Przesłanki dopuszczalności pomocy operacyjnej dla portów lotniczych w świetle najnowszych decyzji Komisji Europejskiej – Cz. II

2019-11-08
 Drukuj

W ostatnim artykule poruszana była kwestia interpretacji przesłanek dopuszczalności udzielania pomocy operacyjnej, czyli wsparcia przeznaczonego na pokrycie bieżących kosztów działalności portu lotniczego w świetle najnowszej praktyki decyzyjnej. Dzisiejszy artykuł stanowi kontynuację rozpoczętego tematu i skupia się na efekcie zachęty, kryterium odpowiedniości oraz wymogu redukcji zaburzeń konkurencji i handlu.

 

Efekt zachęty, który w prawie pomocy publicznej funkcjonował do dawna, ale dopiero reforma z 2014 roku przesunęła go na pierwszy plan, polega na tym, że od przedsiębiorstwa będącego beneficjentem pomocy wymaga się podjęcia działań leżących w interesie władzy przyznającej wsparcie, których to przedsiębiorstwo nie podjęłoby bez pomocy. Zgodnie z modelową interpretacją, gdyby przedsiębiorstwo podejmowało dane działanie niezależnie od otrzymania pomocy, wówczas należałoby przyjąć, że wsparcie jest niepotrzebne. Ta interpretacja, która sprawdza się relatywnie dobrze (choć nie bez problemów) w przypadku pomocy inwestycyjnej, gdzie pieniądze przeznaczane są na konkretny projekt. Natomiast pomoc operacyjna, można powiedzieć z definicji nie zawiera efektu zachęty, skoro ma za zadanie sfinansować koszty codziennej działalności, a nie konkretny wyodrębnialny projekt. Nie ma więc sytuacji, że przedsiębiorstwo nie wykonałoby danej inwestycji jak na przykład rozbudowy terminala, bez otrzymania środków publicznych. Kierując się tą logiką jedynej zachęty można dopatrywać się w kontynuowaniu operacji.

 

 

Pełna treść opracowania dostępna jest w

Porty Lotnicze / Publikacje

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl