INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Publikacje


Oferowanie w Sezonie Zima 2012/13 - porównanie z sezonem poprzednim

Marek Serafin, 2012-10-11
     

Część druga - Warszawa i porty regionalne

Poniżej podajemy kluczowe dane dla najważniejszych polskich lotnisk - w ujęciu bardzo syntetycznym. Osoby/instytucje zainteresowane bardziej szczegółowymi analizami proszone są o kontakt z naszą redakcją.

 

Warszawa port Chopina

 

Oferowanie miesięczne

Miesiąc

Liczba foteli
w tysiącach
Indeks
do 2011/12
Liczba rejsów
Indeks
 XI
782,8
87,6
8330
93,8
 XII
753,8
86,0
7874
90,2
 I
800,2
91,1
8466
95,7
  II
739,2
90,4
7862
94,0
 III
819,8
89,2
8598
92,9
Sezon
3895,8
88,9
41130
93,3
 

Uwaga: analizując wszystkie dane podane w tym artykule należy pamiętać, że luty 2012 miał 29 dni.

 

Spadek oferowania wynika przede wszystkim z przeniesie rejsów W6 z portu Chopina do Modlina. W sezonie Zima 2011/12 oferowanie W6 stanowiło nieco ponad 11% całego oferowania z/do Warszawy. Oznacza to, że pozostali przewoźnicy – tradycyjni i DY, łącznie, utrzymają poziom oferowania z poprzedniego sezonu zimowego.

 

Oferowanie według przewoźników

 

LOT

Oferowanie LOT-u - 2357,0 tys. foteli wzrasta o 1,5% przy spadku łącznego oferowania LO o 0,8%. Ta sytuacja to efekt przenoszenia oferowania z portów regionalnych do hub-u w Warszawie. Udział LOT-u w oferowaniu łącznym z portu Chopina wzrośnie do aż 60,5%. To efekt przeniesienia się W6 do Modlina.

 

Grupa Lufthansy (LH LX OS)

Pomimo wprowadzenia czwartego, nocującego rejsu na trasie do FRA oferowanie wzrośnie tylko o 0,5% i wyniesie 461,3 tys. foteli. To przede wszystkim skutek ograniczenia oferowania na trasie do DUS.

 

AF/KL

Oferowanie 307,7 tys. foteli wzrost 5,8%. Warszawa jest jedynym portem w Polsce, który grupa obsługuje.

 

Warszawa Modlin

Łączne oferowanie w sezonie wyniesie 1354,8 tys. foteli.

Oferowanie FR to aż 805,3 tys. oznaczające udział na poziomie 59,4%. W sezonie lato 2012 W6 miał znaczną przewagę w oferowaniu nad FR. W niskim sezonie zimowym sytuacja ulega radykalnej zmianie. W6 oferując 549,5 tys. foteli zmniejszy ofertę a FR zwiększy ją radykalnie. Jak już pisaliśmy to oznacza ostrą „bitwę o Modlin”, wypowiedzianą przez irlandzkiego przewoźnika.

 

Już w najbliższą zimę Modlin, pod względem oferowania linii rozkładowych, zajmie trzecie miejsce w Polsce i zarówno dla FR jak i W6 stanie się największym portem w Polsce.

 

Główne porty regionalne

 

Kraków

Przewoźnik
Oferowanie
w tys.
Indeks
do 2011
Udział w
oferow. w %
Ryanair
664,2
111,6
42,4
LH/OS
203,0
113,2
12,9
LO
194,5
90,5
12,4
U2
186,5
100,6
11,9
K2
127,9
245,0
8,2
Łącznie
1 567,6
111,8
100%
 

Bardzo duży wzrost oferowania port zawdzięcza FR oraz K2 i grupie LH. Wśród linii sieciowych bardzo umacnia swoja pozycję LH, zdobywając coraz większą przewagę w ofercie przewozów tranzytowych nad LOT-em.

 

Mocną pozycję, jako hub dla regionu ma VIE - 3 rejsy dziennie, dwa LO i jeden OS.

Znaczącym graczem w porcie stał się już K2.

 

Gdańsk

Przewoźnik
Oferowanie
w tys.
Indeks
do 2011
Udział w
oferow. w %
Wizz Air
527,7
101,7
40,6
FR
213,2
106,5
16,4
LO
188,2
92,3
14,5
LH
112,9
119,9
8,7
SAS
98,3
86,2
7,6
K2
96,8
196,0
7,5
Łącznie
1298,8
101,0
100
 

Niewielki wzrost oferowania to efekt zachowawczej polityki W6 oraz zmniejszenia oferowania przez LO (rejsy do WAW).

 

Lufthansa wykorzystuje coraz większe samoloty na trasach do MUC i FRA.

SK skasował rejs do ARN, stąd spadek oferowania.

 

Katowice

Przewoźnik
Oferowanie
w tys.
Indeks
do 2011
Udział w
oferow. w%
W6/WU
483,5
87,9 !!
62,3
Ryanair
121,3
94,3
15,8
LOT
77,2
110,1
9,9
Lufthansa
70,0
68,8
9,0
Łącznie
775,9
87,9!!
100%
 

Znaczny spadek oferowania to „zasługa” przede wszystkim W6 i LH. Dla W6 przez wiele lat KTW było największa bazą w Polsce. W nadchodzącym sezonie spadną na miejsce nr 3 po WMI i GDN.

 

LO zwiększa oferowanie do WAW.

 

Wrocław

Przewoźnik
Oferowanie
w tys.
Indeks
do 2011
Udział w
oferow. w %
Ryanair
321,6
108,0
40,3
LOT
212,4
105,5
26,6
W6
135,0
101,4
16,9
LH
79,9
101,3
10,0
Łącznie
798,2
104,1
100
 

FR dość ostrożnie zwiększa oferowanie w swojej pierwszej bazie w Polsce.

LOT zwiększy oferowanie do WAW.

 

SAS będzie miał nadal niewielki udział w oferowaniu, ale warto odnotować wprowadzenie drugiego rejsu dziennie - w dni robocze.

 

Poznań

Przewoźnik

Oferow.
w tys.
Indeks
do 2011
Udział w
oferow. w %
FR
157,3
69,7 !!
27,7
W6
139,7
78,6
24,6
LO
141,9?
122,5
24,9
LH
70,3
106,5
12,4
SK
30,0
113,2
5,3
Łącznie
568,8
90,6
100
 

Uwaga!! Dane liczbowe zawarte w tym opracowaniu zostały opracowane w dniu 23.09.2012. Po tej dacie LOT dość znacznie zmniejszył oferowanie na trasie POZ WAW - o co najmniej kilkanaście tysięcy foteli.

 

O znacznym spadku oferowania zadecydowały plany dwóch największych tanich linii. Najprawdopodobniej ruch obsługiwany przez tych przewoźników ma charakter bardzo sezonowy, gdyż przeważa tu, nie „etniczno- pracowniczy” ruch przyjazdowy do Polski, ale wyjazdowy ruch turystyczny z Polski.

 

Mocną pozycję wśród linii sieciowych uzyskał SAS – przez część sezonu zimowego, podobnie jak w lecie 2012, będzie oferował w dni robocze trzy rejsy dziennie.

 

Mniejsze porty regionalne

 

Port
Oferow.
w tys.
Indeks
Do 2011
Udział największego
Przewoźnika w %
RZE
222,8
88,9
FR – 58,7
LCJ
154,2
88,8
FR – 88,8!!
SZZ
135,1
95,7
FR – 42,0
BZG
123,3
107,4
FR – 86,5!!
 

Uwaga: nie uwzględniliśmy jeszcze portu w Lublinie – 23.09. nie były dostępne dane dotyczące oferowania tam FR. Teraz wiemy, że od połowy grudnia oferowanie łączne FR (5 rejsów tygodniowo) i W6 (4 rejsy tygodniowo) wynosić będzie około 3,3 tys. foteli.

 

Zwraca uwagę, fakt, że z wyjątkiem BZG oferowanie w najmniejszych portach spada, a główny powód to zmniejszanie oferty przez FR.

 

Zamiast podsumowania

W kilku zdaniach nie da się omówić nawet najważniejszych zmian, jakie zachodzą na naszym rynku lotniczym.

 

Możemy jednak zwrócić uwagę na kilka najważniejszych kwestii.

 

 1. Dość znaczny wzrost oferowania w sezonie Zima 2012/13 to w olbrzymim stopniu zasługa nowego portu w Modlinie - a z punktu widzenia rynkowego - odblokowania popytu na tanie przewozy w szeroko rozumianej aglomeracji warszawskiej. Modlin zajął już trzecie miejsce wśród największych polskich lotnisk (pod względem oferowania linii rozkładowych) i w bardzo szybkim tempie zbliża się do granic swojej przepustowości.
 2. Na rynku przewozów tradycyjnych stabilną i coraz silniejszą pozycję ma Grupa Lufthansy, z hubami we FRA, MUC, VIE i ZRH. Z zagranicznych linii lotniczych tylko SAS próbuje konkurować z nią w polskich portach regionalnych. Jest to jednak dość nowa strategia tej linii i dopiero przyszłość pokaże czy zakończy się pełnym powodzeniem czy też jak już to było w przeszłości SK będzie musiał ograniczyć swoje plany ekspansyjne.
 3. LOT koncentruje się na wysiłkach zmierzających do poprawy swoich wyników finansowych i bardzo ostrożnie podchodzi do kwestii wzrostów oferowania. Jednak w dłuższym horyzoncie czasowym wprowadzenie B787 i zwiększenie ilościowe floty dalekiego zasięgu będzie wymagało zdecydowanego rozwoju siatki zasilającej hub w Warszawie – połączeń średniego zasięgu. Niestety można mieć poważne wątpliwości czy „samodzielny” LOT będzie w stanie takie plany zrealizować.
 4. Na rynku tanich przewozów coraz silniejsza, wręcz dominująca staje się pozycja FR. Irlandzki przewoźnik korzysta tu z bardzo ostrożnej obecnie strategii dotychczasowego lidera - W6. Ryanair lata do każdego polskiego portu lotniczego. W tych najmniejszych dominuje całkowicie - z wyjątkiem SZZ.

  Czy można liczyć, że FR będzie konsekwentnie rozwijał swoją ofertę na naszym rynku? Taka strategia ma „zdrowe podstawy rynkowe”, ale wiemy również, ze „łaska irlandzkiego przewoźnika na pstrym koniu jeździ”. Przy podejmowaniu bieżących decyzji Ryanair kieruje się nie tylko względami strategicznymi, ale i taktycznymi, prowadząc z portami i władzami regionalnymi nieustającą „grę finansową”.   

 1. Sytuacja na rynku przewozów domestic, w bardzo znacznym stopniu, wraca do stanu sprzed „eksperymentu OLT Express”.

  Rozszerza się oferta przewozów regionalnych Eurolot-u, choć nie wiemy jeszcze, jakie są ich wyniki finansowe, a więc i jaka jest perspektywa nie tylko utrzymania obecnej siatki ale i jej dalszego rozwoju.

  Na wielu ważnych połączeniach (WAW-GDN/WRO) oferowanie w najbliższym sezonie (LO) będzie mniejsze niż w poprzednim sezonie zimowym, kiedy LOT musiał konkurować z poprzednikiem OLT Express - Jet Air-em.

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

 

 

Oferowanie w Sezonie Zima 2012/13 - porównanie z sezonem poprzednim

Część pierwsza - cały rynek

 

 

 

 

 

 

Tagi:

Air France | KLM | Komunikacja | LOT | Lotnisko Chopina | Lotnisko Gdańsk | Lotnisko Katowice | Lotnisko Kraków | Lotnisko Modlin | Lotnisko Poznań | Lotnisko Wrocław | Lufthansa | Pasażer | Połączenia | Przewozy


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony