Informacja IATA o sytuacji finansowej branży lotniczej w maju i czerwcu 2016

2016-07-28
 Drukuj

Wartość akcji linii lotniczych

W czerwcu 2016 wartość akcji linii lotniczych spadła aż o 11,6%, w porównaniu z majem 2016, i była aż o 21,0% niższa niż na początku roku. Największe spadki, dotyczyły przewoźników z Europy – 24,6%!! W obu przypadkach (globalnie i Europa) to największy spadek miesięczny od września 2001. W przypadku Ameryki Północnej i Azji spadki były znacznie mniejsze – odpowiednio 10,6% i 3,0%.

 

Powodem tych ogromnych spadków był oczywiście wynik referendum w sprawi Brexit-u. UK to największy europejski rynek lotniczy, a ta branża jest wyjątkowo wrażliwa na jakiekolwiek ograniczenia dotyczące podróżowania i „swobody biznesowej”.

 

Drugi powód to coraz większe obawy dotyczące kwestii bezpieczeństwa – czerwcowe zamachy w Istambule.

 

Globalnym problemem są też spadki średnich wpływów jednostkowych.

 

To wszystko złożyło się na najgorsze wyniki branży, w porównaniu z całym rynkiem kapitałowym, od 2008 roku. Na koniec półrocza indeks zmian wartości akcji linii lotniczych w tym okresie, był niższy od ogólnego, globalnego indeksu (FTSE Global All Cap.) aż o 21ppct.

 

Dzieje się tak pomimo tego, iż bieżące wyniki finansowe linii lotniczych są coraz lepsze – patrz poniżej. Dowodzi to siły i znaczenia podanych powyżej czynników negatywnych.

  

Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2016

 

 
Liczba linii
 
Region
Wynik Kw. I 2015
Wynik Kw. I 2016
EBIT
%
Wynik
netto
EBIT
%
Wynik
netto
39
Ameryka Płn.
11,1
3 476
13,7
3 801
25
Azja/Pacyfik
6,4
591
7,4
865
15
Europa
-3,3
-378
-2,0
-965
7
Ameryka Łacińska
7,4
-82
8,5
391
6
Bliski Wschód
5,1
1 190
8,7
1 962
92
Łącznie
5,8
4 797
8,0
6 050
 

Wartość akcji linii lotniczych spada dramatycznie, tymczasem ich wyniki finansowe, w pierwszym kwartale 2016 były zdecydowanie lepsze, niż rok wcześniej. Ogromną rolę odegrały tu ceny paliwa, które na początku roku były na rekordowo niskim poziomie. Linie europejskie, jako jedyne odnotowały minimalne straty, ale w ich przypadku sezonowość ruchu jest największa, a pierwszy kwartał roku jest zawsze najsłabszy, z punktu widzenia przewozowego i finansowego. Jednak i tu miała miejsca dość istotna poprawa.

 

Tradycyjnie rekordy rentowności biją przewoźnicy z Ameryki Północnej.

 

Jak wyjaśnić tak ogromny rozziew pomiędzy bieżącymi wynikami i wartością akcji linii lotniczych?

 

Wyniki dotyczą przeszłości, a wartość akcji odzwierciedla przewidywania dotyczące przyszłości. Z wymienionych już powodów są one fatalne. Oczywiście po pierwszym szoku powinno przyjść pewne uspokojenie, ale bardzo wiele będzie zależało od spraw związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa.

 

Płynność finansowa linii lotniczych

Uwaga: to nowa i ciekawa/ważna pozycja w raporcie finansowym IATA.

 

Płynność linii lotniczych (Cash Flow) w % przychodów

                                                 
 
I-szy kwartał 2015
I-szy kwartał 2016
Region 
Próbka
Płynność netto
Capex
Dostępna gotówka
Płynność netto
Capex
Dostępna
gotówka
Europa       
11
13,0%
10,2%
2,7%
13,8%
12,9%
1,0%
Ameryka Płn.
15
28,1%
16,4%
11,7%
31,8%
19,0%
12,7%
Azja         
21
11,2%
14,2%
-3,1%
14,5%
13,1%
1,4%
Ameryka Łac.
6
11,0%
9,2%
1,9%
2,4%
7,6%
-5,2%
Bliski Wschód   
3
14,0%
22,6%
-8,6%
16,1%
20,1%
-4,0%
Łącznie      
56
16,8%
13,8%
3,0%
18,5%
14,9%
3,6%
 

Uwagi:

- Płynność netto (net cash flow) 0 z działalności operacyjnej

- Dostępna gotówka - Free Cash flow.

 

Z wyjątkiem linii z Ameryki Łacińskiej przewoźnicy z wszystkich pozostałych regionów poprawili swoją płynność finansową, pomimo wzrostu wydatków na inwestycje bardzo wielu z nich. Oczywiście zdecydowanie najlepszą sytuację mają linie z Ameryki Północnej, których zyski netto wciąż ustanawiają kolejne rekordy. Wskaźniki linii europejskich nie są oszałamiające, ale dla nich to najniższy sezon przewozowy.

 

Warto też zwrócić uwagę na bardzo wysoki Capex (wydatki inwestycyjne) linii z Bliskiego Wschodu, pomimo, mówiąc delikatnie, nienajlepszej płynności.

 

Ceny paliwa lotniczego

Na koniec czerwca ceny ropy były na poziomie tuż poniżej 50$ za baryłkę, a więc prawie dokładnie tym samym, co na początku miesiąca. Pomimo dość znacznych wzrostów od początku roku są i tak o około 21% niższe, niż w tym samym okresie w roku 2015.

 

Jeżeli chodzi o perspektywy na przyszłość to rynek nadal oczekuje utrzymywania się niskich cen, choć są one nieznacznie wyższe niż miesiąc temu. Ceny w ciągu najbliższych trzech lat nie powinny przekraczać 60$ za baryłkę.

 

Jeżeli jednak kontynuujemy porównywanie z okresem minionym, to pod koniec 2016 rozpocznie się faza, gdy ceny będą rosły, a nie malały.

 

Oferowanie

W maju globalny wzrost oferowania pasażerskiego mierzonego w ASK wyniósł 5,5% i po raz czwarty z kolei był wyższy niż wzrost przewozów (szczegółowe dane można znaleźć w naszym Barometrze Świat 05.2016).

 

Niestety oferowanie cargo rośnie nadal zdecydowanie szybciej niż popyt. Wzrost ten wciąż przyśpiesza, wskutek dodatkowego oferowania frachtowego w samolotach pasażerskich. To kolejny piętnasty miesiąc, gdy oferowanie cargo rośnie szybciej niż przewozy.  

 

Popyt

W maju, podobnie, jak w kwietniu 2016, wzrost globalnego ruchu pasażerskiego wyniósł 4,6%. Oznacza to, iż w roku 2016 indeks wzrostu obniżył się do średniej wieloletniej (z ostatniej dekady). Oczywiście wyeliminowany jest tu efekt roku przestępnego W osłabieniu popytu w ostatnich miesiącach istotną rolę odegrały skutki zamachów terrorystycznych w Brukseli, ale również nieco gorsza globalna sytuacja ekonomiczna.

 

W przypadku przewozów cargo roczny indeks wzrostu obniżył się, w maju, do 0,9%. Coraz wyraźniej widać, że pozytywny trend, odnotowany w drugiej połowie 2016 roku zakończył się.

 

Uwaga: wszystkie porównania miesięczne dokonywane są po usunięciu czynników sezonowych/jednorazowych.

 

Samoloty

W maju 2016 wzrost ilości oferowanych foteli, w porównaniu z kwietniem 2016 wyniósł aż 0,8%, a w porównaniu z majem 2015 - 5,6%.

 

Liczba nowo-dostarczonych samolotów wyniosła 153.

 

Zdecydowanie mniejsza, niż rok wcześniej, była liczba samolotów czasowo uziemionych – odpowiednio – 73 i 142. Jest to związane z niskimi cenami paliwa, które „zachęcają” do użytkowania starszych, mniej paliwo-oszczędnych, samolotów oraz z dobrą wciąż sytuacją po stronie popytowej.

 

Współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich (LF) i pojemności frachtowej (FLF)

W pierwszych pięciu miesiącach 2016 LF był minimalnie poniżej poziomu, odnotowanego w tym samym okresie 2015. Obecnie bardzo niewielki trend spadkowy LF-a ulega zatrzymaniu.

 

Bardzo wysokie LF-y przyczyniły się, w znacznym stopniu, do dobrych wyników finansowych, jakie przewoźnicy odnotowali w ostatnich latach.

 

Współczynnik wykorzystania pojemności cargo, w pierwszym pięciu miesiącach roku, spadł do poziomu 42,2%. To zdecydowanie poniżej średniej długo-okresowej (ostatnia dekada).

 

Oznacza to dużą presję na średnie wpływy jednostkowe i masę wpływów. Ma to szczególne znaczenie dla przewoźników azjatyckich, dla których przychody z przewozu towarów stanowią bardzo znaczącą cześć łącznych wpływów.

 

Średnie wpływy jednostkowe

Globalnie, średnie taryfy, wyrażone w USD, w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2016, spadły o około 9%. Jeżeli wyeliminujemy efekt umocnienia się USD, to spadek wyniesie około 6%. Efekt umocnienia się dolara powinien, w najbliższych miesiącach, dość znacząco spadać.

 

W kwietniu odnotowano minimalny trend wzrostowy, ale jest jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić, że presja spadkowa na średnie wpływy jednostkowe skończyła się. Obecnie ceny paliwa są już wyższe o 80% w porównaniu z najniższymi poziomami ze stycznia 2016. Oznacza to, że najsilniejszy impuls do obniżania taryf, a co za tym idzie pobudzania dodatkowego popytu, jest już za nami i jego znaczenie, w drugiej połowie 2016 może zniknąć.

 

Podróże w wyższych klasach serwisowych

Udział podróży w wyższych klasach serwisowych spada. W pierwszym czterech miesiącach 2016 wyniósł 5,6%, podczas, gdy w tym samym okresie 2015 było to 5,9%.Odnotowywany jest natomiast pozytywny trend, jeżeli chodzi o ich udział wartościowy – na wielu ważnych rynkach. Na kluczowych rynkach północno-atlantyckim i azjatyckim udział ten wzrósł minimalnie, a rynki ten reprezentują aż 25% i 14% całego globalnego rynku podróży w wyższych klasach serwisowych.

 

Ma to ogromne znaczenie w sytuacji, gdy średnie wpływy jednostkowe znajdują się pod ogromną, negatywną presją.

 

Oznacza to, że w lepszej sytuacji konkurencyjnej są te linie, które mają lepszy dostęp do tego segmentu rynkowego, czyli globalni gracze i ich grupy.

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

Źródła: IATA, PRTL.pl

 

 

Wcześniejsze Raporty finansowe branży lotniczej dostępne są w zakładce

Rynek lotniczy / Publikacje

 

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl