INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Publikacje


Oferowanie w Sezonie Lato 2013 – porównanie z sezonem poprzednim

Marek Serafin, 2013-03-28
     

Część druga – Warszawa i porty regionalne

 

Poniżej podajemy kluczowe dane dla najważniejszych polskich lotnisk – w ujęciu bardzo syntetycznych.

 

Osoby/instytucje zainteresowane bardziej szczegółowymi analizami proszone są o kontakt z naszą redakcją.

 

Warszawa - port Chopina

 

Oferowanie miesięczne
 
Miesiąc
Ilość foteli
w tysiącach
Indeks
do 2012
IV
1148,4
115,0
V
897,2
79,5
VI
909,6
78,4
VII
942,4
86,4
VIII
918,4
101,8
IX
914,0
101,7
X
913,0
101,7
Sezon
6643,0
93,9
 

Uwaga: Według danych z drugiej połowy marca 2013 operacje FR i W6 są przeniesione do WMI już od maja 2013. Obecnie wiadomo jednak, że przewoźnicy ci zostaną w WAW przynajmniej przez znaczną część sezonu letniego.

 

Dane dotyczące oferowania z WMI od maja 2013 – patrz poniżej.

 

Porównywalny z danymi za 2012 charakter mają dopiero dane od sierpnia 2013. Wcześniej czynnikami „zaburzającymi” były operacje OLT Express oraz operacje W6 z WAW, które zostały przeniesione do WMI w połowie lipca.

 

Jak widzimy wzrost oferowania w okresie sierpień-październik jest dość niewielki ze względu na znaczny spadek oferowania na trasach krajowych – pisaliśmy o tym w pierwszej części niniejszego raportu.

 

Uwaga:

Podając dane dotyczące oferowania poszczególnych przewoźników będziemy posługiwali się danymi dotyczący września 2013, które mają reprezentatywny charakter.  Jedynie w przypadku niektórych linii sieciowych – przede wszystkim SAS, oferowanie w miesiącach letnich jest obniżone, ze względu na spadek ruchu biznesowego.

 

Oferowanie według przewoźników

 

LOT i K2

 

Ponieważ Eurolot przejmuje trasy krajowe LO, które będą sprzedawać wspólnie (umowa code share) to uzasadnione jest porównywanie oferowania łącznego tych linii w roku 2013 z oferowaniem LO z roku 2012.

 

W całym sezonie letnim 2013 oferowanie wyniesie 3885,2 tys. foteli i spadnie o 1,5%. To efekt spadku oferowania na trasach krajowych z WAW.

 

Udział LO K2 w łącznym oferowaniu z WAW (cały sezon) będzie bardzo wysoki i wyniesie aż 58,5%. Udział we wrześniu (bez operacji FR i W6) wyniesie 61,3%.

 

Uwaga: W momencie zbierania danych operacje krajowe przejął K2. 26.03.2013 nastąpiło odwrócenie sytuacji, ale przedstawione dane są nadal aktualne, gdyż podają zbiorczo oferowanie dla LO i K2.

 

Grupa Lufthansy (LH, LX, OS)

 

Oferowanie (wrzesień) 94,9 tys. foteli – spadek o 4,5% (mniejsze samoloty). Udział w oferowaniu 10,4% - spadek o 0,7 ppct.

 

AF/KL

 

Oferowanie 61,8 tys. foteli tys. – spadek o 3,9%. Udział 6,8% - spadek o 0,4 ppct. Warszawa jest jedynym portem w Polsce, który grupa obsługuje.

 

Modlin

 
Miesiąc
Oferowanie w tys.
Indeks do 2012
IV
-
 
V
288,2
-
VI
280,6
-
VII
293,6
-
VIII
289,8
137,3
IX
243,9
115,0
X
243,7
118,8
 

We wrześniu oferowanie FR wyniesie 177,3 i wzrośnie aż o 61,8%!!. Udział wzrośnie do 63,3% - o 18,4 ppct.

 

Oferowanie W6 spadnie aż o 28,7%.

 

Wygląda na to, ze FR zdecydowanie wygrywa bitwę o Modlin, a mówiąc szerzej o całą aglomerację warszawską.

 

Główne porty regionalne

 

Kraków

 
Przewoźnik
Oferowanie
w tys. (wrzesień)
Indeks
do 2012
Udział w
oferowaniu w %
Ryanair
179,6
114,8
44,7%
LO/K2
58,0
74,2
14,4
LH/OS
51,3
101,0
12,8
U2
46,1
115,8
11,5
DY
29,1
109,0
7,2
AB
15,7
186,9
3,9
Łącznie (sezon)
2850,1
105,2
 
 

Dość istotny wzrost oferowania to zasługa tanich linii i Air Berlin.

LO/K2 znacznie zmniejszają oferowanie zarówno na trasach krajowych (WAW - spadek o 13,9%, zawieszone rejsy do SZZ i POZ), jak i międzynarodowych – zawieszenie rejsów do HAM i LWO.

 

Gdańsk

 
Przewoźnik
Oferowanie
w tys. wrzesień
Indeks
do 2012
Udział w
oferowaniu w %
Wizz Air
140,4
111,8
45,7
FR
60,1
137,2
19,6
LO/K2
46,7
68,8
15,2
LH
23,2
93,9
7,5
SAS
21,2
101,4
6,9
DY
8,2
105,1
2,7
AB
7,7
101,3
2,5
Łącznie sezon
2171,7
91,1
 
 

Spadek oferowania to efekt eksperymentu OLT. We wrześniu i październiku indeks oferowania jest pozytywny i wynosi odpowiednio 103,2 i 105,0.

 

Obie największe tanie linie rozpoczęły „bitwę o Gdańsk”. Dla W6 jest to jedyny duży port w Polsce, w którym przewoźnik znacznie zwiększa oferowanie.

 

K2 zmniejsza oferowanie na rejsach krajowych (zawieszone rejsy do WRO i KTW, dramatycznie mniejsze oferowanie do WAW – o 32% we wrześniu 2013) jak i międzynarodowych - zawieszone rejsy do BRE i AAR.

 

Katowice

 
Przewoźnik
Oferowanie
w tys. wrzesień
Indeks
do 2012
Udział w
oferowaniu w%
W6/WU
131,0
97,9
62,1
Ryanair
48,7
179,0!!
23,1
Lufthansa
15,6
95,1
7,4
LOT/K2
14,2
79,4
6,7
Łącznie (sezon)
1 494,5
102,6
 
 

Po okresie spadków W6 ustabilizował oferowanie natomiast FR zdecydowanie zwiększył swoja obecność w tym porcie.

 

LO/K2 jak w wielu innych portach regionalnych ograniczyły ofertę – zawieszenie połączenia do TRN przez LOT i zmniejszenie oferowania na trasie do WAW oraz zawieszenie rejsów do GDN przez K2.

 

Wrocław

 
Przewoźnik
Oferowanie
w tys. wrzesień
Indeks
do 2012
Udział w
oferowaniu w %
Ryanair
106,2
109,4
52,5
LO/K2
44,5
80,9
22,0
W6
29,2
109,8
14,4
LH
17,1
100,6
8,5
Łącznie (sezon)
1415,2
90,8
 
 

Spadek oferowania w całym sezonie to efekt eksperymentu OLT. We wrześniu oferowanie rośnie o 0,8%, a w październiku o 2,7%.

 

K2 zawiesza połączenia do GDN, LWO i zmniejsza istotnie oferowanie do WAW o 16,7% - oczywiście w porównaniu z oferowaniem LO we wrześniu 2012.

 

Poznań

 
Przewoźnik
Oferow.
w tys. wrzesień
Indeks
do 2012
Udział w
oferowaniu w %
FR
46,9
92,5
36,4
W6
40,0
105,8
31,1
LO/K2
19,5
67,2
15,1
LH
15,7
91,8
12,2
SK
6,8
97,1
5,3
Łącznie
898,8
79,5
 
 

Poznań też mocno odczuł koniec eksperymentu OLT Express, ale nawet w porównywalnych miesiącach nastąpi spadek oferowania – we wrześniu o 10,9%, a w październiku o 5,4%. LO/K2 zmniejszają bardzo znacznie, oferowanie do WAW (o 32% we wrześniu 2013), a K2 zawiesza rejsy do KRK.

 

Mniejsze porty regionalne

 
Port
Oferowanie
w tys.
Indeks
do 2012
Udział największego
Przewoźnika w %
RZE
495,7
115,1
FR – 68,3
LCJ
283,0
74,7
FR – 87,2!!
SZZ
277,7
82,2
FR – 49,9
BZG
251,4
100,6
FR – 89,0!!
LUZ
142,6
 
FR- 68,0
 

W mniejszych polskich portach króluje FR. To od jego polityki zależy, w ogromnym stopniu, sytuacja poszczególnych lotnisk. Jak widać w nadchodzącym sezonie Ryanair koncentruje się na aglomeracji warszawskiej i większych portach regionalnych.

 

Zamiast podsumowania

 

W kilku zdaniach nie da się omówić wszystkich najważniejszych zmian, jakie zachodzą na naszym rynku lotniczym. Możemy jednak zwrócić uwagę na kilka najważniejszych kwestii.

 

  1. Praktycznie cały wzrost oferowania w sezonie Lato 2013 będzie generowany przez FR. Polska stała się już dla irlandzkiego przewoźnika rynkiem strategicznym. Uzyskuje on coraz większą przewagę nad swoim węgierskim rywalem, który najwyraźniej musi obecnie koncentrować się nad poprawą rentowności siatki. W ostatnim sezonie zimowym wzrosty oferowania FR koncentrowały się na aglomeracji warszawskiej (WMI), w obecnym sezonie letnim dotyczą również dużych portów regionalnych. W dłuższym horyzoncie czasowym trudno liczyć na stałe, znaczne przyrosty oferowania FR. Już obecnie częściowo są one efektem „taktycznej” konkurencji z W6, szczególnie w rejonie aglomeracji warszawskiej. Wiadomo też, że w wielu portach FR zacznie napotykać na barierę popytową.

 

  1. Na rynku przewozów tradycyjnych, tranzytowych, sytuacja ustabilizowała się i utrzymuje się przewaga konkurencyjna grupy Lufthansy, szczególnie w portach regionalnych. SAS zaczął już ograniczać swą ekspansję w Polsce – zawieszenie połączenia do KTW. Zdolność SK do walki konkurencyjnej o ruch tranzytowy w Polsce Północnej i Zachodniej, będzie zależała przede wszystkim od ogólnej sytuacji finansowej przewoźnika.

 

  1. Wiadomo już, że LOT będzie zmuszony do restrukturyzacji siatki połączeń. Nie wiemy jednak jeszcze, na czym będzie ona polega, poza przekazaniem połączeń krajowych K2. Na razie, jeżeli chodzi o siatkę połączeń międzynarodowych LO to możemy mówić o kontynuacji rozkładu z lata 2012.

 

  1. Eurolot, zrestrukturyzował już swoją siatkę połączeń regionalnych zarówno krajowych jak i zagranicznych, zawieszając większość z nich. Zmniejsza też, bardzo istotnie oferowanie na trasach przejętych od LO. Możemy już powiedzieć, że efekty „eksperymentu OLT Express” zostały zapomniane i trudna sytuacja finansowa obu linii zmusza je do radykalnych cieć na nierentownych połączeniach. Ograniczanie oferowania na trasach wysoko-rentownych: WAW-GDN/WRO jest już raczej trudne do zrozumienia.

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

 

Oferowanie w Sezonie Lato 2013 - porównanie z sezonem poprzednim

Część pierwsza - cały rynek

 

 

 

Tagi:

EuroLOT | Linie lotnicze | LOT | Lotnisko Chopina | Lotnisko Gdańsk | Lotnisko Katowice | Lotnisko Kraków | Lotnisko Modlin | Lotnisko Poznań | Lotnisko Wrocław | Lufthansa | OLT Express | Porty lotnicze | Przewozy | SAS | Turystyka


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony