Informacja IATA o sytuacji finansowej branży lotniczej w styczniu i lutym 2018

2018-03-22
 Drukuj

Wartość akcji linii lotniczych. W lutym 2018 wartość akcji linii lotniczych (globalnie)spadła, w porównaniu z końcem stycznia o 1,8%. Spadek był znacznie mniejszy niż ogólnego, globalnego indeksu akcji (-4,3%). Na początku lutego spadek był znacznie większy (-8%), ale później nastąpiła zmiana trendu.

 

Wartość akcji linii europejskich spadła o 4,2%, azjatyckich (plus Pacyfik) wzrosła o 1,0%. Północnoamerykańskich spadła o 2,9%.

 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, wartość akcji wszystkich przewoźników wzrosła aż o 22,6%. To nadal głównie zasługa linii europejskich (+57,7%!!) oraz azjatyckich (+34,1%). Dla północnoamerykańskich indeks ten wynosi 0,0%. Tak ogromny wzrost wartości akcji linii europejskich wynika z tego, iż rok temu miały miejsce ogromne spadki spowodowane akcjami terrorystycznymi w Europie, a pod koniec roku z powodu wyniku referendum BREXIT-owego.

 

Wartość wszystkich akcji, globalnie wzrosła w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy o 16,6% (indeks FTSE).

 

Od początku roku globalny wzrost wyniósł 1,0%. W Europie o 0,9%, w Azji o 7,3% a w Ameryce Północnej miał miejsce spadek 4,5%. Globalny indeks wszystkich akcji (FTSE) też wyniósł 1,0%

 

Wyniki finansowe za czwarty kwartał 2017

 

 

Liczba linii

 

Region

Wynik Kw. IV 2016

Wynik Kw. IV 2017

EBIT

%

Wynik

netto

EBIT

%

Wynik

netto

14

17

8

2

3

Ameryka Płn.

Azja/Pacyfik

Europa

Ameryka Łacińska

Inne

10,7

9,3

4,6

8,5

-4,7

1 968

1 608

1 071

109

0

10,3

9,4

3,8

10,1

1,8

5 353

1 843

-601

125

7

 17

Łącznie

8,9

4 756

8,6

6 727

 

Uwagi:

  • EBIT% - stosunek zysku/wyniku do wpływów.
  • dane w $.

 

W przypadku linii europejskich, a szczególnie z Ameryki Łacińskiej, dane nie w pełni są reprezentatywne. Globalnie wyniki ostatniego kwartału 2017 są zbliżone do tych z roku 2016. W przypadku przewoźników europejskich nastąpiło, najprawdopodobniej pewne pogorszenie. Poczekajmy, co pokażą dane opublikowane za miesiąc.

 

Płynność finansowa linii lotniczych

 

 IV kwartał 2016 IV kwartał 2017

 

Region Próbka

Płynność netto

Capex

Dostępna gotówka

Płynność netto

Capex

Dostępna

Gotówka

Ameryka Północna 13

8,6

13,5

-4,9

10,3

13,2

-2,9

Azja-Pacyfik 10

17,7

26,4

-8,7

 24,3

25,5

 0,9

Europa 6

6,1

12,9

-6,8

3,8

11,3

-7,5

Ameryka Łacińska 1

17,0

-6,9

2,1

18,3

8,3

10,0

Inne 2

6,2

24,5

-18,3

28,7

13,3

15,5

Łącznie 32

9,5

15,4

-5,9

11,3

14,6

-3,3

 

Uwagi: .

  • płynność netto (net cash flow) – z działalności operacyjnej.
  • dostępna gotówka – Free Cash flow.

 

Dane nie są jeszcze w pełni reprezentatywne, między innymi dla Europy. Na razie widzimy poprawę globalnych wskaźników dzięki lepszej płynności netto oraz niewielkiemu spadkowi nakładów inwestycyjnych. Europa notuje pewne pogorszenie, spowodowane spadkiem płynności netto. Wartości ujemne wynikają z sezonowości przewozów i przychodów.

 

Ceny paliwa lotniczego

 

W lutym 2018 ceny paliwa spadły – o około 5% w porównaniu z poziomami z początku miesiąca. Istotną rolę odegrała tu spadki wartości akcji i niepewność na rynkach finansowych oraz wzrost produkcji w USA. Jednak wskutek znacznych ograniczeń produkcji przez OPEC oraz słabości $ wciąż pozostają na poziomach roku 2014 i są o 16% wyższe od tych z poprzedniego roku.

 

Wciąż uważa się, że poziomy cen będą dyktowane z jednej strony przez wzrosty produkcji wysoko-kosztowej w USA (łupki), a z drugiej strony przez skuteczność kontroli wydobycia przez kraje OPEC. Według obecnych przewidywań (future markets) ceny powinni powoli spadać, w ciągu najbliższych lat, do poziomu 58 $ za baryłkę na początku roku 2020.

 

Oferowanie

 

W styczniu 2018 oferowanie wyrażone w ASK wzrosło globalnie o 5,3% w porównaniu z rokiem 2017. Po raz pierwszy od 15 miesięcy wzrost był szybszy od wzrostu przewozów – w RPK.

 

Oferowanie cargo (w AFTK) wzrosło o 4,2%, prawie o połowę wolniej od przewozów. Po uwzględnieniu czynników sezonowych obecne tempa wzrostu popytu i podaży są zbliżone do siebie.

 

Popyt

 

W styczniu 2018 indeks wzrostu przewozów pasażerskich- 4,6% - był najniższy od 46 miesięcy. Najprawdopodobniej bardzo istotne znaczenie miała tu bardzo późna w tym roku data Chińskiego Nowego Roku. Po wyłączeniu czynników jednorazowych trend wzrostowy popytu jest nadal silny, dzięki dobrej globalnej sytuacji ekonomicznej.

 

W przypadku frachtu lotniczego trend wzrostowy popyty nieco słabnie jednak nadal pozostaje na wysokim poziomie.

 

Uwaga: wszystkie porównania miesięczne dokonywane są po usunięciu czynników sezonowych/jednorazowych.

 

Samoloty

 

W styczniu 2018 odnotowano wzrost liczby oferowanych foteli w porównaniu z grudniem 2017 o 0,3%. Wzrost w porównaniu ze styczniem 2017 to 5,4%.

 

Dostarczono jedynie 73 nowe samoloty, podczas gdy w styczniu 2017 – 79. W grudniu 2017 liczba nowych samolotów, które weszły do eksploatacji była kilkukrotnie większa - 234. To normalne, obserwowane od wielu lat zjawisko, że po ostrym wzroście w samej końcówce roku, następuje duży spadek. Uziemiono 127 samolotów, a 103 wróciły do eksploatacji. Niewielki wzrost liczby foteli wynika z faktu, iż wchodziły do eksploatacji relatywnie większe samoloty.

 

Współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich (LF) i pojemności frachtowej (FLF)

 

W styczniu 2018 LF spadł o 0,5ppct w porównaniu ze styczniem roku 2017. Mimo to, pozostaje na poziomach zbliżonych do rekordowych. Bardzo wysokie LF-y sprzyjają pozytywnej sytuacji po stronie średnich wpływów jednostkowych i dobrym wynikom finansowym przewoźników.

 

Globalny FLF był znacznie wyższy niż rok temu – aż o 1,5ppct. Tu możemy mówić o stabilizacji na poziomach rekordowych.

 

Średnie wpływy jednostkowe

 

Utrzymujący się trend spadkowy średnich wpływów jednostkowych zatrzymał się w połowie roku 2016. Waha się wokół wartości z tamtego okresu – po uwzględnieniu czynników sezonowych i zmian kursowych. Istotne znaczenie ma tu ogólna poprawa sytuacji ekonomicznej, globalnie, oraz trendy wzrostowe niektórych elementów kosztów.

 

IATA przewiduje, że wymienione już czynniki spowodują, że w roku 2018 średnie wpływy jednostkowe będą umiarkowanie rosły.

 

Podróże w wyższych klasach serwisowych

 

Globalnie udział ilościowy podróży w wyższych klasach serwisowych w łącznej liczbie podróży, w pierwszych jedenastu miesiącach 2017 wyniósł 5,3% i był o 0,1ppct wyższy niż rok wcześniej. Analogicznie udział wartościowy, w przypadku podróży międzynarodowych, wzrósł znacznie bardziej zdecydowanie z 25,9% do 27,2%. Duże znaczenie ma tu szybki wzrost światowej wymiany handlowej, szczególnie z Azją i pomiędzy krajami tego kontynentu.

 

W publikacji IATA Airlines Financial Monitor January - February 2018 znajduje się wykres, który szczegółowo pokazuje trendy zmian na poszczególnych rynkach.

 

 

Źródła: IATA, PRTL.pl

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl