INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Przewozy pax


Barometr Polska - lipiec 2012. Rynek po rewolucji

Marek Serafin, 2012-08-28
     

Zejście z rynku OLT Express pod koniec lipca br. oznacza, że był to ostatni miesiąc tak ogromnych wzrostów ruchu w polskich portach lotniczych. Jednak nadal możemy liczyć na dużą dynamikę wzrostu przewozów, przede wszystkim, dzięki ekspansji tanich linii i „efektowi Modlina”.

 

Poniżej podamy też dynamiki wzrostu oferowania we wrześniu 2012 - bez OLT Express. Dotyczyć one będą zarówno całego rynku jak i poszczególnych portów.

 

 

Komentarz PRTL.pl

 

Cały rynek

Łączna ilość pasażerów obsłużonych w portach wyniosła 2 789 tys. i wzrosła o 16,6%.

 

Na wyniki lipca największy wpływ miały:

  • dalszy ciąg rewolucji rynkowej OLT Express, która jak wiemy zakończyła się 27 lipca,
  • olbrzymi wzrost oferty tanich linii, a w tym otwarcie portu w Modlinie. FR zwiększył oferowanie o 31,5%!! a W6 o 8,4%.

 

Interpretując te wyniki musimy pamiętać, że pasażerowie w ruchu krajowym liczeniu są podwójnie - w porcie wylotu i przylotu. Ogromne dynamiki wzrostu ruchu domestic oznaczały „nieproporcjonalnie” większą dynamikę całego rynku.

 

Jednak najciekawsze jest obecnie pytanie jak będzie wyglądał polski rynek po wycofaniu się O2. Dane dotyczące września pokazują, że bez oferty OLT Express oferowanie linii rozkładowych wzrośnie o 13,1%. Rzeczywisty wzrost może być nawet nieco większy, gdyż Eurolot uruchamia nowe połączenia regionalne a LOT zwiększa ofertę na niektórych trasach krajowych. Indeks wzrostu nie powinien jednak przekroczyć 15%.

 

Już od sierpnia oferowanie tanich linii w aglomeracji warszawskiej będzie największe w Polsce. Dane porównawcze dotyczące września - patrz Komentarz tygodnia 10.08-16.08.2012.

 

Nie dysponujemy pełnymi danymi dotyczącymi rynku charterowego, ale dane cząstkowe z Katowic, Poznania i Szczecina pokazują, że najprawdopodobniej nastąpił albo niewielki wzrost lub nawet spadek tego ruchu.

 

Najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie słabej sytuacji na tym rynku to obawy znacznej części potencjalnych klientów związane z ostatnimi bankructwami wielu biur podróży.

 

 

 

Warszawa

 

Port Chopina

Przewozy w lipcu wyniosły 1 084,1 tys. pasażerów i wzrosły o 8,8 % w porównaniu z lipcem 2011 i o 6,4% w porównaniu z rekordowym dotychczas lipcem 2008.

 

Przewozy krajowe wyniosły 191,8 tys. pasażerów i wzrosły o 103% (OLT Express) a przewozy międzynarodowe spadły o 1% (przeniesienie operacji W6, od połowy lipca, do Modlina).

 

We wrześniu 2012 oferowanie linii rozkładowych, według danych z połowy lipca 2012, wyniesie (bez OLT Express) 873,4 tys. foteli i będzie mniejsze o 13,5% od oferowania we wrześniu 2011 (W6 w Modlinie).

 

Rzeczywisty spadek może być nieco mniejszy, jeżeli LOT będzie nadal zwiększał swoje oferowanie na rejsach krajowych.

 

Modlin

Przewozy 78 567 pasażerów, w tym W6 - 57 857 pasażerów (LF około 83%) i FR - 20 710 (LF około 68%).

 

We wrześniu 2012 łączne oferowanie w porcie Chopina i w Modlinie (bez O2) to około 1 126 tys. foteli - wzrost o 11,5% w porównaniu z wrześniem 2011.

 

Kraków

Przewozy - 375 481 - olbrzymi wzrost do lipca 2011 o 18,6%, jak również do rekordowego dotychczas lipca 2008 o 15,8%.

 

Wzrost oferowania o 32,4% (uwzględniający całość lipcowego oferowania O2) był znacznie wyższy od wzrostu ruchu. Warto jednak pamiętać, że w roku ubiegłym przewoźnicy odnotowywali rekordowo wysokie współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich. Nie znamy również dynamiki przewozów charterowych, która najprawdopodobniej była ujemna.

 

Dane za 6 miesięcy wskazują znaczny wzrost udziału w łącznych przewozach, między innymi, podróży do FRA VIE MIL i PAR i spadku udziału podróży do LON, DUB i LPL.

 

We wrześniu 2012 oferowanie linii regularnych wzrośnie aż o 19,5%, głównie dzięki FR - wzrost o 21%. Udział tej linii, w łącznym oferowaniu, wyniesie ponad 42%.

 

Wzrost łącznego oferowania może być jeszcze większy, dzięki nowym rejsom K2 do POZ (około 6,8 tys. dodatkowych foteli).

 

Gdańsk

Przewozy wyniosły około 336 tys. pasażerów i wzrosły o 24,9%.

 

Port nie podał jeszcze struktury przewozów, ale wiadomo, że:

  • głównym generatorem wzrostu był OLT Express - oferowanie w lipcu około 80 tys. foteli (ponad 20% całkowitego oferowania rozkładowego),
  • znaczący udział miał Eurolot - około 12 tys. foteli „nowego oferowania”,
  • stosunkowo niewielki wzrost odnotowały W6 (z 131tys. foteli do 134 tys. i FR z 41,6 tys. do 46 tys.).

 

Oferowanie rozkładowe we wrześniu 2012 wyniesie około 293,3 tys. Oznaczałoby to wzrost o 11,1% w porównaniu z wrześniem 2011. Może być on nieco większy dzięki nowemu połączeniu K2 do KTW (3,1 tys. foteli) i zwiększonemu oferowaniu do WRO (o około 2,5 tys. foteli).

  

Katowice

Przewozy 339 864 - wzrost o 0,5%,

Przewozy regularne 166 577 - +8,5%!!

Przewozy charterowe 121 515 - spadek o 6,4%.

Jak widzimy słabsze wyniki były związane ze spadkiem ruchu charterowego.

We wrześniu 2012 oferowanie rozkładowe wzrośnie o co najmniej 3%. Wzrost będzie nieco większy, jeżeli K2 oferować będzie rejsy do GDN (około 3,1 tys. dodatkowych foteli).

 

Wrocław.

Przewozy - 238 939 - wzrost 29,4% głównie dzięki OLT Express i FR.

 

Port nie podał danych dotyczących struktury przewozów.

 

We wrześniu 2012 oferowanie rozkładowe wyniesie prawie 198 tys. foteli i wzrośnie o 17,1%, głownie dzięki FR (pierwsza w Polsce baza).

 

We wrześniu 2012 oferowanie powinno wynieść około 197,7 tys. foteli - wzrost o około 17,1% w porównaniu z wrześniem 2011. Wzrost może być nieco większy dzięki dodatkowemu rejsowi do GDN (wzrost o około 2,5 tys. foteli).

 

Poznań

Przewozy wyniosły 200 815 pasażerów - wzrost o 9,5%.

Ruch regularny - wzrost o 23,9%

 

Port nie podał danych dotyczących struktury przewozów, ale powyższe dane wskazują na znaczny spadek ruchu charterowego.

 

We wrześniu 2012 oferowanie wyniesie 141,2 tys. foteli – wzrost o 11,6%. Wzrost może być nieco większy dzięki nowemu połączeniu K2 do PO (dane patrz powyżej – informacja dotycząca KRK).

 

Rzeszów

Przewozy - 66 339 - wzrost o 19,6%.

 

We wrześniu 2012 może nastąpić niewielki spadek oferowania o 3,1%, chyba, że LOT zwiększy znacznie ofertę na połączeniu do WAW.

 

Szczecin

Przewozy 46 943 - wzrost o 71%.

Port podał już szczegółowe dane przewozowe dla poszczególnych tras.

 

Pokazują one, między innymi, bardzo dobre wyniki osiągnięte przez O2 i LO na rejsach do WAW.

 

Przewozy wyniosły 18,6 tys. pasażerów - wzrost o 164,6%!!

 

Spadek, podobnie jak w wielu innych portach, przewozów charterowych (4 164 pasażerów) o 25,4%.

 

We wrześniu oferowanie wzrośnie o 33,4%. Wzrost może być jeszcze większy, jeżeli LOT będzie kontynuował politykę zwiększania oferowania na swoich rejsach do WAW. Na pewno nie zbliży się jednak do poziomu przewozów O2.

 

Łódź

Przewozy łączne (57 085 pasażerów) wzrosły o 33,6%, a w tym:

  • na rejsach rozkładowych (44,6 tys. pasażerów) - o 44,3%.
  • na rejsach charterowych (12,5 tys. pasażerów) - wzrost o 16,0%.

We wrześniu 2012 oferowanie rozkładowe powinno wynieść około 39 tys. foteli - wzrost o 10,5%.

 

Bydgoszcz

Przewozy 43 256 pasażerów) wzrosły o 34,0%.

Przewozy charterowe - 8,4 tys. pasażerów - wzrost o 45%.

Ruch na trasie do WAW wzrósł o 35%.

We wrześniu 2012 oferowanie powinno wynieść około 34,4 tys. foteli - wzrost o 15,7%

 

Podział rynku pomiędzy poszczególne porty lotnicze

Bardzo szybko rosły przewozy w portach regionalnych, szczególnie w tych mniejszych.

 

Trzy porty RZE SZZ i LCJ oscylują wokół przewozów na poziomie 50 tys. pasażerów.

 

Zejście z rynku O2 nie zmieni, w bardzo znacznym stopniu, struktury terytorialnej przewozów, choć niektóre lotniska (GDN, WRO, SZZ) odczują je bardziej niż inne.

 

 

Podsumowanie miesiąca

Lipiec to miesiąc bardzo znaczących wydarzeń.

 

Uruchomienie portu w Modlinie oznacza skokowy wzrost oferowania tanich linii dla aglomeracji warszawskiej i znacznej części Wschodniej Polski.

 

Zejście z rynku OLT Express zdecydowanie pogorszy ofertę dla ruchu krajowego. Ale nie powinien on powrócić do stanu „przed-rewolucyjnego”.

 

Część rynku po O2, choć raczej niewielką, powinny zagospodarować LO i K2. W nieco dłuższym horyzoncie czasowym kolejnym przełomem może być zapowiadane już wejście FR a może i W6 na połączenia domestic.

 

Coraz ostrzej walczyć będą o najbardziej wrażliwy cenowo ruch Ryanair i Wizz Air a coraz popularniejsza sprzedaż miejsc w rejsach charterowych pasażerom indywidualnym oznacza, że aktywniej wchodzą do gry przewoźnicy nierozkładowi.

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

Źródło: Porty lotnicze, IATA, AEA, ACI, PRTL.pl

 

 

Wcześniejsze Barometry Polska dostępne są w zakładce:

Rynek lotniczy / Przewozy Pax

 

 

 

 

 

Tagi:

Komunikacja | Linie lotnicze | Lotnisko Bydgoszcz | Lotnisko Chopina | Lotnisko Gdańsk | Lotnisko Katowice | Lotnisko Kraków | Lotnisko Łódz | Lotnisko Modlin | Lotnisko Poznań | Lotnisko Rzeszów | Lotnisko Szczecin | Lotnisko Wrocław | Pasażer | Połączenia | Przewozy


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony