Informacje podstawowe

0000-00-00
 Drukuj

Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny (EKES) to organ doradczy Unii Europejskiej. Założony w 1957 r., zapewnia fachowe doradztwo na rzecz większych instytucji UE (takich jak Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski).

 
Komitet przedstawia swoje opinie w sprawie wniosków legislacyjnych UE oraz sporządza opinie z inicjatywy własnej dotyczące kwestii, którymi jego zdaniem należy się zająć.
 
Jednym z głównych zadań Komitetu jest stanowienie „pomostu” między instytucjami UE a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim.
 
EKES pomaga wzmacniać rolę, którą odgrywają organizacje społeczeństwa obywatelskiego, poprzez udział w zorganizowanym dialogu z tymi grupami
w państwach członkowskich UE i w pozostałych krajach na całym świecie.
 
Członkowie EKES reprezentują szerokie spektrum interesów gospodarczych, społecznych i kulturalnych w swoich krajach pochodzenia. Są podzieleni na trzy grupy: Pracodawcy, Pracownicy oraz Inne Podmioty (m.in. rolnicy, konsumenci, ekolodzy, organizacje rodzinne, organizacje pozarządowe itp.).
 

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl