Ustawodawca zastawia pułapki

2016-12-15
 Drukuj

W poprzednim artykule pt. „Ścieżka dochodzenia… praw pasażerów lotniczych” wspomniałem, że do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) trafiło ponad 80 spraw związanych z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku, ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Powodem tego stanu rzeczy nie jest tylko korzystanie przez pasażerów z najpewniejszej metody dochodzenia ich praw, jaką jest droga sądowa, ale w równym stopniu ilość pułapek, czyli przemilczeń, niejasności i nieścisłości znajdujących się w wyżej wymienionym akcie prawnym Unii Europejskiej (UE).

 

 

Pełna treść opracowania dostępna jest w 

Rynek lotniczy / Publikacje

 

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl