INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Publikacje


Oferowanie w Sezonie Zima 2016/17 - porównanie z sezonem poprzednim

Marek Serafin, 2016-10-19
     

Część druga - Warszawa i porty regionalne

Poniżej podajemy kluczowe dane dla najważniejszych polskich lotnisk - w ujęciu bardzo syntetycznym.

 

Osoby/instytucje zainteresowane bardziej szczegółowymi analizami proszone są o kontakt z naszą redakcją.

                                         

Aglomeracja warszawska

 

Port Chopina - WAW

 

Przewoźnik
Oferowanie
w tys.
Indeks w%
do 2015/16
Udział w
oferow. w %
LO
3 063,2
121,4!!
48,7 (-0,7ppct)
W6
848,0
116,9!
13,5 (-0,6ppct)
Grupa LH
631,8
108,5
10,05
FR
336,8
-
5,3
AF/KL
270,9
107,5
4,3
IAG (Grupa BA)
156,9
101,1
2,5
SU
127,0
113,4
2,02
EK
120,8
99,8
1,92
DY/D8
85,5
73,0!!!
1,36
AY
59,2
107,4
0,94
AB
57,8
93,2
0,92
Łączne
6 286,2
122,9!!!
 
 

LOT, pomimo tak znacznego wzrostu oferowania, minimalnie zmniejszy swój udział. To efekt wejścia nowego gracza – FR. Na najbardziej rentownych trasach – do WRO i GDN – czeka LOT ostra konkurencja. O „nowościach” LO pisaliśmy w części pierwszej.

 

W6 nadal ostro konkuruje w aglomeracji warszawskiej z FR.. Uruchomi nowe, prawdopodobnie sezonowe, połączenia do Grenoble, Turynu i Werony. Wzrost oferowania W6 jest zdecydowanie większy niż średnia krajowa tej linii.

 

Grupa LH osiąga wzrost oferowania poprzez zwiększenie (nieznaczne) liczby rejsów do FRA i MUC oraz wykorzystywanie większych samolotów.

 

Bardzo znaczne ograniczenie oferowania przez DY/D8 to efekt zawieszenia aż trzech połączeń – dwóch na Wyspy Kanaryjskie (LPA i TFS) oraz do SVG.

 

Aeroflot będzie wykorzystywał większe samoloty.

 

Warszawa-Modlin - WMI

Oferowanie 1 272,6 tys.  - oczywiście całość FR. Indeks zmiany – 94,7!!

 

Oferowanie spadnie, gdyż operacje krajowe, łącznie cztery rejsy dziennie, zostały przeniesione do portu Chopina. Nie zrekompensuje tego w pełni uruchomienie aż ośmiu!! nowych połączeń (BFS, BHX, EDI, LBA, NCL, OPO, TLS, VLC). Jak widać bardzo znaczna część oferowania linii, nie tylko z WMI, skierowana jest do UK. Już niedługo przekonamy się, jaki efekt będzie miał tu BREXIT.

 

Dla całej aglomeracji indeks wzrostu oferowania wynoszącego 7 558,8 tys. miejsc to aż 117,0%!!

 

Oferowanie FR, który, jako jedyny, operuje na oba lotniska wzrośnie aż 19,8%!!

 

Główne porty regionalne

 

Kraków

 

Przewoźnik
Oferowanie
w tys.
Indeks
do 2015/16
Udział w
oferow. w %
FR
1 015,2
112,8 !!
43,9
U2
367.6
142,0!!!
15,9
Grupa LH
320,2
96,9
13,8
LO
212,3
117,4
9,2
DY
166,7
104,7
7,2
KL
59,8
199,3
2,6
AB
59,4
94,7
2,56
IAG(BA+VY)
41,2
162,8
1,78
Łącznie
2 313,6
117,0!!
 
 

Trwa świetna passa portu. Dla FR to zdecydowanie najważniejszy, po WMI port. Razem z U2, który wykonuje ogromny, zimowy skok do przodu, zdecydowanie przyczyniają się do wzrostu popularności miasta, jako destynacji turystycznej. Grupa LH zmniejszy liczbę foteli, ale rejsów będzie nieco więcej (większa oferta LX). Dla LOT-u to nadal największa destynacja krajowa. Walka o ruch tranzytowy trwa. Tak duży wzrost wynika z faktu, iż rok temu operacje do GDN miały charakter „przejściowy”. Nawet DY nadal inwestuje w rynek, choć nieśmiało. KL i BA zdecydowanie rozwijają ofertę. Letnie operacje będzie kontynuował SK. Jak widać port ma już pełna ofertę i linii tanich i wszystkich ważniejszych (poza AF, ale jest KL) graczy sieciowych.  

 

Gdańsk

 
Przewoźnik
Oferowanie
w tys.
Indeks
do 2015/16
Udział w
oferow. w %
Wizz Air
847,3
100,5
43,2 (-4,9ppct!!)
FR
599,8
147,7!!!
30,6 (+7,4ppct!!!)
LO
178,1
122,2!!
9,1
SK
154,2
132,9!!
7,86
LH
130,8
87,0!!
6,67
LO
133,5
99,0
7,56
SK
113,6
102,9
6,43
AY
18,8
91,3
0,96
Łącznie
1 961,5
111,95
 
 
Bitwa o Gdańsk rozpoczyna się na dobre. Zgodnie ze swoją „zimową strategią”, której poświęciliśmy kilka zdań w części I, FR zwiększy oferowanie prawie o 50%. Dotyczy to zarówno rejsów krajowych – trzeci dodatkowy rejs dziennie do WAW, jak i międzynarodowych. W6, po kilku sezonach bardzo dużych wzrostów, pozostawi swoją ofertę na prawie niezmienionym poziomie. Oznaczać to będzie, że pod tym względem, baza warszawska węgierskiej linii dogoni GDN. Węgierski przewoźnik będzie starał się poprawić parametry finansowe połączeń.
 
LOT znacznie zwiększył oferowanie, ze względu na ofertę krakowską (patrz powyżej). SK uruchomił rejsy do STO/ARN i operuje już ze swoich trzech stolic. Na CPH wykorzystywać będzie znacznie większe samoloty. Port jest dla skandynawskiego przewoźnika zdecydowanie najważniejszą destynacją w naszym kraju. Wiadomo już, że dalszy rozwój oferty SK nastąpi w lecie 2017 (piąty!! rejs dziennie do CPH i nowy rejs do Bergen).
 
Air Berlin zawiesił połączenie. Pozostali „sami wielcy”, plus niszowy, w tym przypadku, Finnair.   
 
Wrocław
 
Przewoźnik
Oferowanie
w tys.
Indeks
do 2015/16
Udział w
oferow. w %
FR
619,5
124,0!!!
53,7 (+4,0ppct!!)
LH/EW/4U
188,7
110,4!
16,4
W6
181,1
115,0!
15,7
LO
142,1
103,6
12,3
SK
19,8
68,8!!
1,72
Łącznie
1 153,0
116,0!!
 
 

W porcie „rządzą” trzej giganci, wspomagani, w ograniczonym zakresie przez LOT.

 

I tu FR zdecydowanie zwiększa oferowanie, głównie na trasie do WAW, ale również na trasach międzynarodowych – cztery nowe połączenia do BFS, MAD, MAN, NCL. W6 odpowiada tylko jednym nowym połączeniem – IEV.

 

SAS bardzo ograniczył swoje ambicje – tylko jeden rejs dziennie do CPH.

 

Katowice

 

Przewoźnik
Oferowanie
w tys.
Indeks w %
do 2015/16
Udział w
oferow. w%
W6
750,6
109,8
75,7 (+4,1ppct!!)
LH/4U
107,1
85,3!!
10,8 (-2,3ppct)
FR
91,1
94,9
9,2
LO
44,0
87,2
4,4
Łącznie
992,1
103,8
 

 

Ryanair najwyraźniej „odpuścił” walkę konkurencją z W6 w KTW, koncentrując się na KRK. Wykorzystuje to W6 umacniając swoją absolutną już dominację. Tylko w KTW, jako dużym porcie regionalnym, dominacja jednego przewoźnika rozkładowego jest tak duża. 

 

LOT ograniczając rozkład do dwóch rejsów dziennie, znacznie ograniczył swoje ambicje, jeżeli chodzi o konkurencję z LH o ruch tranzytowy. Niemiecki przewoźnik znacznie zmniejszył wielkość samolotów na trasie do FRA, natomiast oferowanie do DUS będzie istotnie większe.

 

Poznań

 

Przewoźnik
Oferowanie
w tys.
Indeks
do 2015/16
Udział w
oferow. w %
W6
228,8
99,0
37,3
FR
185,6
116,1
30,3 (+4,7ppct!!)
LH
116,1
88,6!
18,9
LO
76,4
105,8
12,46
SK
16,6
53,0!!
2,7
Łącznie
613,3
98,1
 
 
Teraz role odwróciły się. W6 utrzymuje s.q. a FR, podejmuje zimowy atak. Zapowiada to jeszcze ostrzejsza walkę o rynek w sezonie letnim.
 
Grupa LH (EW) zawiesiła połączenie do DUS, które było ponad dwadzieścia lat temu uruchomione przez LOT. W odróżnieniu od KTW tu LOT kontynuuje konkurencję o ruch tranzytowy. SK dokonuje bardzo dużej redukcji – tylko jeden rejs dziennie, a kilka sezonów temu, w dni robocze, oferował trzy.
 
Mniejsze porty regionalne

 

Port
Oferowanie
w tys.
Indeks
do 2015/16
Udział największego
przewoźnika w %
RZE
301,2
114,4
FR – 56,4
SZZ
220,7
106,4
FR – 34,8
LUZ
148,5
81,4!!
W6 – 81,4
LCJ
136,0
104,9
FR -   61,7
BZG
114,0
83,9!!
FR –  83,2
 

W południowo-wschodniej Polsce nadal dominuje RZE, a jego przewaga nad LUZ istotnie wzrosła. Po okresie szybkiego wzrostu ustabilizowała się sytuacja w SZZ, gdzie nadal FR i W6 konkurują ze sobą. To unikalna sytuacja w małych polskich portach regionalnych. W LUZ po okresie „rakietowego” wzrostu, nastąpiła korekta. LH całkowicie zawiesi operacje, a FR  połączenie do DUB.

 

Nadal „pływa” oferowanie do BZG, wskutek meandrów polityki handlowej FR. Natomiast LH, najwyraźniej zadowolona z wyników połączenia zwiększyła liczbę częstotliwości. 

W LCJ wyniki, i jakość oferty sieciowej, w ogromnym stopniu, zależą od Adrii. Na razie, wbrew obawom, przewoźnik utrzymuje swoją „ambitną” siatkę połączeń.

 

Zamiast podsumowania

Polski rynek lotniczy jest nadal w silnej fazie wzrostowej. Obserwujemy trendy znane z poprzednich sezonów:

  • silna i rosnąca dominacja FR i W6 na rynku tanich przewozów. Coraz częściej i w większym zakresie wchodzą one ze sobą w bezpośrednią lub pośrednią (WMI i WAW) konkurencję. Bardzo interesująco zapowiada się batalia o GDN,
  • wśród globalnych grup sieciowych nadal, zdecydowanie dominuje LH, choć pojawiły się już pierwsze jaskółki, dość ograniczonych jednak, zmian,
  • umacnia się pozycja aglomeracji warszawskiej (nieformalny zespół WAW + WMI) oraz największych aglomeracji (KRK i KTW), GDN, WRO i POZ,
  • dość stabilna sytuację ma RZE, zarówno dzięki potencjałowi ruchu ultra-taniego („nowo-etnicznego), jak i sieciowego, w tym atlantyckiego,
  • niestabilna jest sytuacja i przyszłość najmniejszych portów regionalnych, choć tu, przynajmniej w pewnym stopniu, wyjątkiem może się okazać SZZ.

 

Nowe zjawiska to:

  • bardzo agresywna handlowo strategia LOT-u, która w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu zarówno dynamiki całego rynku, jak i w aglomeracji warszawskiej,
  • rosnące zainteresowanie polskimi portami regionalnymi ze strony dwóch globalnych grup – AF/KL oraz IAG,
  • nowa faza rozwoju połączeń krajowych (FR w WAW, zapowiedź uruchamiania kolejnych nowych połączeń),
  • rosnąca dominacja WAW, i od niedawna również KRK, jeżeli chodzi o ofertę linii sieciowych. W tym elemencie przewaga KRK, nad kolejnym portem GDN jest już bardzo duża.
  • nowi, zagraniczni przewoźnicy na trasach dalekiego zasięgu – lato AC (rejs sezonowy), a od końca tego sezonu, całoroczny rejs CA do PEK.

 

Jeżeli spróbujemy spojrzeć w nieco dalszą przyszłość, to można chyba stwierdzić, że obecne trendy, zarówno, jeżeli chodzi pozycję rynkową poszczególnych przewoźników i ich grup, jak i strukturę rynku z punktu widzenia geograficznego utrzymają się.

 

Jedyny, ale bardzo duży i bardzo ważny znak zapytania dotyczy nowej strategii LOT-u. A pytanie wiąże się z jego pozycją rynkową.

 

Czy w tak, „wrogim” otoczeniu konkurencyjnym polski przewoźnik będzie w stanie nie tylko utrzymać swój udział w rynku, ale go skokowo zwiększyć, również w odniesieniu do przewozów tranzytowych, w sytuacji, gdy nie ma żadnych, prawdziwych partnerów handlowych?

 

Grupa LH, która również należy do aliansu Star, jest największym i najgroźniejszym konkurentem naszej linii.         

                     

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

 

Czytaj także:

Oferowanie w Sezonie Zima 2016/17 - porównanie z sezonem poprzednim. Część pierwsza - cały rynek

 

 

 

 

Tagi:

Komunikacja | Konkurencja | Linie lotnicze | Lotnisko | Oferowanie | Połączenia | Popyt | Praca | Przewozy | Rozwój | Samolot


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony