rynku przewozów lotniczych w Rosji: jak przewoźnicy radzą sobie z turbulencjami

2015-03-04
 Drukuj

Od dawna wiadomo, że funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa uzależnione jest od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Zaliczamy do nich politykę, w tym także ekonomiczną. Linie lotnicze nie są wyjątkiem.

 

W ostatnich dniach Telegraficzna Agencja Rosji TASS przedstawiła informacje dotyczące sytuacji na rynku przewozów lotniczych w Federacji Rosyjskiej. Wynika z nich, że od sezonu letniego 2014 rosyjskie linie lotnicze mają problemy z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Rosji.

 

W dniu 18 lutego br. Alpha Bank zgłosił do sądu wniosek o upadłość linii lotniczych UTair, które mają problemy z obsługą zadłużenia.

 

Trzeci co do wielkości potoków pasażerskich przewoźnik powietrzny w Rosji nie uiścił należności za obligacje i przygotowuje się do realizacji programu restrukturyzacji zadłużenia.

 

W ostatnich miesiącach do różnych sądów arbitrażowych trafiły pozwy przeciwko UTair, a także jej spółkom- córkom. W chwili obecnej łączna kwota roszczeń wierzycieli przekracza 9 miliardów rubli.

 

Od sezonu letniego 2014 linie lotnicze mają problemy, które zostały spowodowane pogarszającą się sytuacją gospodarczą.

 

Według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej strata netto największego rosyjskiego przewoźnika, tj. Aeroflotu, za trzy kwartały 2014 r wyniosła 3,6 mld rubli wobec zysku w analogicznym okresie roku poprzedzającego.

 

W grudniu ubiegłego roku przedstawiciele drugiej co do wielkości linii lotniczej, czyli Transaero, zwrócili się o pomoc do państwa i banków. W przypadku otrzymania odmowy zagrozili zawieszeniem lotów.

 

Według wstępnych szacunków Stowarzyszenia Operatorów Transportu Lotniczego AEVT łączna strata rosyjskich linii lotniczych na koniec roku 2014 zwiększy się co najmniej sześciokrotnie, tj. do sumy 30 mld rubli.

 

AEVT przewiduje, że w 2015 roku koszty przewoźników mogą wzrosnąć o nie mniej, niż 15%, co doprowadzi do konieczności podniesienia poziomu taryf przewozowych.

 

Z kolei wzrost cen biletów doprowadzi do spadku objętości przewozów, wskazują w Stowarzyszeniu. Według ocen ekspertów, w zależności od działań podjętych przez linie lotnicze i państwo, spadek potoków pasażerskich może wynieść w 2015 roku od 3 do 10%.

 

Kryzys: przewoźnicy a dewaluacja rubla

Przedstawiciele AEVT wiążą znaczne pogorszenie sytuacji w branży lotniczej przede wszystkim ze zmianą struktury przewozów, a także dewaluacją rubla. W 2014 roku gwałtownie zwiększyła się ilość lotów krajowych, będących deficytowymi dla przewoźników. W tym samym czasie doszło do spowolnienia w przewozach międzynarodowych, które są głównym źródłem zysków.

 

Jednak największe straty będą spowodowane dewaluacją rubla. Przyczyną tego jest fakt, że 95% lotów obsługiwanych jest zagranicznymi samolotami, które są w leasingu. Raty leasingowe muszą być opłacane w dolarach amerykańskich.

 

W AEVT podliczono, że w 2013 roku wielkość opłat leasingowych linii lotniczych wynosiła około 100- 105 mld rubli. W 2014 r ta kwota wyniesie ok. 120 mld RUB.

 

W ciągu roku narodowa waluta Rosji staniała o kilkadziesiąt procent w stosunku do dolara amerykańskiego i euro.

 

Dyrektor Generalny Aeroflotu, Vitaly Savelyev, w końcu grudnia 2014 przyznał, że wahania kursów walut wywierają znaczący wpływ na działalność firmy.

 

„W tej chwili sprzedajemy bilety w nierealnie niskich cenach”, powiedział Savelyev.

 

Według niego firma w tej chwili „balansuje”. „Wszystkie linie lotnicze to robią. Staramy się intuicyjnie wyczuć rynek”, dodał.

 

Z kolei Sergej Skuratov, Dyrektor Generalny Ural Airlines, wskazał na wysoki koszt kredytów na rynku. „Kredyty są problemem. Przy takim oprocentowaniu trudno egzystować”, dodał.

 

Stawki oprocentowania kredytów wzrosły z 9-11% do 22,5- 25% w stosunku rocznym - powiedział Skuratov.

 

Kryzys: linie lotnicze a pasażerowie

Rosyjskie linie lotnicze muszą optymalizować koszty i zrekompensować sobie wzrost wydatków, żeby móc przystosować się do trudnych warunków gospodarczych.

 

Ural Airlines, które są jednym z pięciu największych przewoźników w Rosji, już poinformowały o planach podniesienia poziomów taryf przewozowych o 10 do 12%. „Kapusta drożeje o 30%, więc ceny naszych biletów nie mogą zostać na poprzednim poziomie”, wyjaśnił Skuratov.

 

Według niego, przewoźnik postara się wprowadzić jak najmniejsze podwyżki poziomów taryf „aby nie stracić pasażerów. Rozumiemy, że Rosjanom jest coraz trudniej żyć w obecnych warunkach”.

 

Z kolei Transaero i UTair optymalizują swoją flotę i siatkę połączeń. „Badamy możliwości przesunięcia dostaw nowych samolotów. W tym celu bierzemy pod uwagę realia rynku finansowego i transportu lotniczego, a także sektora bankowego”, powiedziano w Transaero.

 

Dodatkowo, firma obiecuje zamrozić ceny biletów na przeloty wewnątrz Rosji w 2015 roku. Ceny na niektórych trasach ulegną zmniejszeniu. „Na tych trasach krajowych, na których nasza firma jest jedynym operującym przewoźnikiem, wysokość taryf zostanie obniżona o 5 do 7%”, oświadczono w Transaero.

 

W UTair już trwa optymalizacja. Pod koniec czerwca 2014 r ogłoszono wprowadzenie programu racjonalizacji kosztów, który polega na redukcji siatki połączeń, ilości personelu oraz floty.

 

Jeśli chodzi o politykę antykryzysową Aeroflotu, to bez względu na wahania kursów walut, nie planuje się wzrostu cen biletów. Według Savelyeva, „jeśli podniesiemy stawki, to pasażer nie poleci”. Jednocześnie ceny, które w tej chwili oferuje jego linia lotnicza, nazwał „nierealnymi”, tzn. nieopłacalnymi ekonomicznie.

 

Zdaniem Dyrektora Generalnego Aeroflotu, w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację rynkową, wszystkie najważniejsze rosyjskie linie lotnicze koniecznie muszą wypracować wspólną pozycję.

 

Kryzys: linie lotnicze a państwo

Rząd Federacji Rosyjskiej planuje wspierać przewoźników poprzez dotacje na spłatę odsetek od opłat leasingowych, ustanowienie obniżonej stawki podatku VAT na przewozy krajowe, która wyniesie 10% i będzie obowiązywać w latach 2015-2016.

 

Oczekuje się, że podjęte środki wpłyną na stabilizację branży lotniczej, a także spowodują obniżenie wysokości taryf przewozowych.

 

Ponadto w planie antykryzysowym znajduje się propozycja zwiększenia dotowania tych przewozów regionalnych, których anulacja spowodowałaby całkowitą likwidację lotów na danych trasach. Według przedstawicieli rządu to doprowadzi do zwiększenia ilości przewozów na trasach krajowych.

 

Kolejnym narzędziem wsparcia przewoźników lotniczych wydają się być państwowe gwarancje na kredyty dla przedsiębiorstw strategicznych.

 

Pięć linii lotniczych, które znajdują się na liście firm strategicznych (Aeroflot, S7 Airlines, Ural Airlines, UTair i Transaero), przewiozło w 2014 roku około 69,7 mln pasażerów. Stanowi to prawie 75% wszystkich podróżnych, korzystających z usług rosyjskich linii lotniczych.

 

Są pewne warunki, jakie przewoźnicy muszą spełnić, żeby otrzymać dotację. Federalna Agencja Transportu Lotniczego Rosji Rosawiacja wymaga od takich linii lotniczych optymalizacji biznesu i zmniejszenia wydatków.

 

Przedstawiciele pięciu największych przewoźników mają różne zdania na temat pomocy państwowej.

 

UTair poprosiła o wsparcie. Aeroflot, S7 i Ural Airlines nie mają zamiaru tego robić. Transaero w grudniu 2014 roku otrzymało gwarancje rządowe w wysokości 9 mld rubli. Przedstawiciele tej firmy nie komentują planów na przyszłość.

 

Ural Airlines zostały włączone na listę przedsiębiorstw strategicznych w 2008 roku i otrzymały państwowe gwarancje kredytowe. Tym razem nie planują zwrócenia się o pomoc. Firma ma umowy z bankami Sberbank i VTB. Według informacji przekazanych przez reprezentantów Ural Airlines, ich przedsiębiorstwo na chwilę obecną nie ma problemów z otrzymaniem kredytów.

 

Aeroflot nie planował i nie planuje zwracać się o udzielenie gwarancji państwowych. Podobnie S7 Airlines.

 

Kryzys: przewoźnicy a ich konkurenci

Linie lotnicze różnie oceniają to, co dzieje się na rynku. Transaero i UTair jeszcze we wrześniu 2014 poprosiły o pomoc rządową. Poproszono o gwarancje na kredyty oraz o dotowanie stóp procentowych.

 

Przedstawiciele S7 Airlines uważają, że sytuacja w branży nie jest krytyczna i są przeciwni wspieraniu linii lotniczych przez państwo.

 

Oprócz przewoźników znajdujących się w krytycznej sytuacji finansowej, są w branży lotniczej takie firmy, które funkcjonują bez jakiejkolwiek pomocy ze strony rządu. Do nich zalicza się S7 Airlines.

 

W S7 Airlines uważa się, że kryzys „dotyczy tylko niektórych przewoźników i jest wynikiem widocznych błędów w zarządzaniu”.

 

Zdaniem reprezentantów tej firmy, do takich błędów można zaliczyć rozbudowę floty w warunkach spowolnienia wzrostu przewozów lotniczych oraz spadek objętości przewozów międzynarodowych. „Kolejnym błędem jest nieuzasadniona polityka cenowa”, powiedziano w S7 Airlines.

 

Natomiast w Aeroflocie uważa się, że należy rozważyć możliwość konsolidacyjnej rezygnacji z eksploatacji części floty.

 

„Nie wiem, jak się porozumiemy”, powiedział Dyrektor Generalny Aeroflotu, Vitaly Savelyev. „Nie mogę być inicjatorem porozumienia. To nie jest mój poziom” dodał. Niestety, w Ministerstwie Transportu Federacji Rosyjskiej nie zaakceptowano tego pomysłu.

 

Przedstawiciele Aeroflotu i S7 Airlines zaproponowali rosyjskiemu rządowi szereg środków w celu rozwiązania potencjalnych problemów mogących pojawić się w związku ze zniknięciem niektórych linii lotniczych z rynku przewozów powietrznych. Zaoferowali także swoją pomoc w uzdrowieniu branży lotniczej.

 

Kryzys: linie lotnicze i świetlana przyszłość

Władze przewidują, że branża lotnicza wyjdzie z kryzysu bez strat. Tak twierdzi szef Federalnej Agencji Transportu Lotniczego Rosawiacja, Alexander Neradko.

 

„Nasza branża zawsze miała rezerwy wewnętrzne oraz otrzymywała pomoc państwową. „Strefy turbulencji” opuszczaliśmy bez znaczących strat”, powiedział Neradko.

 

Według niego, branża lotnicza niejednokrotnie była poddawana wpływom globalnego i krajowego kryzysu. Przykładem może być sytuacja z 1998 roku, kiedy w Rosji nastąpiło załamanie rynku papierów wartościowych i rynku walutowego. Inne czynniki, jakie miały wpływ na branżę lotniczą, to: epidemie ptasiej grypy i SARS, wojny w różnych regionach świata oraz kryzys ekonomiczny 2008 roku.

 

W Ministerstwie Transportu Rosyjskiej Federacji wskazuje się na dziesięcioprocentowy wzrost przewozów w 2004 roku i oczekuje się rozwoju na rynku lotów krajowych.

 

„Po raz pierwszy w ciągu ostatnich kilku lat wzrost był związany właśnie z sektorem przewozów wewnątrz Rosji, a nie międzynarodowych, tak jak to było w poprzednich latach.”, powiedział Maksim Sokołow, Minister Transportu w wywiadzie udzielonym Agencji TASS. Ilość przewozów krajowych wzrosła o rekordowe 18%. Mówiąc o perspektywach na 2015 Sokołow przyznał, że spadek przewozów międzynarodowych pociągnie w dół ogólny wskaźnik.

 

W Ministerstwie uważają też, że odsetek lotów krajowych może pozostać na tak wysokim poziomie, jak był w 2014 roku.

 

„Odnotowujemy wzrost ruchu pasażerskiego nie tylko na lotniskach moskiewskich, jak to było w poprzednich latach, ale jest on wyraźnie widoczny w portach regionalnych. W ponad dziesięciu portach lotniczych naszego kraju da się zauważyć przyrost przewozów o więcej, niż 20- 30%. Jeśli chodzi o lotnisko w Simferopolu, rosyjscy przewoźnicy przewieźli tam o cztery razy więcej pasażerów, niż rok wcześniej”, powiedział minister.

 

„Ogólnie rzecz biorąc, rozwój regionalnych lotnisk i te projekty, które są tam realizowane, to podstawa zachowania aktualnego tempa wzrostu”, zauważył Sokołow.

 

 

Iwona Pomes

PRTL.pl

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl