Biga Data w awiacji – ICM opracował globalne zasoby danych pasażerskich przewozów lotniczych

2019-07-25
 Drukuj

ICM utworzył kompletne zasoby cyfrowe globalnego systemu przewozów lotniczych oraz narzędzie optymalizacji przewozów. Big Data obejmują ewidencję ok. 3.5 mld pasażerów obsługiwanych przez wszystkich światowych przewoźników w ciągu roku. System GATO powstał we współpracy z ICAO – agencją ONZ ds. lotnictwa cywilnego.

 

System Diagnozy Globalnego Systemu Przewozów Lotniczych (Global Air Transport Optimisation – GATO) został opracowany w ramach wspólnego projektu Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organisation – ICAO). Prace nad projektem trwały od 2015 r.

 

W ramach projektu GATO w ICM zostały utworzone kompletne zasoby cyfrowe globalnego systemu przewozów lotniczych, obejmujące ewidencję ok. 3.5 mld pasażerów obsługiwanych przez wszystkich światowych przewoźników w ciągu roku. Jednocześnie ICM opracował najnowszej generacji narzędzie wspomagania decyzyjnego optymalizacji przewozów, dedykowanego dla planistów oraz decydentów lotniczych.

 

 

„Współpraca z ICAO, naczelną instytucją ONZ ds. międzynarodowego lotnictwa cywilnego, daje możliwość dostępu do najbardziej kompletnych zasobów danych lotniczych. Wybór ICM na partnera projektu, dokonany przez ICAO, potwierdza światową rangę ICM w obszarze analityki lotniczej” – mówi dr Jan Malawko z ICM, ekspert ds. big data w awiacji, autor i kierownik projektu GATO.

 

 

„Narzędzia wykonane w ramach projektu wprowadzają nową jakość w obszarze analiz lotniczych, poprzez utworzenie w pełni zintegrowanego, regularnie aktualizowanego repozytorium przewozów, rozkładów i atrybutów. GATO jest obecnie najnowocześniejszym systemem Big Data, umożliwiającym szybkie generowanie statystyk o wysokiej rozdzielczości – tak w skali globalnej, jak i krajowej, z precyzyjnym odniesieniem do danej trasy, miasta, wyspy czy lotniska” – podkreśla dr Jan Malawko.

 

 

Prezentacja GATO odbyła się podczas konferencji „Aviation Data and Analysis Seminar”, zorganizowanej przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Istambule (8-12 lipca br.). W seminarium z udziałem 25 krajów świata uczestniczyli przedstawiciele: państwowych nadzorów lotniczych, producentów samolotów (Boeing, Airbus), organów zarządzania ruchem lotniczym, przewoźników, a także wyższych uczelni.

 

 

Projekt Diagnozy Globalnego Systemu Przewozów Lotniczych (GATO) powstał w oparciu o memorandum podpisane 9 czerwca 2015 r. w siedzibie ICAO w Montrealu. Sygnatariuszami porozumienia byli prof. dr hab. Marek Niezgódka - ówczesny Dyrektor ICM UW oraz Raymont Benjamin - Sekretarz Generalny ICAO. Była to pierwsza w historii tego typu polska prezentacja na forum agencji ONZ ds. lotnictwa cywilnego.

 

O ICM

 

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) to wiodący europejski ośrodek superkomputerowy. Od 25 lat zajmuje się rozwiązywaniem skomplikowanych problemów obliczeniowych, tworzeniem symulacji oraz modelowaniem zasilanym danymi. Centrum dostarcza innowacyjne rozwiązania dla nauki, administracji i biznesu.

 

Kompleksowa oferta ICM UW obejmuje wykorzystywanie superkomputerów do zaawansowanych prac obliczeniowych, budowy złożonych modeli, przeprowadzania symulacji, a także przetwarzania, analizy i wizualizacji danych. Na potrzeby użytkowników ICM UW rozwija i optymalizuje również dedykowane oprogramowanie dla systemów High Performance Computing. W portfolio Centrum znajdują się projekty realizowane dla podmiotów z różnych sektorów, m.in. transportu, energii, medycyny i środowiska.

 

Od roku 2018 ICM UW jest organizatorem „Supercomputing Frontiers Europe” – międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce komputerów dużej mocy. Jednymi z najbardziej rozpoznawalnych projektów ICM UW są meteo.pl – serwis meteorologiczny wykorzystujący numeryczne prognozowanie pogody – oraz cykl hackathonów Wielkie Wyzwania Programistyczne. Centrum prowadzi również studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria obliczeniowa.

 

 

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW)

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl