INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Przewozy pax


Barometr Europa czerwiec 2016. Coraz słabsze wyniki linii AEA

PRTL.pl, 2016-08-25
     

Dane AEA

Wyniki czerwca były jeszcze gorsze niż lutego. Potwierdzają się wnioski wysnuwane z danych tygodniowych AEA. Słabnie popyt na oferty linii sieciowych, zrzeszonych w tej organizacji. Równocześnie spada i to bardzo znacząco współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich (LF), gdyż linie nie decydują się na radykalne ograniczenie oferowania.

 

Uwaga:

1/Luty 2016 był o jeden dzień dłuższy,

2/AEA zmieniła całą bazę danych liczbowych i dane są porównywalne, również w wieloletnim horyzoncie czasowym. Oznacza to np., że usunięto z niej dane dotyczące IAG (BA+IB+EI).

 

Dane przewozowe AEA (linie sieciowe): przewozy i oferowanie oraz zmiany przewozów, oferowania i PLF.

 
Okres
Pax
(w tys.)
RPK
(mln)
ASK
(mln)
PLF
%
Pax
%
RPK
%
ASK
%
PLF
p.p.
Lipiec
30 313
69 515
80 789
86,0
7,8
7,0
5,2
1,4
Sierpień
30 454
70 196
80 977
86,7
6,6
5,7
4,9
0,7
Wrzesień
28 820
63 069
76 027
83,0
9,7
9,9
10,5
-0,4
Październik
27 920
61 629
75 350
81,8
5,7
6,1
5,0
0,9
Listopad
22 435
49 652
64 554
76,9
1,5
1,6
1,6
0,0
Grudzień
22 221
51 396
66 674
77,1
3,6
4,4
6,3
-1,4
Rok 2015
318 914
722 255
896 155
80,6
4,3
4,6
4,6
0,0
Styczeń
20 762
51 380
66 130
77,7
4,9
6,0
5,5
0,4
Luty
20 566
47 210
62 398
75,7
8,8
8,8
10,3
-1,0
Marzec
23 624
54 894
69 852
78,6
7,9
8,1
8,2
-0,1
Kwiecień
24 422
55 462
71 191
77,9
1,8
1,4
3,4
-1,5
Maj
26 623
59 409
76 403
77,8
3,1
1,7
4,6
-2,3
Czerwiec
26 882
61 310
75 854
80,8
0,2
-0,4
2,4
-2,3
Styczeń-Czerwiec
142 859
329 619
421 797
78,1
4,1
3,9
5,5
-1,1

 

To był trzeci zły miesiąc dla linii AEA. Kolejne zamachy terrorystyczne w Europie spowodowały obawy o kwestię bezpieczeństwa i osłabiły popyt, zarówno w niektórych segmentach rynkowych, jak i na niektórych rynkach. Dotyczy to w szczególności popytu na podróże wakacyjne z wielu krajów azjatyckich do Europy.

 

Przewoźnicy, biorąc pod uwagę bardzo niskie ceny paliwa, nie zdecydowali się na drastyczne ograniczenie oferowania, gdyż oznaczałoby to niewykorzystaną zdolność przewozową. Jednak dość niskie LF-y zaostrzają walkę konkurencyjną i powodują dodatkową presję na obniżanie cen, a więc i średnich wpływów jednostkowych.

 

Jak pokazują wyniki tygodniowe linii AEA, również w lipcu nie odnotowano wyraźnej poprawy.

 

Wyniki dwóch największych europejskich tanich linii pokazują, że ich „kryzys”, przynajmniej na razie, nie dotyczy. Zarówno Ryanair, jak i easyJet utrzymały bardzo wysokie dynamiki wzrostu przewozów i poprawiły swoje, i tak już skrajnie wysokie LF-y.

 

Wzrost przewozów w przypadku FR wyniósł 12%. W czerwcu było to też 12% a w maju -11%. Dane dla U2, odpowiednio:6,7, 5,8% i 5,7%. LF-y w lipcu FR - 96% (+1ppct), U2 – 95,8% (+1,5ppct). W czerwcu LF Ryanaira to 94% (+1ppct), a U2 – 91,5% (-0,1ppct).

 

Jak widzimy segmenty rynkowe obsługiwane przez tanie linie okazały się bardziej odporne na obecne „mały kryzys rynkowy” niż linie sieciowe.

 

Tabela miesięcznych indeksów zmian w przewozach w poszczególnych regionach, mierzonych w RPK, zmian w oferowaniu mierzonym w ASK oraz zmian we współczynnikach wykorzystania miejsc pasażerskich – zmiana w punktach procentowych.

 

Dane miesięczne w 2015/16 w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego.

 
 
Miesiąc
Krajowe
Wewnątrz Europy
Średni Dystans
ASK
%
RPK
%
PLF
ppct
ASK
 %
RPK
 %
PLF
ppct
ASK
%
RPK
%
PLF
ppct
Lipiec
10,6
12,3
1,3
4,9
6,5
1,3
6,3
8,4
1,6
Sierpień
10,3
9,7
-0,4
5,9
6,5
0,5
5,8
6,6
0,6
Wrzesień
16,2
17,6
 0,9
6,3
6,3
-0,1
7,2
7,4
0,1
Październik
7,2
8,0
 0,5
4,9
6,5
1,2
4,9
6,1
0,9
Listopad
2,8
1,6
-0,9
3,2
3,9
0,4
3,2
3,4
0,2
Grudzień
5,3
4,7
-0,4
6,7
4,1
-1,7
6,3
4,0
-1,6
Styczeń
2,8
 4,2
 1,0
4,2
4,4
0,1
3,9
3,9
0,0
Luty
9,6
10,7
0,7
10,9
9,5
-0,9
10,8
9,1
-1,1
Marzec
3,2
 3,6
0,4
7,9
9,5
1,0
8,0
9,4
0,9
Kwiecień
4,1
 4,4
0,2
1,1
-2,0
-2,4
1,6
-0,9
-1,9
Maj
2,4
3,6
0,9
3,1
0,9
-1,6
4,5
1,9
-1,9
Czerwiec
-2,4
-3,5
-0,9
1,7
-0,8
-2,0
1,0
-1,3
-1,8
 
 
Miesiąc
Północny Atlantyk
Azja i Pacyfik
Daleki Dystans
ASK
%
RPK
%
PLF
ppct
ASK
 %
RPK
 %
PLF
ppct
ASK
%
RPK
%
PLF
ppct
Lipiec
4,8
6,5
1,5
5,4
8,5
2,6
3,9
5,4
1,3
Sierpień
5,1
5,7
0,5
5,2
7,3
1,7
4,0
5,0
0,9
Wrzesień
9,6
9,0
-0,4
12,7
12,9
0,2
11,8
10,7
-0,9
Październik
5,8
7,5
1,4
5,4
7,3
1,5
5,0
6,1
0,9
Listopad
5,7
5,2
-0,3
-0,7
-1,9
-0,9
0,9
0,8
-0,1
Grudzień
12,3
8,7
-2,8
4,3
1,7
-2,0
6,3
4,6
-1,3
Styczeń
12,0
9,9
-1,6
3,2
4,5
1,1
5,8
6,5
0,5
Luty
17,8
12,2
-3,7
7,1
5,3
-1,4
8,6
10,1
-1,1
Marzec
17,6
15,3
-1,6
5,7
3,5
-1,7
8,9
7,9
-0,8
Kwiecień
7,4
4,8
-2,0
1,7
0,8
-0,7
3,9
2,4
-1,1
Maj
10,9
6,2
-3,6
1,3
-2,8
-3,2
5,0
1,4
-2,8
Czerwiec
8,2
4,5
-3,0
-0,1
-2,3
-1,8
3,0
0,5
-2,1
 

Kryzys popytu dotyczy wszystkich najważniejszych obszarów, z wyjątkiem Północnego Atlantyku. Ale i tam bardzo znacznie spada LF, gdyż wciąż bardzo duże są wzrosty oferowania.

 

Jeżeli obecna sytuacja będzie się utrzymywać to zaostrzy się walka konkurencyjna, tym bardziej, że wielu przewoźników jeszcze niedawno planowało znaczną ekspansję rynkową i wzrosty oferowania. Jak pokazują dane IATA kuriozalnym wręcz przypadkiem są tu przewoźnicy z Bliskiego Wschodu (Zatoki Perskiej), którzy wcale nie redukują indeksów wzrostów pomimo radykalnie spadających LF-ów.

 

Między innymi to jest powodem redukcji oferowania linii europejskich do/z Azji. One muszą znacznie bardziej „przejmować się” rentownością swoich rejsów.

 

Dane AEA

 

Dane IATA

 

W czerwcu 2016 indeks wzrostu przewozów linii AEA był, w RPK, niższy aż o 2,4ppct od indeksu IATA. Indeks wzrostu oferowania był niższy jedynie o 0,3ppct. LF był niższy aż o 2,1ppct. Dane IATA uwzględniają wszystkie linie rozkładowe, nie tylko sieciowe – członków AEA. Zdecydowanie lepsze dane IATA wynikają z „dobrej koniunktury” tanich linii, a przede wszystkim Ryanaira. W naszym regionie świetne wynika ma też Wizz Air.

 

Na koniec warto porównać dane AEA i IATA z danymi podanymi przez ACI - Europe (Zrzeszenie Europejskich Portów Lotniczych) mówiącymi, że ruch pasażerski na lotniskach europejskich wzrósł w lipcu 2015 o 6,7%,w sierpniu o 5,1% a we wrześniu o 6,3%, w październiku o 5,7%, w listopadzie o 4,6%,w grudniu o 5,2%,w styczniu 2016 o 6,3%, w lutym o 10,3%, w marcu o 7,1%, kwietniu o 3,0%, w maju o 3,6%, a w czerwcu o 2,3%.

 

Dane ACI, w odróżnieniu od danych IATA i AEA, uwzględniają również linie poza-europejskie oraz charterowe.

 

Dane te potwierdzają coraz słabszą koniunkturę na rynku przewozów lotniczych w naszej części świata.

 

 

Słowniczek:

RPK - ilość przewiezionych pasażerów pomnożona przez odległość, jaką przebyli w kilometrach.

ASK - ilość oferowanych foteli pomnożona przez odległość, jaką przebyły w kilometrach.

PLF - współczynnik wykorzystania miejsc - wynik dzielenia RPK przez ASK.

 

 

Źródła: AEA, IATA, ACI-Europe, PRTL.pl

 

 

Wcześniejsze Barometry Europa dostępne są w zakładce:

Rynek lotniczy / Przewozy Pax 

 

 

 

 

Tagi:

ACI | AEA | IATA | Komunikacja | Linie lotnicze | Lotnisko | Obłożenie | Odprawa pasażerska | Pasażer | Połączenia | Przewozy


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony