Barometr Polska grudzień 2018. Część IV. Podsumowanie roku 2018 i spojrzenie w przyszłość

2019-02-13
 Drukuj

Podział rynku pomiędzy poszczególne porty lotnicze. W tym aspekcie wyniki grudnia były bardzo podobne do listopadowych.

 

W całym roku warto zwrócić uwagę na następujące zjawiska i trendy zmian:

  1. spadek udziału WAW w łącznej liczbie pasażerów, którzy odbyli podróże lotnicze z/do polskich portów – z 39,2%w roku 2017 do 38,7%. Sytuację ratował LOT, ale musimy pamiętać, że znaczny w tym udział miał międzynarodowy ruch tranzytowy.
  2. spadek portów dla aglomeracji warszawskiej (WAW + WMI) – z 46,9% - do 45,4%. Powody tego zjawiska omawialiśmy już wielokrotnie.
  3. Jeszcze bardziejwyrazista stała się dominująca pozycja siedmiu największych portów, z których cztery funkcjonują, przynajmniej częściowo, w nieformalnych zespołach (WAW + WMI oraz KRK + KTW). Najmniejszy z tej wielkiej siódemki POZ obsłużył prawie 2,5 mln pasażerów, podczas, gdy największy z „mikrusów” niecałe 0,8mln. W ciągu jednego roku różnica wzrosła tu o ponad 0,5 mln pasażerów.
  4. We wszystkich dużych portach regionalnych bardzo silny impuls wzrostowy pochodził z rynku charterowego. Jedyny wyjątek to KRK, gdyż tam ma miejsce specjalizacja rynkowa – KRK przewozy rozkładowe, a KTW – „potęga charterowa”.
  5. W dużych portach regionalnych miał miejsce dynamiczny i zrównoważony rozwój przewozów zarówno w segmencie sieciowym, jak i tanim. Bardzo pozytywnym trendem było i jest stopniowe rozszerzanie się w nich gry konkurencyjnej o sieciowy ruch tranzytowy.
  6. Wśród mniejszych portów regionalnych stabilną pozycję i sytuację rynkową ma jedynie RZE. Zawdzięcza ją sporemu popytowi na przewozy krajowe, sieciowe międzynarodowe, w tym atlantyckie oraz tanie.
  7. W przypadku SZZ obiecującym trendem był rozwój taniego ruchu krajowego, niestety zawieszenie przez FR połączenia do WAW to poważny krok wstecz.
  8. Małe porty regionalne bardzo silnie, prawie całkowicie są uzależnione od strategii i taktyki handlowej tanich linii. A tu praktycznie nie ma szans na długo-okresową stabilizację. Bardzo znamienny jest tu przykład LUZ.

 

 

Krótkie podsumowanie miesiąca.

 

Wyniki listopada i grudnia są bardzo dobrą indykacją, tego, jak wyglądać będzie cały sezon zimowy. Widzimy, że w aglomeracji warszawskiej LOT coraz bardziej umacnia swoją pozycję rynkową. Dane wskazują, że ceną za ten super-szybki rozwój są spadki LF-a. Na szczęście ceny ropy w ostatnich miesiącach spadły. Jednak pytania o przyszłość, w długim horyzoncie czasowym, pozostają. Grupy linii sieciowych i prawie wszyscy gracze średniej wielkości nie podejmują z polską linią otwartej „wojny na oferowanie”. Wielu z nich rozwija się natomiast w regionach i tam LOT ma coraz trudniejszą sytuację konkurencyjną.

 

Szczególnie aktywna, w porównaniu ze strategią sprzed kilku sezonów, jest grupa AF/KL. Bardzo konsekwentnie wchodzi do kolejnych dużych portów regionalnych. Następny pewnie będzie Poznań. A Grupa LH aktywnie broni swojej dominacji, wśród globalnych grup. Przy „blokadzie modlińskiej, w aglomeracji warszawskiej, ultra tani ruch, prawie w ogóle nie rośnie, gdyż dodatkowo W6, po kilku sezonach szybkiego rozwoju, ograniczył w WAW ofertę. Musi pogodzić się z faktem, że ze względu na poziom opłat lotniskowych i ciszę nocną to nie jest port „przyjazny” tanim liniom. A niewątpliwie jest jeszcze duży niewykorzystany potencjał tego ruchu, zarówno wyjazdowego, jak i przyjazdowego.

 

Pogłębia się sezonowość ruchu charterowego, który rośnie znacznie wolniej niż w szczycie sezonu letniego. Dodatkowym problemem jest sytuacja infrastrukturalna w aglomeracji warszawskiej. Kiedy możemy spodziewać się odwrócenia trendu i bardzo szybki rozwój ruchu charterowego w sezonie zimowym? Najkrócej rzecz ujmując, naszym zdaniem, zadecyduje tu tempo wzrostu siły nabywczej znacznej części polskiej klasy średniej. Gdy będzie ona wystarczająca, aby przynajmniej, co jakiś czas, odbywać dwie podróże turystyczno-wakacyjne w roku i płacić za droższe wyjazdy interkontynentalne.

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

Źródło: Porty lotnicze, IATA, AEA, ACI, PRTL.pl

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl