Nadużycie wykorzystania obowiązku użyteczności publicznej w portach lotniczych Sardynii

2018-07-11
 Drukuj

Kwestia obowiązku użyteczności publicznej była wielokrotnie poruszana na łamach Polskiego Rynku Transportu Lotniczego najczęściej w kontekście publicznego finansowania połączeń lotniczych choć ostatnio także w związku z działalnością samych portów lotniczych. Z przedstawionych wcześniej rozważań wyłania się system, który daje państwom członkowskim chcącym skorzystać z preferencyjnych przepisów dotyczących finansowania bardzo duża swobodę zarówno w wskazywaniu celu jak i konstruowaniu samego mechanizmu finansowania. Dlatego sytuacja, gdzie Komisja Europejska dopatrzyła się nadużycia wykorzystania obowiązku użyteczności publicznej, jak miało to miejsce w przypadku wsparcia dla portów lotniczych w Sardynii (sprawa SA.33983), jest nietypowa i zasługuje przez to na uwagę.

 

Władze regionalne Sardynii wskazały, że wprowadziły kwestionowany środek – ustawę regionalną - w celu wzmocnienia transportu lotniczego na wyspie poprzez zwiększenie liczby połączeń lotniczych, co w efekcie miałoby służyć realizacji szerszego celu w postaci wzmocnienia lokalnej gospodarki poprzez zwiększenie strumienia turystów, zwłaszcza poza sezonem (Legge Regionale 13 aprile 2010, n.10 — Misure per lo sviluppo del trasporto aereo).

 

W ramach tych ogólnie zakreślonych celów, akt wskazywał trzy cele szczegółowe i narzędzia do ich realizacji: Szczegółowy cel numer jeden obejmujący wzrost ruchu lotniczego miał być realizowany przede wszystkim poprzez działania zmierzające do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy ruchem lotniczym w sezonie turystycznym a tym poza okresem wakacyjnym. W ramach tych działań porty lotnicze zostały zobowiązane do stworzenia „planu”, który obejmować miał kluczowe trasy i pożądany poziom oferowania na tych trasach (częstotliwości, ilości miejsc etc.). Zakontraktowani przewoźnicy mieli otrzymywać od portów kompensacje w sytuacji wypełnienia określonych parametrów oferowania i płacić kary w sytuacji nieosiągnięcia celów. W ramach drugiego ze szczegółowych celów porty lotnicze miały uwzględnić we wspominanym „planie” zestaw działań marketingowych w ramach promocji tras, wcześniej uznanych za kluczowe.

 

 

Pełna treść publikacji dostępna jest w:

Porty Lotnicze/Publikacje

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl