Wpływ wymogów Altmark na obowiązek użyteczności publicznej w transporcie lotniczym

2018-05-29
 Drukuj

W jednym z wcześniejszych felietonów poruszana była kwestia obowiązku ...

 

... użyteczności publicznej (PSO – Public Service Obligation) i główna konkluzja dotycząc ram prawnych w jakich ów obowiązek funkcjonuje była taka, że zasadniczą cechą systemu jest jego elastyczność dająca władzom publicznym praktycznie pełną swobodę w ustalaniu warunków PSO na swoim terytorium – rozkładu, taryf, częstotliwość etc. Na potwierdzenie tej tezy wystarczy przytoczyć fakt, że jak dotąd decyzja państwa członkowskiego dotycząca nałożenia tytułowego obowiązku nie została zakwestionowana.

 

W ostatnich latach dał się zaobserwować wzrost spraw, w których Komisja Europejska (KE) przyglądała się, czy PSO nałożone przez państwa członkowskie nie narusza obowiązujących reguł (SA.49331 - SGEI compensation for Bornholm Airport; SA.43964 -SGEI compensation to Kalmar Öland Airport). Wszystkie postepowania zakończyły się uznaniem, że istniejące przepisy nie zostały naruszone. Tym niemniej były to pierwsze przypadki, gdzie w ogóle tego typu badanie zostało dokonane i przez to może posłużyć jako ilustracja przesłanek branych pod uwagę przez KE i podstawa do analizy co się stanie, jeśli zaproponowany mechanizm PSO nie spotka się z akceptacją Komisji.

 

 

Pełna treść opracowania dostepna jest w 

Rynek lotniczy / Publikacje

 

 

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl