Informacja IATA o sytuacji finansowej branży lotniczej w grudniu 2016 i styczniu 2017

2017-02-15
 Drukuj

Wartość akcji linii lotniczych

W styczniu 2017 wartość akcji linii lotniczych (globalnie),wzrosła o 1,7%. Wartość wszystkich notowanych akcji, globalnie, wzrosła o 2,6%.

 

Wartość akcji linii europejskich wzrosła w styczniu o 3,3%, azjatyckich (plus Pacyfik) o 7,0%, po grudniowym spadku o 3%, a północnoamerykańskich spadła o niecałe 2% po siedmioprocentowym wzroście w grudniu.

 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (od lutego 2016) wartość akcji przewoźników wzrosła o 6,8%. To jednak, głównie, zasługa linii północnoamerykańskich, których indeksy wzrosły aż o 21,7%. Ten niezły, prawie siedmioprocentowy wzrost jest jednak o ponad połowę mniejszy, niż całego rynku akcji (15,6%).

 

Wartość akcji linii europejskich, po znacznych spadkach w pierwszej połowie 2016, spadła, w ciągu 12 miesięcy, o 11,9%, a azjatyckich o 6,4%.

 

Wyniki finansowe za czwarty kwartał 2016

 

 
Liczba linii
 
Region
Wynik Kw. IV 2015
Wynik Kw. IV 2016
EBIT
%
Wynik
netto
EBIT
%
Wynik
netto
10
Ameryka Płn.
16,4
4 087
9,8
1 815
4
Azja/Pacyfik
9,0
694
10,1
767
3
Europa
10,5
191
7,2
202
0
Ameryka Łacińska
-
-
-
-
0
Inne
-
-
-
-
90
Łącznie
14,7
4 972
9,7
2 784
     

Uwagi:

  • EBIT% stosunek zysku/wyniku do wpływów,
  • dane w $.

 

Na razie próbka jest bardzo mała i ryzykowne byłoby wyciąganie bardzo daleko idących wniosków.

 

Pierwsze dane wskazują, że przewoźnicy wciąż uzyskują dobre wyniki finansowe, ale trend wzrostowy, najprawdopodobniej, wyraźnie słabnie. Dotyczy to, w szczególności, linii z Europy i Ameryki Północnej. Musimy jednak poczekać do następnego miesiąca, z formułowaniem bardziej kategorycznych opinii.

 

Płynność finansowa linii lotniczych

 

Płynność linii lotniczych (Cash Flow) w % przychodów

 

Region
Próbka
III-ci kwartał 2015
III-ci kwartał 2016 
Płynność netto
Capex
Dostępna gotówka
Płynność netto
Capex
Dostępna
Gotówka
Europa
12
6,7
8,1
-1,3
 4,3
8,1
-3,9
Ameryka Płn.  
18
15,0
10,0
5,0
   14,1
9,7
4,4
Azja/Pacyfik      
21
12,6
17,5
-4,9
12,8
11,5
1,2
Ameryka Łacińska
6
2,2
12,3
-10,1
7,5
5,8
1,7
Inne            
4
17,1
8,3
8,8
14,3
14,3
0,0
Łącznie      
61
11,4
10,4
0,8
10,6
9,4
1,2
 

Uwagi:

  • Płynność netto (net cash flow) – z działalności operacyjnej,
  • Dostępna gotówka – Free Cash flow.

 

Baza danych, dotyczących czwartego kwartału jest jeszcze bardzo mała i dlatego też IATA podaje nadal dane dla kwartału trzeciego, rozszerzając je jedynie o informacje o czterech dodatkowych liniach azjatyckich.

 

Powtarzamy poniżej komentarz z poprzedniej informacji, gdyż obraz sytuacji nie uległ zupełnie zmianie.

 

Płynność netto minimalnie pogorszyła się w przypadku większości regionów, ale nadal pozostaje dobra. Spadły wydatki inwestycyjne i nieco większa była dostępna gotówka. Nadal zwracają uwagę znaczne wydatki inwestycyjne linii azjatyckich.

 

Ceny paliwa lotniczego

Po znacznych wzrostach w grudniu, ceny ustabilizowały się i w styczniu oscylowały w przedziale 53-56$ za baryłkę. To dwa razy więcej niż 12 miesięcy temu, gdy osiągały one najniższy poziom.

 

Jednak, pomimo ostatnich podwyżek rynki finansowe nadal przewidują, że w ciągu najbliższych 2 – 3 lat będziemy mieli do czynienia z niewielkim jedynie wzrostami cen i nie przekroczą one poziomu 60$.

 

Oferowanie

W grudniu 2016 globalny wzrost oferowania pasażerskiego mierzonego w ASK wyniósł 6,6% (szczegółowe dane można znaleźć w naszym Barometrze Świat 12.2016). To wysoka wartość, choć i tak, silny trend wzrostowy uległ, w ostatnich miesiącach, pewnemu wyhamowaniu. W całym roku 2016 wzrost wyniósł 6,2%

 

Również tempo wzrostu oferowania cargo, w AFTK, spadło i jest obecnie poniżej średniej wieloletniej. W grudniu wyniosło ono jedynie 3,2%, a w całym roku 2016 – 5,3%.

 

Popyt

W grudniu wzrost popytu na przewozy pasażerskie wyniósł aż 8,8% i był najwyższy od dziesięciu miesięcy. W całym roku 2016 było to 6,3%. Co prawda w roku 2015 było to aż 7,1%, ale wtedy ogromną rolę odegrały bardzo duże spadki cen paliwa, które umożliwiły agresywną politykę cenową linii lotniczych, a ta kreowała nowy popyt. Wynik w roku 2016 jest istotnie lepszy od średniej dziesięcioletniej – 5,5%.

 

Popyt na przewozy cargo był po raz kolejny bardzo duży. Tempo wzrostu w grudniu wyniosło aż 9,8% to najlepszy wynik od lutego 2015. Świetne wyniki w końcówce roku spowodowały, że w całym roku 2016 indeks wyniósł 3,8%, a więc był prawie dwukrotnie wyższy od średniej pięcioletniej (2,0%).

 

Uwaga: wszystkie porównania miesięczne dokonywane są po usunięciu czynników sezonowych/jednorazowych.

 

Samoloty

W grudniu 2016 wzrost liczby oferowanych foteli, w porównaniu z listopadem 2016, wyniósł aż 0,9%. To najwyższy miesięczny wzrost od ponad czterech lat. W całym roku 2016 wzrost, w porównaniu z rokiem 2015, wyniósł 6,5%, a łączna liczba samolotów przekroczyła poziom 27 750.

 

Liczba nowo-dostarczonych samolotów wyniosła 201, a więc znacznie więcej niż w grudniu 2015 (150). To zdecydowanie najważniejszy powód tak istotnego wzrostu liczby foteli w globalnej flocie.

 

Współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich (LF) i pojemności frachtowej (FLF.

Po osiągnięciu rekordowych poziomów w listopadzie, w grudniu LF-y, obniżyły się nieco (szczegółowe dane patrz nasz Barometr Świat – listopad 2016). Jednak i tak w całym roku 2016 osiągnęły one najwyższy, notowany poziom roczny – 80,5%.

 

Dzięki wolniejszemu tempu wzrostu oferowania cargo oraz silnemu trendowi wzrostowemu popytu, odnotowanymi w drugiej połowie 2016, FLF poprawił się, w porównaniu z najniższym poziomem z początku roku 2016 aż o trzy punkty procentowe.

 

W grudniu wyniósł 44,8%, a w całym roku 2016 – 43,1%.  

 

Średnie wpływy jednostkowe

Pomimo wzrostów cen paliwa, w listopadzie powrócił trend spadkowy, notowany w drugiej połowie 2016. Dużą rolę odgrywa tu znaczny wzrost wartości dolara, jednak i po usunięciu czynników kursowych spadek ten jest znaczny. W całym roku 2016 wyniósł aż 9,5%, z tym, że IATA zwraca uwagę, iż występują znaczne różnice na poszczególnych rynkach i w poszczególnych regionach.

 

Podróże w wyższych klasach serwisowych

Udział podróży w wyższych klasach serwisowych wciąż spada. Jedynym wyjątkiem jest rynek Azja – Południowo-Wschodni Pacyfik. W pierwszych jedenastu miesiącach 2016 udział wyniósł 5,8%, podczas, gdy w tym samym okresie 2015 było to 6,1%.

 

Odnotowywany jest natomiast nadal pozytywny trend, jeżeli chodzi o poziomy taryf w tych klasach. W odróżnieniu od taryf w klasie ekonomicznej notowane są znacznie mniejsze lub nawet zerowe spadki. Poprawia to sytuację tych linii, które mają dobry dostęp do tego rynku.

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

Źródła: IATA, PRTL.pl

 

 

Wcześniejsze Raporty finansowe branży lotniczej dostępne są w zakładce

Rynek lotniczy / Publikacje

 

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl