INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Przewozy pax


Barometr Polska grudzień 2012. Trwa trend wzrostowy w większości polskich portów

Marek Serafin, 2013-01-23
     

Większość polskich lotnisk odnotowała wzrost przewozów, ale wyniki poszczególnych portów są bardzo zróżnicowane. Olbrzymi wpływ mają tu handlowe decyzje największych linii lotniczych dotyczące oferowania. Tylko Ryanair kontynuuje ekspansje na naszym rynku, przede wszystkim w aglomeracji warszawskiej. Pozostali główni gracze zwiększyli oferowanie tylko nieznacznie lub nawet je zredukowali.

 

Bardziej szczegółowe dane dotyczące oferowania - patrz Barometr Polska listopad 2012. Informacje tam zawarte w bardzo znacznym stopniu odnoszą się też do drugiego miesiąca sezonu Zima 2012/13 czyli grudnia.

 

Uwaga:

W tym Barometrze omawiamy tylko wyniki ostatniego miesiąca, nie analizując wyników całego roku. Rok 2012 był pełen turbulencji rynkowych i wymaga on oddzielnego, szczegółowego omówienia. Przy tak niepewnej sytuacji konieczne jest śledzenie wyników kolejnych miesięcy, bo tylko w ten sposób można określić aktualny trend rynkowy.

 

 

 

Komentarz PRTL.pl

 

Cały rynek

Łączna ilość pasażerów obsłużonych w portach wyniosła 1 605,3 tys. i wzrosła o 8,4 %.

Łączne oferowanie linii rozkładowych wyniosło1990,1 tys. foteli i wzrosło o 5,4%. W listopadzie wzrost był nieco większy i wyniósł 7,4%.

 

Tak jak i w listopadzie głównym generatorem wzrostu oferowania, a więc i ruchu był Ryanair. Bardziej szczegółowe dane - patrz nasz Barometr Listopad 2012.

 

Bardzo istotnym wydarzeniem było zamknięcie pasa lotniska w Modlinie od 22.12.2012 - dla dużych samolotów pasażerskich. Nie jest jeszcze znana data ponownego uruchomienia portu, ale należy podkreślić, że nie ma to negatywnego wpływu na ruch lotniczy w aglomeracji warszawskiej, gdyż i Ryanair i Wizz Air przenieśli wszystkie operacje do portu Chopina.

 

Podobnie jak w listopadzie ruch lotniczy rósł szybko w aglomeracji warszawskiej, w Krakowie i Gdańsku. Negatywne trendy dotyczyły Katowic i Gdańska.

 

Gdańsk zdecydowanie umocnił się na drugim miejscu wśród polskich portów regionalnych.

 

Dwa największe porty pod względem ruchu charterowego - Warszawa i Katowice odnotowały znaczny jego spadek.

 

W całym roku 2013 wszystkie porty lotnicze w Polsce obsłużyły 24 687 tys pasażerów. Ruch wzrósł o  12,8%.

 

Sytuacji na polskim rynku lotniczym w całym roku 2012 poświęcimy oddzielną analizę.

 

 

 

Warszawa

 

Port Chopina

Przewozy wyniosły 601 856 pasażerów i spadły tylko o 3,3%. Znacznie mniejszy spadek przewozów niż w poprzednich miesiącach był związany z przeniesieniem operacji FR i W6 od 21 grudnia. Obie te linie przewiozły łącznie aż 85,6 tys. pasażerów. Jeżeli odliczymy ten wynik od łącznej ilości pasażerów to zobaczymy, że bez zamknięcia pasa w Modlinie spadek przewozów byłby bardzo duży i wyniósłby aż 17%. Jak widać negatywny wpływ znacznego wzrostu oferty tanich linii na wyniki przewoźników sieciowych jest szczególnie duży w okresie, gdyż dominuje ruch niebiznesowy, wrażliwy cenowo. Pewien wpływ mogło też mieć „zamieszanie” wokół LOT-u. Przewozy LOT-u, według danych PPL-u w grudniu 2012 były zdecydowanie mniejsze niż w listopadzie - odpowiednio 289,2 tys. i 400,7 tys.

 

Port podał wyniki poszczególnych linii. Dane w tys. pasażerów:

LOT: 289,2, W6 – 43,1, FR – 42,5, LH – 38,6, AF-25,7.

 

Ruch rozkładowy wyniósł 566 935 pasażerów i spadł o 1,7% a ruch charterowy - 35 854 i spadł aż o 22,5%.

 

Ruch międzynarodowy (518 935) - spadł o 3,6% a ruch krajowy (82 921) i spadł o 1,3%.

 

Był to pierwszy od dawna miesiąc, w którym nastąpił spadek ruchu krajowego.

 

Przewozy w całym roku 2012 - 9,5 mln pasażerów i wzrosły o 2,6%.  

Przewozy międzynarodowe - 8,07 mln, pasażerów spadek o 2,4%.

Przewozy krajowe - 1,5 mln pasażerów - wzrost o 41%.

 

Port Modlin

Przewozy: 164 692 pasażerów.

 

Łączne przewozy WAW+WMI były większe od przewozów z/do WAW w grudniu 2011 aż o 17,6%. W listopadzie 2012 wzrost ten wyniósł 16,8%.

 

Kraków

Przewozy - 233 954 pasażerów - wzrost do rekordowego dotychczas listopada 2011 i listopada 2007 aż o 9%. W listopadzie wzrost był znacznie mniejszy - tylko 3,5%.

Jak widać wzrasta atrakcyjność turystyczna Krakowa w okresie świątecznym.

 

Ponieważ oferowanie linii rozkładowych wzrosło tylko o 7,2% to najprawdopodobniej poprawiły one współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich. W poprzednich miesiącach miał raczej miejsce spadek tych współczynników.

 

W całym roku obsłużono 3 438 758 pasażerów - wzrost o 14%.

 

Gdańsk

Przewozy wyniosły 187 162 pasażerów i wzrosły o 4,7%. Przewozy były prawie identyczne jak w listopadzie (wzrost o 6,5%).

 

Podobnie jak w listopadzie wzrost przewozów nastąpił przy niewielkim spadku oferowania linii rozkładowych - 2,7%, podobnym jak w poprzednim miesiącu.

 

Ciekawe są dane dotyczące przewozów krajowych:

WAW – 20 214 pasażerów - wzrost o 14,9% LF: 73,1%.

KRK- 3654 pasażerów - spadek o 1% LF: 53,8%

WRO 1275 pasażerów - spadek o 2,8%, LF tylko 32,2% !!? (dane o oferowaniu pochodzą z końca września 2012 i być może K2 zmniejszył oferowanie anulując część rejsów). Podobna sytuacja mogła dotyczyć rejsów do KRK).

 

Jak widać wyniki rejsów K2 są chyba niezbyt zadowalające. Prawdopodobnie potencjał ruchu biznesowego jest jednak dość ograniczony, a pozostały ruch jest bardzo sezonowy.  

 

Łączne przewozy w roku 2012 to 2,906 mln pasażerów - wzrost o 18%.

W Gdańsku w odróżnieniu od wielu innych portów regionalnych (KTW, POZ) rosły przewozy charterowe - 223,6 tys. pasażerów - wzrost o 18,6%.

 

Katowice

Przewozy 135 411 pasażerów - spadek o 7,4%.

Przewozy regularne 123 257 - 4,1%.

Przewozy charterowe 10 678 - 27,0%.

Spadek przewozów regularnych był znacznie mniejszy niż w listopadzie, kiedy wyniósł aż 13,5%.

Przewozy w 2012 : 2 550 847 - +0,3%.

Regularne 1 749 625 +2,7%.

Charterowe 776 093 -4,9%.

 

Wrocław

Przewozy - 120 690 pasażerów, wzrost o 6,8%.

W odróżnieniu od listopada, kiedy miał miejsce dość znaczny wzrost oferowania, w grudniu 2012 oferowanie było na poziomie zbliżonym do grudnia 2011.

W całym 2012 obsłużono 1 996 552 pasażerów wzrost o 20,5%.

Ruch regularny: 1 736 777 - +22,5%.

Ruch charterowy 250 250 - + 9,2%.

 

Poznań

Przewozy wyniosły 83 769 pasażerów, spadek o 14,8% (w listopadzie o 19,2%).

Ruch regularny - 78 832 pasażerów - 8,6%.

Ruch charterowy - 4 630 -53,7%.

Wyniki grudnia były i tak lepsze niż w listopadzie - znacznie mniejszy spadek ruchu rozkładowego - w listopadzie wyniósł aż 17,1%.

Przewozy w roku 2012: 1 463 456 pasażerów, +9%.

Linie nisko-kosztowe: 799 605 +7,9%,

Linie tradycyjne 394 633 +21,8%,

Chartery: 393 671 +0,1%,

 

Rzeszów

Przewozy - 35 387 pasażerów - spadek o 1,0%.

Niewielki spadek to efekt ograniczenia oferowania przez FR.

Rok 2012: 564 992 pasażerów, +11,5%.

 

Łódź

Przewozy łączne ( 27 966 pasażerów) spadły o 1%, a w tym:

- na rejsach rozkładowych (23 722 973. pasażerów) - spadły o 16,1%.

Nie było ruchu charterowego.

4 244 pasażerów to ruch przekierowany (z WMI).

 

Rok 2012: 462 931 pasażerów +18,9%.

Rejsowy: 409 777 +20,5%.

Chartery: 45 735 -6,8%.

 

Bydgoszcz

Przewozy: 21 931 pasażerów - wzrost o 9,6%. (listopadzie tylko 1%).

 

Rok 2012: 340 024 +21,6%.

 

Szczecin

Przewozy 19 175 pasażerów - spadek o 16,3%.

Główny powód spadku to zmniejszenie oferowania łącznego o 14,3%, a w tym FR aż o 23,7%.

 

Lublin

5373 pasażerów.

To ruch w drugiej połowie grudnia - po uruchomieniu lotniska 17 grudnia 2012.

 

Podział rynku pomiędzy poszczególne porty lotnicze

Gdańsk umocnił się na trzecim miejscu wśród polskich portów lotniczych. Zamknięcie WMI oznacza znaczny stopień niepewności, co do bezpośredniej przyszłości tego portu.

 

W obecnej sytuacji rynkowej pozycja większości polskich portów regionalnych zależy w dużym stopniu od aktualnych planów handlowych Ryanaira. W dłuższym horyzoncie czasowym niepewność, co do przyszłości LOT-u oznacza możliwość realizacji różnych scenariuszy, przede wszystkim, jeżeli chodzi o port Chopina, ale również w prawie wszystkich portach regionalnych.

 

 

 

 

Podsumowanie miesiąca

Wyniki grudnia potwierdzają dość niepewną sytuację na polskim rynku przewozów lotniczych.

 

Wciąż dodatnią dynamikę wzrostu nasz rynek zawdzięcza, przede wszystkim, kontynuowaniu przez FR ekspansywnej polityki w zakresie oferowania w aglomeracji warszawskiej oraz w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. Polityka ta wydaje się mieć, w znacznym stopniu, charakter taktyczny - walka z W6 o dominację na polskim rynku tanich przewozów. Jeżeli tak to można oczekiwać jej korekty, gdy podstawowe cele zostaną osiągnięte.

 

Jeszcze większa niepewność dotyczy przyszłości LOT-u oraz binarnego układu LOT-Eurolot. To jednak temat na oddzielne opracowanie. 

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

Źródło: Porty lotnicze, IATA, AEA, ACI, PRTL.pl

 

 

Wcześniejsze Barometry Polska dostępne są w zakładce:

Rynek lotniczy / Przewozy Pax

 

 

 

 

 

Tagi:

ACI | AEA | IATA | Komunikacja | Linie lotnicze | Lotnisko Bydgoszcz | Lotnisko Chopina | Lotnisko Gdańsk | Lotnisko Katowice | Lotnisko Kraków | Lotnisko Lublin | Lotnisko Łódz | Lotnisko Modlin | Lotnisko Poznań | Lotnisko Rzeszów | Lotnisko Szczecin | Lotnisko Wrocław | Pasażer | Połączenia | Przewozy


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony