Barometr Polska pierwszy kwartał 2019. Coraz niższa dynamika wzrostu ruchu. Część I

2019-05-16
 Drukuj

Uwaga: Ponieważ kolejny port – KTW – przeszedł, od początku roku, na system podawania danych statystycznych w układzie kwartalnym, to następne Barometry Polska będą publikowane też w takim układzie. Nie opublikujemy barometru lutowego a jedynie za I-szy kwartał 2019. W przypadku KTW bardzo dużą role odgrywają przewozy charterowe, a tu dokonywanie szacunku jest obarczone dużym ryzykiem istotnego błędu.

 

W pierwszym kwartale 2019 obsłużono łącznie 9356,0 tys. pasażerów. Oznacza to wzrost jedynie o 7,0%. W styczniu było to 5,6%, w grudniu - 9,2%, w listopadzie - 9,6%,w październiku - 11,0%, we wrześniu - 13,4%, w sierpniu - 16,3%, lipcu -15,3%, czerwcu - 15,9% i w maju - 16,0%. Podajemy liczbę nieco zaokrągloną, gdyż przewozy w SZZ i SZY były szacowane z oferowania oraz na podstawie danych historycznych.

 

Główny, bezpośredni powód stabilnie już niskiej, w porównaniu z rokiem ubiegłym, dynamiki wzrostu ruchu to spadek oferowania W6. W lecie 2018 węgierski przewoźnik skokowo zwiększył swoją ofertę. Teraz przyszedł czas na korektę. W pierwszym kwartale 2019 jest już ona bardzo głęboka. Jednak zdecydowane osłabienie koniunktury obserwujemy też w całym naszym regionie i szerzej w Europie. Jest rzeczą interesującą, że indeks wzrostu liczby obsłużonych pasażerów jest w pierwszym kwartale bardzo zbliżony do indeksu wzrostu oferowania w S 2019 (6,85%). Jak widzimy możemy oczekiwać kontynuowania indeksu wzrostu zbliżonego do zimowego.

 

W sezonie letnim 2018 do tak wysokich dynamik wzrostu bardzo przyczyniły się wyniki linii charterowych. Teraz, ze względu na sezonowość przewozów ich udział w rynku jest zdecydowanie mniejszy, a i osiągane wyniki nie są już tak imponujące.

 

Wśród linii rejsowych wciąż niekwestionowanym liderem, pod względem tempa wzrostu oferowania, a więc i przewozów pozostaje LOT. Dane o oferowaniu podajemy poniżej. Omówiliśmy je też w raporcie - Oferowanie w sezonie Zima 2018/19 w porównaniu z sezonem poprzednim”.

 

Jeżeli chodzi o porty to niebywałe wciąż tempo utrzymuje KRK. Tam wciąż działa efekt kuli śnieżnej. I tanie linie i sieciowe wciąż inwestują w ten rynek, a dodatkowo, od lata 2019, na inwazję zdecydował się W6.

 

Komentarz PRTL.pl

 

Cały rynek.

 

Wybrane dane o oferowaniu w I Kwartale 2019 - w tys. foteli, zmiany w %:

 • cały rynek: 10 917,0 (6,0),
 • LO – 3 126,7 (20,6!!)
 • FR: 2 980,2 (3,1!),
 • W6/W9: 2 010,4 (-13,5!!!),
 • Grupa LH: (LH+LX+OS+EW+SN): 1 022,3 (3,3),
 • U2: 303,0 (31,3!!),
 • AF/KL/HV: 295,0 (+20,4!),
 • DY/D8: 234,4 (33,9!!),
 • SK: 36,2 (-13,1!!),
 • IAG (BA/VY): 28,8(-10,0!),
 • AY: 57,0 (-3,1).

 

Uwaga: tu podajemy tylko dane dla tych najważniejszych linii, które operują, do co najmniej dwóch miast w Polsce.

 

Jak widzimy LOT-owi w podtrzymywaniu wysokiego tempa wzrostu ruchu pomagała, na miarę swoich możliwości, Grupa AF/KL oraz dwie tanie linie – U2, dzięki „inwazji warszawskiej”, oraz DY/D8. Obok W6 bardzo znacznej korekty w dół dokonał też SAS oraz IAG.

 

Cząstkowe dane oraz wyniki poprzednich miesięcy wskazują, że utrzymuje się wysokie tempo wzrostu przewozów charterowych. Możemy tu powoływać się na szczegółowe wyniki pierwszych miesięcy minionego sezonu, gdyż również w zimie bardzo duże znaczenie odgrywają łańcuchy charterów.

 

Od wielu miesięcy podawaliśmy indeksy wzrostu ruchu do 2016 i 2017. Teraz podamy do pierwszego kwartału 2017. Było to 124,7. W przypadku stycznia 2017 -122,5, grudnia 2018, do grudnia 2016 - 125,5, listopada -126,1, października - 133,6, września - 134,7, sierpnia - 136,8, lipca - 136,4, czerwca -134,4, maja i kwietnia - 135,4, marca -132,7, lutego - 132,8, a stycznia - 138,3. Przy ocenie lutego powinniśmy uwzględnić efekt roku przestępnego - około 1,5ppct. Jak widzimy tendencja spadkowa utrzymuje się.

 

Koniec części I

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl