Port lotniczy jako przedsiębiorstwo świadczące usługi w ogólnym interesie gospodarczym

2018-07-18
 Drukuj

Wprowadzona w 2014 r. reforma zasad publicznego finansowania portów lotniczych i przewoźników była szeroko komentowana (także na łamach portalu Polski Rynek Transportu Lotniczego). Wielokrotnie wskazywano, że nowe reguły wymuszą na portach lotniczych i władzach publicznych zmianę stosowanych mechanizmów finansowania. Jedną z dostępnych opcji udzielania wsparcia tytułowym obiektom jest zakwalifikowanie ich jako tzw. przedsiębiorstwa świadczące usług w ogólnym interesie gospodarczym. Wówczas wsparcie finansowe uznawane jest jako rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej i znajduje się poza zakresem unijnych regulacji dotyczących pomocy publicznej. Co do zasady do przedmiotowych usług znajduje zastosowanie przepis art. 106 ust. 2 TFUE, który pozwala wyłączyć wobec danego przedsiębiorstwa inne reguły prawa UE w tym dotyczące konkurencji i pomocy publicznej. Operator usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym funkcjonuje więc na właściwie dowolnych preferencyjnych warunkach, bo nie mają wobec niego zastosowanie przepisy regulujące z jednej strony co przedsiębiorstwu wolno na rynku a z drugiej co państwo może wobec takiego przedsiębiorstwa zrobić.

 

Sama koncepcja usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, która w prawie UE nie jest ograniczona do żadnego konkretnego sektora bywa krytykowana jako pewnego rodzaju carte blanche, która pozostawia państwom członkowskim zbyt duża swobodę w tworzeniu dla określonych przedsiębiorstw preferencyjnych warunków będących skutkiem wcześniejszego uznania ich misji za służącej ogólnemu interesowi gospodarczemu. Dlatego daje się zauważyć trend „obudowywania” art. 106 ust. 2 TFUE dodatkowymi przesłankami mającymi minimalizować ryzyko nadużyć. Tak też jest w kontekście funkcjonowania portów lotniczych. Komentowane już wcześniej reguły wprowadzały restrykcje w tej kwestii, ale dopiero w tym roku po raz pierwszy wydane zostały decyzje Komisji, na podstawie których można zobaczyć praktyczną interpretację sformułowanych przesłanek (decyzje SA.49331 – Bornholm; SA.49203 –Bacau; SA.43964 - Kalmar Öland).

 

 

Pełna treść publikacji dostępna jest w:

Porty Lotnicze/Publikacje

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl