INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Publikacje


Komentarz do dyskusji na temat zasadności opracowania Strategii Rozwoju Polskiego Systemu Transportu Lotniczego

E. Marciszewska, A. Hoszman, 2012-04-27
     

Dynamiczny rozwój sektora transportu lotniczego w Polsce w ostatnich latach oraz wciąż stosunkowo niskie wartości wskaźnika mobilności lotniczej ludności na tle innych krajów Unii Europejskiej wskazują, że polski rynek transportu lotniczego nadal charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym. Aby kierunki tego rozwoju były zgodne z polityką gospodarczo-społeczną państwa, a w szczególności - polityką transportową, konieczne jest sformułowanie strategii rozwoju tej gałęzi transportu, która mogłaby stanowić punkt odniesienia dla inicjatyw w zakresie działania sektora transportu lotniczego podejmowanych na wszystkich szczeblach władzy, jak również przez podmioty prywatne.

 

Formułując strategię dla sektora transportu lotniczego, należy mieć świadomość, że transport lotniczy jest elementem większej całości - systemu transportowego (jest jego integralną częścią i nie może być analizowany w oderwaniu od kontekstu, w którym funkcjonuje). Dlatego strategia rozwoju systemu transportu lotniczego powinna być jednym z komponentów strategii rozwoju transportu. Zasadne wydaje się zatem budowanie strategii dla transportu lotniczego, jako elementu większej całości. Podobnie powinny zostać opracowane moduły odnoszące się do strategii dla pozostałych gałęzi transportu, co pozwoliłoby na skoordynowane planowanie strategiczne w całym sektorze transportu z uwzględnieniem multimodalnego wymiaru procesów transportowych przy jednoczesnym spełnieniu postulatu komodalności.

 

Proces tworzenia strategii rozwoju transportu lotniczego powinien uwzględniać możliwie największą liczbę interesariuszy, przy jednoczesnym zachowaniu spójności całego dokumentu. W związku z tym uzasadnione jest jednoczesne budowanie strategii zarówno od góry (poprzez wytyczenie przez organ(y) władzy centralnej ogólnie sformułowanych kierunków rozwoju), jak i od dołu w celu uwzględnienia bardziej szczegółowych celów i kierunków. Uwzględnienie wielu głosów różnych środowisk podczas tworzenia strategii pozwoli także w większym stopniu uodpornić ją na ewentualne zmiany wynikające z cyklu politycznego i stworzyć podstawy do uznania, jako dokumentu zawierającego założenia kreowania rozwoju systemu transportowego naszego kraju w długim horyzoncie czasowym. Należy jednocześnie pamiętać, że dokument taki jak strategia musi pozostawać na odpowiednim poziomie ogólności, tak aby był uniwersalnym instrumentem służącym podmiotom zaangażowanym w sektorze transportu lotniczego, a także potencjalnym inwestorom i instytucjom zabezpieczającym od strony finansowej jego rozwój.

 

 

Elżbieta Marciszewska

Adam Hoszman

Katedra Transportu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

Tagi:

Komunikacja | Linie lotnicze | Lotnisko | Prawo | Usługi


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony