Informacja IATA o sytuacji finansowej branży lotniczej w listopadzie i grudniu 2017

2018-02-08
 Drukuj

Wartość akcji linii lotniczych. W grudniu 2017 wartość akcji linii lotniczych (globalnie) wzrosła w porównaniu z listopadem aż o 4,4%, znacznie powyżej ogólnego, globalnego indeksu akcji (+1,6%). Tym razem była to zasługa linii ze wszystkich najważniejszych regionów.

 

Wartość akcji linii europejskich wzrosła o 1,9%, azjatyckich (plus Pacyfik) o 3,8%, a północnoamerykańskich aż o 5,9%.

 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, czyli w całym roku 2017, wartość akcji wszystkich przewoźników wzrosła aż o 28,9%. W tym miesiącu to zasługa głównie linii europejskich (+67,8%!!) oraz azjatyckich (+38,6%). Dla północnoamerykańskich indeks ten wynosi jedynie 9,2%. Tak ogromny wzrost wartości akcji linii europejskich wynika z tego, iż rok temu miały miejsce ogromne spadki spowodowane akcjami terrorystycznymi w Europie, a pod koniec roku z powodu wyniku referendum BREXIT-owego.

 

Wartość wszystkich akcji, globalnie wzrosła od początku roku o 21,6% (indeks FTSE).

 

Wyniki finansowe za trzeci kwartał 2017

 

 

Liczba linii

 

Region

Wynik Kw. III 2016

Wynik Kw. III 2017

EBIT

%

Wynik

netto

EBIT

%

Wynik

netto

36

25

15

7

5

Ameryka Płn.

Azja/Pacyfik

Europa

Ameryka Łacińska

Inne

15,2

10,7

18,6

7,3

14,7

5 232

2 092

6 449

209

183

12,8

11,3

19,7

10,2

17,0

5 450

2 025

7 147

532

234

 88

Łącznie

15,0

14 165

14,7

15 407

 

Uwagi:

  • EBIT% - stosunek zysku/wyniku do wpływów.
  • Dane w $.

 

Tym razem reprezentatywność próbki jest już pełna. Wyniki są bardzo zbliżone do tych sprzed roku. Najważniejsze dla nas linie, europejskie, odnotowały jednak znaczącą poprawę i tak już świetnych wyników. Ich wyniki operacyjne były wręcz wspaniałe. Decydujące znaczenie ma niewątpliwie wciąż bardzo dobra sytuacja rynkowa, uspokojenie w obszarze bezpieczeństwa oraz wciąż korzystna sytuacja po stronie kosztowej. A co najważniejsze nie widać, przynajmniej na razie, istotnych zagrożeń.

 

Tylko linie z Ameryki Północnej odnotowały niższy EBIT, jednak nadal jest on bardzo wysoki. Wyniki trzeciego kwartały miały ogromne wpływ na wyniki roczne zdecydowanej większości linii, a szczególności europejskich, ze względu na sezonowość ruchu. 

 

Płynność finansowa linii lotniczych

 

III kwartał 2016 III kwartał 2017

 

Region Próbka

Płynność netto

Capex

Dostępna gotówka

Płynność netto

Capex

Dostępna

Gotówka

Ameryka Północna 15

14,0

9,3

4,7

10,3

11,9

-1,6

Azja-Pacyfik 15

13,8

14,3

-0,5

 12,0

11,1

0,9

Europa 9

4,9

8,3

-3,5

11,4

7,7

3,7

Ameryka łacińska 4

8,0

5,9

2,1

14,2

5,1

9,1

Inne 1

3,4

3,0

0,5

10,2

4,3

5,9

Łącznie 44

10,9

9,5

1,4

11,1

10,1

1,0

 

Uwagi:

  • Płynność netto (net cash flow) – z działalności operacyjnej.
  • Dostępna gotówka – Free Cash flow.

 

Linie z naszego regionu oraz azjatyckie bardzo poprawiły wskaźniki płynnościowe, a znaczenie spadku nakładów inwestycyjnych (CAPEX) było tu bardzo ograniczone. Niewątpliwie kluczową rolę odegrały ogólne lepsze wyniki finansowe i utrzymujące się silne trendy wzrostowe po stronie wpływów. Pogorszenie wskaźników linii północnoamerykańskich związane jest ze znacznie wyższym CAPEX-em.

 

Ceny paliwa lotniczego

 

Na koniec roku 2017 ceny wzrosły do najwyższego poziomu od grudnia 2014 roku – do 70$ za baryłkę. Były aż o 25% wyższe niż rok wcześniej. Główny powód wzrostów to obniżenie przez OPEC i Rosję poziomu produkcji, co spowodowało zmniejszenie nadwyżek na rynku. Obecnie główny dylemat dotyczy tego, w jakim stopniu wyższe ceny spowodują wzrost produkcji wysoko-kosztowej w USA (łupki). Według obecnych przewidywań (future markets) ceny powinni powoli spadać, w ciągu najbliższych lat, do poziomu 61 $ za baryłkę pod koniec roku 2019. Jeszcze niedawno przewidywany poziom to było 58$ za baryłkę.

 

Uwagi redakcji:

  • Obecne wzrosty cen paliwa mają znacznie większe znaczenie dla linii, w których łącznych kosztach, koszty paliwa mają relatywnie większy udział. Systemowo, to tanie, a szczególnie ultra-tanie linie.
  • Wśród linii sieciowych LOT jest tym przewoźnikiem, dla którego obecna sytuacja ma większe znacznie, choć nie tak duże, jak dla ultra-tanich.
  • Coraz większego znaczenia nabierają teraz umowy hedging-owe.

 

Oferowanie

 

W listopadzie oferowanie wyrażone w ASK wzrosło globalnie o 6,3%,w porównaniu z listopadem 2016. Tempo wzrostu narastająco w roku 2017 było w miarę równomierne i nieco niższe niż tempo wzrostu popytu. Oferowanie cargo (w AFTK) wzrosło jedynie o 4,0%. To był już 16-ty kolejny miesiąc, gdy indeks wzrostu oferowania cargo był niższy niż popytu. Jednak w ostatnich sześciu miesiącach różnica ta była już niewielka.

 

Popyt

 

W listopadzie, w przewozach pasażerskich indeks wzrostu (8,0%) był najwyższy od pięciu miesięcy. W ostatnich dwóch miesiącach trend wzrostowy uległ wzmocnieniu, co powinno mieć pozytywny wpływ na wyniki pierwszych miesięcy 2018. W całym roku 2018 IATA przewiduje, że indeks wzrostu popytu będzie powyżej średniej wieloletniej, ale już nie tak znacznie, jak w roku ubiegłym Powód to znacznie słabsza stymulacja ze strony niskich cen.

 

W przypadku frachtu lotniczego indeks wzrostu wzrósł aż do 8,8%, czyli o 2,9ppct, w porównaniu z październikiem. I tu zdaniem IATA obserwujemy już stopniowe osłabienie trendu wzrostowego, który niedawno notował swój szczyt. Jednak prognozy na pierwsza połowę 2018 są nadal pozytywne.

 

Uwaga: wszystkie porównania miesięczne dokonywane są po usunięciu czynników sezonowych/jednorazowych.

 

Samoloty

 

W listopadzie 2017 odnotowano wzrost liczby oferowanych foteli w porównaniu z październikiem 2016 o 0,6%. Oznaczało to wzrost w porównaniu z listopadem 2016 o 5,5%.

 

Dostarczono 152 nowe samoloty, podczas gdy w październiku 2016 – 140. Uziemiono 128 samolotów, a 121 wróciło do eksploatacji. W ubiegłym miesiącu sytuacja była zdecydowanie inna. Negatywna różnica była wielokrotnie większa.

 

Współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich (LF) i pojemności frachtowej (FLF)

 

W listopadzie padł rekord, jeżeli chodzi o poziom LF-u. Wyniósł on aż 80,2%, czyli aż o 1,2ppct więcej niż rok wcześniej. Po usunięciu czynników sezonowych osiągnął poziom absolutnego rekordu – powyżej 82%!! Bardzo wysokie LF-y sprzyjają pozytywnej sytuacji po stronie średnich wpływów jednostkowych.

 

Globalny FLF był znacznie wyższy niż rok temu. Po usunięciu czynników sezonowych utrzymuje się teraz na poziomie, który wcześniej był notowany w roku 2014.

 

Średnie wpływy jednostkowe

 

Utrzymujący się trend spadkowy średnich wpływów jednostkowych zatrzymał się w połowie roku 2016. Po uwzględnieniu zmian kursowych średnie wpływy jednostkowe pozostają na niezmienionym poziomie od około roku. Istotne znaczenie miała tu ogólna poprawa sytuacji ekonomicznej, globalnie, oraz trendy wzrostowe niektórych elementów kosztów.

 

IATA przewiduje, że wymienione już czynniki spowodują, że w roku 2018 średnie wpływy jednostkowe będą umiarkowanie rosły.

 

Podróże w wyższych klasach serwisowych

 

Globalnie udział ilościowy podróży w wyższych klasach serwisowych w łącznej liczbie podróży, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017, wyniósł 5,2% i był na tym samym poziomie, co rok wcześniej. Analogicznie udział wartościowy, w przypadku podróży międzynarodowych, wzrósł dość istotnie z 25,6% do 26,5%. Obszar najsilniejszych wzrostów to Azja – podróże z/do Azji oraz wewnątrz tego kontynentu. Trend wzrostowy odnotował też ruch wewnątrz-europejski. Spadek popytu miał miejsce w przypadku ruchu pomiędzy Europą i Bliskim Wschodem.

 

W publikacji IATA Airlines Financial Monitor November – December 2017 znajduje się wykres, który szczegółowo pokazuje trendy zmian na poszczególnych rynkach.

 

Źródła: IATA, PRTL.pl

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl