Barometr Europa wrzesień 2016. Zaskakująco dobre wyniki przewozowe linii AEA we wrześniu

2016-11-15
 Drukuj

Dane AEA

Wyniki tygodniowe nie zapowiadały tego, a jednak wyniki miesięczne, znacznie bardziej dokładne niż tygodniowe, były więcej niż „przyzwoite”. Osiągnęły poziom najwyższy od marca 2016. Czy to oczekiwana zmiana trendu? Wyniki tygodniowe października zupełnie tego nie potwierdzają, ale po doświadczeniu „wrześniowym” musimy z dalszymi ocenami wstrzymać się do początku grudnia.

 

Uwaga:

  1. Luty 2016 był o jeden dzień dłuższy.
  2. AEA zmieniła całą bazę danych liczbowych i dane są porównywalne, również w wieloletnim horyzoncie czasowym. Oznacza to np., że usunięto z niej dane dotyczące IAG (BA+IB+EI).

 

Dane przewozowe AEA (linie sieciowe): przewozy i oferowanie oraz zmiany przewozów, oferowania i PLF.

 

Okres
Pax
(tys.)
RPK
(mln)
ASK
(mln)
PLF
%
Pax
%
RPK
%
ASK
%
PLF
p.p.
Październik
27 920
61 629
75 350
81,8
5,7
6,1
5,0
0,9
Listopad
22 435
49 652
64 554
76,9
1,5
1,6
1,6
0,0
Grudzień
22 221
51 396
66 674
77,1
3,6
4,4
6,3
-1,4
Rok 2015
318 914
722 255
896 155
80,6
4,3
4,6
4,6
0,0
Styczeń
20 762
51 380
66 130
77,7
4,9
6,0
5,5
0,4
Luty
20 566
47 210
62 398
75,7
8,8
8,8
10,3
-1,0
Marzec
23 624
54 894
69 852
78,6
7,9
8,1
8,2
-0,1
Kwiecień
24 422
55 462
71 191
77,9
1,8
1,4
3,4
-1,5
Maj
26 623
59 409
76 403
77,8
3,1
1,7
4,6
-2,3
Czerwiec
26 813
61 244
75 785
80,8
0,2
-0,4
2,4
-2,3
Lipiec
28 794
69 128
81 798
84,5
2,1
2,0
4,1
-1,7
Sierpień
27 730
66 773
79 146
84,4
0,8
1,0
4,2
-2,6
Wrzesień
27 122
61 802
75 383
82,0
4,0
4,1
5,6
-1,2
Styczeń - wrzesień
226 290
527 106
657 915
80,1
3,4
3,3
5,2
-1,5
 

Wrzesień to miesiąc, kiedy po okresie wakacyjnym, z „pełną mocą” wraca na rynek ruch biznesowy. Być może to on zadecydował, szczególnie na dalekim dystansie, że sytuacja tak niespodziewanie się poprawiła. Aby ją nieco lepiej zrozumieć konieczne jest przyjrzenie się wynikom na poszczególnych obszarach.

 

Jak pokazują wyniki podane poniżej, indeksy wzrostu ruchu pociągnęły w górę połączenia dalekiego zasięgu, a, przede wszystkim, rejsy północno-atlantyckie. Indeks wzrostu był tam imponujący – dwucyfrowy, najwyższy w całym sezonie letnim. Przyzwoite były też wyniki połączeń do Azji. W okresie letnim/wakacyjnym bardzo duży, negatywny wpływ, miał spadek przylotowego ruchu turystycznego z Azji oraz problemy Turkish Airlines wynikające z niepokojów politycznych w kraju i regionie. Jak pokazują wyniki lotniska w Istambule, odnotowane we wrześniu, sytuacja tam poprawia się.

 

Wzrosty ruchu, szczególnie na Północnym Atlantyku, zostały osiągnięte między innymi, poprzez bardzo duże wzrosty oferowania. Odbyło się to kosztem znacznych spadków LF-ów.

 

Jeżeli tendencja ta utrzyma się, to grożą dalsze, istotne obniżki średnich wpływów jednostkowych, które w niskim sezonie przewozowym, mogą być wręcz dramatyczne. Zagrażałoby to rentowności połączeń, nawet przy bardzo niskich cenach paliwa.  

 

Podobnie, jak we wcześniejszych miesiącach (dane szczegółowe podaliśmy w poprzednich Barometrach), największe tanie linie notują wciąż, bardzo wysokie indeksy wzrostu przewozów. Ryanair, podobnie, jak we wrześniu, zwiększył przewozy o 13%, a LF poprawił o 1ppct, do niebotycznego poziomu, 95%. Tu możemy już mówić o barierze wzrostu związanej z ograniczonym oferowaniem. easyJet zwiększył w październiku przewozy o 6,9%, z tym, że LF spadł aż o 3,1ppct, ale i tak był bardzo wysoki – 90,2%.

 

Jak widzimy segmenty rynkowe obsługiwane przez tanie linie okazały się bardziej odporne na obecny „mały kryzys rynkowy” niż linie sieciowe. Ruch bardzo wrażliwy cenowo zdecydowanie mocniej reaguje na agresywną politykę cenową możliwą, dzięki niskim cenom paliwa, niż rynek linii tradycyjnych.

 

Tabela miesięcznych indeksów zmian w przewozach w poszczególnych regionach, mierzonych w RPK, zmian w oferowaniu mierzonym w ASK oraz zmian we współczynnikach wykorzystania miejsc pasażerskich – zmiana w punktach procentowych.

 

Dane miesięczne w 2015/16 w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego

 

 
Miesiąc
Krajowe
Wewnątrz Europy
Średni Dystans
Int.
ASK
%
RPK
%
PLF
ppct
ASK
 %
RPK
 %
PLF
ppct
ASK
%
RPK
%
PLF
ppct
Październik
7,2
8,0
 0,5
4,9
6,5
1,2
4,9
6,1
0,9
Listopad
2,8
1,6
-0,9
3,2
3,9
0,4
3,2
3,4
0,2
Grudzień
5,3
4,7
-0,4
6,7
4,1
-1,7
6,3
4,0
-1,6
Styczeń
2,8
 4,2
 1,0
4,2
4,4
0,1
3,9
3,9
0,0
Luty
9,6
10,7
0,7
10,9
9,5
-0,9
10,8
9,1
-1,1
Marzec
3,2
 3,6
0,4
7,9
9,5
1,0
8,0
9,4
0,9
Kwiecień
4,1
 4,4
0,2
1,1
-2,0
-2,4
1,6
-0,9
-1,9
Maj
2,4
3,6
0,9
3,1
0,9
-1,6
4,5
1,9
-1,9
Czerwiec
-2,4
-3,5
-0,9
1,7
-0,8
-2,0
1,0
-1,3
-1,8
Lipiec
-0,6
-1,7
-0,8
3,6
1,8
-1,4
4,5
2,3
-1,8
Sierpień
0,7
-1,1
-1,4
3,7
-0,3
-3,3
3,2
-0,5
-3,3
Wrzesień
2,6
2,6
0,0
3,9
1,8
-1,6
3,7
2,0
-1,3
 
 
 
Miesiąc
Północny Atlantyk
Azja i Pacyfik
Daleki Dystans
ASK
%
RPK
%
PLF
ppct
ASK
 %
RPK
 %
PLF
ppct
ASK
%
RPK
%
PLF
ppct
Październik
5,8
7,5
1,4
5,4
7,3
1,5
5,0
6,1
0,9
Listopad
5,7
5,2
-0,3
-0,7
-1,9
-0,9
0,9
0,8
-0,1
Grudzień
12,3
8,7
-2,8
4,3
1,7
-2,0
6,3
4,6
-1,3
Styczeń
12,0
9,9
-1,6
3,2
4,5
1,1
5,8
6,5
0,5
Luty
17,8
12,2
-3,7
7,1
5,3
-1,4
8,6
10,1
-1,1
Marzec
17,6
15,3
-1,6
5,7
3,5
-1,7
8,9
7,9
-0,8
Kwiecień
7,4
4,8
-2,0
1,7
0,8
-0,7
3,9
2,4
-1,1
Maj
10,9
6,2
-3,6
1,3
-2,8
-3,2
5,0
1,4
-2,8
Czerwiec
8,2
4,5
-3,0
-0,1
-2,3
-1,8
3,0
0,5
-2,1
Lipiec
9,1
7,1
-1,7
1,8
-1,5
-2,9
4,3
2,2
-1,8
Sierpień
10,7
7,6
-2,5
-0,3
-4,3
-3,6
4,5
1,7
-2,4
Wrzesień
13,4
10,4
-2,3
5,1
3,1
-1,5
4,7
6,2
-1,1
   

Tak dobre wyniki września, to w istotnym stopniu, zasługa ogromnych wręcz wzrostów ruchu północno-atlantyckiego. Oczywiście musimy tu pamiętać, że zdecydowanie największy przewoźnik europejski na tych trasach, British Airways, razem z całą grupą IAG, nie jest już członkiem AEA. Jednak, jak wiemy z łącznych wyników tej grupy, od bardzo wielu miesięcy notuje ona bardzo wysokie indeksy wzrostu.

 

To, co najbardziej niepokoi w wynikach wrześniowych, to bardzo znaczne spadki LF-ów, na wszystkich najważniejszych grupach połączeń, pomimo ciągłych spadków średnich wpływów jednostkowych. Szczególnie duży jest on na głównych trasach dalekiego zasięgu.  

 

Dane AEA

 

 

Dane IATA

 

We wrześniu 2016 indeks wzrostu przewozów linii AEA był, w RPK, niższy o 1,1ppct od indeksu IATA. Indeks wzrostu oferowania był wyższy o 0,5ppct. LF był niższy aż o 2,3ppct. Dane IATA uwzględniają wszystkie linie rozkładowe, nie tylko sieciowe – członków AEA.

 

Na koniec warto porównać dane AEA i IATA z danymi podanymi przez ACI - Europe (Zrzeszenie Europejskich Portów Lotniczych) mówiącymi, że ruch pasażerski na lotniskach europejskich wzrósł w październiku 2015 o 5,7%, w listopadzie o 4,6%,w grudniu o 5,2%,w styczniu 2016 o 6,3%, w lutym o 10,3%, w marcu o 7,1%, kwietniu o 3,0%, w maju o 3,6%,w czerwcu o 2,3%,w lipcu o 3,9%, w sierpniu o 2,0%, a we wrześniu 2016 o 4,9%. Dane te potwierdzają nagłą, ale nie wiemy jeszcze czy trwałą, poprawę sytuacji na rynku europejskim.

 

Dane ACI, w odróżnieniu od danych IATA i AEA, uwzględniają również linie poza-europejskie oraz charterowe.

 

 

Słowniczek:

RPK - ilość przewiezionych pasażerów pomnożona przez odległość, jaką przebyli w kilometrach.

ASK - ilość oferowanych foteli pomnożona przez odległość, jaką przebyły w kilometrach.

PLF - współczynnik wykorzystania miejsc - wynik dzielenia RPK przez ASK.

 

 

Źródła: AEA, IATA, ACI-Europe, PRTL.pl

 

 

Wcześniejsze Barometry Europa dostępne są w zakładce:

Rynek lotniczy / Przewozy Pax 

 

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl