INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Publikacje


Business Connectivity Index: metoda kalkulacji, możliwe zastosowanie i wyniki dla Europy Środkowo-Wschodniej

2012-01-27
     

W zeszłotygodniowym artykule opowiedzieliśmy o roli jaką ogrywają lotniska dla rozwoju gospodarczego regionu i o możliwych metodach pomiaru tego wpływu. Dziś opowiemy o Business Connectivity Index (BCI), narzędziu opracowanym w celu wsparcia lotnisk i innych interesariuszy sektora lotniczego w pełnym zrozumieniu roli jaką odgrywają lotniska we wzmacnianiu potencjału gospodarczego regionu, m.in. poprzez przyciąganie bezpośrednich inwestycji, otwieraniu lokalnej gospodarki na nowe rynki i wzmacnianiu powiązań z obecnymi partnerami handlowymi.

 

Metoda kalkulacji wskaźnika BCI
BCI został opracowany przez York Aviation jako narzędzie, które stara się wyjść naprzeciw niedostatkom innych metod oceny dostępności lotniczej regionu z biznesowego punktu widzenia. BCI ocenia wartość połączeń oferowanych w danym porcie lotniczym pod kątem ich znaczenia dla gospodarki. Podstawę dla tych obliczeń stanowią wyniki prac sieci „Globalisation and World Cities” (jest to europejska grupa badawcza skupiająca się w swoich pracach na analizie trendów globalizacji i ich wpływu na sytuację europejskich i światowych miast). Analizy przeprowadzane przez GaWC opisują decyzje lokalizacyjne ok. 175 światowych podmiotów gospodarczych, w odniesieniu do ponad 500 miast na świecie. W efekcie tych prac powstaje ranking najwartościowszych z biznesowego punktu widzenia miast świata. Wyniki tego rankingu przedstawione są w tabeli poniżej, zaczynając od poziomu „Alpha ++”, zarezerwowanego dla światowych centrów rozwoju gospodarczego: Londynu i Nowego Jorku.

 

Źródło: The World According to GaWC 2010

Dane GaWC, wraz z informacją o istnieniu lub nie połączenia lotniczego z danym miastem oraz danych dotyczących częstotliwości połączeń stanowią elementy wsadowe do modelu ekonometrycznego pozwalającego obliczyć wartość wskaźnika BCI dla danego lotniska.
 
Zastosowanie wskaźnika BCI
BCI stanowić może ważne narzędzie dla licznych organizacji funkcjonujących na rynku transportu lotniczego:

  • W rękach zarządców lotnisk BCI stanowić może istotne narzędzie pozwalające oszacować wartość lotniska dla lokalnej gospodarki. Narzędzie to pozwala bowiem na kwantyfikację zdolności lotniska do zaspokajania potrzeb świata biznesu;
  • BCI może wspierać przewoźników w negocjacjach z zarządcami lotnisk i ich udziałowcami na temat wysokości opłat lotniskowych i partycypacji w ryzyku finansowym;
  • BCI pozwala również przedstawicielom władz centralnych i samorządowych lepiej zrozumieć rolę lotniska dla gospodarki regionu.

 

BCI w Europie Środkowej i Wschodniej
W ostatnich latach region Europy Środkowej i Wschodniej należał do grona najszybciej rozwijających się rynków transport lotniczego na świecie. Niezależnie od tego niezaprzeczalnego faktu, należy zadać sobie pytanie w jakim stopniu lotniska regionu wspierały proces gospodarczej integracji miast i regionów, wzmacniając ich dostępność lotniczą i powiązania z głównymi centrami biznesowymi.


Zamieszczone poniżej wykresy koncentrują naszą uwagę na trzech głównych lotniskach regionu (Warszawie, Pradze i Budapeszcie). Na wykresach porównaliśmy wskaźnik BCI tych lotnisk ze wskaźnikiem KOF dla krajów, na terenie których się znajdują. Indeks KOF w uproszczeniu pokazuje poziom globalizacji poszczególnych krajów w oparciu
o szereg danych ekonomicznych, społecznych, politycznych i opracowywany jest
od wielu lat przez Szwajcarski Instytut Technologii.


Analizując wyniku dla wszystkich trzech lotnisk widać wyraźnie, że na przestrzeni ostatnich lat znacząco poprawiły one swoją ofertę dla ruchu biznesowego, a ich wskaźnik BCI dorównał lub nawet przewyższył wskaźnik KOF dla poszczególnych krajów. Oznacza to, że lotniska stanowiły coraz bardziej istotny element budujący pozycję poszczególnych krajów i miast w globalnej gospodarce.

 

 

 

 

O wzrastającym statusie gospodarczym głównych miast Europy Środkowo-Wschodniej świadczą również wyniki wyżej wspomnianych rankingów GaWC. W ostatnim wydaniu tego rankingu Warszawa, Praga i Budapeszt dołączyły do grona miast z kategorii „Alpha”, na równi z takimi miastami, jak Frankfurt, Amsterdam, Rzym, Zurich, czy Sztokholm.

Wykres poniżej pokazuje wyniki wskaźnika BCI dla kilku europejskich lotnisk, w tym Warszawy, Pragi i Budapesztu. Wykres pokazuje również geograficzny podział ruchu lotniczego, który wpływa na wysokość wskaźnika dla poszczególnych lotnisk.


 

Powyższe wyniki wskazują, że miasta regionu Europy Środkowo-Wschodniej już obecnie dysponują dobrą dostępnością dla biznesowego ruchu lotniczego na kierunkach do i z biznesowych centrów Europy. Stały deficyt widoczny jest natomiast w ofercie łączącej obsługiwane przez te lotniska miasta z długodystansowymi destynacjami lotniczymi, w szczególności z dynamicznie rozwijającymi się centrami biznesowymi na Wschodzie.

Podsumowując, należy stwierdzić, że niezaprzeczalnie lotniska środkowo- i wschodnioeuropejskie poczyniły znaczący postęp w zapewnianiu dostępności lotniczej nakierowanej na rozwój ruchu biznesowego, tak ważnej dla gospodarczego rozwoju regionu. Jednakże, jeśli gospodarki tych krajów i regionów chcą przejść na kolejny, wyższy etap uczestnictwa w globalnej grze rynkowej, to niezaprzeczalnie pomóc w tym mógłby rozwój długodystansowych połączeń lotniczych oferowanych z lotnisk w Warszawie, Pradze, czy Budapeszcie.


James Brass
York Aviation
james.brass@yorkaviation.co.uk


Bartosz Baca

BBSG Baca Gościniarek i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze
b.baca@bbsg.pl 

 

 

 

 

Tagi:

Inwestycje | Komunikacja | Lotnisko


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony