Analiza raportu NIK

2017-04-14
 Drukuj

Zapraszamy na naszą cotygodniową analizę raportu NIK w zakresie ochrony cyberprzestrzeni! Część 1

Przypomnijmy, że 2015 r. opublikowana został informacja o wynikach przeprowadzonej przez NIK kontroli „Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej”, która wykazała, że państwo polskie nie jest przygotowane do walki z zagrożeniami występującymi w cyberprzestrzeni. 

 

NIK stwierdziła, że bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni nie jest w Polsce właściwie chronione. Nie podjęto dotąd spójnych i systemowych działań w zakresie monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom występującym w cyberprzestrzeni.

 

W naszym cyklu publikacji przedstawimy, które wnioski poaudytowe Raportu NIK z maja 2015 - są w pełni niwelowane, jeżeli zastosujemy SecureVisio™.

 

"W żadnej ze skontrolowanych jednostek nie opracowano rzetelnego planu zapewnienia bezpieczeństwa. Podobnie jak nie stwierdzono prawidłowo funkcjonującego systemu reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji”

 

SecureVisio Automatyzuje SOC poprzez scenariusze obsługi incydentów. Koreluje informacje z innych systemów bezpieczeństwa. Automatyczna obsługa incydentów. Automatyczne zarządzanie podatnościami. To udowodnione zwiększenie efektywność działań i skutecznie uniknięcie naruszeń bezpieczeństwa. Szybkie, automatyczne wykrywanie incydentów tak, aby zdążyć przed naruszeniem bezpieczeństwa. Administratorzy obsługują w systemie incydenty - zanim dojdzie do wycieku klasyfikowanych danych i zakłócenia ważnych procesów organizacji.

 

 

 

Więcej na: 

eSecure Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl