INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

tag: Podatek

 

Wspieranie rozwoju ruchu lotniczego za pomocą środków podatkowych w świetle prawa pomocy publicznej

2018-12-12

W prawie Unii europejskiej od zawsze istniała kontrowersja czy środki podatkowe mogą w ogóle być uznane za pomoc publiczną. Przepis art. 113 TFUE umożliwia tylko harmonizację podatków pośrednich (czyli VAT) natomiast regulacja opodatkowania bezpośredniego znajduje się w sferze wyłącznych kompetencji państw członkowskich. Równocześnie pomoc publiczna w prawie UE określana jest jako tzw. obiektywna koncepcja, czyli podczas oceny środka nie patrzy się na jego prawną forma, strukturę czy cele zastosowanie tylko obiektywne, faktyczne skutki. Jeżeli więc środek podatkowy przyznaje korzyść nieosiągalną w normalnych warunkach rynkowych niektórym przedsiębiorstwom (taka jest definicja) to wówczas zostanie uznany za pomoc nawet jeżeli jej źródłem jest środek podatkowy. Widać więc, że wspomniana obiektywna pomocy jest fundamentalnie sprzeczna z przedstawionym wcześniej podziałem kompetencji w sferze podatków. Jest to problem w zasadzie nierozstrzygalny, ale w praktyce środki podatkowe są badane pod kątem zgodności z regułami pomocy publicznej co zdaje się wskazywać (chociaż z dużą ostrożnością), że pierwszeństwo daje się obiektywnej koncepcji pomocy.

czytaj więcej

Wspieranie rozwoju ruchu lotniczego za pomocą środków podatkowych w świetle prawa pomocy publicznej

2018-12-12

W prawie Unii europejskiej od zawsze istniała kontrowersja czy środki podatkowe mogą w ogóle być uznane za pomoc publiczną. Przepis art. 113 TFUE umożliwia tylko harmonizację podatków pośrednich (czyli VAT) natomiast regulacja opodatkowania bezpośredniego znajduje się w sferze wyłącznych kompetencji państw członkowskich. Równocześnie pomoc publiczna w prawie UE określana jest jako tzw. obiektywna koncepcja, czyli podczas oceny środka nie patrzy się na jego prawną forma, strukturę czy cele zastosowanie tylko obiektywne, faktyczne skutki. Jeżeli więc środek podatkowy przyznaje korzyść nieosiągalną w normalnych warunkach rynkowych niektórym przedsiębiorstwom (taka jest definicja) to wówczas zostanie uznany za pomoc nawet jeżeli jej źródłem jest środek podatkowy. Widać więc, że wspomniana obiektywna pomocy jest fundamentalnie sprzeczna z przedstawionym wcześniej podziałem kompetencji w sferze podatków. Jest to problem w zasadzie nierozstrzygalny, ale w praktyce środki podatkowe są badane pod kątem zgodności z regułami pomocy publicznej co zdaje się wskazywać (chociaż z dużą ostrożnością), że pierwszeństwo daje się obiektywnej koncepcji pomocy.

czytaj więcej

Transparentne opłaty do zwrotu

2017-07-13

Ocenia się, że linie lotnicze pobierają rocznie miliardy euro różnych podatków, taks i opłat, których cześć powinna zostać zwrócona pasażerom. Niektórzy przewoźnicy starają się, aby pieniądze te na zawsze zostały u nich. Ostatni wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) powinien to utrudnić.

czytaj więcej

Transparentne opłaty do zwrotu

2017-07-13

Ocenia się, że linie lotnicze pobierają rocznie miliardy euro różnych podatków, taks i opłat, których cześć powinna zostać zwrócona pasażerom. Niektórzy przewoźnicy starają się, aby pieniądze te na zawsze zostały u nich. Ostatni wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) powinien to utrudnić.

czytaj więcej

ROZMOWA PRTL.pl

2017-02-28

Jak najniższe podatki i opłaty lotniskowe, nawigacyjne i infrastrukturalne, jak najprostsza administracja i jasne, sprawne procedury. To wspólny mianownik dla potrzeb wszystkich linii, bez względu na model biznesowy - mówi Emilia Osewska-Mądry Dyrektor Wykonawczy BARIP w rozmowie z Anną Jakubczyk z PRTL.pl

czytaj więcej

ROZMOWA PRTL.pl

2017-01-31

Opłaty lotniskowe w 21 największych portach europejskich wzrosły od 2005 r. o 80%! To odwrotnie niż ceny biletów linii lotniczych, które spadły w tym samym czasie o 20% - mówi Thomas Reynaert, Dyrektor Zarządzający Airlines For Europe (A4E) w rozmowie z Elżbietą Wiszniewską z PRTL.pl.

czytaj więcej

Prognoza IATA na rok 2016 i wyniki w latach 2014-2015

2016-06-15

Po raz kolejny prezentujemy najważniejsze elementy prognozy finansowo-przewozowej IATA dla transportu lotniczego, tym razem dla roku 2016 wraz z przewidywanym wykonaniem w roku 2015 i wykonaniem w roku 2014.

czytaj więcej

Prognoza IATA na rok 2016 i wyniki w latach 2014-2015

2016-06-15

Po raz kolejny prezentujemy najważniejsze elementy prognozy finansowo-przewozowej IATA dla transportu lotniczego, tym razem dla roku 2016 wraz z przewidywanym wykonaniem w roku 2015 i wykonaniem w roku 2014.

czytaj więcej

Komentarz tygodnia 01.01-07.01.2016

2016-01-08

LOT realizuje plany skokowego rozwoju

Od początku roku 2016 LOT-u nie obowiązują już ograniczenia nałożone na spółkę w związku z przyjęciem pomocy publicznej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przewoźnik rozpoczął realizację planów skokowego rozwoju siatki połączeń.

czytaj więcej

Komentarz tygodnia 01.01-07.01.2016

2016-01-08

LOT realizuje plany skokowego rozwoju

Od początku roku 2016 LOT-u nie obowiązują już ograniczenia nałożone na spółkę w związku z przyjęciem pomocy publicznej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przewoźnik rozpoczął realizację planów skokowego rozwoju siatki połączeń.

czytaj więcej

Praktyczne problemy z TAX FREE

2015-09-23

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 j.t.) wprowadzają możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT, zapłaconego przez turystę spoza UE, w związku z nabyciem w Polsce towarów, które następnie zostaną przez tę osobę wywiezione poza UE. Celem TAX FREE jest zwrot podatku VAT z tytułu towarów przeznaczonych na cele konsumpcyjne. Zwrot podatku nie ma zastosowania do towarów wywiezionych w ramach obrotu profesjonalnego. Problem w tym, że przepisy dotyczące procedury zwrotu podatku VAT podróżnym nie regulują kwestii ilości ani częstotliwości sprzedaży towarów w systemie TAX FREE. W praktyce ciężko jest więc ustalić, kiedy turysta dokonuje zakupu na cele prywatne, a kiedy na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Wątpliwości budzi, nakładanie na sprzedawców dokonujących zwrotu VAT, obowiązku badania celu nabycia towarów przez turystów.

czytaj więcej

Praktyczne problemy z TAX FREE

2015-09-23

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 j.t.) wprowadzają możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT, zapłaconego przez turystę spoza UE, w związku z nabyciem w Polsce towarów, które następnie zostaną przez tę osobę wywiezione poza UE. Celem TAX FREE jest zwrot podatku VAT z tytułu towarów przeznaczonych na cele konsumpcyjne. Zwrot podatku nie ma zastosowania do towarów wywiezionych w ramach obrotu profesjonalnego. Problem w tym, że przepisy dotyczące procedury zwrotu podatku VAT podróżnym nie regulują kwestii ilości ani częstotliwości sprzedaży towarów w systemie TAX FREE. W praktyce ciężko jest więc ustalić, kiedy turysta dokonuje zakupu na cele prywatne, a kiedy na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Wątpliwości budzi, nakładanie na sprzedawców dokonujących zwrotu VAT, obowiązku badania celu nabycia towarów przez turystów.

czytaj więcej

Konsekwencje podatkowe podróży służbowej wyczarterowanym samolotem

2015-07-30

Podroż służbowa charakteryzuje się tym, że jest odbywana poza obszar miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy pracownika, na polecenie pracodawcy, w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania. Wszystkie te cechy muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, iż w ramach podróży służbowej pracownikowi zostaje powierzone zadanie określone odrębnie, poza umową o pracę i zakresem zwykłych czynności, w dodatku zadanie o charakterze przejściowym (czasowym). Zadanie to nie wynika wprost z umowy o pracę i powinno być wykonane poza stałym miejscem pracy. Wskazuje to na incydentalność podróży służbowej i tymczasowość pobytu w miejscu wykonywania zadania.

czytaj więcej

Konsekwencje podatkowe podróży służbowej wyczarterowanym samolotem

2015-07-30

Podroż służbowa charakteryzuje się tym, że jest odbywana poza obszar miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy pracownika, na polecenie pracodawcy, w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania. Wszystkie te cechy muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, iż w ramach podróży służbowej pracownikowi zostaje powierzone zadanie określone odrębnie, poza umową o pracę i zakresem zwykłych czynności, w dodatku zadanie o charakterze przejściowym (czasowym). Zadanie to nie wynika wprost z umowy o pracę i powinno być wykonane poza stałym miejscem pracy. Wskazuje to na incydentalność podróży służbowej i tymczasowość pobytu w miejscu wykonywania zadania.

czytaj więcej

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony