Wyniki przewozowe wybranych linii europejskich – wrzesień 2018

2018-10-29
 Drukuj

To samo podsumowanie, co od bardzo wielu miesięcy i kwartałów. Czas hossy rynkowej trwa. Z niewielkimi wyjątkami przewoźnicy cały czas poprawiają swoje LF-y. jednak wielu z nich notuje pewne pogorszenie wyników finansowych. Napiszemy o tym oddzielny raport – na koniec trzech kwartałów 2018.

 

Nasz raport dotyczy, z niewielkimi wyjątkami, wszystkich najważniejszych graczy na naszym kontynencie i bardzo dobrze pokazuje najważniejsze procesy dotyczące popytu i podaży oraz trendy zmian rynkowych.

 

Wyniki września 2018 w porównaniu z wrześniem 2017

 

Linia lotnicza

Pax

[tys.]

Zmiana

[%]

RPK

[mln]

Zmiana

[%]

LF

[%]

Zmiana

[ppct]

LH Grupa

13 680

8,8

26 640

8,3

84,5

0,8

LH

6 617

6,0

14 776

3,6

84,1

-0,5

LX

1 873

9,9

4 383

8,4

84,9

2,8!

OS

1 408

6,3

2 276

12,7

84,9

4,2!!

EW Group

3 837

14,4!

5 230

21,3!!

85,3

1,1

AF/KL Grupa

9 142

2,7

24 747

3,3

88,6!

0,2

AF

4 504

1,2

12 718

3,2

86,6

0,7

KL

2 963

1,5

9 066

1,2

89,7

-0,4

HV

1 676

7,1

2 964

9,1!

94,3

1,5

IAG Grupa

10 575

7,1!

24 448

5,9

84,6

-1,0

 BA

 

 

13 128

1,4

83,3

-1,2

IB

 

 

5 536

11,0!!

86,9

-0,6

EI

 

 

2 364

10,6!

84,3

0,3

VY

 

 

3 195

6,1

87,1

-1,5

TH

 

 

 

 

 

 

SK

2 678

4,4

3 299

4,8

78,0

1,8

AY

1 159

7,8

2 974

7,2

80,8

-4,6

FR

Lauda

12 600

500

6,0

-

 

 

97,0

93,0

0,0

 

U2

8 816

14,2!!

 

 

92,8

-0,8

DY

3 447

8,9

7 824

30,5!!

88,8

-0,9

W6

3 173

17,4!!

 

 

94,1!

1,2

 

Uwaga:

  • LH Group podaje już wyniki dla „EW Group”, jak widać stopniowo przyzwyczajając odbiorców do „zanikania” marki SN Brussels.
  • THY podaje dane jedynie narastająco.

 

Wyniki narastająco i porównanie z okresem styczeń – wrzesień 2017

 

Linia lotnicza

Pax

[tys.]

Zmiana

[%]

RPK

[mln]

Zmiana

[%]

LF

[%]

Zmiana

[ppct]

LH Grupa

108 522

10,9

216 594

8,7

82,0

0,6

LH

53 325

7,1

122 122

4,2

81,9

-0,1

LX

15 540

9,5!

37 531

9,0

83,2

1,3

OS

10 631

8,2!

16 900

8,3

79,6

2,2

EW Group

29 494

20,2!!

40 263

25,3!!

82,1

1,8

AF/KL Grupa

76 985

2,6

214 764

3,2

88,3!

0,8

AF

38 743

0,2

111 438

1,5

86,6

0,7

KL

25 765

4,6

81 132

4,1

89,5!

0,6

HV

12 476

6,0

22 194

8,9!

92,3!

1,8!

IAG Grupa

86 241

7,7!

205 045

6,9

83,9

1,0

BA

 

 

115 283

3,5

82,8

0,8

IB

 

 

45 932

11,3!!

86,2!

2,1!

EI

 

 

18 047

9,4!

82,2

0,3

VY

 

 

24 856

9,9

86,4

0,8

TK

57 574

11,6

113 272

10,3!

82,0

3,2

SK

23 092

1,4

31 201

0,5

76,8

-0,7

AY

10 126

13,2!

26 605

15,5!

83,4

-1,0

FR+

Lauda

105 300

1 000

7,0

 

 

 

 

U2

65 601

5,4

 

 

 

 

DY

28 305

12,8

64 054

37,6

87,5

-0,9

W6

25 693

20,6!!

 

 

 

 

 

Mamy za sobą szczyt letnich przewozów. Zdecydowana większość głównych graczy europejskich osiągnęła w nim dobre i bardzo dobre wyniki przewozowe.

 

W tym raporcie warto zwrócić uwagę na:

  • dobre (IAG), i bardzo dobre (LH) wyniki dwóch grup globalnych. Linia LH, po uporządkowaniu relacji wewnętrznych kontynuuje strategię szybkiego wzrostu. A największa dynamikę grupie LH zapewnia jej „tania” część. Przewozy EW są już zdecydowanie większe, niż tanich konkurentów z dwóch pozostałych grup (HV i VY), zarówno dzięki połączeniu się z SN, jak i rozwijaniu połączeń dalekiego zasięgu. Znacznie wyższy indeks wzrostu ruchu EW mierzony w RPK, niż określany liczbą pasażerów pokazuje, że wciąż najszybciej rozwijają się połączenia interkontynentalne. W LX zwraca uwagę bardzo wysoki indeks wzrostu oraz znaczna poprawa LF-a. Podobnie, jak w przypadku OS, który wreszcie wykorzystuje świetną hossę rynkową w naszym regionie. LF OS, pomimo znacznej poprawy jest na dość niskim poziomie. Ma to, miedzy innymi związek ze znacznym udziałem połączeń średniego zasięgu. W IAG BA ograniczana jest przez kompletnie zapchane LHR, ale świetnie rozwijają się pozostałe linie. W przypadku IB rozpoczęło się to kilka lat temu - po restrukturyzacji, a EI i DUB bardzo dobrze uzupełniają BA/LHR, w przypadku ruchu północno-atlantyckiego. Grupa ma coraz większy ból głowy związany z BREXIT-em. W AF/KL dobrze rozwija się część holenderska, natomiast AF wciąż czeka na skuteczną wewnętrzną, chyba dość bolesna dla załogi, restrukturyzację. Bez niej trudno liczyć na istotną poprawę wyników przewozowych i finansowych.
  • fundamentalne dylematy nadal stoją przed SAS. Linia wciąż nie określiła swojej przyszłości strategicznej. W kwestii prywatyzacji i ewentualnego wejścia do jednej z grup globalnych zapadło milczenie.
  • THY znów bardzo stabilnie rozwija swoje przewozy, a publikowane dane pokazują, że jego ruch bezpośredni z/do Turcji rozwija się nieco szybciej, niż tranzytowy.
  • pewne problemy notuje AY. Bardzo znacznie spadł jego LF. Przewoźnik poinformował, że obniża swoją prognozę zysku w roku 2018, i wskazuje, jako główną przyczynę coraz ostrzejszą konkurencję wewnątrz-europejską. Rozwój linii wciąż napędza ruch z/do Azji, w bardzo znacznym stopniu tranzytowy.
  • FR notuje wyższe indeksy wzrostu, również dzięki wchłonięciu Laudamotion. Jego LF-y są wciąż szokująco wysokie.
  • rekordowy wręcz indeks wzrostu odnotował U2. Spory udział ma w tym ekspansja na rynku niemieckim, po bankructwie Air Berlin.
  • W6 tylko nieznacznie zwolnił tempo swojego rozwoju. Jego wyniki są najlepszym dowodem hossy rynkowej w naszym regionie, szczególnie w segmencie tanich i ultra-tanich przewozów.
  • DY cały czas rozwija głównie przewozy interkontynentalne. Różnica pomiędzy indeksami dotyczącymi wzrostu liczby pasażerów i RPK jest ogromna. Ostatnio poprawia wyniki finansowe, ale wciąż aktualne jest pytanie, co dalej? Czy w najbliższych latach przewoźnik będzie nadal próbował samodzielnie konkurować z gigantami sieciowymi, czy też przystąpi do poważnych negocjacji dotyczących przejęcia przez jednego z nich. I tu BREXIT niewątpliwie komplikuje wariant uwzględniający przejęcie przez IAG.

 

Wyjaśnienie skrótów:

Zmiana – zmiana w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (w procentach).

Pax – liczba pasażerów (w tysiącach).

RPK – praca przewozowa ustalona poprzez pomnożenie liczby płatnych pasażerów przez przeleciany przez nich dystans (w kilometrach).

LF – współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich.

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl