Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego AVION

2012-03-18
 Drukuj

Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego AVION, powołane z inicjatywy dr Anny Konert, jest unikalnym podmiotem zrzeszającym pasjonatów lotnictwa i prawa lotniczego.

 

Historia AVION nie sięga daleko - oficjalna proklamacja miała miejsce zaledwie w październiku 2011 r. Jednak zainteresowanie ze strony studentów i wsparcie ze strony przedstawicieli doktryny i branży lotniczej z jakim spotkała się ta inicjatywa, już na początku działalności, pozwala sądzić iż przedsięwzięcie wkracza na ścieżkę dynamicznego rozwoju.

 

Podstawowym celem AVION jest pogłębianie wiedzy z zakresu prawa lotniczego oraz rozwój tej dziedziny prawa w Polsce w szczególności poprzez:

 

  1. działalność naukową członków AVION,
  2. spotkania z ekspertami branży lotniczej,
  3. organizację warsztatów, spotkań, seminariów i konferencji,
  4. organizację wizyt studyjnych,

 

oraz wszelkie inne działania mające na celu wymianę doświadczeń i podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu prawa lotniczego.

 

Jedną z głównych myśli, która przyświecała tworzeniu Avion, była możliwość współpracy studentów, absolwentów oraz specjalistów z różnych środowisk naukowych. Założyciele AVION nie ograniczają możliwości uczestniczenia w pracach koła jedynie do osób ściśle związanych z Uczelnią Łazarskiego wierząc, że Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego AVION będzie projektem zrzeszającym ambitnych pasjonatów szczerze poświęconych rozwijaniu wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie prawa lotniczego.

 

 

Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego AVION

ul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa

www.avion.org.pl

 

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl