Rozwiń skrzydła na Łazarskim

2017-08-16
 Drukuj

Lotnictwo cywilne rozwija się dziś bardzo dynamicznie, a proces ten wyraźnie widoczny jest również w Polsce. Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na program MBA i studia podyplomowe dedykowane branży lotniczej, które pozwalają na zdobycie i umocnienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie zagadnień, stanowiących najważniejsze komponenty funkcjonowania rynku transportu lotniczego.

 

„Lotnictwo w Polsce rozwija się bardzo prężnie i potrzebuje specjalistów (w tym menadżerów, prawników czy ekspertów w zakresie bezpieczeństwa lotniczego). W Uczelni Łazarskiego słuchacze zdobywają wiedzę od najlepszych ekspertów, a ponadto mogą brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego, takich jak międzynarodowe konferencje (dotyczące np. różnych problemów prawa lotniczego, kwestii bezpieczeństwa lotniczego, użytkowania bezzałogowych statków powietrznych itp.) czy uczestniczyć w stażach (m.in. w ICAO w Montrealu)”- mówi prof. dr hab. Anna Konert, ekspert prawa lotniczego, kierownik studiów dedykowanych sektorowi lotnictwa realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

 

Akademia Transportu Lotniczego w Centrum Kształcenia Podyplomowego skupia studia podyplomowe z prawa lotniczego, zarządzania bezpieczeństwem, a także prestiżowy program MBA w lotnictwie.

 

Studia „Prawo lotnicze” mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu prawa lotniczego: krajowego, europejskiego i międzynarodowego (publicznego i prywatnego). W toku studiów podejmowane są m.in. zagadnienia takie jak: pojęcie suwerenności państw w przestrzeni powietrznej, zawieranie umów lotniczych, odpowiedzialność za życie i zdrowie podróżnego, odpowiedzialność z tytułu opóźnienia przewozu, overbookingu, odwołania lotu, warunki eksploatacji lotnisk w świetle prawa krajowego i międzynarodowego, ramy prawne systemu EASA. Jest to ciekawa propozycja dla prawników, pracowników firm ubezpieczeniowych, członków personelu lotniczego czy pracowników instytucji związanych z lotnictwem.

 

Słuchacze programu Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS) mogą uzyskać i pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotnictwa cywilnego. Studia adresowane są głównie do kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za SMS oraz wszystkich pracowników przedsiębiorstw lotniczych - tym portów lotniczych, lotnisk aeroklubowych i prywatnych, przewoźników lotniczych, ośrodków szkoleniowych.

 

Z kolei MBA w lotnictwie to program skierowany do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami lotniczymi, urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj, czy też w przyszłości, za organizację i nadzór w lotnictwie. Celem studiów jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry i podnoszenie kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami lotniczymi.

 

„Dotychczasowe doświadczenia w obszarze funkcjonowania lotnictwa cywilnego w Polsce pozwalają w sposób jednoznaczny zidentyfikować lukę w kompetencjach menedżerskich osób nadzorujących i kierujących różnymi instytucjami lotniczymi. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami lotniczymi, w obliczu nowych wyzwań przed jakimi stoi sektor, jest dzisiaj warunkiem sine qua non powodzenia procesu reformowania lotnictwa w Polsce” - dodaje prof. dr hab. Anna Konert,

 

Wykładowcy w Akademii Transportu Lotniczego to doświadczeni eksperci w obszarze lotnictwa cywilnego oraz wybitni akademicy, z doświadczeniem krajowym i zagranicznym. Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, z naciskiem na wykształcenie praktycznych umiejętności. Program MBA w lotnictwie trwa 3 semestry (min. 270 godz.), a studia podyplomowe 2 semestry (około 200 godzin). Studia realizowane są w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, co 2 tygodnie.

 

Wszystkie inicjatywy realizowane w ramach Akademii, objęte są patronatem merytorycznym Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego, który jest ośrodkiem naukowo-badawczym, zajmującym się procesami rozwoju transportu lotniczego w Polsce i na świecie.

 

Rekrutacja w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Uczelni Łazarskiego.

 

 

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl