Barometr Polska sierpień 2017. Część II. Wyniki poszczególnych portów

2017-10-10
 Drukuj

W sierpniu dynamika wzrostu przewozów w polskich portach lotniczych była tylko nieznacznie niższa od lipcowej i wyniosła aż 17,6%.W polskich portach obsłużono łącznie, w pewnym zaokrągleniu, 4 307 tys. pasażerów. Najwyższą dynamikę wzrostu ruchu nadal notują duże porty lotnicze: w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, a spośród „maluchów” - Szczecin.

 

 

 

 

Uwaga ogólna: lotniska nie podają szczegółowych danych przewozowych dotyczących między innymi przewozów poszczególnych linii lotniczych, dlatego też używamy dostępnych i aktualnych danych dotyczących ich oferowania.

 

Warszawa

Przewozy łączne: 1 700 000 (w przybliżeniu) – wzrost aż o 23,3%.

 

Uwaga: Port podaje w kraju i dla mediów zagranicznych jedynie przybliżone/zaokrąglone dane. Dla sierpnia podał 1,7 mln.

 

Oferowanie (w tys. foteli, zmiany w %):

- łączne: 1 717,9 (+24,9!!!),

- LO: 895,0 (+30,2!!!),

- W6: 271,1 (+23,6!!),

- Grupa LH: 129,6 (-1,7),

- AF/KL: 59,3 (-2,3),

- FR: 82,0,

- Grupa IAG (BA/VY/EI): 29,8 (-10,8!),

- DY/D8: 22,8 (-34,9!!!), zawieszony rejs do LGW,

- SU: 23,5(-2,4),

- AY: 13,2 (+5,6),

 - TP: 12,9 (+35,8!!), w niektóre dni dwa rejsy dziennie! i większy a/c,

- AC 12,4 (+10,7!!),

- CA: 8,1 (nowy rejs do PEK, od maja cztery razy w tygodniu).

 

Dla całej aglomeracji warszawskiej ruch (1 963 tys.) w porównaniu z sierpniem 2016 wzrósł aż o 20,2% W lipcu było to 20,8%, w czerwcu 17,8% a w maju 18,1%.

 

Cały czas przyśpiesza dynamika wzrostu oferowania LO – nowe, większe samoloty, nowe rejsy (w sierpniu GOT). W porównaniu z sierpniem 2015 oferowanie linii wzrosło aż o prawie 60%. To tempo wręcz niebywałe, nawet w okresie świetnej koniunktury.

 

Na bardzo wysoką dynamikę wzrostu całego ruchu największy wpływ ma właśnie LO oraz „nowe”, szybko rosnące przewozy krajowe FR, a w szczycie sezonu również W6. Węgierski przewoźnik ostro walczy z FR o tani ruch z/do aglomeracji warszawskiej starając się wykorzystać atut „lepszego” lotniska. Jego oferowanie było już tylko nieznacznie niższe od oferowania FR z WMI.

 

W okresie wakacyjnym wielcy „sieciowcy”, w tym EK i QR ustabilizowali oferty natomiast bardzo dynamicznie rozwija je wielu „średniaków” (AY, TP, LY, AC, CA).

 

Nie mamy konkretnych danych dotyczących przewozów charterowych, ale jest bardzo prawdopodobne, iż były one na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Wskazuje na to fakt, iż indeks wzrostu ruchu jest bardzo zbliżony do indeksu wzrostu oferowania rozkładowego.

 

Rosną przewozy krajowe – i FR i LO (na wielu trasach „dowozowych”). Sytuacja zmieni się od sezonu zimowego, gdy FR zawiesi swoje rejsy do GDN i WRO.

 

Warszawa/Modlin

Przewozy (rozkładowe): 262 966 - wzrost o 3,1%.

 

Przewozy zagranica – wzrost o 19,7%!!

LF (zagranica): 93,6% (+ ca 2,1ppct).

Oferowanie: 278,6 tys. foteli (-2,1%). Oferowanie zagranica + 16,4%.

 

Stosunkowo niska dynamika wzrostu ruchu wynikała oczywiście z przeniesienia rejsów krajowych do WAW. O letnim rozwoju siatki połączeń międzynarodowych FR z Modlina pisaliśmy już wcześniej. Teraz zwracamy tylko uwagę, że jeszcze dynamiczniejszy rozwój W6 (z WAW) spowodował, że w sierpniu przewaga oferowania międzynarodowego FR zmalała do 2,8%. Jednak wprowadzenie ciszy nocnej w WAW może znacznie utrudnić W6 dalszą ekspansję.

 

LF irlandzkiej linii poprawił się, ale w odróżnieniu od lipca był istotnie niższe od ogólnego (97%).

 

Kraków

Przewozy: 541 752 - wzrost o 8,9%.

 

Oferowanie (w tys. foteli), zmiany w %:

- łączne linii rozkładowych: 586,4 (+8,8),

- FR: 240,8 (+15,8!),

- LH/OS/4U/SN/LX: 106,8 (+3,0),

- LO: 48,8 (+4,4),

- U2: 78,8 (+33,3!!),

- DY: 45,8 (+9,6),

- KL: 12,4 (-4,6),

- IAG (BA, VY): 13,5 (-25,0), brak sezonowych rejsów IB,

- AY: 7,7 (+6,9),

 

Dynamika sierpnia była niższa niż poprzednich miesięcy, ale w znacznym stopniu jest to kwestia bazy porównawczej. W lipcu 2016 dynamika wyniosła 13,4%, a w sierpniu 2016 aż 19,2%!

 

Przewozy międzynarodowe-rozkładowe wciąż rosną w błyskawicznym tempie.

 

Rynek ciągną tani giganci: FR i U2. Oferowanie FR jest tu niewiele mniejsze niż z/do WMI, a dla U2 to jedyna „poważna” destynacja” w Polsce.

 

Tylko w KRK DY/D8 inwestuje istotnie w oferowanie.

 

Operują tu już wszyscy liczący się europejscy gracze sieciowi.

 

Oczywiście wydarzeniem nie tylko czysto rynkowym było wznowienie przez LO połączenia do Chicago, choć tylko raz w tygodniu.

 

LOT cały czas walczy energicznie o międzynarodowy ruch tranzytowy. Oferowanie do WAW wzrosło o 9,7% do 39,8 tys. foteli!! To zdecydowanie największe oferowanie krajowe LO. 

 

Gdańsk

Przewozy: 490 tys. - wzrost o 16,7%!!

 

Uwaga: Port przekazał nam wyniki „przybliżone”. Znacznie dokładniejsze poda w układzie kwartalnym.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

Łączne: 505,6 (+15,1),

W6: 242,3 (+10,9),

FR zagranica: 104,0 (+24,6!!),

FR kraj: 38,2 (+51,0!!),

LO: 38,9 (+0,3), mniejsze oferowanie krajowe, nowy rejs do TLV,

SK: 29,4 (+22,5),

LH: 29,1 (-14,2!!), mniejsze a/c,

KL: 5,4 nowy, codzienny rejs do AMS.

 

Po słabszym roku 2016 przewozy rozwijają się coraz szybciej. Koniunkturę nakręca bardzo ostra rywalizacja W6 – FR. SK ma już oferowanie większe od LH, ale to dzięki rejsom poza-hub-owym do ARN, BGO i OSL.

 

Znaczącą siła rynkową staje się KLM dzięki dwóm rejsom dziennie. Być może niezbyt odległy jest czas, gdy przewoźnik dołoży kolejny trzeci rejs, a wtedy jego oferta tranzytowa będzie prawie pełna. Odwaga KL (i SK) związana jest też z zachowawczą strategią LH. Ale i tak, przy pięciu rejsach dziennie, do FRA i MUC niemiecki olbrzym ma ogromne możliwości sprzedaży tranzytowych. I oczywiście jest jeszcze LOT, z siedmioma rejsami dziennie w dni robocze.

 

Szybko rosną przewozy krajowe – FR. Kolejny skok nastąpiłby po ponownym uruchomieniu przez przewoźnika rejsów do WRO – w Zimie 2017/18, ale w tył zwrot wykonuje na głównym rejsie do WAW.  

 

Katowice

Przewozy: 546 333 - wzrost o 23,9%!!

 

Przewozy rozkładowe: 246 400 (+14,8!).

Przewozy charterowe: 299 080 (+32,3!!!).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 274,4 (+10,5),

- W6: 209,2 (+15,1!),

- LH/EW: 15,7(-50,2!!!), zawieszony bardzo „stary” rejs regionalny do DUS!! i znacznie mniejsze a/c do FRA,

- FR: 28,0 (+19,7!),

- LO: 17,9 (+101,1!!!),

- HV: 3,8 nowy rejs do AMS.

 

W szczycie sezonu letniego specjalizację portu widać jak na dłoni. Przewozy charterowe, jak na polską miarę, są już gigantyczne. W sierpniu 2017 były aż o 11,6% większe niż z/do WAW rok temu – danymi z tego roku nie dysponujemy.

 

W przewozach rozkładowych port nadal Wizz Air-em stoi.

 

Lufthansa wyraźnie już stawia na KRK zostawiając w KTW podstawową ofertę – trzy rejsy dziennie mniejszym samolotem. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów oferowanie LO jest tu większe niż LH – cztery rejsy dziennie.

 

Nawet grupa AF/KL „delegowała” do obsługi portu nie KLM sieciowy, ale jego tanią spółkę-córkę Transavię, która nie może, w klasyczny sposób, dowozić do AMS ruchu tranzytowego na rejsy KLM-u.

 

Wrocław

Przewozy: 305 789 - wzrost o 21,8%!!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- rozkładowe, łączne: 271,3 (+22,7),

- FR: 149,3 (+21,9!!),

- W6: 49,3 (+39,7!!),

- LH/EW/4U: 37,3 (+12,0),

- LO: 32,6 (+12,0), nowe rejsy do TLV,

- SK: 2,8 (+47,4).

 

Po „spokojnym” ubiegłym roku ruch rośnie bardzo dynamicznie we wszystkich segmentach.

Wszyscy główni gracze zdecydowanie rozwijają ofertę. W6 stara się zmniejszyć dystans do „szybko biegnącego” FR.

 

LH znacząco zwiększa oferowanie. Od zimy w porcie pojawi się trzeci przewoźnik z tej grupy – Swiss.

 

Tylko SAS bardzo ograniczył swoje ambicje. Jedyny regres, jak już wspominaliśmy dotyczyć będzie, od zimy 2017/18, trasy do WAW (FR).

 

Poznań

Przewozy: 222 760 pasażerów – wzrost o 5,0%.

 

Przewozy rozkładowe: 121 919 (+1,5).

Przewozy charterowe: 100 334 (+9,8).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 144,8 (+0,3),

- W6: 53,7 (-1,5!!),

- FR: 39,3 (-1,7),

- LH: 25,4 (+-0),

- LO: 24,2(+42,4!!). Nowe rejsy do TLV i LWO plus 1 rejs dziennie do WAW.

 

POZ to jedyny duży polski port, który nie notuje obecnie bardzo wysokiej dynamiki wzrostu.

„Solidarnie” zmniejszają oferowanie tani dominatorzy. Nie zwiększa LH. Aktywny, i to bardzo, jest tylko LOT. Oferuje już pięć rejsów dziennie – w dni robocze – co zapewnia świetne połączenia tranzytowe, we wszystkich kierunkach. Uruchamia też „boczne” połączenia międzynarodowe – do TLV i LWO, aby optymalizować wykorzystanie floty.

 

Ale sezon zimowy przyniesie radykalną zmianę sytuacji. Ryanair, rozpocznie swój zdecydowany atak na pozycję lidera rynkowego, w segmencie tanich przewozów. Skokowo zwiększy oferowanie. Uruchomi aż pięć nowych połączeń.

 

Rzeszów

Przewozy: 71 709 pasażerów – wzrost o 10,7%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 72,8 (+4,6),

- FR: 42,0 (+-0),

- LO: 25,2 (+22,3!), dodatkowa częstotliwość od maja 2017,

- LH: 5,6 (+-0).

 

W tym miesiącu obok przewoźników charterowych „przyzwoity” wzrost zapewnił LOT. Podobni, jak w kilku innych portach (KTW, POZ), stara się maksymalnie aktywnie wykorzystać ostrożną politykę handlową LH. Tak duży wzrost to nie tylko efekt dodatkowej częstotliwości do WAW, ale i wykorzystywania w wielu rejsach, zamiast Q400, znacznie większych samolotów odrzutowych. LOT oferował 133 rejsy, co oznacza, że średnia wielkość samolotu to prawie 95 foteli!!

 

Szczecin

Przewozy: 58 805 – wzrost o 27,3!!

Przewozy międzynarodowe rozkładowe: 34 400 (-4,2!!).

Przewozy krajowe: 21 235 (+146,2!!).

Przewozy charterowe: 3 080 (+90,2!).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 62,7 (+19,4),

- FR: 29,9  (+39,0), nowy, codzienny rejs do WAW. Mniejsze oferowanie międzynarodowe,

- W6: 16,4 (+13,9!!), więcej rejsów do SVG,

- LO: 13,1 (-0,8).

 

Wzrost przewozów to, w ogromnym stopniu, zasługa połączenia do WAW. Jak widzimy pojawienie się na trasie do WAW Ryanaira oraz jego ostra konkurencja z LO spowodowały ogromny wzrost rynku. Obaj przewoźnicy wykorzystują położenie geograficzne miasta – znaczne oddalenie od WAW i niektórych innych polskich miast. Dodatkowo dla LO to źródło ruchu tranzytowego.

 

Lublin

Przewozy: 46 416 – wzrost o 15,0%!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

łączne: 49,9 (+8,5),

- W6: 34,2 (+10,9), rejs do LPL uruchomiony w połowie maja,

- FR: 10,2 (+4,1),

- BM: 2,4 - nowy rejs wykonywany przy współpracy z LH, codziennie do MUC,

- LO: 3,1 – nowy rejs do TLV, raz w tygodniu.

 

W6 wciąż rozwija ofertę, ale nie tak dynamicznie, jak rok temu. Konkuruje o tani ruch z/do Polski południowo-wschodniej z FR, z główny portem regionalnym w RZE. „Łączność ze światem” zapewnia rejs BM objęty umową code-share z Lufthansą. Do dużego wzrostu przyczynił się rynek charterowy. W połowie czerwca wystartowało połączenie charterowe do Heraklionu – raz w tygodniu. W porcie pojawił się LO z rejsem do TLV. Przewozy portu zbliżają się już do przewozów międzynarodowych z/do RZE.

 

Bydgoszcz.

Przewozy: 33 414 – spadek o 6,8%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 32,2 (-2,1),

- FR: 26,1 (-9,1),

- LH: 4,9 (+19,5),

- LO: 1,3 nowe połączenie do LWO.

 

Ryanair sukcesywnie ogranicza oferowanie, natomiast LH stopniowo zwiększając liczbę rejsów do FRA doszła już praktycznie do codziennych. Jak w wielu innych portach regionalnych i tu LO uruchomił rejsy „boczne”, tu do LWO.

 

Łódź

Przewozy: 16 105 – spadek o 24,4%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 16,6 (-40,1!!),

- FR: 16,6 (-2,4).

 

W porcie pozostał tylko Ryanair. Ogólną sytuację portu opisaliśmy krótko w Barometrze 07.2017.

 

Olsztyn/Szymany

Przewozy: 10 800.

 

Przewozy szacowane z oferowania.

 

Oferowanie w tys. foteli:

- łączne: 12,9,

W6: 7,6 (LTN i OSL/TRF),

FR: 5,3 (STN).

Przynajmniej na razie port nie spełnia oczekiwań. Ma tylko rejsy na etniczno-zarobkowych trasach. A w sezonie zimowym pozostanie tylko absolutny samograj, czyli LON.  

 

Podział rynku pomiędzy poszczególne porty lotnicze

Tu można by powtórzyć dokładnie komentarz z 07.2017. Jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość to największa nowość to wycofanie się FR z rejsów WAW - GDN/WRO i wprowadzenie ciszy nocnej w WAW.

 

 

Krótkie podsumowanie miesiąca

I tu „powtórka” z lipca. Może warto tylko dodać, że coraz większe wrażenie robi niesamowicie szybki rozwój oferty LO. W porównaniu z rokiem 2015 wzrost oferowania jest wręcz niebywały.

  

 

Czytaj także: 

Barometr Polska sierpień 2017. Świetna passa trwa

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

 

Źródło: Porty lotnicze, IATA, AEA, ACI, PRTL.pl

 

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl