INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Przewozy pax


Barometr Polska sierpień 2012. Rynek bez OLT Express

Marek Serafin, 2012-09-28
     

To był pierwszy miesiąc bez operacji krajowych OLT Express. Mimo to rynek odnotował dość dużą dynamikę wzrostu przewozów, głównie dzięki znacznemu wzrostowi oferowania tanich linii, również z aglomeracji warszawskiej (efekt Modlina) oraz istotnemu wzrostowi przewozów krajowych. W sierpniu mogliśmy też ocenić, jaki wpływ na przewozy w porcie Chopina miało uruchomienie lotniska w Modlinie.

 

 

Komentarz PRTL.pl

 

Cały rynek

Łączna ilość pasażerów obsłużonych w portach wyniosła 2 654 960 i wzrosła o 9,5%.

 

Na wyniki sierpnia największy wpływ miały:

 • dość znaczny wzrost przewozów krajowych. Nie dysponujemy pełnymi danymi, ale wiemy, że ruch domestic z/do Warszawy wyniósł około 117 tys. pasażerów i wzrósł o 14,8%. Niewątpliwie jeszcze większa była dynamika wzrostu krajowych przewozów regionalnych.
 • olbrzymi wzrost oferty tanich linii, a w tym otwarcie portu w Modlinie. FR zwiększył oferowanie (573,4 tys. foteli) o 38,5%!! a W6 (508,3 tys. foteli) o 8,5%.

 

Interpretując łączną dynamikę rynku musimy pamiętać, że pasażerowie w ruchu krajowym liczeniu są podwójnie - w porcie wylotu i przylotu. Bardzo wysoka dynamika wzrostu ruchu domestic oznaczała „nieproporcjonalnie” większą dynamikę całego rynku.

 

Łączne oferowanie linii rozkładowych, według danych z połowy lipca 2012, wzrosło w sierpniu 2012 o około 11,5%. Rzeczywisty wzrost, najprawdopodobniej był nawet nieco większy, gdyż Eurolot uruchomił nowe połączenia regionalne a LOT zwiększył ofertę na niektórych trasach krajowych. Indeks wzrostu nie przekroczył raczej 13%.

 

Już od sierpnia oferowanie tanich linii w aglomeracji warszawskiej jest największe w Polsce. Dane porównawcze dotyczące września - patrz Komentarz tygodnia 10.08-16.08.2012.

 

W Barometrze Polska lipiec 2012 pokazaliśmy strukturę oferowania na rynku polskim, bez OLT Express, we wrześniu 2012. Podane tam dane są bardzo zbliżone do tych, które dotyczą sierpnia 2012.

 

Dysponujemy danymi dotyczącymi przewozów charterowych w ośmiu portach (WAW, KTW, WRO, POZ, LCJ, BZG i SZZ).

 

Przewozy wyniosły 563 346 pasażerów i spadły aż o 6,1% w porównaniu z sierpniem 2011.

 

Najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie słabej sytuacji na tym rynku to obawy znacznej części potencjalnych klientów związane z ostatnimi bankructwami wielu biur podróży oraz skutki bankructwa OLT Express, który miał dość rozbudowany program charterowy.

 

 

 

Warszawa

 

Port Chopina

Według wstępnych danych przewozy w sierpniu wyniosły ponad 917 tys. pasażerów i spadły o ponad 6 % w porównaniu z sierpniem 2011 i o około 6,4 - 6,7% w porównaniu z rekordowym dotychczas sierpniem 2008.

 

Przewozy krajowe wyniosły około 117 tys. pasażerów i wzrosły o około14,8% a przewozy międzynarodowe spadły o około 8,4% (przeniesienie operacji W6, od połowy lipca, do Modlina i spadek przewozów charterowych).

 

Wstępne dane pokazują też, że ruch charterowy wyniósł 220 135 pasażerów i spadł o 10% w porównaniu z sierpniem 2011.

 

Największe przewozy charterowe odnotowały:

 • linie z grupy Travel Service (Travel Service i Travel Service Polska) - 73 600
 • Enter Air - 67 805
 • FlyLal Chartres Pl - 27 266
 • Bingo Airways - 12 219
 • PLL LOT - 9 225

 

Taki poziom przewozów charterowych oznacza, że spadek przewozów rozkładowych wyniósł około 5%

 

W sierpniu 2012 oferowanie linii rozkładowych, według danych z połowy lipca 2012, wyniosło (oczywiście bez O2) 879,5 tys. foteli i było mniejsze o 11% od oferowania w sierpniu 2011 (W6 w Modlinie).

 

Rzeczywisty spadek był najprawdopodobniej mniejszy, gdyż LOT zwiększał swoje oferowanie na rejsach krajowych.

 

Jednak i tak linie rozkładowe dość znacznie poprawiły swoje współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich. Jak wiemy jest to obecnie trend „pan-europejski”.

 

Modlin

Przewozy wyniosły 171 224 pasażerów.

Oferowanie łączne W6 i FR - niecałe 210 tys. foteli. Oznacza to, że przewoźnicy osiągnęli już wysokie współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich - ponad 81%. Oczywiście musimy tu pamiętać, że jest to szczyt sezonu przewozowego dla znacznej części rynku lotniczego, szczególnie potencjalnych pasażerów tanich linii.

 

Port podał też dane oddzielnie dla W6 i FR.

 

Wizz Air przewiózł 126 225 pasażerów z LF 85%. Wykonał 411 operacji.

Ryanair przewiózł 44 636 pasażerów z LF tylko 73,6%!

 

Jak widzimy w sierpniu W6 uzyskał bardzo dużą przewagę nad swoim irlandzkim konkurentem. Jednym z głównych powodów tej sytuacji jest niewątpliwie fakt, że węgierska linia obsługuje aglomerację warszawska od wielu lat a FR wszedł na ten rynek dopiero w połowie lipca 2012.

 

We wrześniu Ryanair uruchomi nowe operacje i przewaga Wizz Air-a będzie mniejsza: W6 397 rejsów a FR - 290 rejsów.

 

Kraków

Przewozy - 354 280 - wzrost do sierpnia 2011 o 11,6%, jak również do rekordowego dotychczas sierpnia 200 o 8,1%.

 

Dane za 6 miesięcy wskazują znaczny wzrost udziału w łącznych przewozach, między innymi, podróży do FRA VIE MIL i PAR i spadku udziału podróży do LON, DUB i LPL.

 

Oferowanie rozkładowe wzrosło o 19,5% i wyniosło około 383 tys. foteli.

 

Gdańsk

Przewozy wyniosły około 286 tys. pasażerów i wzrosły o 11%.

 

Port podał już strukturę przewozów rozkładowych i charterowych. Warto przyjrzeć się wynikom LOT-u i Eurolotu na rejsach krajowych:

 • WAW - przewozy 29 558. Wzrost do sierpnia 2011 o 35,9%. W czerwcu 2011 LO i O2 przewiozły łącznie aż 60 674 pasażerów. Jak widzimy LOT przejął tylko ograniczona część pasażerów OLT - przewozy w sierpniu to 48,7% przewozów czerwcowych.
 • KRK - przewozy 8 481. Wzrost do 2011 aż o 117,4%!!W czerwcu 2012 łączne przewozy O2 i K2 to 15 464 pasażerów. W czerwcu 2012 K2 przewiózł tylko 3 259 pasażerów. Przewozy w sierpniu stanowiły 54,8% przewozów czerwcowych.
 • WRO - przewozy 2998. Wzrost o 30,6% do 2011. Przewozy w czerwcu 2011 (K2 i O2) to 6 886 pasażerów. Przewozy w sierpniu stanowiły tylko 44,8% przewozów czerwcowych.

 

Na połączeniach K2 do BRE, AMS i AAR przewieziono odpowiednio 714 pasażerów, 971 pasażerów i 591 pasażerów. Jeżeli wszystkie rejsy odbyły się zgodnie z rozkładem to tylko na połączeniu do BRE LF przekroczył minimalnie 50% (51,9%). Na pozostałych rejsach był niższy. Niezbyt dobrze to wróży rentowności tych połączeń.

 

Przewozy charterowe wyniosły 36 433 pasażerów i wzrosły o 7%

 

Oferowanie rozkładowe w sierpniu 2012 wyniosło około 396,2 tys. (według danych z połowy lipca 2012) co oznaczałoby wzrost o 6,2% w porównaniu z 2011. Rzeczywista dynamika wzrostu była najprawdopodobniej o około 2-3 ppct. większa, między innymi, ze względu na zwiększone oferowanie krajowe LO i K2.

  

Katowice

Przewozy 326 611 - spadek o 4,8%,

Przewozy regularne 176 143 - +8,5%!!

Przewozy charterowe 149 438 - spadek o 11,9%!

Jak widzimy słabe wyniki były związane ze znacznym spadkiem ruchu charterowego.

 

Wrocław

Przewozy - 216 784 wzrost o 17%.

Wyniki na poszczególnych typach połączeń:

 • krajowe - 26 273 - wzrost o 33%.
 • międzynarodowe - 190 511 - wzrost o 15%
 • charterowe - 52 133 - wzrost o 8%

Przewozy tanich linii wzrosły o 20%.

 

Poznań

Przewozy wyniosły 186 tys. pasażerów - wzrost o 1,9%.

Na podstawie cząstkowych danych możemy stwierdzić, że:

 • ruch regularny  108,259 pasażerów - wzrost o nieco ponad 4%.
 • ruch charterowy  77 317 pasażerów  spadek o nieco ponad 2%

 

Rzeszów

Przewozy - 62 559 - wzrost o 15%.

 

Szczecin

Przewozy 39 219 - wzrost o 40%.

Przewozy do WAW - 11 948 pasażerów wzrost aż o 65,6% do 2011. Przewozy te stanowiły 53,8% łącznych przewozów LO i O2 w czerwcu 2012.

 

Łączne przewozy krajowe wyniosły 15 234 pasażerów i wzrosły aż o 111%.

Przewozy charterowe (5394) spadły o 10,9%.

 

Łódź

Przewozy łączne (53 382 pasażerów) wzrosły o 23,3%, a w tym:

 • na rejsach rozkładowych (40 386 tys. pasażerów) - o 30,3%.
 • na rejsach charterowych (12 996. pasażerów) - wzrost o 5,5%.

 

Bydgoszcz

Przewozy 41 901 pasażerów) wzrosły o 33,0%.

Przewozy regularne 32,4 tys. pasażerów - wzrost o 28%

Przewozy charterowe - 9,5 tys. pasażerów - wzrost o 52%.

 

Podział rynku pomiędzy poszczególne porty lotnicze

Zejście z rynku OLT Express nie spowodowało dramatycznych zmian w strukturze geograficznej przewozów, choć niektóre porty (GDN, SZZ, WRO) odczuły je silniej niż inne. Zwiększył się znowu dystans pomiędzy KRK i GDN.

 

Po raz pierwszy mogliśmy też oszacować negatywny wpływ uruchomienia portu w Modlinie na wyniki WAW. Łącznie przewozy w aglomeracji warszawskiej wzrosły i to znacznie - o 11,2%.

 

 

Podsumowanie miesiąca

Wyniki sierpnia pokazały, że LOT i Eurolot będą w stanie zagospodarować tylko niezbyt dużą część nowego ruchu, który pojawił się dzięki OLT Express. Kluczem jest tu bowiem polityka cenowa, a znaczna część „pasażerów OLT Express” jest skłonna zaakceptować tylko bardzo niskie taryfy, nie zapewniające rentowności połączeń. Musimy też pamiętać, że sierpień to miesiąc wakacyjny, charakteryzujący się wzmożonym krajowym ruchem lotniczym, szczególnie na trasach północ-południe.

 

Widzimy również, że obecnie głównym i póki co, stabilnym generatorem wzrostu ruchu są tanie linie lotnicze, a przede wszystkim Ryanair.

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

Źródło: Porty lotnicze, IATA, AEA, ACI, PRTL.pl

 

 

 

 

 

Wcześniejsze Barometry Polska dostępne są w zakładce:

Rynek lotniczy / Przewozy Pax

 

 

 

 

 

Tagi:

Komunikacja | Linie lotnicze | Lotnisko Bydgoszcz | Lotnisko Chopina | Lotnisko Gdańsk | Lotnisko Katowice | Lotnisko Kraków | Lotnisko Łódz | Lotnisko Modlin | Lotnisko Poznań | Lotnisko Rzeszów | Lotnisko Szczecin | Lotnisko Wrocław | Pasażer | Połączenia | Przewozy


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony