Informacja IATA o sytuacji finansowej branży lotniczej w październiku i listopadzie 2015

2015-12-28
 Drukuj

Wartość akcji linii lotniczych

W listopadzie 2015 wartość akcji linii lotniczych spadła o 6% w porównaniu z październikiem. Nie było to zgodne z ogólnym trendem rynkowym, gdyż wartość wszystkich akcji w tym okresie, według indeksu FTSE Global All Cap, wzrosła aż o 9%. Dobra sytuacja na giełdach związana jest z niskim stopami procentowymi oraz poprawą sytuacji ekonomicznej w Chinach.

 

O tak istotnych spadkach zadecydowały obawy związane z terrorystycznym atakiem w Paryżu i prognozami dotyczącymi jego negatywnych skutków, jeżeli chodzi o popyt na podróże lotnicze. Spadek wartości akcji linii azjatyckich wyniósł aż 10%. Jego powodem były słabe wyniki finansowe tych przewoźników.

 

Wyniki finansowe za trzeci kwartał 2015

 
 
Liczba linii
 
Region
Wynik Kw. III 2014
Wynik Kw. III 2015
Wynik
operacyjny
Wynik
netto
Wynik
operacyjny
Wynik
netto
17
Ameryka Płn.
6 442
3425
8053
6488
24
Azja/Pacyfik
2206
1449
1962
940
12
Europa
5562
4252
7119
5403
6
Ameryka Łac.
436
-88
372
-530
4
Inne
66
-25
65
-26
23
Łącznie
14 711
9 013
19 047
12 275
 

Poprawiają się wyniki finansowe linii lotniczych, przede wszystkim w Ameryce Północnej oraz w mniejszym stopniu w Europie. O sytuacji i wynikach przewoźników europejskich pisaliśmy już w dwuczęściowym raporcie Świetne wyniki finansowe europejskich linii lotniczych i co to oznacza dla PLL LOT. Na tak dobrą sytuację składa się szereg czynników: korzystne trendy po stronie popytowej, bardzo niskie ceny paliwa, działania restrukturyzacyjne oraz oszczędnościowe wielu przewoźników. Bardzo duży, korzystny wpływ ma też konsolidacja właścicielska w Ameryce Północnej oraz Europie, a także konsolidacja handlowa na wielu kluczowych rynkach interkontynentalnych. Gorsze wyniki linii azjatyckich to efekt bardzo złej sytuacji, jeżeli chodzi o popyt na przewozy cargo oraz spadku średnich wpływów jednostkowych – trudna sytuacja konkurencyjna. W Ameryce Południowej problemem jest recesja w Brazylii oraz spadki średnich wpływów jednostkowych.

 

Ceny paliwa lotniczego

Ceny ropy naftowej nadal spadają. W listopadzie był to poziom 40$ za baryłkę, a więc o 25$ mniej, niż w połowie tego roku. Średnia cena całoroczna spadła już do poziomu 55$.

 

Ostatnie spadki cen związane są oczekiwaniami dotyczącymi wzrostów produkcji w Iranie oraz brakiem wyraźnych szans na porozumienie w ramach OPEC. Niższe są również oczekiwania dotyczące popytu, ze względu na osłabienie globalnej sytuacji ekonomicznej, a w tym w kilku kluczowych gospodarkach – Chiny.

 

Oferowanie

W październiku, w porównaniu z wrześniem, po raz kolejny, oferowanie wzrosło, ale w sposób dość umiarkowany – tylko o 0,3%. I tym razem, dotyczyło to głównie tras międzynarodowych. W tym przypadku wzrosty miały miejsce we wszystkich regionach, z wyjątkiem USA. Jeżeli chodzi o rejsy krajowe to oferowanie spadło w Australii i Brazylii.

 

Wzrost oferowania cargo, w październiku, w porównaniu z wrześniem wyniósł 0,3%. Przez większą część roku 2015, a wyjątkami były maj i czerwiec, oferowania cargo, mierzone w AFTK, rosło, choć popyt na te przewozy malał.

 

Popyt

W październiku trend wzrostowy popytu na pasażerski transport lotniczy był ponownie bardzo silny, tak, jak przez cały prawie rok 2015 – z wyjątkiem okresu połowy roku.

 

Co prawda sytuacja ekonomiczna w wielu krajach, a przede wszystkim w Chinach, pogarszała się, ale bardzo silny impuls wzrostowy był efektem spadających cen na podróże nie-biznesowe. Istotnym elementem były tu coraz niższe ceny paliwa.

 

Popyt na przewozy cargo w październiku spadł w porównaniu z wrześniem. Główny powód to słabsze wyniki linii europejskich, które we wrześniu odnotowały pozytywną zmianę trendu. Wskaźniki ogólno-ekonomiczne pokazują, że w najbliższych miesiącach jest szansa na poprawę sytuacji, jeżeli chodzi o przewozy w Europie oraz z/do tego kontynentu.

 

Uwaga: wszystkie porównania miesięczne dokonywane są po usunięciu czynników sezonowych/jednorazowych.

 

Samoloty

W październiku miał miejsce spadek ilości oferowanych foteli, w porównaniu z wrześniem, ale wyniósł tylko 0,1%. Mniejsza była liczba nowych samolotów, które weszły do eksploatacji – 124 w październiku, a 132 we wrześniu. Ale główny powód, to większa liczba samolotów czasowo uziemionych (64 we wrześniu i aż 109 w październiku).

 

Ponieważ popyt na transport pasażerski wciąż rośnie, to spadek liczby oferowanych w samolotach foteli powinien pozytywnie wpływać na ich naloty dobowe.

 

Współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich (LF) i pojemności frachtowej

W październiku LF-y, po minimalnych spadkach wrześniowych, ponownie wzrosły, przekraczając poziom 80%. To efekt minimalnie mniejszego oferowania przy poprawie sytuacji po stronie popytu. W ciągu ostatnich miesięcy trend był tu pozytywny, głównie dzięki poprawom LF-ów na trasach krajowych.

 

Współczynniki wykorzystania pojemności cargo, po wrześniowej stabilizacji, ponownie spadły. Trend, począwszy od pierwszego kwartału 2015 jest wciąż negatywny, a poziomy tych współczynników są zbliżone do tych, które odnotowywano w okresie kryzysu (połowa roku 2009).

 

Średnie wpływy jednostkowe

W USA, średnie wpływy jednostkowe notowały trend spadkowy od początku roku 2015. Do września (włącznie) spadek wyniósł 4%. Spadki wynikają z obniżek po stronie kosztowej – ceny paliwa.

 

Globalnie, średnie taryfy, wyrażone w USD, w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2015, spadły aż o 13%, w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014. Jeżeli wyeliminujemy efekt umocnienia się $, to spadek wyniesie 5%. Jednak zdaniem IATA nadal widzimy presję rynkową do obniżania taryf. Przynajmniej znacząca jej część jest związana ze spadkiem cen paliwa.  

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

Źródła: IATA, PRTL.pl

 

 

Wcześniejsze Raporty finansowe branży lotniczej dostępne są w zakładce

Rynek lotniczy / Publikacje

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl