Barometr Świat – grudzień 2018. Nieco słabszy koniec bardzo dobrego roku

2019-02-14
 Drukuj

W grudniu 2018 wzrost przewozów pasażerskich, mierzonych w RPK, wyniósł globalnie 5,3%. W listopadzie było to 6,2%, w październiku - 6,3%,we wrześniu - 5,5%, w sierpniu - 6,4%, w lipcu - 6,1%, w czerwcu - aż 8,1%. Indeks grudniowy był najniższy od stycznia 2018.

 

W całym roku 2018 indeks wyniósł 6,5% i był niższy o 1,5ppct niż w roku 2017 (8,0%). Współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich był w roku 2018 rekordowy – aż 81,9%!

 

Istotne spowolnienie tempa wzrostu przyszło w drugiej połowie roku, kiedy poddany anualizacji indeks wzrostu wyniósł 5%, podczas, gdy w pierwszej połowie zbliżał się do 9%!. Główny powód tej sytuacji to osłabienie globalnej koniunktury gospodarczej. Istotne znaczenie miał też fakt, że polityka taryfowa linii lotniczych nie była już tak agresywna i nie dawała znacznego impulsu pro-rozwojowego.

 

Obecna prognoza IATA na rok 2019 to indeks wzrostu na poziomie 6%. Oznaczałoby to kolejny, już dziesiąty z rzędu, rok ze wzrostem powyżej średniej wieloletniej. Prognoza jest dość optymistyczna, gdyż, jak zauważa IATA indeks PMI (Purchasing Manager` s Index) spadł w grudniu do poziomu najniższego od 2,5 lat.

 

Dane poniższe uwzględniają całość przewozów linii lotniczych rozkładowych, zarówno tradycyjnych jak i tanich. Wyłączeni są z nich jedynie przewoźnicy charterowi. Uwzględnione są zarówno przewozy międzynarodowe jak i krajowe. Dane uporządkowane są według zasady: region oznacza linie lotnicze bazowane w danym regionie, czyli Europa to przewozy linii europejskich, Ameryka Północna to przewozy linii północno-amerykańskich, itd.

 

Trend zmian na całym europejskim rynku lotniczym, łącznie z przewozami charterowymi, możemy śledzić na naszym barometrze Barometr lotniska europejskie.

 

Dane przewozowe IATA - grudzień 2018 (według przewoźników z danego obszaru): RPK, ASK, w porównaniu z grudniem 2017 oraz PLF. Porównanie danych całorocznych.

 

 

Region

 Grudzień 2018/2017

Rok 2018/2017

Zmiana

 RPK %

Zmiana ASK %

PLF

w %

Zmiana

 PLF ppct

Zmiana

RPK %

Zmiana

ASK %

PLF

w %

Zmiana

PLF ppct

Europa

7,8

8,8

81,0

-0,8

6,6

5,8

84,5

0,6

Ameryka Płn.

3,6

4,0

82,5

-0,3

5,0

4,7

83,8

0,2

Azja/Pacyfik

6,4

6,7

 81,0

-0,2

8,6

7,9

81,5

0,5

Afryka

2,1

1,6

72,4

0,4

2,4

1,0

71,4

1,0

Ameryka Łac.

6,0

5,4

81,8

0,4

6,2

6,6

81,6

-0,3

Bliski Wsch.

0,0

4,2

73,6

-3,1

4,0

4,9

74,8

-0,6

Łącznie

5,3

6,1

80,4

-0,6

6,5

6,1

81,9

0,3

 

Komentarz

 

W grudniu warto odnotować:

 • indeks wzrostu istotnie niższy niż całoroczny,
 • znaczny spadek LF-a, wyjątkowy w roku, który notował rekordowe poziomy,
 • wysoki indeks wzrostu linii europejskich, powyżej średniorocznego, okupiony jednak dużym spadkiem LF-a,
 • fatalne wyniki linii z Bliskiego Wschodu, zerowy wzrost i bardzo duży spadek LF-a.

 

Komentarz całoroczny

 

To był kolejny dobry rok. Przewoźnicy europejscy prawie przez cały prowadzili bardzo ostrożną politykę dotyczącą wzrostów oferowania i dzięki temu osiągnęli bardzo wysoki LF- prawie 85%!! Z największych rynków najszybciej rozwijał się azjatycki. Ogromna w tym zasługa linii chińskich, szczególnie na trasach krajowych – dane patrz poniżej. Wysoki indeks wzrostu i prawie tak wysoki, jak linii europejskich LF, odnotowały linie północnoamerykańskie.

 

Jedynymi, zdecydowanymi przegranymi były niewątpliwie linie z Bliskiego Wschodu. Odnotowały niski indeks wzrostu i dość znaczny spadek LF-a, który miał już poziom niższy o prawie 10ppct od LF-a linii europejskich.

 

 

Przewozy międzynarodowe i krajowe: grudzień 2018 do grudnia 2017 i dane całoroczne.

 

 

Region

 Grudzień 2018/2017

 Rok 2018/2017

Zmiana

 RPK %

Zmiana

ASK %

PLF

 %

Zmiana

PLF

Zmiana

RPK

Zmiana

ASK

PLF

%

Zmiana

PLF

Europa

8,0

9,1

81,5

-0,8

6,6

5,9

85,0!

0,6

Ameryka Płn.

3,6

 2,7

81,8

0,7

5,0

3,7

82,6

1,0

Azja/Pacyfik

6,3

5,2

81,6

0,8

7,3

6,4

80,6

0,7

Afryka

4,9

4,1

72,0

0,5

6,5

4,4

71,0

1,4

Ameryka Łac.

6,1

6,1

81,0

0,0

 6,9

7,7

81,8

-0,6

Bliski Wsch.

-0,1

4,5

73,4

-3,4

4,2

5,2

74,7

-0,7

Łączn. międz.

5,5

6,1

79,9

-0,4

6,3

5,7

81,2

0,4

Brazylia

3,4

2,3

84,3

0,9

4,8

5,1

81,3

-0,2

Chiny

7,3

9,8

80,8

-1,9

11,7

12,0

84,1

-0,2

Indie

10,0

16,5

84,5

-5,0

18,6

18,3

86,3

0,2

Japonia

 4,7

 1,9

68,8

1,8

2,0

0,8

71,9

0,9

Rosja

11,4

 11,6

78,8

-0,1

9,0

6,6

83,4

1,8

USA

3,8

 4,9

82,9

-0,9

5,1

5,3

84,6

-0,2

Łącznie kraj.

5,0

 6,3

81,2

-0,9

7,0

6,8

83,0

0,2

 

W grudniu warto zwrócić uwagę na:

 • bardzo wysoki indeks wzrostu na trasach międzynarodowych linii europejskich, przy równoczesnym znacznym spadku LF-a,
 • znaczne osłabienie tempa wzrostu na trasach krajowych w Chinach i Indiach. W obu przypadkach indeks wzrostu był znacznie niższy od średniej całorocznej. Znaczne osłabienie tempa wzrostu na tych dwóch rynkach, plus dość niewielkie w Ameryce Północnej, spowodowały, że tym razem indeks wzrostu na trasach krajowych był niższy niż na międzynarodowych. W całym roku 2018 sytuacja była odwrotna,
 • bardzo dobre wyniki linii rosyjskich.

 

W całym roku 2018:

 • spowolnienie, na trasach międzynarodowych, w drugiej połowie roku, u linii północno-amerykańskich i azjatyckich, i przyspieszenie u europejskich,
 • rekordowy, wręcz wspaniały LF linii europejskich,
 • bardzo dobre wyniki przewoźników z trzech rynków wschodzących – Chin, Indii i Rosji.,
 • stabilnie wysokie tempo wzrostu linii północno-amerykańskich, na trasach krajowych. Wciąż bardzo wysoki LF, pomimo sporych inwestycji w oferowanie.

 

Przewozy cargo

 

W grudniu przewozy cargo spadły o 0,5%. W listopadzie indeks był zerowy, w październiku miał miejsce wzrost o 3,1%, we wrześniu o 2,5%, w sierpniu i lipcu - 2,3%, w czerwcu - 2,7%, w maju - 4,2%, w kwietniu - 4,1%, w marcu - 1,7%, w lutym - 6,8%, aw styczniu - 8,0%. W całym roku 2018 indeks wzrostu wyniósł 3,5%, podczas gdy w roku 2017 - aż 9,7%. Ubiegłoroczny indeks miał najwyższy poziom od roku 2010. W grudniu FLF spadł aż o 2,1ppct do poziomu 48,8%. W całym roku 2018 FLF wyniósł 49,1% - spadek o 0,9ppct.

 

Powody takiego osłabienia trendu wzrostu są wciąż te same. Zakończenie cyklu uzupełniania zapasów, napięcia w wielu rejonach świata, osłabienie globalnej koniunktury gospodarczej i tempa wzrostu handlowej wymiany międzynarodowej.

 

Wyniki regionalne grudnia:

 • Linie europejskie: wzrost przewozów o 1,9% przy wzroście oferowania o 3,7%, FLF: 56,7%, spadek o 1,0ppct.
 • Przewoźnicy azjatyccy – spadek przewozów aż o 4,5%, a FLF 54,0% (-4,1ppct!).

 

Wyniki regionalne roku 2018:

 • Linie europejskie: FTK +3,2% FLF 54,3% (-0,6ppct),
 • Linie azjatyckie: FTK +1,7% FLF 55,4% (-1,8ppct).
 • Linie północnoamerykańskie: FTK +6,8 %, FLF 41,1% (+-0,0ppct).

 

 

Słowniczek

RPK – ilość przewiezionych pasażerów pomnożona przez odległość, jaką przebyli w kilometrach.

ASK – ilość oferowanych foteli pomnożona przez odległość, jaką przebyły w kilometrach.

PLF – współczynnik wykorzystania miejsc - wynik dzielenia RPK przez ASK.

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

Źródło: IATA, PRTL.pl

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl